Časopis Myslivost

13. mezinárodní soutěž trubačů v Hluboké nad Vltavou

Myslivost 8/2008, str. 64  Petr Vacek
V rámci Národních mysliveckých slavností proběhla dne 28. 6. 2008 v Hluboké nad Vltavou 13. mezinárodní soutěž trubačů. Soutěž trubačů se konala v zámeckém parku, souběžně s ní probíhalo na loveckém zámku Ohrada X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout dvě významné akce a porovnávat jejich atmosféru. Obě akce byly propojeny v úvodním ceremoniálu, který se konal v sobotu od 8.30 hodin v místním kostele. Po slavnostním přivítáním a proslovech významných osobností následovala Hubertská mše B dur. Soutěžící trubači a vábiči se opět sešli zase až na konci náročného dne na společenském večeru, který probíhal ve velkém sále Parkhotelu a kde společně muzicírovali při prvním provedení skladby Jelení symfonie, která byla zkomponována speciálně pro tuto příležitost Petrem Vackem.


Soutěže trubačů se zúčastnilo asi 350 trubačů ve čtyřech kategoriích. V kategorii Es ladění soutěžilo 8 souborů a 6 sólistů. V kategorii B ladění soutěžilo 35 souborů a 73 sólistů. Soutěže se zúčastnili zahraniční trubači z Polska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Takto rozsáhlá účast trubačů ještě na žádné dosavadní soutěži trubačů v ČR nebyla. O soutěžních výkonech rozhodovaly dvě soutěžní poroty, ve kterých zasedli vynikající odborníci. Porota A (profesoři Josef Zettl - předseda, Jan Broda, Zdeněk Divoký) posuzovala výkony sólistů v ladění B. Porota B (profesoři Franz Stättner - předseda, Alois Čoček, Václav Ferebauer) posuzovala výkony sólistů v ladění Es a souborů v ladění Es a B.

Soutěžní klání se odehrávala v nádherném zámeckém parku. Účastníci přímo ze soutěžních míst viděli siluetu zámku Hluboká, měli možnost volně se procházet parkem a obdivovat překrásné mohutné stromy a květinovou výzdobu zámecké zahrady. Soutěžní vystoupení probíhala v době od 9 hodin do 16.30 hodin. Na židlích připravených pro posluchače sedělo a pozorně naslouchalo po celou dobu soutěže velké množství posluchačů, a to jak z řad příznivců lovecké hudby, tak z řad náhodných návštěvníků a turistů, kterých je na zámku Hluboká vždy hodně. Počasí se vydařilo. Chvílemi bylo pod mrakem, chvílemi bylo poměrně horko, ale zámecké stromy vytvořily příjemné klima a jejich stín tak ochránil jak soutěžící, tak i publikum před slunečními paprsky. Během soutěže panovala spokojenost a dobrá nálada, a tak si někteří posluchači sedli nebo lehli na trávník a vychutnávali nádhernou a přátelskou atmosféru soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo slavnostním způsobem od 18hod opět v kostele na Hluboké. Jednotlivé části ceremoniálu byly prokládány vybranými částmi Hubertské mše a klubovými znělkami. Kostel byl zcela zaplněn, na vyhlášení výsledků byli zvědaví i významní hosté. Přítomní trubači byli neklidní a netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.

V kategorii sólistů in Es získali první tři ceny tito soutěžící:
1. Ján Garláthy
2. Ivo Mužný
3. Jana Kozubíková

V kategorii souborů in Es získali první tři ceny tito soutěžící:
1. Spojený soubor Trubači OMS Přerov & Trubači Zábřeh
2. Pražský parforsní soubor
3. Trubači OMS Přerov

V kategorii sólistů in B získali první tři ceny tito soutěžící:
1.Kristýna Vacková
2.Jaroslav Rejdák
3.Otakar Švec

V kategorii souborů in B získali první tři ceny tito soutěžící:
1. Trubači OMS Přerov
2. Trubačský půlkruh FLD ČZU v Praze, Skupina Šou
3. Svatá trojice

Vítězové soutěže obdrželi pěkné ceny, které věnovali následující společnosti: ČMMJ, Pila Pasák a.s., Planá nad Lužnicí, Meopta - optika, s.r.o. Přerov, pan Tomáš Herel - Supra Praha - Sportovní a lovecké zbraně, Banner, s.r.o. - Sezimovo Ústí, Vítex CZ, a.s., um. ag. Thomas, s.r.o., Rybářství Hluboká, a.s., Akademický malíř V. Nasvětil, Hotel U koně Klokočná, Zemědělské služby Dynín, a.s., Petr Šeplavý - Vydavatelství Rembrandt, s.r.o.
Vybavení soutěžních prostor (stolky, židle, slunečníky) poskytl Pivovar Platan. Pracovníky do počítačového zázemí soutěže zajistila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha. Město Hluboká nad Vltavou vytvořilo potřebné zajištění soutěže a věnovalo upomínkové předměty. NPÚ Č. Budějovice, Správa státního zámku Hluboká nad Vltavou poskytla zázemí pro zpracování výsledků a prostory zámeckého parku. NZM Praha, lovecký zámek Ohrada poskytlo možnost prohlídky loveckého zámku a potřebnou koordinaci činností. Společnosti Myslivost, s.r.o. pak poskytla významnou pomoc při přípravě a realizaci soutěže.
Uvedeným osobám za jejich příspěvky a činnost děkujeme. Řada trubačů si díky nim bude připomínat 13. mezinárodní soutěž trubačů ještě dlouhou dobu.

Na závěr vyhlášení výsledků bylo odhaleno nové logo Klubu trubačů ČMMJ. Účastníkům se logo na první pohled líbilo, mnozí si jej obdivně z blízka prohlíželi a své nadšení dali při odhalení najevo bouřlivým potleskem. Od tohoto čísla časopisu Myslivost bude nové logo provázet naši trubačskou dvoustranu.

Na tom, že se soutěž vydařila, má podíl celý tým spolupracovníků. Organizátoři soutěže vytvořili skvělý tým, odvedli velký kus práce a patří jim za to poděkování. Poděkování patří také porotcům, za jejich nelehkou práci. Dík patří i moravskému faráři, otci Kornekovi, který si udělal čas a přijel sloužit Hubertskou mši v sobotu pro účastníky soutěží a v neděli pro občany města Hluboká. Poděkování patří také otci Halašovi za zapůjčení kostela pro zahajovací a závěrečné ceremoniály. Jsme velmi rádi, že naši trubači a Klub trubačů ČMMJ výborně prezentovali loveckou hudbu před širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejností. Prostřednictvím účastníků z okolních států se jistě bude o vysoké kvalitě české lovecké hudby ještě dlouho pochvalně mluvit i v zahraničí.

Ještě než jsem dokončil psaní tohoto článku, již jsem obdržel řadu pochvalných e-mailových zpráv. Na závěr budu citovat část zprávy dlouholetého člena našeho Klubu - pan Petr Sejkora píše: "Snad nejsem jediný, kdo z řad těch starších ocenil zájem mladé generace. Určitě by bylo třeba upozornit na to, že vyhrát v soutěži mohli jen ti nejlepší, ale v případě jedinečné propagace mysliveckých tradic vyhráli všichni, kdo se zúčastnili, obzvláště ti, kteří vážili dlouhou cestu."
Petr VACEK
předseda Klubu trubačů ČMMJ

Zpracování dat...