Časopis Myslivost

Lehká kulovnice Norinco JW-105

Myslivost 8/2008, str. 34  Text a snímky Pavel KLOZÍK
Mezi dlouhými kulovými zbraněmi, vyráběnými čínským koncernem Norinco, se mezi našimi střelci těší popularitě především malorážky. Jsou vhodné také pro tréninkovou střelbu myslivců. Bylo jen otázkou času, kdy se u nás objeví také zbraně na výkonnější náboje. O své místo na slunci se hlásí lehká lovecká kulovnice Norinco JW-105 ráže .223 Remington.

Konstrukce
Norinco JW-105 má válcový otočný odsuvný závěr uzamčený dvěma uzamykacími ozuby do drážek v zadní části ocelového pouzdra závěru. Tělo závěru, včetně čela, které zasouvá náboj do nábojové komory, vykonává během pracovního cyklu suvný pohyb dopředu a dozadu. Otáčí se klikou ovládaný prstenec s uzamykacími ozuby. Ovládací klika závěru, zakončená kulovou hlavicí, je vyvedena na pravou stranu. V čele závěru je vytahovač tvořený odpruženou pákou. Do čela pouzdra závěru je ukotvena hlaveň se šesti pravotočivými drážkami.
Spoušť nemá napínáček. Na pravou stranu zadní části pouzdra závěru je vyvedena pojistka, zakončená kulatým zdrsněným hmatníkem. Pojistka blokuje pohyb spouště a dovoluje manipulaci se závěrem. Zásobování náboji zajišťuje vyjímatelný jednořady schránkový zásobník na 5 nebo 10 nábojů, vyrobený z ocelového plechu. Kulovnice JW 105 se dodává se dvěma zásobníky na 5 nábojů. Botka a podavač zásobníku jsou rovněž ocelové. Zásobník je umístěn v zásobníkové šachtě před lučíkem a zajištěn jednoduchým ocelovým záchytem, ovládaným páčkou v zadní části zásobníkové šachty.
Otevřená mířidla bez zvýraznění tvoří muška s kruhovou pohledovou plochou a stavitelné hledí se zářezem ve tvaru u. Muška je umístěna v příčné drážce na základně upevněné k hlavni šroubem. Hledí je nasunuto do drážek v šikmé základně. Výšková regulace hladí se provádí po povolení šroubu, pohybem po základně. Stranová regulace se provádí po povolení druhého šroubu, posunem hledí. Pozici výškového nastavení lze kontrolovat na jednoduché stupnici na boku základny, ukotvené k hlavni dvěma šrouby. K namontování optického zaměřovače jsou do hřbetu pouzdra závěru předvrtány dva otvory se závity.
Pouzdro závěru s hlavní a spoušťovým mechanismem je vsazeno do německé dřevěné pažby, která má na levé straně lícnici. Předpažbí a rukojeť jsou zdrsněny rybinou. Temeno pažby je osazeno plastovou botkou. Ocelové části zbraně jsou chráněné černým brynýrováním, tělo závěru je v barvě kovu. Rozložení na základní části k čištění, umožňuje zdrsněná páka na levé straně pouzdra závěru, po jejímž stisknutí lze vyjmout závěr z pouzdra.

Zpracování
Kulovnice JW-105 rozhodně nemůže sloužit za vzor zpracování, ale od zbraně, jejíž prodejní cena není ani deset tisíc korun, se zázraky čekat nedají. Navzdory tomu nelze říci, že by mechanismus fungoval špatně. Pohyb závěru byl v jednom místě trochu tužší, ale vysloveně drhnutí jsem necítil. Spoušť měla delší chod a větší odpor, ale k mému překvapení fungovala vcelku hladce. Krokování a přeskakování, typické pro nezabroušené vrypy, jsem nikde nezaznamenal. Asi největší problém představovala zásobníková šachta. Zásobník se musel po zacvaknutí záchytu trochu stáhnout dolů. Při zasunutí na doraz blokovala horní část zásobníku pohyb závěru dopředu.
Ani se zpracováním vnitřních ploch pažby si zřejmě nikdo hlavu nelámal a o volném kmitání plovoucí hlavně si asi můžeme nechat zdád. Celkově lze zpracování zbraně označit za úsporné a účelové. Broušeny jsou pouze plochy na nichž dochází k pohybu součástí.

Praktická zkouška
Střeleckou zkoušku jsme provedli s namontovaným optickým zaměřovačem Odeon 7x50 se záměrnou osnovou tvořenou třemi silnými rameny s nitkovým křížem s osvětleným kruhovým záměrným bodem. Ke střelbě jsme použili náboje ráže .223 Remington firem Norinco, Sellier & Bellot a Wolf.
Mířenou střelbu jsme realizovali na vzdálenost 100 metrů vsedě se zbraní opřenou v nástřelné stolici a vstoje na vzdálenost 50 a 100 metrů. Nejdříve jsme provedli nástřel na mezinárodní pistolový terč s kruhy, pro nastavení optického zaměřovače. Posléze jsme stříleli na barevný terč se zobrazeným srncem. Žádné zázraky jsme nečekali, ale kulovnice nás záhy přesvědčila, že střílet docela umí. Během testu, při němž jsme v pomalé i rychle opakované střelbě vypálili více než 80 nábojů, jsme nechávali hlaveň vychladnout pouze v okamžicích, kdy jsme páskovali zásobník a vyměňovali terč. Jakmile jsme nastavili optický zaměřovač a zvykli si na delší krok spouště, na vzdálenost 100 m jsme pravidelně dosahovali seskupení okolo 5 - 6 cm opsané kružnice. Několikrát se nám podařilo dosáhnout seskupení podstatně lepších. Pažba má dobrou ergonomii. Při mířené a rychlé střelbě bez opory, ovlivňovaly seskupení zásahů více než vlastnostmi zbraně, naše umění.
Nakonec jsme stříleli s oporou tři náboje od každého výrobce střeliva na siluetu srnce vzdálenou 100 metrů. Nejlepších seskupení zásahů jsme dosahovali s náboji Norinco a Sellier & Bellot, u nichž bod zásahu souhlasil se záměrným bodem. Nepatrně nad záměrný bod střílela kulovnice náboji Wolf.
Kromě zkoušky precise jsme provedli orientační měření počáteční rychlosti střely, k němuž jsme použili náboje Norinco s celoplášťovou střelou o hmotnosti 3,56 g/54,9 grs. Dva metry od ústí hlavně jsme po vystřelení pěti nábojů naměřili průměrnou počáteční rychlost střely 1029,876 m.s-1 a energii 1887,947 J. Při zkoušce nedošlo k žádné závadě.

Shrnutí
Kulovnici Norinco JW-105 jsme zkoušeli ve spolupráci s českotřebovskou prodejnou zbraní a loveckých potřeb Řehák a Řehák. Vyobrazená kulovnice zde stojí 7995 Kč a spolu s optickým zaměřovačem a montáží, které je nutno dokoupit zvlášť, přijde na 9995 Kč. Cenu zbraně spolu s optickým zaměřovačem považuji za přijatelnou. Zpracování není nejlepší, přesnost pro lov na vzdálenost do 150 m je dostatečná. Protože mám raději zbraně s vyšším odporem spouště, do mechanismu bych nezasahoval. Puškař by mohl odstranit tužší chod závěru, upravit polohu zásobníku v zásobníkové šachtě, aby ústí zásobníku při jeho zasunutí nezasahovalo do dráhy závěru a provést vnitřní úpravy pažby, aby hlaveň mohla volně kmitat.
Norinco JW-105 je nenáročná lovecká kulovnice, vhodná pro myslivce, kteří nemají chuť nebo důvod investovat do zbraně vysoké částky. Svou práci si rozhodně odvede.
Text a snímky Pavel KLOZÍK


Norinco JW-105
ráž .223 Remington (5,56x45)
celková délka 1045 mm
délka hlavně 535 mm
kapacita zásobníku 5/10
hmotnost bez nábojů a optického zaměřovače 2750 g
Zpracování dat...