Časopis Myslivost

Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2008

Jiří Kasina
Poslední červnový víkend byl jako už v posledních letech každoročně zasvěcen Národním mysliveckým slavnostem na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Letošní ročník byl ale obzvláště významný, a to hned z více důvodů. Ale popořadě.
Je už snad obecně dostatečně známou skutečností, že redakce časopisu Myslivost byla zakladatelem pořádání Mistrovství Evropy ve vábení jelenů a že se každoročně pořadatelství přiděluje jiné zemi. A je pro nás velkou ctí, že jsme mohli jakožto zakladatelská země pořádat jubilejní desátý ročník.
Stejně tak je snad už zažitou skutečností, že Klub mysliveckých trubačů při ČMMJ pořádá každoročně trubačské soutěže, lichý rok národní soutěž, sudý rok pak mezinárodní soutěž. A tak i na rok 2008 vyšla řada na velkou mezinárodní soutěž trubačů.
Když jsme již před rokem přemítali, jak a kde obě soutěže uspořádat, padla logicky volba na Ohradu v případě vábení, nakonec vždyť se již jednou v roce 2002 Mistrovství Evropy na Ohradě pořádalo. Trubačská soutěž je z hlediska počtu účastníků podstatně obsáhlejší, proto padla volba na zámek Hluboká s tím, že se poprvé v historii v jeden den uspořádají a propojí obě takové vrcholné soutěže, že se setkají přední evropští vábiči a trubači, a že i diváci budou mít možnost volby a bohatší podívané. A tak začal skoro roční maraton příprav směřující vše k poslední červnové sobotě.
Jakoby nejvyšším zastřešením byly Národní myslivecké slavnosti obsahující jako dva hlavní stavební kameny obě soutěže plus další bohatý doprovodný program. Hlavními pořadateli byly Českomoravská myslivecká jednota, Národní zemědělské muzeum a město Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s., časopisem Myslivost a Agenturou Rembrandt, záštitu převzal ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a senátor a starosta Hluboké n/V Ing. Tomáš Jirsa. Samozřejmě, že by se taková akce neobešla bez celé řady sponzorů a spřátelených firem, kterým dodatečně za podporu děkujeme.

Páteční předkrm
Byť byla hlavním dnem sobota 28. června, celá akce začala již v pátek 27. 6., kdy se na Ohradu začaly sjíždět první delegace vábičů. Sešel se zatím rekordní počet 25 vábičů z 9 zemí. Po zaregistrování byli všichni pozváni na slavnostní vernisáž obrazů německých malířů Anette Isfort a Bernda Popelmanna v chodbě ohradského muzea, poté měli zahraniční hosté možnost prohlídky celého muzea myslivosti, rybářství a lesnictví. Mezitím již na ně čekalo nazdobené a ozvučené podium na nádvoří, kde si všichni mohli vyzkoušet mikrofon a zjistit, jak bude vábení znít. Všem byla podána také informace o průběhu následujícího dne a připraveném programu.
Zahraniční delegace byly ubytovány v hlubockém Parkhotelu, odkud se v podvečer všichni přemístili na prostranství u kostela na pěší zóně v Hluboké nad Vltavou. V asi čtyřicetiminutovém programu se obyvatelům a návštěvníkům města představili krátkými ukázkami vábiči i soubory trubačů, zazněly i první slavnostní projevy a hlavně pozvání na druhý den. Páteční večer byl pak ve znamení Lesů ČR, neboť přistaveným autobusem hosté odjeli do Staré obory, kde je přivítali opět trubači a krátkým projevem lesní správce Ing. Jan Zasadil. Ve společenském sále zámečku byla připravena pro všechny večeře, kdo měl zájem, mohl se podívat i na nedalekou zatím nedokončenou stavbu kopie svatohubertské kaple, která stála kdysi vedle loveckého zámečku na Boubíně. Po letech se tak zásluhou podniku LČR k historické, z Boubína převezené stavbě loveckého zámečku, připojí opět kaple, byť ne již ona historická, ale její věrná kopie.
V rámci programu ve Staré oboře kromě hudebně společenské části proběhla také porada mezinárodního organizačního výboru mistrovství a porada rozhodčích, bylo domluveno, že v roce 2009 proběhne mistrovství v německém Dortmundu v rámci výstavy Jagd und Hund, na rok 2010 projevili přání uspořádat mistrovství premiérově v Polsku naši severní sousedé. Poděkování si v tento moment zaslouží Petr Šeplavý, který uplynulých deset let organizoval mezinárodní kontakty a byl přímo u zrodu myšlenky. Pro další roky předal organizační žezlo za ČMMJ Ing. Josefu Pubalovi.

Hlavní sobotní menu
Hlavní den, sobota 28. 6., byla programem naplněna doslova po okraj. Už od rána se sjížděli prodejci a obchodníci do stánků na nádvoří zámku Ohrada a na prostranství před zámkem. Nabídka byla jako každoročně bohatá a nákupuchtivý návštěvník si jistě našel to své, stejně tak snad letos panovala spokojenost s počtem občerstvovacích bodů a míst.
Vábiči a trubači, účastníci soutěží, si ale dali hned ráno v půl deváté dostaveníčko v kostele na Hluboké. Slavnostně tam byla zahájena mezinárodní soutěž trubačů, celkem přijelo 350 účastníků a o soutěži samotné informujeme v samostatném článku v tomto čísle. Po projevech význačných hostů následovala zkrácená svatohubertská mše, kterou celebroval páter Jan Kornek z Dubu nad Moravou. Za zvuků lovecké hudby se čestní hosté odebrali k připraveným kočárům a slavnostním průvodem společně se sokolníky, kynology a dalšími myslivci i řadovými návštěvníky se vydali na nedalekou Ohradu.
Oficiální zahájení slavností na Ohradě proběhlo v deset hodin za účasti všech čestných hostí a poté se již rozeběhl připravený program. Během dne měli návštěvníci možnost zhlédnout ukázky použití různých druhů vábniček, byli seznámeni se sokolnickými dravci a byla jim představena plemena loveckých psů. V programu se také našlo místo na křest obrazové myslivecké publikace J. Zumra Do lesů. Stalo se již tradicí, že jsou Národní myslivecké slavnosti také "řádovým dnem ČMMJ". Slavnostně byla předána myslivecká vyznamenání, čestné myslivecké řády a umělecké ceny pozvaným zasloužilým myslivcům, vyznamenání přebírali myslivci z rukou předsedy ČMMJ Ing. Jaroslava Palase a ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče. Slavnosti též pravidelně využíváme k předání cen Velké čtenářské soutěže, letos si přišlo pro lovecké zbraně pět výherců, byli také vylosováni výherci trubačské soutěže z časopisu Myslivost a byly oznámeny výsledky a předány ceny Fotosoutěže ČMMJ.
Letošní rok se podařilo poprvé více využít k dění i druhé nádvoří zámku, kde se prezentovali drobní prodejci a výrobci, byla tam také další možnost občerstvení, řada jednotných stánků na hlavním nádvoří byla pak z části vyhrazena hlavním partnerům a sponzorům akce. A tak i přes udávanou návštěvnost možná přes 15 tisíc návštěvníků se zase až tak velké davy netísnily, kdo co chtěl vidět, to si snad našel, stejně tak se občerstvit mohl a pobavit také. Před zámkem si mohly zasoutěžit děti, u malého podia vyhrávala k pohodě hudba a na rozlehlé louce přitahovala pozornost kvalifikační soutěž chladnokrevných koní.
Návštěvníci měli možnost i letos navštívit Starou oboru, připravené autobusy se několikrát za den otočily a mohli s nimi návštěvníci cestovat i mezi oběma zámky, resp. mezi oběma soutěžemi. I to byla novinka, která se snad setkala se zájmem a úspěchem.

X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů
Úderem třinácté hodiny začala asi nejočekávanější část programu. Podobni reprezentacím na olympiádě nastoupili zástupci jednotlivých států pod podium, celkem devět států (Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, rakousko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Česká republika), vždy vedoucí delegace, rozhodčí a soutěžící. Šest států (H, D, PL, A, SK, CZ) mělo zastoupení v porotě a zároveň tříčlenné týmy, další z tříčlenných týmů Slovinsko společně s Chorvatskem mělo své zastoupení také v podobě supervizorů dozírajících na správnost zapisování výsledků. Rozhodčí byli ukryti v rozhodcovských boxech a hodnotili jako obvykle anonymně systémem 1 až 6 bodů.
Soutěžící se usadili na podiu na připravené špalky a losováním náhodného pořadí podle čísel předvedli nejprve v prvním kole ukázku hlasu starého hledajícího jelena, který na začátku říje přichází na říjiště. Ve druhé ukázce zaznělo ode všech vytrubování jelena stojícího u laní, asi nejdelší a hudebně nejsložitější hlas, a ve třetí ukázce zazněla ukázka nejzvučnější a zároveň nejkratší - vítězný ryk po vyhraném souboji. Všichni soutěžící předváděli své umění na mikrofon na zvláště pro tuto příležitost připraveném pódiu s efektním pozadím fotografie říjícího jelena.
Po půldruhé hodině ukázek, kdy naprosto korektní a spořádané publikum zcela zaplněného nádvoří potleskem oceňovalo umění nejlepších a vybíralo si své favority, nastala dramatická pauza počítání a ověřování součtů bodů. A nastala zcela unikátní a zatím ještě nikdy neviděná situace - na více místech byl stejný počet bodů, a proto musel rozhodnout tzv. "rozstřel" - dodatková disciplína v podobě odpočinkového mrmlání. Ale kolik! Celkem se muselo uskutečnit sedm rozstřelů, z toho dokonce o mistra Evropy rozstřel mezi třemi soutěžícími! Tedy naprostý unikát a důkaz vyrovnanosti celé soutěže. Jen pro úplnost k připojené tabulce - body v rozstřelu se nepočítají v absolutní hodnotě, jsou vlastně jen porovnáním mezi "rozstřelujícími se". Jelikož jsem měl tu čest letošní mistrovství moderovat, v tu chvíli jsem v duchu tipoval, že možná dojde i k rozstřelu rozstřelu, ale naštěstí se rozhodlo a soutěžící s vděkem přijali asi půlhodinovou přestávku před vyhlášením výsledků.
V 16 hodin za zvuků lovecké hudby nastoupili opět všichni na podium, nejprve byla oceněna porota. Poté byla (kupodivu také poprvé v historii) vyhlášena soutěž států, součtem bodů příslušných soutěžících se stanovilo pořadí: 1. Česká republika, 2. Polsko, 3. Rakousko, 4. Slovinsko, 5. Slovensko, 6. Maďarsko, 7. Německo. Vedoucí tří nejlepších národních delegací převzali na podiu jako cenu obrazy s loveckou tématikou.
Poté následovalo oficiální vyhlášení výsledků a předání cen od posledního k prvnímu v pořadí, ceny předával předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas s místopředsedou Ing. Jiřím Chmelem. Všichni soutěžící dostali jednotně tašku s kazetou s karlovarským porcelánem, lovecký nůž Mikov, fotografickou knihu Do lesů, čepici a klíčenku Sellier Bellot, láhev Staré myslivecké a další propagační materiály od sponzorů. Od 12 místa pak byly přidány i věcné ceny v podobě náramkových hodinek a dalekohledů. První tři obdrželi tradiční atribut nejlepších ve vábičské soutěži - speciálně vyrobený lovecký tesák v dřevěné kazetě se signaturou soutěže a emblémem zámku Ohrada.
Na třetím místě se umístil Andrzej Misiak z Polska, kromě tesáku získal cenu sponzora - dalekohled Swarovski SLC 7x42. Na druhém místě skončil Lubomír Doležal, který kromě tesáku obdržel kulovnici věnovanou firmou ARMS CZ a obraz jelena od akad. mal. Václava Nasvětila. Největší ovace logicky sklidil nový Mistr Evropy ve vábení jelenů pro rok 2008 Michal Franče, z rukou předsedy ČMMJ převzal kromě tesáku také kulovnici věnovanou Českou zbrojovkou Uherský brod, odstřel jelena III. věkové třídy na LZ Kladská věnovaný s.p. Lesy ČR a maxiláhev Staré myslivecké. Česká republika tedy slavila nečekaný úspěch, vždyť navíc první dvě místa doplnil trochu nešťastným, ale přesto krásným čtvrtým místem Josef Kapras. Málokdo by si asi v sobotu ráno vsadil, že se naši umístí tak vysoko, soutěž byla ale opravdu nesmírně vyrovnaná a úroveň zcela určitě ozdobila jubilejní desátý ročník.
Úspěchem byla ale také účast diváků a neobvyklý zájem médií. Soutěž snímalo několik kameramanů a například s rakouskou výpravou přijel pětičlenný televizní štáb, zpravodajství ze soutěže zařadila jak televize Nova, tak Prima, zprávu otiskly snad všechny hlavní deníky. Nakonec i tak se po letech potvrdila původní myšlenka zakladatelů - přinést nemyslivecké veřejnosti atraktivní mysliveckou dovednost a dostat do médií i jiný obraz než jen střílejícího myslivce.
Když jsme již u zakladatelů, dovolte mi zmínit ještě jednu součást oficiálního programu. Zásluhou Ministerstva zemědělství byly k desátému výročí soutěže vyrobeny pamětní medaile ve tvaru dubového listu, které na podiu převzali ti, kteří stáli před deseti lety u prvního ročníku soutěže. Za Českou republiku to byli pánové P. Šeplavý, J. Kupka a J. Kasina, za Německo A. Krah a H. Wolf, za Slovensko M. Číž, za Maďarsko H. Torok a za Rakousko H. Stock.
Obvyklou součástí proběhlých mistrovství bývá večerní společenské setkání, které proběhlo tentokrát v sále Parkhotelu na Hluboké. Všichni soutěžící, rozhodčí i vedoucí delegací převzali pamětní diplomy a listy, na památku pak speciálně vyrobené kovové vázačky a pamětní odznaky. Nemilým zápisem do historie je, že se výborný dojem pokazil tím, že se nezúčastnil novopečený mistr Evropy Michal Franče, který musel údajně odcestovat. Bohužel dal asi na našeptávání nezvaných zhrzených rádců a dal tak všem pomyslný společenský políček, na který asi mnozí jen tak nezapomenou. Škoda, desátý ročník je zatím jediný v historii, kdy si vítěz, ale ani ostatní soutěžící nemohli vychutnat ovace z jelenářského koncertu v kruhu přátelsky naladěných kamarádů. Omluvou snad budiž jen mladická nezkušenost vítěze.
Kolegialita a soudržnost jelenářů ale stejně zvítězila, výbornou atmosféru večera podtrhla Lovecká symfonie, kterou složil a s jelenáři a trubači nastudoval Petr Vacek a předvedl v evropské premiéře.
Dojemným momentem bylo také předání originálu pamětního listu v podobě olejomalby, resp. uměleckého certifikátu, jedinému a opravdovému zakladateli, Alexandru Krahovi, bývalému redaktorovi časopisu Wild und Hund, který před jedenácti lety v kruhu třech přátel poprvé pronesl myšlenku na uspořádání mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Slzy dojetí zralého muže opravdu nebyly hrané a nás těší pocit, že se jeho zásluha takto jednou provždy zanesla do historie.
A jestliže se v sále Parhotelu sešli nejlepší vábiči a trubači, jestliže hrála skvělá dudácká kapela, nemohl večer skončit jinak, než společným mezinárodním zpěvem lidových a mysliveckých písní až do pozdní noci.

Nedělní duchovní vydechnutí
Pomyslnou duchovní tečkou, zamyšlením nad proběhlými dny a uspořádáním si myšlenek v hlavě byla nedělní svatohubertská troubená mše v kostele na Hluboké. Mši sloužil myslivec a duchovní v jedné osobě páter Jan Kornek, který speciálně pro tuto akci přijel až z Dubu nad Moravou. Jeho vyznání k myslivosti a myšlenky propojující víru, myslivost i běžný život jsou již pověstné, ani na Hluboké nezklamal. A tak se zvuky lesnic a borlic nesly daleko do světa jako zpráva, že se velká mezinárodní akce podařila, nesly se také jako poděkování sv. Hubertu i sv. Petru (který měl ten den svátek), že se snad poprvé na Ohradě nepodařilo přivábit dešťové mraky. Závěrečný potlesk zaplněného kostela bude snad ještě dlouho v uších znít jako poděkování za pomoc a přispění k akci těm, kteří pochopili, že to byla dobře využitá příležitost pro propagaci myslivců a myslivosti. Všem, kteří jste nám pomohli a kteří jste nás podpořili patří veliké díky.

Za organizační výbor Ing. Jiří KASINA

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...