Časopis Myslivost

Srpen v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
V srpnu probíhají v mnoha našich honitbách žně. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době změní potravní a krytové podmínky. Čas žní tak předznamenává počátek intenzivnější péče myslivců o zvěř.
Na zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme ke zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění.
Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). Při současným cenách obilovin využijeme spolupráce se zemědělskými podniky a zužitkujeme každou možnost pro zajištění krmivové základny na nadcházející zimu. Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí. Ani v případě nadbytku krmiva nezakládejme velká vnadiště pro černou zvěř. Takovéto hromady se při vlhkém a teplém počasí, které v srpnu panuje, velmi rychle změní v klíčící a tlející materiál, naprosto nevhodný pro přikrmování jakéhokoliv živočicha. O produkci mykotoxinů, aflatoxinů a jejich rizikovosti bylo napsáno již mnoho odborných pojednání. Černá zvěř se navíc v tomto období zdržuje v kukuřičných lánech a takovéto jednorázové přikrmování v lese není efektivní. Pokud by se jednalo o odváděcí přikrmování, musí být realizováno v delším časovém úseku a pravidelně.
V srpnu se kromě péče o zvěř můžeme věnovat také intenzivněji lovu. Od 1. 8. začíná doba lovu zvěře vysoké, mufloní, jelena siky, dospělé zvěře černé nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, siky Dybovského a všech našich husí. U jmenovaných druhů spárkaté zvěře se věnujeme průběrnému odstřelu samců I. věkové třídy a nevodících samic. U srnčí zvěře probíhá v první dekádě srpna ještě říje. Těchto několika dnů využijeme k lovu dospělých trofejových srnců. Později v srpnu nebo v září se s nimi setkáme jen stěží.
Výši stavů černé zvěře po dvou velice mírných zimách a vysoké úživnosti našich honiteb predikovalo mnoho odborníků. Otázkou však je, co bude dál? Co když bude mírná a pro lovce nepříznivá zima také letos?! Využijme proto srpnových nocí k lovu černé zvěře, zejména lončáků a selat. I bez měsíčního svitu je na strništích solidní viditelnost, což nám dává možnost k úspěchu.
Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.

Zpracování dat...