Časopis Myslivost

Vábení srnčí zvěře trochu jinak

Myslivost 8/2008, str. 26  Petr POSPÍŠIL
Vážení přátelé myslivci a milovníci naší krásné přírody. Rád bych se s vámi podělil o několik poznatků a zkušeností ve vábení naší nejhojnější a nejoblíbenější zvěře a tou je zvěř srnčí. Každý z nás, kdo alespoň jednou zažil opravdovou srnčí říji, ta nádherná rána, kdy se člověk vrací plný zážitků a mokrý od ranní rosy, jako kdyby prošel rozbouřeným veletokem nebo přichází z odpoledních vycházek poštípaný od mračen komárů jako kdesi v Africe, ale s nádherným pocitem souznění s přírodou, a nebo dokonce večerních vycházek, kdy se při pohledu na zapadající slunce nechce jít domů, ví jak nádherným zážitkem je přivábit srnce ať na stéblo trávy či na nejmodernější vábničku.
O vábení srnčí zvěře už byly u nás i v zahraničí napsány nesčetné články a publikace. Než začnu s výkladem mých zkušeností, chtěl bych podotknout, že vůbec nechci srážet autoritu a znalosti našich předních vábičů. Ale přicházím s něčím možná novým a třeba i revolučním a nechci, aby to bylo bráno jako , , já vím vše nejlépe a ostatní jsou nezkušení".
Zkusím se podívat na vábení z pohledu metodického, jako na umění povídat si s přírodou. Příroda, jak všichni víme, se nedá spoutat a nemůžeme jí nutit naše lidské konvence. Srna nebo srnče nevydává zvuky přesně podle notového zápisu. Pískají instinktivně. Pokud se spleteme při vábení ve výšce tónu, nemusíme mít strach, že si srnce zradíme. Důležité je však vědět, co pískáme. Ale dříve, než si povíme něco o vábení samotném, musíme si upřesnit pár pro lov velmi důležitých aspektů.

Od kterého dne začínáme vábit
Nejprve trochu biologie. Je velmi důležité mít přehled, kdy u vás v honitbě začnou klást srny srnčata, neboť od tohoto momentu uplyne téměř přesně 67 dní, kdy je srna opět říjná, tedy připravená k pokládání. Velmi záleží na nadmořské výšce, v nížinách je to dříve, ve vyšších polohách později. Začátek říje je tedy asi poslední týden v červenci a vrcholí někdy třetího srpna. A není dobré v této době vábit, neboť tím můžeme citelně narušit průběh říje. Starším srncům bychom měli dát šanci splnit svou povinnost vůči přírodě.
Starší a staré srny přicházejí do říje dříve než čiplenky a mladé srny, a proto asi po týdnu milostných radovánek dá srna srnci velmi výrazným způsobem najevo, že akt lásky skončil a srnec si jde hledat jinou družku, A právě v této době bychom měli začít s vábením.
Nejpříhodnější doba k vábení srnců je tedy od třetího do patnáctého srpna a příjemných překvapení se můžeme dočkat až do konce srpna. Právě v této době máme největší šanci přivábit ty nejstarší srnce, ti již po říji zregenerovali své síly a vydávají se znovu na toulky, často i za hranice svého teritoria. Budeme se divit, ale málo známým faktem je, že mladí srnci mohou srny pokládat i v říjnu při pozdní říji. Už se mi často stalo, že na mou snahu navábit srnu nebo čiplenku naříkajícím srnčetem mi přiběhlo několik srnců všech věkových tříd jako při říji. Toto chování může mít dvě vysvětlení. Budˇ byli někteří z nich říjní nebo žárliví a nebo přišli bránit srnče před predátorem.

Proč mi přiskakují pouze mladí srnci?
Toto je asi nejčastější otázka, kterou dostávám od svých kolegů. Je to naprosto jednoduché, vábíte příliš brzy. Pokud začneme s vábením nedočkavě již při začátku říje, budou nám logicky přiskakovat mladí srnci, kteří nemají srnu. Starší a staří teritoriální srnci jsou v této době zaměstnáni srnami. Jak jsem již na začátku řekl, nebudeme na začátku a v průběhu říje vábit, leda bychom viděli samotného srnce. Pískáním znepokojujeme srnčí zvěř a to není pro průběh říje dobré. Zaujměme při říji raději úlohu pozorovatelů a pokud uvidíme odstřelového srnce ve společnosti srny, budeme se snažit zvuky naříkajícího srnčete přivolat srnu, kterou většinou srnec následuje.

Domníváme se že jsme si zradili srnce při příchodu na stanoviště
Někdy se stane, že nám srnec při příchodu na stanoviště "vynadá". Nemusí ale být tak zlé. Pokud srnec vydává pouze krátké "bö, bö, bö", dává tím pouze najevo svou přítomnost a my mu můžeme v klidu stejným, ale o poznání vyšším hlasem "bo, bo, bo" odpovědět "ahoj já jsem také srnec a jsem tu také" a často se stane, že srnec přiskočí už na tento hlasový projev. Pokud ale srnec vydává zvuk "bö, bö, böee, böee, bö, bö böe, böee, böee", je opravdu zrazený a my můžeme odejít na jiné stanoviště.

Poměr srnců a srn v honitbě
Je samozřejmě důležité znát poměr mezi pohlavím, pokud máme v honitbě optimální poměr pohlaví, je těžší srnce přivábit, neboť má téměř každý srnec u sebe srnu. A opět je dobré zde začít s vábením až později, kdy musí srnci hledat říjné srny. Pokud máme v honitbě více srnců než srn, můžeme začít s vábením i dříve, ale myslím, že takových honiteb je u nás jako šafránu.

Lov průběrných srnců
První věcí, kterou bychom měli mít na zřeteli, je fakt, že bychom se měli již na začátku lovu srnců věnovat opravdu poctivě lovu knoflíkáčů a průběrných srnců první věkové třídy a ne nedočkavě lovit prvního srnce, kterého uvidíme. Ulovit totiž malého knoflíkáče v době říje je také husarský kousek, neboť tito malí srnečci, pokud je v honitbě dostatek kvalitních srnců, chodí jak se říká "pod zemí". Mají velký respekt z teritoriálních srnců, kteří jim mnohdy velmi brutálním způsobem dávají najevo, kdo je tady pánem. Vycházejí velmi pozdě, zatahují již za rozbřesku a pohybují se většinou v dobrém krytu dále z dosahu silnějších srnců. Argument, že srnci v bastu se přece nestřílí, mi připadá velmi krátkozraký, neboť v době říje se tito v chovu nežádoucí srnečci s chutí do říje zapojí a to není dobré, pokud chceme mít zdravou a kvalitní populaci srnčí zvěře.

Kde a jak lovit
Před samotným začátkem lovu bychom měli mít obeznány všechny hrabánky a výtlučky teritoriálních srnců. Zvyšujeme tím velmi naši naději na úspěch.V těchto místech bychom si měli vybudovat síť šoulacích chodníků, popřípadě záštit, které používáme při vábení ze země. Musíme si je umístit tak, abychom měli dobrý přehled, neboť srnci přiskakují někdy velmi divoce a například v lese se často stane, že nás starý srnec přečte dříve než my jeho. Při budování záštit musíme respektovat také převládající směr větru. Jiná situace nastává v polích a obrovských lánech. Zde můžeme použít kolejí od secích strojů a v přikrčené poloze se pokusíme dostat do místa dění. Tam si srnce musíme obeznat nejlépe spektivem a pak přivábit metodou, kterou dále popíšu.

Vábničky
Všichni víme, že se dá srnec přivábit i na stvol trávy, je to ale také velké štěstí, neboť jsme trefili na srnce, který je v naší blízkosti a právě hledá srnu. Je nepřeberné množství vábniček, které napodobí pouze "fíp, fíp", ale jsou omezené ve svém hlasovém projevu, jako například stará známá třešňovka. Nikdy na ní nevyloudíme tóny "piá, pííáá" nebo "pííía".

Oblečení
Při individuálním lovu je vhodné použít některou z mnoha nabízených variant maskovacího oblečení. Vím, že mnoho čtenářů bude namítat, že je to proti tradicím, ale pokud budeme vábit ze země, je velmi důležité, jak splyneme s okolím, protože smysly zvěře jsou přece jen mnohem dokonalejší i když se nazýváme pány tvorstva. Důležité je mít zakrytý nejen obličej alespoň rouškou na komáry, ale také ruce lehkými rukavicemi, neboť jsou světlé a dobře viditelné. Odlesk od našich hodinek může být také příčinou neúspěchu. Omezíme také časté prohledávání terénu dalekohledem, neboť právě na zemi je každý pohyb viditelnější než na posedu. Doporučuji také, a to při každém lovu ze země, používat dvounožku nebo trojnožku na podporu zbraně při zacílení, vyhneme se zbytečnému poranění zvěře nebo chybení životního srnce.

Jak jsme si již řekli, začneme s vábením až na začátku srpna. Budeme vábit ve čtyřech sériích.
První série , říjná srna
Při naprosto tichém příchodu na stanoviště s dobrým větrem počkáme asi pět minut a můžeme začít s vábením. Pískáme říjnou srnu, která volá a dává o sobě vědět. Krátkými hlubšími tóny "fíp, fíp, fíp", které opakujeme od čtyř do osmi písknutí, můžeme i deset. Důležité je, abychom se po každém písknutí otočili vždy na jinou stranu a dělali dvě až pět sekund dlouhé pauzy a tím imitovali pohybující se srnu. Tuto sérii opakujeme po jedné až dvou minutách třikrát za sebou. Pak následuje pauza pět minut.
Srna, která je připravena k pokládání
Po pauze začneme s druhou sérií. Opět čtyři až osm písknutí. Tentokráte prokládáme krátké hlubší tóny delšími a naléhavějšími. "Fíp, fíp, fíia, fíia, fíia, fíp, fíia, fííia, fíp, fíía". Je jedno jestli pískáme dva krátce a tři dlouze nebo obráceně. Důležité je, aby pískání bylo naléhavé a něžné. Tuto sérii opakujeme po jedné až dvou minutách dvakrát za sebou. A děláme pauzu asi pět minut
Pokládaná srna
Při třetí sérii pískáme srnu, která je pokládána. Tato série zní takto: "Fíp, fíp, fíí, fíía, fíp, fííía, fíí, fíp.fííía, fíía, fíp.fííía, fíp, fíía". Opět něžně a spokojeně. Tuto sérii opakujeme dvakrát za sebou po jedné až dvou minutách.
Násilím pokládaná srna
Pokud srna není říjná nebo už se odmítá pářit, napodobíme pískání srny, která je násilím pokládaná. To vyvolá žárlivost u jiných srnců i u srnců, kteří již neříjí a přijdou si obhajovat své stanoviště. Toto pískání je daleko slyšitelné a zní jako "fííía, fíííía, fííía, fíp, fííía, fíííía, fííía, fííííía". Je to velmi naléhavé a hlasité. Pískáme opět nejméně osmkrát v jedné sérii. Tuto sérii opakujeme dvakrát za sebou.
Pískání na oční kontakt.
Pokud již srnce spatříme, pískáme podle citu, pokud je ještě ve velké vzdálenosti, nebojme se hlasitého projevu a prokládáme jednotlivá písknutí tony "píía, píía, píía". Až při vzdálenosti sto metrů budeme opatrnější. Ale nepřestaneme pískat a ukazujeme srnci cestu. Není zde žádná pachová stopa srny a zvuk se i na otevřené louce stáčí a v lese se láme o stromy. Srnec se tedy musí orientovat sluchem a ne čichem.
Strach
Napodobení srny, která má strach používáme až po patnáctém srpnu a použijeme pouze jednu sérii a pak čekáme i dvacet minut, přicházejí často staří srnci, kteří se již zregenerovali po říji a vydali se mimo své teritorium hledat říjnou čiplenku. Tento hlas zní jako "fia, fíía, fííííííáááá, fííííííááá, fíía, fííííáááá" velmi hlasitě a ostře. Při spatření srnce pak musíme vábit již s citem.

Co dělat když má srnec u sebe srnu
Musíme pískat naříkající srnče. "Pííáá, píííáá, pííííá, pííííááá", opakujeme asi osmkrát a asi po minutě zopakujeme. V okamžiku, kdy srna zareaguje, je dobré pískat jen jednotlivé tóny a velmi slabě. Musíme se opravdu vžít do naříkajícího srnčete. Srna většinou neodolá a srnec přiskakuje společně se srnou. Pokud ale srna nereaguje na naříkání srnčete ani napodruhé, nebudeme již pískat, neboť tato srna nevodí nebo je to čiplenka, která v této době na srnče nereaguje. Pokud již náš svatební pár začne dělat kroužky, pokusíme se je s dobrým větrem našoulat. V této chvíli oba ztrácejí obezřetnost a je mnohem snadnější se dostat do jejich blízkosti.

Co říci na závěr.
Přeji vám při vábení srnčí zvěře mnoho úspěchů a krásných zážitků, a to nejen při lovu, ale také z krásného pocitu porozumění si s přírodou.Vždyť vábení zvěře by nemělo sloužit pouze k lovu, ale také k možnosti prohlédnout si zvěř zblízka a moci ji pozorovat detailně v jejím přirozeném prostředí.
Všechny tyto tóny si můžete poslechnout na našich internetových stránkách www.vabničky.cz
Speciální vábničky na srnce si můžete zakoupit buď v našem internetovém obchodě, který má největší výběr vábniček nejen v České republice, nebo v prodejnách časopisu Myslivost.

S přáním Lovu, lesu zdar.
Petr POSPÍŠIL
jednatel firmy
POSPÍŠIL HUBERTUS, s.r.o.

Redakční poznámka: Vábení srnčí zvěře a používání vábniček je předmětem mnoha debat a polemik, zvláště nyní, co začala na trhu působit firma Pospíšil Hubertus se neobvykle rozšířila paleta nabídky rozličných vábniček. Uvítáme proto praktické zkušenosti a poznatky z honiteb, nebojte se a napište jak prakticky využíváte nejen srnčí vábničky, ale i jiné druhy nabízených vábniček. Výměnou poznatků a diskuzí se obohatí všichni, proto neváhejte a přispějte svojí troškou do mlýna.

Zpracování dat...