ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Únor v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Prodlužující se den, honcování zajíců, párkování koroptví a přílety prvních stěhovavých ptáků jsou neklamnými znameními konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve většině honiteb ještě leží sníh a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí. Více >
Únor v honitbě

Dnešní situace a aktuální témata myslivosti

Myslivost 2/2008, str. 7 Ing. Jaroslav PALAS
Počet komentářů: 0
Česká republika, stejně jako celá Evropa, dnes prochází dobou, která s sebou přináší stále větší tlak na přírodní prostředí, jež je domovem zvěře a ostatních volně žijících živočichů. Stupňuje se intenzifikace hospodaření, narůstá doprava, rozšiřuje se zástavba volné krajiny a rostou všechny formy neregulované rekreace. Více >
Dnešní situace a aktuální témata myslivosti

Právo myslivosti = odbornost a odpovědnost

Myslivost 2/2008, str. 8 Dr. František FEJFAR
Počet komentářů: 0
Výkon práva myslivosti je odpovědná, odborná, veřejně prospěšná činnost, legislativně vymezená v právním řádu České republiky zákonem o myslivosti. Předmětem a účelem zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. v úplném znění je úprava chovu a zachování druhů zvěře volně žijících na území ČR včetně výkonu státní správy myslivosti a státní podpory k udržení úrovně i tradic české myslivosti, přičemž tento zákon zvěř definuje jako přírodní obnovitelné bohatství státu, tj. nás všech. Více >
Právo myslivosti = odbornost a odpovědnost

Zamyšlení nad příčinami škod působených zvěří a možnostmi jejich prevence

Myslivost 2/2008, str. 11 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V poslední době se opět rozvířila diskuze na téma početních stavů spárkaté zvěře a jejich účinné regulace. Pro mysliveckou praxi to není nic nového. O neúnosně vysokých stavech a nutnosti jejich redukce se mluví vždy, jakmile jsou na lesních porostech nebo zemědělských plochách zaznamenány škody. V takovém případě je zpravidla automaticky požadován redukční odlov jako jediná cesta k nápravě situace. Více >
Zamyšlení nad příčinami škod působených zvěří a možnostmi jejich prevence

O čem se psalo v únoru 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

František Houska: O STŘELBĚ KULÍ Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Je příznačno pro naše poměry, že tak zřídka najdeme v našich odborných časopisech pojednání o střelbě kulí. To vysvětluji si jedině tím, že velice málo z nás má příležitost k honbě vysoké, pro níž je kulovnice jedinou myslivecky přípustnou zbraní, a že použití malokaliberních kulovnic v revírech neb při střelbě sportovní daleko ještě není tak rozšířeno, jak by bylo záslužno. Je tedy tím poměrně málo zájmu o kulovnice a o teorii střelby kulí. Více >
O čem se psalo v únoru 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

Snižování vlivu dopravy na zvěř

Myslivost 2/2008, str. 28 RNDr. Petr ANDĚL, CSc., Ing. Ivana GORČICOVÁ
Počet komentářů: 0
Vážení myslivci, čtenáři časopisu Myslivost, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Jsme firma, která se již řadu let zabývá problematikou vlivu silnic a dálnic na životní prostředí a tedy i na volně žijící živočichy. Že se jedná o závažnou a složitou věc, není třeba podrobně připomínat. Česká republika má velmi hustou silniční síť, a tak sotva existuje honitba, která by neměla problémy s úhyny zvěře na komunikacích a dalšími negativními vlivy automobilového provozu. Více >
Snižování vlivu dopravy na zvěř

Lov zvěře odchytem – drobná zvěř

Myslivost 2/2008, str. 26 Ing. Eva CÍSLEROVÁ, Ing.František HAVRÁNEK,CSc., Ing. Martin HUČKO
Počet komentářů: 0
Zatímco v historii měl odchyt drobné zvěře (zajíců, koroptví, bažantů atd.) značný význam při výkonu práva myslivosti, v současnosti se tato činnost stává spíše výjimečnou. Odchyt pernaté zvěře do různých typů sítí (včetně tenátek), již upadá v praxi v zapomnění, a tak je doposud pomístně uskutečňován odchyt zajíců do tenat. Jednoduchým a srozumitelným způsobem jsou metody odchytu drobné zvěře popsány v publikaci Myslivost z roku 1975 od autorského kolektivu, který vedl P. Forst. Více >
Lov zvěře odchytem – drobná zvěř

KANIBALIZMUS ALEBO REGULÁCIA MEDVEĎOV?

Myslivost 2/2008, str. 22 Pavol HELL,
Počet komentářů: 0
Kanibalizmus, čiže požieranie jedincov vlastného druhu, nie je medzi šelmami až taký zriedkavý jav. Je napr. všeobecne známe, že keď lev, ktorý je pánom svorky, zostarne a vládu nad ňou prevezme nový, mladší a vitálnejší paša, je jeho prvou starosťou pozabíjať všetky levíčatá, potomkov svojho predchodcu. Je to vraždenie mláďat, tzv. infanticídium. Robí to dozaista preto, aby sa levice, zbavené starostlivosti o svoje potomstvo, čím skôr znova dostali do ruje a mohol sa s nimi páriť. Tak si zároveň zabezpečí rýchle uplatnenie svojich génov vo svojom potomstve. Usmrtené mláďatá lev spravidla nepožiera. Více >
KANIBALIZMUS ALEBO REGULÁCIA MEDVEĎOV?

Zbraně CZUB ve zprávách zahraničích publicistů

Myslivost 2/2008, str. 18 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Po celý loňský rok jsme naše čtenáře seznamovali se zbraněmi vyráběnými v České Zbrojovce Uherský Brod. Přinesli jsme také zajímavou reportáž odkrývající zákulisí výroby zbraní. V minulém vydání Myslivosti jsme uvedli, že se zbraním CZUB budeme věnovat i nadále a přineseme také pohled na zahraničních publicistů. Dnes uvádíme názory na výroční malorážku, která se setkala s kladným ohlasem u nás i v zahraničí a zajímavé, neméně kladné, poznatky o lehké kulovnici CZ 527 ráže 204 Ruger. Více >
Zbraně CZUB ve zprávách zahraničích publicistů

Ještě několik slov k naháňkám na černou

Myslivost 2/2008, str. 37 dr. Miroslav KREJČÍ
Počet komentářů: 0
Tento způsob lovu má v ČR svou tradici. Ne každá tradice je ovšem hodná úcty a udržování při životě. Například internetová diskuse zřetelně ukazuje rozdíly v prioritách různých myslivců. Více >
Ještě několik slov k naháňkám na černou

Určovanie veku dospelých diviakov podľa chrupu

Myslivost 2/2008, str. 30 Ing. Ján MERCEL, MVDr. Viliam PEDIAČ
Počet komentářů: 0
V predchádzajúcom príspevku (Myslivost č. 1/08) zaoberali sme sa určovaním veku mladých jedincov diviačej zveri. V tejto súvislosti je nutné opätovne zdôrazniť vyjadrenie MVDr. Z. Kolářa v knihe „Odhad věku...“, str. 118, že pre presné určenie veku, či sa jedná o lanštiaka alebo staršieho jedinca, je treba posudzovať okrem zarovnania rady štyroch stredových rezákov aj stav prerezávania stoličky M3, ktorá dorastá v priemere okolo 24. mesiaca veku života. Totiž ak má diviak strelený v decembri prerezané iba prvé dva diely stoličky M3, tak to môže byť podľa biologickej aj štatistickej stránky iba lanštiak zo skorého jarného kladenia. Ak bol takýto diviak ulovený napr. v máji, je to biologicky lanštiak, ale štatisticky 3-ročný jedinec z neskorého letného kladenia. Více >
Určovanie veku dospelých diviakov podľa chrupu

TANEC MEZI TÓNY

Myslivost 2/2008, str. 34 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O tom, že je myslivost zálibou a způsobem relaxace pro mnoho známých lidí z nejrůznějších oborů a profesí asi není třeba nikoho přesvědčovat. Snažím se průběžně oslovovat známé osobnosti, které nemají problém se vyjádřit a vyznat ke své lásce k myslivosti. A tak jsem měl v minulosti tu čest pohovořit se špičkovými lékaři, vrcholovými sportovci i zpěváky. První kontakt k tomuto rozhovoru byl ale opravdu trochu neobvyklý a do jisté míry mě překvapil. Mým hostem je tentokrát člověk, jehož profesí je balet, resp. tanec, své umění předvádí navíc v Německu, k tomu si pořídil baletní školu. A aby toho nebylo málo, tak je nadšencem na vábení zvěře a nově i obchodním zástupcem známého výrobce vábniček. A tak hned první pracovní den nového roku usedl ke kávě nad redakční mikrofon baletní mistr a obchodní zástupce firmy Buttolo Petr Pospíšil. Více >
TANEC MEZI TÓNY

Ortodoxní lovci drobných hlodavců

Myslivost 2/2008, str. 52 Jan RYS
Počet komentářů: 0
Sporné zemědělské problémy s úrodou každý rok neovlivňuje vždy jen počasí, ale občas také přemnožení myšovitých hlodavců. Starosti způsobuje záškodník – hraboš polní, se svými cyklickými intervaly přemnožování po dvou až pěti letech. Když to slyší nezasvěcený člověk, nedokáže si představit, jak taková malá zvířátka mohou napáchat citelné škody. Zoolog každému lehce vysvětlí hraboší záškodnickou činnost a může vše matematicky doložit. Více >
Ortodoxní lovci drobných hlodavců

PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKŮ

Myslivost 2/2008, str. 10 Ing. Kratochvíl
Počet komentářů: 0
Již od šedesátých let minulého století se hovoří o negativním vlivu olova, resp. olověných broků, jako hromadné střely v nábojích do brokovnic, na životní prostředí, na flóru i faunu. Velké množství studií a vědeckých zkoumání jednoznačně prokázalo, jaká muka a pomalé umírání způsobí již jeden olověný brok v zažívacím traktu vodních ptáků. Nejnovějšími studiemi byly prokázány i úhyny dravců, kteří se takto kontaminovanými a uhynulými ptáky živí. Více >
PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKŮ

ÚVOD DO SVĚTA LOVECKÉ OPTIKY

Základy pro stavbu optiky Ing. Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Jak již bylo avizováno v prosincové Myslivosti, setkáváme se na stránkách Myslivosti v roce 2008 se články týkajících se vysvětlení základních pojmů a skutečností ze světa lovecké optiky. Byť jistě řada zkušených myslivců většinu pojmů zná, jsou mezi námi i ti méně zkušení, kteří je neumějí tak dobře orientovat v problematice optiky. A stejně tak se traduje mezi myslivci celá řada „zaručených“ znalostí, přičemž skutečnost je trochu jinde. Takže pro všechny, kteří se chtějí něco nového dozvědět, chtějí se poučit a nebo si jen osvěžit své dříve nabyté znalosti, je tu seriál, který připravujeme ve spolupráci s předním světovým výrobcem dalekohledů a teleskopů - rakouskou firmou Swarovski Optik. Více >
ÚVOD DO SVĚTA LOVECKÉ OPTIKY

VAŘÍME S MISTREM KUCHAŘEM

Posílejte vaše osvědčené recepty red
Počet komentářů: 0
Jak jsme avizovali v Myslivosti 12/2007 na str. 69, připravili jsme pro čtenáře – kuchaře, a samozřejmě také pro jejich manželky, zároveň soutěž o nejlepší recepty ze zvěřiny. Prosíme ty, kteří mají osvědčené tradiční, ale i netradiční, recepty, aby nám je zaslali do redakce. Podmínkou je to, že se musí jednat o zvěřinový recept. Budete-li nám recept posílat, zašlete jej s rozpisem ingrediencí pro přípravu čtyřech porcí, napište postup přípravy, doplnění přílohou a oblohou a přidejte také fotografii hotového jídla. Hodnotit se bude zejména nápaditost a neotřelost receptů, své místo ale najdou i tradiční a osvědčené recepty na třeba jen zdánlivě jednoduché pokrmy. Více >
VAŘÍME S MISTREM KUCHAŘEM

Daňčí a mufloní zvěř - její životní potřeby v současnosti

Myslivost 2/2008, str. 42 Ing. Zdeněk VALA, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF, MZLU Brno, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ VFU Brno
Počet komentářů: 0
K minulému článku o naší původní a dovezené spárkaté zvěři navazujeme na současnou situaci s chovem daňčí a mufloní zvěře. Daňčí zvěř se údajně ve střední Evropě vyskytovala již před dobou ledovou. Zásluhou chovatelů zvěře se daňci i mufloni vyskytují opět nejen u nás, ale i v okolních zemích. Více >
Daňčí a mufloní zvěř - její životní potřeby v současnosti

Fotolovy na Aljašce - Katmai N.P.

Myslivost 2/2008, str. 38 Rostislav STACH
Počet komentářů: 0
Katmaiský Národní park se nachází na Aljašském poloostrově, asi 450 km jihozápadně od Anchorage. Doprava z Anchorage do těchto odlehlých míst je možná pouze letadly, a to větším letadlem, což představuje asi jeden a půl hodinový let do King Salmonu a odsud potom zhruba půl hodiny hydroplánem k jezeru Naknek. Na břehu jezera je kemp, kde je možnost se ubytovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast velmi vyhledávanou především rybáři a kapacita kempu je omezená, je nutné si ubytování rezervovat nejméně půl roku předem. Více >
Fotolovy na Aljašce - Katmai N.P.
Zpracování dat...