Časopis Myslivost

Lov zvěře odchytem – drobná zvěř

Myslivost 2/2008, str. 26  Ing. Eva CÍSLEROVÁ, Ing.František HAVRÁNEK,CSc., Ing. Martin HUČKO
Zatímco v historii měl odchyt drobné zvěře (zajíců, koroptví, bažantů atd.) značný význam při výkonu práva myslivosti, v současnosti se tato činnost stává spíše výjimečnou. Odchyt pernaté zvěře do různých typů sítí (včetně tenátek), již upadá v praxi v zapomnění, a tak je doposud pomístně uskutečňován odchyt zajíců do tenat. Jednoduchým a srozumitelným způsobem jsou metody odchytu drobné zvěře popsány v publikaci Myslivost z roku 1975 od autorského kolektivu, který vedl P. Forst.

Odchyt pernaté zvěře
Pernatá zvěř se odchytává do náhonců. V podstatě se jedná o síť 6 m vysokou a 300 m dlouhou, s oky o velikosti 52 x 52 mm. Síť se napíná na tzv. rozsochy. Bažanti nebo koroptve po nárazu do této sítě sklouzávají do jakési kapsy, vytvořené uvázáním vodicího lanka sítě ve výši 175 cm nad zemí (takových kapes může být vytvořeno i více).
Pernatou zvěř, především koroptve je možno lapat také do rukávníku, do kterého je pomalu natlačována.
Dalším síťovým systémem pro odchyt pernaté zvěře, bažantů a koroptví jsou tenátka, která již také v praktické myslivosti pomalu upadají v zapomnění. Zvěř je do tenátek, která nemusí být vysoká (asi 1 m), pomalu natlačována. Tenátka jsou přitom subtilnější obdobou zaječích tenat. To znamená, že jádro (prostřední síť) má oka o rozměru 5 x 5 cm a zrcadlová síť oka o rozměru 16 x 16 cm. Ve výše jmenované publikaci P. Forsta, je doporučováno hlasité nahánění bažantů. Podle našich zkušeností se lépe uplatňovalo pomalé, ne příliš hlučné nahánění, při kterém zvěř nevzlétá, ale vbíhá do tenátek.
Pro více méně individuální lov pernaté zvěře odchytem je možno použít zásyp s nastraženým podražcem. Je to síť odpovídající svými rozměry zásypu (např. 2 x 2 m s oky 5 x 5 cm), připevněná volně k rámu, který je instalován v zásypu nad krmivem, podepřený na jedné straně asi metrovou tyčkou, která je v okamžiku přítomnosti zvěře podražena zatažením za provázek.
Časově méně náročný je odchyt pernaté zvěře do vlčku (funguje například i pro odchyt městských holubů - věžáků). Jedná se o "automatickou" past. Vlček je v podstatě klec potažená pletivem nebo sítí o rozměru asi 2 x 2 m, vysoká 0,5 m. Ve stěnách vlčku jsou otvory, opatřené zavěšenými drátěnými dvířky, které jdou otevírat nadzdvižením po celé délce nebo jen v jedné části nebo dokonce s nadzdvihnutelnými jednotlivými tyčkami ze dřeva nebo kovu - samozřejmě jenom směrem dovnitř. V případě podražce i vlčku je nutno počítat s delší dobou (dny, týdny), než je zvěř začne bez podezření využívat. Pak teprve přistoupíme k vlastnímu odchytu.

Odchyt zvěře srstnaté
Zvláštní kapitola by mohla být věnována lapání ondater. Řada dříve používaných způsobů lovu, jako například do vrší, různých typů želez a šlehaček nebo pícháním je dnes již zakázána. Pokud dnes k lovu ondater nebo nutrií vůbec přikročíme, je aktuální využití truhlíků, do kterých jako návnadu vkládáme dužnatá krmiva (jablka apod.).
Odchyt zaječí zvěře je prováděn do zaječích tenat. Jsou to v podstatě dvě sítě, vnější zrcadla, o velikosti ok 25 x 25 cm, a jedna vnitřní síť - jádro, s oky 5 x 5 cm. Zrcadlo je vypnuté na tzv. soškách (tyčích), jádro zůstává volné. Zajíc, který vběhne do tenat, prorazí zrcadlem a narazí na hustší jádro, které se s ním provlékne zrcadlem na druhé straně, takže zajíc vězí jakoby v síťové tašce. Vlastní nahánění zajíců začíná teprve když křídla leče dosáhnou úrovně tenat. Chytači, osoby, které vyjímají zamotané zajíce z tenat, leží asi 15 - 20 m před nimi a mají nachystané přepravky. Úspěch odchytu závisí na vhodném umístění tenat v terénu a správné práci honců. Tenata se staví tak aby byla v terénu nenápadná.

Ing. Eva CÍSLEROVÁ, Ing.František HAVRÁNEK,CSc., Ing. Martin HUČKO
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Zpracování dat...