Časopis Myslivost

PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKŮ

Myslivost 2/2008, str. 10  Ing. Kratochvíl
Již od šedesátých let minulého století se hovoří o negativním vlivu olova, resp. olověných broků, jako hromadné střely v nábojích do brokovnic, na životní prostředí, na flóru i faunu. Velké množství studií a vědeckých zkoumání jednoznačně prokázalo, jaká muka a pomalé umírání způsobí již jeden olověný brok v zažívacím traktu vodních ptáků. Nejnovějšími studiemi byly prokázány i úhyny dravců, kteří se takto kontaminovanými a uhynulými ptáky živí.


Neúspěšné pokusy dobrovolnosti nepoužívat náboje s olověnými broky nakonec vedly vlády v mnoha zemích k zákonné úpravě užití olova jako toxického materiálu pro lov. A tak je dnes např. v USA, Kanadě, skandinávských zemích, částech Velké Británie a dalších zemích samozřejmostí lov na vodních plochách a mokřadech s netoxickými náhradami olověných broků. Bohužel, nebo asi spíše bohudík, pro přírodu a člověka, se mílovými kroky přiblížil přelomový rok 2010, kdy i v České republice nás toto zákonné opatření dostihne a dopadne na nás ve všech svých kladech i negativech.

V čem tkví klady a zápory legislativního zákazu používání olověných broků?
Klady již byly zmíněny, přírodě a tím i samotnému člověku se zase trochu uleví, ale co zápory tohoto omezení? Olovo je jako materiál z pohledu svých vlastností a užití pro výrobu broků v podstatě plně nenahraditelné. Měrná hmotnost olova, a tím i hmotnost jednotlivých broků, je zárukou dostatečné energie a ranivosti na běžné lovecké vzdálenosti, "snadná" výroba olověných broků odléváním nebo lisováním, stále ještě dostatečné zdroje suroviny a i přes výrazný nárůst v letošním roce, stále přijatelná cena. To jsou ony hlavni skutečnosti, proč se nám od olova nebude chtít odejít.

Jaké tedy máme vlastně jiné možnosti?
V průběhu let bylo testováno mnoho materiálů, které měly oproti olovu výhodu v úplné či snížené toxicitě. Dnes se můžete setkat především s náboji s broky železnými (nebo jinak broky ocelovými), zinkovými, vizmutovými, cínovými a také s různými alternativami broků na bázi wolfram-železo nebo wolfram-polymer. Všechny tyto alternativní náhrady olova mají svoje výhody i nevýhody z pohledu například mechanických vlastností, náročnosti výroby broků, vyčerpanosti zdrojů surovin, ale především ceny broků, a tudíž nábojů. Právě cena byla a i v budoucnu bude rozhodujícím faktorem pro skutečnost, že nejvíce užívané jsou dnes ve světě broky ocelové.

Myslím, že není možno v rozsahu jednoho článku opravdu objektivně rozebrat všechny výhody a nevýhody užití ocelových broků. Ale jistě bude s blížícím se rokem 2010 se na toto téma ještě mnohokrát diskutovat, bude napsáno mnoho článků a hlavně bude "na vlastní kůži" odzkoušeno mnoho nábojů s těmito broky, a to jak v oblasti lovecké, tak i sportovní. Stručně je však možno říci, že pokud budeme, jako v každé jiné oblasti lidského soužití, dodržovat daná pravidla používání ocelových broků, není se čeho obávat. Ano, jak již bylo uvedeno výše, ocelové broky nenahradí plně broky olověné a nutnost jejich užívání znamená někdy i omezení z hlediska jejich použití v některých zbraních. Ale všechno nové je třeba řádně odzkoušet a hlavně si "zvyknout".


Sellier & Bellot se aktivně zapojuje do vývoje
Firma Sellier & Bellot se již od samého počátku diskusí o toxicitě olověných broků aktivně zabývala jejich náhradou a s vývojem nábojů s železnými broky začala již v devadesátých letech minulého století s cílem aktivně přispívat k ochraně životního prostředí. Několikaletý vývoj v Sellier & Bellot měl svůj jasný cíl - nabídnout zákazníkovi pokud možno ucelený sortiment nábojů pro lov i sport s alternativní laborací železných broků, kdy náboje budou plnit všechny požadavky a předpisy CIP (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení zbraní a střeliva). Firma Sellier & Bellot tyto požadavky nejen plní, ale především se aktivně podílí na tvorbě těchto předpisů, a to jak na půdě administrativní členstvím svého specialisty v pracovních skupinách CIP, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají, tak ale i vstřícným přístupem při praktickém testování a zkouškách přímo na půdě balistické zkušebny ve Vlašimi.

Budeme se snažit vše postupně vysvětlit
Rádi bychom proto touto cestou sérií několika článků v letošním ročníku časopisu Myslivost seznámili čtenáře - myslivce, uživatele nábojů, s celou problematikou nábojů s železnými broky, a to jak z pohledu užití pro lov, tak i pro sportovní účely. Tolik diskutované otázky použití v běžných brokovnicích, konstrukce nábojů a výkon, porovnání vlastností broků olověných a železných, účinný dostřel a ranivost. To vše jsou témata, kterým bychom se chtěli v dalších článcích věnovat a rozptýlit tak obavy z užití těchto nábojů

Zajímají nás i vaše praktické zkušenosti
Firma Sellier & Bellot je schopna nejen dodávat kvalitní náboje s železnými broky, ale také je připravena v souvislosti s legislativním zaváděním náhrad olověných broků, odpovědět na všechny dotazy k této problematice, a to jak pomocí elektronického, písemného nebo telefonického kontaktu nebo přímo při osobních setkáních a diskusích. Ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a redakcí časopisu Myslivost připravujeme celou řadu akcí, besed, prezentací a praktických zkoušek, uvítáme i názory běžných myslivců a sportovních střelců z praxe, jsme připraveni na diskuse a výměnu názorů při různých mysliveckých akcích. Hlavní pro veřejnost určené akce budou jistě s dostatečným předstihem avizovány na stránkách Myslivosti.

Jak už bylo řečeno - hlavní je vlastní zkušenost. A tak pojďme a zkusme lovecké i sportovní úspěchy dosahovat pomocí neolověných broků, pomůžeme tím přírodě a i sami sobě.

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...