ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Září v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Chladná rána, mlhavé opary a zkracující se den jsou neklamnými znameními příchodu podzimu a s ním také hlavní lovecké sezony. Více >

ZAMYŠLENÍ NAD DEFINICÍ A VÝZNAMEM MYSLIVOSTI

Myslivost 9/2008, str. 6 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Myslivost představuje jedno relativně běžné slovo v našem slovníku. Každý z nás si už ovšem pod tímto slovem představí poněkud jiný obsah. Jiný je zajisté pohled laika nemajícího s danými aktivitami žádné přímé zkušenosti, jehož názor bývá utvářen převážně útržkovitými informacemi a zprávami ve sdělovacích prostředcích, zatímco zcela odlišný postoj si vytvoří rodinný příslušník mající mezi svými blízkými aktivního myslivce. A naprosto specifický vztah (možná bychom mohli spíše říct životní mysliveckou filosofii) pak bude k myslivosti zajisté mít řadový myslivec „ze záliby“ či člověk zabývající se uvedenou disciplinou jako svojí životní profesí. Pokusme se proto nyní podívat na to, co v sobě slovo myslivost zahrnuje a zamyslet se nad možným obsahem, významem, vztahy i souvislostmi této významné lidské aktivity. Více >
ZAMYŠLENÍ NAD DEFINICÍ A VÝZNAMEM MYSLIVOSTI

Ministerstvo zemědělství hodlá regulovat přemnoženou zvěř

Myslivost 9/2008, stzr. 8 MZe
Počet komentářů: 0
Vzhledem k vysokým škodám způsobeným na polním i lesním hospodářství spárkatou zvěří přistoupilo Ministerstvo zemědělství k vydání metodického pokynu. Tento pokyn má výrazně napomoci ke snížení stavů zvěře na vyváženou a pro všechny strany únosnou úroveň. Platnost pokynu je tři roky a souběžně s vydáním tohoto pokynu je připravena informační kampaň pro vlastníky pozemků. Více >
Ministerstvo zemědělství hodlá regulovat přemnoženou zvěř

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České repu

Zasláno Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy dne 4. 7. 2008 Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti zapojené do diskuse o škodách zvěří v souvislosti s vyššími početními stavy spárkaté zvěře na území České republiky, které neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, vydává orgánům státní správy myslivosti a státní správy lesů následující doporučení jako metodický pokyn. Pokyn se týká těchto druhů spárkaté zvěře: jelena evropského, daňka skvrnitého, siky japonského, muflona, srnce obecného a prasete divokého. Více >
Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České repu

Sdělení k problematice regulace početních stavů spárkaté zvěře

Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Vzhledem k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. Ministerstvo zemědělství považuje tento problém za vážný, a proto přistupuje k vydání „Metodického pokynu orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky“ na dobu tří let, a dále se obrací na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatněním možností daných zákonem o myslivosti. Více >
Sdělení k problematice regulace početních stavů spárkaté zvěře

Hygienické prohlídky zvěřiny dříve a nyní.

Co přináší systém proškolených osob myslivecké praxi Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Dne 1. července 2008 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona, která společně s ustanoveními příslušných nařízení EU uvádí v platnost nový systém hygenické a zdravotní kontroly ulovené zvěře. Jeho podstata a význam byly již dříve na stránkách Myslivosti popsány. Přesto se však setkáváme s tím, že mnozí myslivci stále ještě nejsou dostatečně informováni o tom, v čem se tento nový systém od dřívějšího způsobu vyšetřování ulovené zvěře liší a jaké výhody myslivecké praxi přináší. Více >
Hygienické prohlídky zvěřiny dříve a nyní.

Nástroje k předcházení škodám zvěří

Myslivost 9/2008, str. 14 Ing. Tomáš SEDLÁČEK
Počet komentářů: 0
O škodách, které působí na zemědělských a lesních porostech zvěř se mluví desetiletí, více či méně intenzivně. V poslední době se však diskuse stává intenzivnější a lokálně nabývají škody skutečně astronomických výšek. Nechci v tomto příspěvku polemizovat o tom, kde jaká zvěř škody působí, zda je to skutečně veškerá zvěř a zda je to plošně ve všech honitbách České republiky. Spíše chci uvést na pravou míru, jak je to s „viníkem“ u stavů zvěře a vzniku škod, a to po legislativní stránce. Více >
Nástroje k předcházení škodám zvěří

Několik otázek pro ...

red
Počet komentářů: 0
Na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem byl hostem jednoho dne také místopředeseda Zemědělského výboru Parlamentu a stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek, velkou podporu vyjádřil i Národním mysliveckým slavnostem a jubilejnímu desátému Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, byť nakonec z pracovních důvodů na Ohradu nemohl přijet. Přesto si však našel v nabitém pracovním programu čas na zodpovězení několika otázek, resp. vyjádření jeho názoru na současnou myslivost. Více >
Několik otázek pro ...

Něco málo o lovu a vábení jelena

Myslivost 9/2008, str. 17 Petr POSPÍŠIL
Počet komentářů: 0
Jelen lesní je opravdu králem lesů. Nebylo tomu ale vždy tak. V dobách, kdy se naše civilizace ještě nerozpínala jako chobotnice a nedusila přírodu ve svých ničivých chapadlech, bylo možné spatřit tuto impozantní zvěř na širokých pláních kralující rozsáhlým stepím a byla výhradně zvěří denní. S přemnožením lidí se král musel uchýlit do lesů, kde našel dostatek krytu a klidu. Ale i zde začíná mít problémy s bezohledností lidí, kteří bez zaklepání vnikají do jeho ložnice na horských kolech, jezdí mu přes halu na motorce a do jídelny mu pouští čtyřnohé štekající miláčky. Ale to není ještě všechno, jelen se stal i trnem v oku vlastníkům lesů a to je zlá věc. Ale o tomto vážném ohrožení našeho hrdiny až jindy. Více >
Něco málo o lovu a vábení jelena

ZEISS

Myslivost 9/2008, str. 20 © dr. Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Když Carl Zeiss v Jeně v roce 1846 založil optickou dílnu, zřejmě netušil, že zakládá světoznámé impérium nejvýznamnějšího výrobce optických přístrojů na světě. Stejně tak Moritz Hensoldt, který svoji dílnu založil v roce 1852 v Sonnenbergu. Oba byli především vynálezci a zlepšovatelé optických přístrojů. Více >
ZEISS

Lovecké stezky a chodníčky žádají o pomoc

Myslivost 9/2008, str. 23 Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Ještě mi zbývalo několik málo kroků, abych se došoulal do místa, odkud jsem mohl na něj vystřelit. Na jelena, který mi tolik nocí nedal spokojeně spát. A v tom – prásk! Pod nohou se mi zlomila suchá větev, snad z neopatrnosti či nedočkavosti z vytouženého úspěchu. Do tlupy vysoké jako by někdo střelil – úprk, a všechno bylo nenávratně ztraceno. S jelenem jsem se již nesetkal. Po čtrnácti dnech odjíždím domů zklamán, bez vytoužené trofeje. Více >
Lovecké stezky a chodníčky žádají o pomoc

Přínos české myslivosti pro země západní a střední Asie.

Myslivost 9/2008, str. 27 Ing. René CZUDEK, Ph.D. FAO, Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství
Počet komentářů: 0
FAO je světová organizace (organizační součást OSN) podporující rozvoj zemědělství a výživy, především v rozvojových zemích. Myslivost, lov, nebo také „wildlife management“, podle toho, o které části světa mluvíme, proto patří do sféry zájmů této organizace. Více >
Přínos české myslivosti pro země západní a střední Asie.

Ze života kormoránů

Myslivost 9/2008, str. 28 František HOLÁT
Počet komentářů: 0
Čas od času se v Myslivosti prezentují různé zajímavé příspěvky a pojednání o kormoránu velkém. Chtěl bych Vás seznámit jaká je situace výskytu kormoránů v honitbě Mysliveckého sdružení Strážka – Číčenice na okrese Strakonice. Více >
Ze života kormoránů

Fomei BinoCam 5

Myslivost 9/208, str. 30 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Králohéhradecká firma Fomei si za dobu svého působení získala mezi lovci pověst výrobce, který nabízí solidní zboží za přijatelnou cenu. Před časem jsem úspěšně vyzkoušel a posléze v Myslivosti představil celou řadu dalekohledů Fomei. Prostor jsem věnoval také dalekohledům BinoCam, které mají v těle nezávisle pracující fotoaparát. Čas nezůstal stát a nezastavil se ani vývoj nových modelů. Proto jsem přijal možnost vyzkoušet nový Bino Cam 5. Více >
Fomei BinoCam 5

Pánem evropského říjiště

Myslivost 9/2008, str. 32 Ing. Kamila KAASOVÁ a Helena LÉDROVÁ
Počet komentářů: 0
Jednou z významných letošních mysliveckých akcí bylo jubilejní X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů koncem června na Ohradě. Jak se v podrobné reportáži v minulém čísle mohli čtenáři Myslivosti dočíst, výsledky dopadly pro nás nad očekávání pozitivně. Pánem pomyslného „evropského říjiště“ se pro letošní rok stal Michal Franče, student Střední lesnické školy ve Žluticích. Odnesl si kromě cen titul mistra Evropy ve vábení jelenů. Zajímalo nás, co předcházelo jeho úspěchu ve vrcholné jelenářské soutěži, chtěly jsme ho představit čtenářům a přiblížit jej jako mladého nadějného myslivce a jelenáře. Michal Franče je člen Mysliveckého sdružení Sluka Zbečno, proto jsme se v době letních prázdnin za ním vypravily do malebné vísky Sýkořice, ležící v srdci křivoklátských lesů. Více >
Pánem evropského říjiště

OPTOELEKTRONIKA

Myslivost 9/2008, str. 34 Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Tímto souhrnným názvem bývají označovány optické přístroje, které pro zvětšení možností svého použití obsahují elektronickou část. Typickým příkladem jsou přístroje se zabudovaným měřičem vzdálenosti, přístroje pro znásobení zbytkového světla (tzv. noční vidění), dalekohledy se stabilizátorem obrazu apod. Elektronická část je většinou pevnou součástí přístroje, existují však i varianty optoelektronických přístrojů, které se „připojují“ - např. jako nástavce k puškohledům. Více >
OPTOELEKTRONIKA

O čem se psalo v září 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

Karel Zeman: Zvěř a blízkost města Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Článek p. inž. Holuba v č. 14. t. l. (Chraňte lesy a zvěř) je míněn jistě dobře. Všeho, co pan pisatel radí, možno však užíti s prospěchem někde v krajích odlehlejších. Kdo však má pěstovati zvěř a les blízko velkoměsta, toho služba je dnes spojena s potížemi, o nichž se personálu odlehlého revíru ani nezdá. Více >
O čem se psalo v září 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) na Pardubicku

Myslivost 9/2008, str. 38 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc
Počet komentářů: 0
Jedná se o nový druh pro naši faunu, patří mezi šelmy psovité. Na našem území byla jeho přítomnost poprvé zaznamenána na severní Moravě v roce 1963. Původní vlastí této šelmy je dálný východ. V letech okolo roku 1927 byl ale záměrně, jako kožešinové zvíře, vysazován na Kavkaze, ve východních oblastech Ruska a na Ukrajině. Našel zde optimální podmínky k životu a začal se rychle množit a rozšiřovat západním směrem. Vyhledával hlavně oblasti s vlhčí půdou a okolí rybníků s rákosovým porostem. Více >
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) na Pardubicku

Byl jsem na Grand Prix Itálie

Myslivost 9/2008, str. 40 Ing. Antonín ČECH
Počet komentářů: 0
Když mi začátkem června přeposlal Ing. Antonín Walter, člen předsednictva FITASC, propozice na Velkou cenu Itálie v kombinované střelbě do Lalle Duppo u Lodrina, bral jsem to sice jako dobrou informaci, ale nenapadlo mě, že bych se tam měl vypravit. Až při našem telefonickém rozhovoru, kdy se stočila řeč na tento závod, mě Tonda vyhecoval slovy: „Jeď tam, aspoň uvidíš, jak se organizují závody v zahraničí, ověříš si v praxi nově přijatá pravidla FITASC pro kombinovanou střelbu a získáš další kontakty, které se ti jako předsedovi Střelecké komise mohou v budoucnu hodit a navíc je tam krásně a udělej si potom v okolí dovolenou“. A bylo rozhodnuto, i když jsem přece jen nechtěl jet sám. Při Celostátním přeboru v K4M jsem se zeptal Ing. Martina Šlechty, jestli nechce také na „zkušenou“ do Itálie. Ten bez váhání souhlasil se slovy: „Aspoň vyvezu rodinku někam na dovolenou, protože kromě práce a závodů toho teď s rodinou moc nestíhám“. Více >
Byl jsem na Grand Prix Itálie

Tetřev, tetřívek a jeřábek, jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 9/2008, str. 41 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA, Ing. Martin ERNST, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Tetřev hlušec patří mezi nejstarší obyvatele našich lesů. Celá řada autorů uvádí, že se do Evropy dostal přibližně před 4 miliony let. Je největším lesním kurem, který je vázán na velké lesní komplexy. První písemná zmínka z našeho území je ve zprávě Ibrahíma Ibn Jakúba, který navštívil české kraje v letech 965 - 966. Z historických pramenů lze vyčíst, že stavy tetřeva byly ve středověku poměrně vysoké. Tetřeví zvěř měla značný hospodářský význam, kdy byla lovena do zámeckých a panských kuchyní. V této době byl tetřev oblíbeným Velikonočním pokrmem. Od té doby začaly stavy tetřeví zvěře postupně klesat, bylo to způsobeno především nevhodným hospodařením v lesích (často se kácely rozsáhlé lesní porosty). Pokles početnosti následoval dále po první a po druhé světové válce. Byl způsoben především likvidací vhodného biotopu, velkoplošným mýcením lesa, nárůstem početnosti černé zvěře a predátorů a zvyšováním turistického ruchu. Populace tetřeví zvěře zůstaly zachovány pouze v hraničních oblastech, které byly pro veřejnost uzavřeny (Andreska a Andresková, 1993). Lov tetřeva hlušce byl u nás možný do roku 1978. Od roku 1979 až do teď je tetřev podle zákona o myslivosti druhem celoročně hájeným. Více >
Tetřev, tetřívek a jeřábek, jejich životní potřeby v současnosti

Deset let CZ - USA a tři roky programu CZ Safari Classic

Myslivost 9/2008, str. 45 Pavel KLOZÍK, snímky autor a CZ – USA
Počet komentářů: 0
CZ – USA, dceřinná společnost České zbrojovky Uherský Brod se za deset let svého trvání stala významnou firmou na trhu zbraní. Mezi její úspěchy patří program Safari Clasic, jehož základ tvoří varianty celosvětově osvědčených kulovnic CZ 550. O CZ - USA a především o programu Safari Classic, jsem na letošním veletrhu IWA v Norimberku rozmlouval s osobou nejpovolanější, prezidentkou CZ – USA Ing. Alicí Poluchovou. Více >
Deset let CZ - USA a tři roky programu CZ Safari Classic

Zachráněné životy

Myslivost 9/2008, str. 48 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Zachráněné životy lidí i zvířat má „na svědomí“ Bořek Bulíček – zakladatel a ředitel záchranné služby Trans Hospital Řevnice, současně však také aktivní myslivec, místopředseda Mysliveckého sdružení v Řevnicích a v neposlední řadě chovatel nejen cizokrajných zvířat. K záchranařině ani k myslivosti nešel přímou cestou, obojí je však v jeho životě již pěvně zakotvené. Více >
Zachráněné životy

Lukáš

Jiří Šmotek
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vyšlé knihy Jiřího Šmotka Lovy nelovy. V knize najdou čtenáři 23 většinou svérázných humorných příběhů myslivců z Valašska či loveckých průvodců ze Slovenska. Obálku navrhl i celou knihu ilustroval Petr Slaba. Kniha má formát A5, celkem 168 stran, pevná šitá vazba s laminovanou obálkou. Cena 199 Kč. K dostání i k objednání na dobírku v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3 nebo na www.myslivost.cz Více >
Lukáš

Když v lese chybí ptačí písnička

Myslivost 9/2008, str. 56 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Už od nepaměti jsou pro člověka návštěvy lesa chvílemi blahodárného oddechu, zpříjemňované kulisou ptačích hlasů. Především na jaře, ale i začátkem léta mu leckdy dokáží zahnat občasnou duševní krizi. Když se konec léta chýlí k podzimu, obvykle při pohodovém houbaření si člověk najednou všimne, že mu v lese něco chybí – ptačí hlasy. Více >
Když v lese chybí ptačí písnička

Společnými silami k poctě sv. Hubertovi

Myslivost 9/2008, str. 80 Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V severozápadním konci Kokořínska, v kraji pískovcových skal a pod dohledem vrchu Čap se nalézá malebná vesnička Tuhaň. V nádherném koutu přírody, v členitém terénu tu hospodaří dvě myslivecká sdružení, MS Hubert Tuhaň a MS Čap Obrok. Byl jsem do Tuhaně pozván místními myslivci, abych se zúčastnil vysvěcení nové kapličky sv. Huberta, které proběhlo v rámci větších oslav v obci. Ale nechme mluvit povolanější. Více >
Společnými silami k poctě sv. Hubertovi

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Všichni známe historky o tom, jak jednou kulí skolil šťastný lovec dva kusy mufloní či jiné zvěře (někdy dokonce tři), a nemusel nám je vyprávět zrovna Baron Prášil. Prostě se to může stát, cesty střely jsou někdy nevyzpytatelné. Stejně dobře se může stát, že jeden kus padne ranami dvou střelců (někdy dokonce tří) – ovšem leda na naháňkách divočáků nebo při honech na drobnou zvěř. Je totiž krajně nepravděpodobné, že by se myslivci nedomluvili a dva (nebo dokonce tři) šli na čekanou na stejný kus. Myslivci se prostě domluví, ať už jde o honitbu společenstevní nebo soukromou, myslivecký hospodář to má vždycky nějak pod palcem. Horší to ale mají pytláci … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Na slovíčko s poslancem Petrem Wolfem

Myslivost 9/2008, str. 44 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V čase parlamentních jednání, schůzí výborů a zasedání komisí si udělal čas na popovídání si o přírodě, myslivosti a legislativě poslanec Parlamentu České republiky Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. Nemluvili jsme ale o složitostech politických jednání točících se právě kolem jeho osoby, ale o jeho velké zálibě zvané myslivost. Více >
Na slovíčko s poslancem Petrem Wolfem
Zpracování dat...