Časopis Myslivost

Ministerstvo zemědělství hodlá regulovat přemnoženou zvěř

Myslivost 9/2008, stzr. 8  MZe
Vzhledem k vysokým škodám způsobeným na polním i lesním hospodářství spárkatou zvěří přistoupilo Ministerstvo zemědělství k vydání metodického pokynu. Tento pokyn má výrazně napomoci ke snížení stavů zvěře na vyváženou a pro všechny strany únosnou úroveň. Platnost pokynu je tři roky a souběžně s vydáním tohoto pokynu je připravena informační kampaň pro vlastníky pozemků.
"Jsme si vědomi závažnosti situace, kdy vznikají velké škody na zemědělské a lesní produkci, je tedy nutné najít vhodné řešení týkající se přemnožené zvěře," řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. "Nechceme jen redukovat stavy zvěře, ale informovat vlastníky honebních pozemků o jejich právech a povinnostech," dodal Gandalovič. Informační kampaň si klade za cíl seznámit majitele honebních pozemků s jejich právy a možnostmi, jak regulovat stav zvěře na jejich pozemcích tak, aby nebyla tato povinnost přenášena na stát. Je nutné, aby v první řadě komunikoval majitel pozemku s držiteli honiteb.
Ministerstvo zemědělství vyzývá držitele honiteb a vlastníky pozemků, aby v nejvyšší možné míře využívali možnosti regulace stavu zvěře, které jim poskytuje zákon. S tímto jim samozřejmě na základě zmíněného pokynu pomůže i orgán státní správy myslivosti. Jako informační a poradní orgán pro vlastníky pozemků pak bude sloužit právě informační kampaň nastartovaná ministerstvem. Je důležité, aby aktivita v těchto případech vycházela "zdola", tedy od vlastníků pozemků, kteří na pozemcích hospodaří, a je tak v jejich zájmu udržovat prostředí vyvážené.

Pro maximální účinnost tohoto metodického pokynu je v něm zahrnuta například možnost přistoupit k regulaci i v honitbách sousedících s honitbou, na které už toto omezení funguje. Vzniká tak větší plocha, na které je redukce stavů zvěře mnohem efektivnější.

Pokyn je vydán na základě dobrých zkušeností s podobným opatřením, kterým se v roce 2004 podařilo výrazně snížit stavy prasete divokého. Pro maximální možnou účinnost vydaného pokynu bylo vše projednáno i s Ministerstvem životního prostředí, s pokynem se seznámila i Myslivecká rada, která je poradním orgánem ministra. Pokyn a bližší informace k němu najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v sekci lesní hospodářství.

Praha 1.8.2008
Petr VORLÍČEK
tiskový mluvčí MZe

Zpracování dat...