Časopis Myslivost

Na slovíčko s poslancem Petrem Wolfem

Myslivost 9/2008, str. 44  Lubomír Hajný
V čase parlamentních jednání, schůzí výborů a zasedání komisí si udělal čas na popovídání si o přírodě, myslivosti a legislativě poslanec Parlamentu České republiky Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. Nemluvili jsme ale o složitostech politických jednání točících se právě kolem jeho osoby, ale o jeho velké zálibě zvané myslivost.

Pane poslanče, mám správnou informaci, že jste aktivní myslivec?
Ano, myslivost provozuji aktivně, jsem dokonce předsedou Mysliveckého sdružení Dařanec - Vřesina na severní Moravě, nedaleko polských hranic.

Pracovně jste jistě velmi vytížený, politika a hlavně práce poslance zabere jistě mnoho času, jak často se vám podaří navštívit honitbu?
V loňském roce to pravda tak často, jak bych si představoval, nebylo. Snažím si to teď vynahradit. Když jsem v Ostravě, chodím pravidelně přikrmovat srnčí zvěř. Svůj čas pro myslivost věnuji spíše jiným činnostem než je lov. Samozřejmě i slušná trofej potěší, ale v loňském roce jsem moc příležitostí k lovu neměl.

Určitě jste se setkal s tím, že široká veřejnost se na nás myslivce někdy dívá skrz prsty. Proč si myslíte, že tomu tak je?
Myslím si, že je to z části i výchovou. Kdysi byl myslivec ten dobrý, který se staral o zvěř, pomáhal přírodě. Teď bych řekl, že se to úplně obrátilo. Dobří jsou ochránci přírody a myslivci jsou bráni jako ti, kteří zabíjejí a o přírodu se nestarají. Dnes už se dokonce neříká, že myslivci loví, ale zabíjejí. V minulosti se ve školách učilo o myslivcích a jejich činnostech v přírodě, dnes se spíše hovoří o ochráncích přírody a myslivci jsou opomíjeni. Bohužel v současné době je proto názor velké části veřejnosti na myslivost negativní. Obyvatelé hlavně velkých měst jsou dnes někdy dost odtržení od přírody a činnosti v ní.

Kde byste hledal zlepšení?
Já bych hledal recept ve výchově. Už na základní škole by se mělo například dětem vysvětlovat, co myslivci dělají, jak se starají o přírodu. Vysvětlil jim, že myslivost není zabíjení zvěře. Myslivci by se měli snažit působit na veřejnost tak, aby chápala myslivost jako činnost pozitivní a nezastupitelnou pro přírodu a společnost. Myslím si, že myslivci neumějí svoji práci dostatečně prezentovat. Když bych to porovnal s ekologickými organizacemi, ty jsou vidět daleko více než myslivci. Je to možná dáno i tím, že umějí lépe komunikovat s médii, novináři a televizí než myslivci. Na kvalitní propagaci myslivosti je potřeba intenzívně a promyšleně pracovat. Je důležité veřejnosti zdůraznit, že myslivci tady jsou, co dělají a k čemu jsou dobří. Myslivci musí být prostě více vidět.

Co říkáte na současnou mysliveckou legislativu?
O současném zákonu o myslivosti toho bylo řečeno a napsáno již mnoho.Výsledkem složitých jednání a diskuzí je zákon, který teď máme se všemi klady i zápory. Je například k zamyšlení, že myslivci platí škody za zvěř, která není jejich. Myslivecká legislativa prochází procesem, kdy se myslivost musí přizpůsobit a porovnat s legislativou Evropské unie a taky soukromého vlastnictví. Podle mého názoru by bylo chybou, kdyby se zákon o myslivosti řídil jen zájmy vlastníků pozemků. Do budoucna je důležité vybalancovat zákon takový, aby se zkušeností a odborností českých mysliveckých organizací a jejich členů i nadále využívalo ve prospěch naší přírody, celé společnosti, ale i soukromých vlastníků.

Jak vidíte současný stav naší přírody?
Příroda je hodně poznamenaná činností člověka. V krajině ubývá životní prostoru pro zvěř. Na některých místech ubývá i zvěře. Pro přírodu je nejdůležitější to, aby nebyla stále více znečišťována, devastována a nemusela tolik ustupovat lidské činnosti.

Jak se bude podle Vás myslivost vyvíjet v 21. století?
Myslivost má pevné místo mezi dalšími organizacemi zabývajícími se v přírodou. Řekl bych, že stále větší roli budou hrát i finance. Důležité bude, aby se myslivost zachovala a rozvíjela správným směrem v duchu našich tradic.
Rozhovor připravil Lubomír HAJNÝ
Zpracování dat...