Časopis Myslivost

Září v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Září v honitbě
Chladná rána, mlhavé opary a zkracující se den jsou neklamnými znameními příchodu podzimu a s ním také hlavní lovecké sezony.
Září je měsícem jelení říje. Králové našich lesů, doposud ukryti v houštinách, vycházejí na volná prostranství, předvádějí svoji sílu a ušlechtilost a veškerou energii věnují zachování vlastního rodu. Čas jelení říje přináší každoročně i těm nejzkušenějším z nás stále nové a nezapomenutelné prožitky. V říji lovíme zejména trofejové jeleny. Lov zvěře samičí a mladé můžeme ponechat až na pozdější měsíce.
V září dále můžeme lovit i ostatní druhy spárkaté zvěře. Čas věnujeme průběrnému odstřelu daňků, muflonů či jelenů sika. Rovněž můžeme dokončit plán lovu srnců. Není to však nejvhodnější řešení. Staří srnci žijí po říji skrytě a v mladších věkových kategoriích je již výběr omezený. V září začíná doba lovu samičí a mladé zvěře srnčí. Její průběrný odstřel je velice náročný a měl by být svěřen jen těm myslivcům, kteří jsou zodpovědní a mají o zvěři praktický přehled v honitbě. Lov holé zvěře jako deputátu či naturální odměny vede k chovatelským chybám, neboť jsou často loveny zejména silné kusy v dobré kondici. Přitom máme v září ještě dostatek světla a možností zvěř pozorovat a obeznat. Srnčí není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám dává příležitost lepšího posouzení věku a chovnosti.
Černá zvěř se po sklizni obilovin koncentruje v kukuřičných lénech, kde budou pochopitelně vznikat škody. Využívejme měsíčního svitu a jasných nocí, zejména na příchodech k těmto plochám a v jejich okolí, k intenzivnímu lovu selat a lončáků. Jednejme se zemědělskými společnostmi a pokusme se společně učinit opatření k minimalizaci škod.
Od září začínají první hony na divoké kachny. Snad jen pro připomenutí zmíním ustanovení § 46 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, v němž stojí: kdo loví zvěř musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu, doklad o povinném pojištění, zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Veškeré tyto doklady by měl také myslivecký hospodář před vydáním povolenky nebo před zahájením společného lovu (kde povolenku nahrazuje společný seznam účastníků lovu) zkontrolovat.
Ve víru loveckých příležitostí by nebylo správné zapomínat na péči o honitbu a zvěř. Před začínajícím obdobím intenzivního přikrmování zkontrolujeme stav mysliveckých zařízení, opravíme či vybudujeme nová. Vše samozřejmě po řádném projednání a schválení vlastníka pozemku, na němž je zařízení umístěno.
Bažantí hejnka se v tomto období začínají rozpadat. V zásypech je přikrmujeme pozadkem a plevami, čímž zmírníme jejich rozptyl do okolí. Spárkatou zvěř začínáme již od září intenzivně přikrmovat jadrným krmivem (je vhodné ho smíchat s obilnými odpady kvůli vyššímu obsahu hrubé vlákniny). Právě v tomto období je jejich zažívací trakt připraven dobře strávit a uložit energeticky bohatou potravu.
Myslivecký hospodář připraví organizaci společných honů na bažanty, vede evidenci ulovené zvěře, vydaných povolenek, plomb a lístků o původu zvěře a místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti podává hlášení o plnění plánu lovu.

Zpracování dat...