MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Týká se nás všech…

Myslivost 7/2009, str. 8 Ing. Jaroslav PALAS
Počet komentářů: 0
Dne 19. 5. 2009 se objevil v regionálním deníku „Pelhřimovsko“ článek Petra Stýbla, ředitele kanceláře ČSOP (Českého svazu ochránců přírody), v němž v ryze emocionální rovině, bez právních argumentů, varuje před pozměňovacím návrhem poslance Evžena Snítilého k novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento pozměňovací návrh byl projednán a připraven subjekty hospodařícími v krajině – jednotlivé organizace zemědělců, myslivců, rybářů a dalších, protože předložená novela je pro hospodaření naprosto nepřijatelná. Více >
Týká se nás všech…

NATURA VIVA 2009 a trofeje v Lysé nad Labem

Myslivost 7/2009, str. 10 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Letošní mezinárodní výstava NATURA VIVA 2009 konaná opět na výstavišti v Lysé nad Labem, předvádějící výsledky práce myslivců, rybářů, včelařů a zahrádkářů, se konala o rok dříve než jsme podobné výstavy organizovali dříve. Více >
NATURA VIVA 2009 a trofeje v Lysé nad Labem

ČLENSTVÍ V ČMMJ A POJIŠTĚNÍ

Myslivost 7/2009, str. 20 Ing.Miroslav KRAUS
Počet komentářů: 0
Od roku 2010 rozhodl Sbor zástupců o zvýšení členského příspěvku pro členy Českomoravské myslivecké jednoty. Zúčastnil jsem se v uplynulém období několika jednání sněmů okresních mysliveckých spolků. V podstatě všude a při každém jednání je diskutována výše členského příspěvku a pojištění. Více >
ČLENSTVÍ V ČMMJ A POJIŠTĚNÍ

Stříbrní hoši z Itálie

Myslivost 7/2009, str. 22 Ing. Antonín ČECH
Počet komentářů: 0
Tak máme za sebou další úspěšné vystoupení na Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě. Letos se šampionát konal v Italské Tarquinii. Na základě změn odsouhlasených na zasedání FITASC v září loňského roku se mistrovství konalo již letos, ani ne za rok od šampionátu v Polsku. Více >
Stříbrní hoši z Itálie

Kvalita srnčí zvěře.

Myslivost 7/2009, str. 24 RNDr. Ivo Sýkora, CSc.
Počet komentářů: 0
Obecně lze konstatovat, že nejen na Pardubicku soustavně dochází ke zvyšování stavů srnčí zvěře, výrazněji v polních podmínkách a o příčinách tohoto jevu jsem již poměrně obsáhle informoval na stránkách tohoto časopisu (Myslivost 55, 6, 18, 2007) a současně jsem upozornil i na určitý paradox, že se stoupajícími stavy, dochází i k navýšení kvality trofejové zvěře. Na tento problém jsem se podrobněji zaměřil v tomto sdělení vyhodnocením výskytu medailových srnců na Pardubicku. Více >
Kvalita srnčí zvěře.

Tvorba jeleního paroží a faktory, které ji ovlivňují

Myslivost 7/2009, str. 26 MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, Ph.D.; Ing. Matúš RAJSKÝ
Počet komentářů: 0
Paroží není pouze trofej pro myslivce, ale je také velmi zajímavý objekt pro zoology, neboť svým periodicky probíhajícím vývojovým cyklem představuje jedinečný přírodní úkaz, který nemá u vývojově výše postavených živočichů obdoby. Více >
Tvorba jeleního paroží a faktory, které ji ovlivňují

Opeřený krasavec

Myslivost 7/2009, str. 29 Jan VEBER
Počet komentářů: 0
K velké radosti odborníků, ornitologů i všech milovníků přírody patří Česká republika mezi vyvolené státy, kde stále ještě hnízdí drop velký, nejtěžší létající pták Evropy. Právem dělá čest svému jménu - vždyť dospělý samec má i přes 15 kg váhy a menší samičky něco kolem pěti kilogramů. Více >
Opeřený krasavec

Samonabíjecí puška Browning BAR

Myslivost 7/2009, str. 30 Ing. Martin HELEBRANT
Počet komentářů: 0
John M. Browning byl bezpochyby jedním z největších zbrojních konstruktérů moderní historie. Po značnou část svého aktivního života velmi úzce spolupracoval s belgickou zbrojovkou Fabrique National. I jeho syn v této spolupráci pokračoval, ačkoliv se jednalo již jen o obchodní činnost. A pro FN pracoval i jeho vnuk, Bruce Browning. Ten opět jako konstruktér. Více >
Samonabíjecí puška Browning BAR

Jak jsem křivdil divočákům

Myslivost 7/2009, str. 35 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nakladatelství, se kterým spolupracuji, chyběla do nové encyklopedie fotografie vzácné houby - květnatce Archarova; „přivandrovalce“ až ze vzdálené Austrálie. Do Evropy byl zavlečen s transporty bavlny pro místní textilky v polovině minulého století. U nás se poprvé objevil v roce 1963 v srdci Šumavy na Prachaticku. Houba je to podivuhodná, v dospělosti velmi podobná mořské hvězdici. Více >
Jak jsem křivdil divočákům

Přikrmování zvěře

Myslivost 7/2009, str. 36 Ing. Zdeněk VALA, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc.,
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, rádi bychom navázali na naši předchozí sérii příspěvků o jednotlivých druzích zvěře a jejich potřebách další sérií pojednávající o základech výživy zvěře, jednotlivých živinách, fyziologii trávení, hodnocení krmiv, získávání a úpravě krmiv, předkládání krmiva, krmné technologii a technice. Více >
Přikrmování zvěře

Exclusive Ebony Edition CZ 550 / CZ 527 Ladná elegance a elegance ladnosti

Myslivost 7/2009, str. 38 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Myslivci mají odjakživa rádi zdobené zbraně. Ryté lovecké pušky však na lovu trpí. Častý pohyb v lese, náhlé nepříznivé počasí a manipulace se zbraní gravírování neprospívají. V České zbrojovce v Uherském Brodě, hledali cestu, jak přidat na eleganci jinak povedeným tvarům svých kulovnic, bez použití rytin. Zrodila se řada Exclusive Ebony Edition, řada, která díky detailním změnám a vybraným materiálům spojuje myslivecké tradice, ladnost a eleganci tvarů. Více >
Exclusive Ebony Edition CZ 550 / CZ 527  Ladná elegance a elegance ladnosti

Povídání o vydře a norkovi - Prostředí kde žijí

Myslivost 7/2009, str. 44 K. Poledníková
Počet komentářů: 0
Odpoledne jsem jel zkontrolovat norčí samici Neve. Signál se ozýval nejsilněji směrem na boční kaskádu drobných rybníčků v neznatelném lesním údolí. Při přiblížení jsem určil rybník, byl to třetí po proudu potoka. Malý půlhektarový rybník se nacházel na okraji luk a velkého lesního komplexu. Více >
Povídání o vydře a norkovi - Prostředí kde žijí

Fomei Hunter a Diplomat

Myslivost 7/2009, str. 48 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Mezi hojně navštěvované stánky na setkání myslivců, včelařů a rybářů v Lysé nad Labem, již tradičně patří expozice firmy Fomei, známé našim myslivcům výrobou oblíbených dalekohledů. Dlouho před otevřením bran letošní Natury Vivy jsem dostal k vyzkoušení dva exempláře z řady dalekohledů Fomei Hunter a Fomei Diplomat, abych prakticky prověřil jejich vlastnosti. Více >
Fomei Hunter a Diplomat

Příroda je mocná čarodějka, aneb jak je to dnes s liškami

Myslivost 7/2009, str. 48 Josef VOBORNÍK
Počet komentářů: 0
Za čtyřicet let provozování myslivosti jsem se setkal s nejrůznějšími názory na lov lišek, které byly převážně ovlivněny charakterem honitby a hlavními druhy chované užitkové zvěře. V sedmdesátých letech mi starý praktik pan Zrostlík, bažantník ve vyhrazené honitbě Ministerstva zemědělství, vštěpoval zásadu, že na lišku je nutno střílet vždy, v každou roční dobu a na jakoukoli vzdálenost. Více >
Příroda je mocná čarodějka, aneb jak je to dnes s liškami

Nominační soutěž na MRK 2009

Myslivost 7/2009, str. 50 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
V roce 2009 se uskutečnila podruhé nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Cílem této soutěže (nominace) je dát možnost většímu počtu ohařů kvalifikovat se na mistrovství ČR - Memoriál Richarda Knolla. Dalším důvodem je skutečnost, že všestranné zkoušky ohařů často probíhají v neporovnatelně různých podmínkách a náročnost rozhodčích není zcela stejná. Více >
Nominační soutěž na MRK 2009

Tradice chovu jelenů na Poľaně úspěšně pokračuje

Text a snímky Jiří JUNEK
Počet komentářů: 0
Jeleni z Poľany jna středním Slovensku jsou odedávna proslulí krásou a mohutností paroží. Je známé paroží jelena, kterého ulovil v roce 1944 neznámý lovec, ohodnocené 241,75 body CIC. Silní jeleni, i když ne s takovou hodnotou trofeje, se díky lesníkům a myslivcům na Poľaně vyskytují stále. Více >

Navštivte sokolnickou akci - největší za 800 let - festival Englefield 11. - 12. 7. 2009

Myslivost 7/2009, str. Dr. Ing. Bc. Bohumil STRAKA, Klub sokolníků ČMMJ
Počet komentářů: 0
Po prvním úspěchu v roce 2007 (podrobný článek byl uveřejněn v Myslivosti 10/2007) se II. Sokolnický festival uskuteční ve dnech 11. až 12. července 2009 v Anglii na stejném místě, tedy na panství Englefield Estate poblíž města Reading v hrabství Berkshire, 40 km západně od Londýna. Více >
Navštivte sokolnickou akci - největší za 800 let - festival Englefield 11. - 12. 7. 2009

Opočno přivítalo čtvrté výroční setkání členů Klubu autorů

Myslivost 7/2009, str. 64 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Stalo se již tradicí, že se členové Klubu autorů - nejmladšího zájmového klubu při Českomoravské myslivecké jednotě - scházejí jednou v roce na tzv. výročním kulturně společenském setkání. Jeho posláním je utužovat vzájemné přátelské vztahy autorů, jejich partnerek i blízkých, seznamovat s činností klubu mysliveckou i laickou veřejnost v místě konání a pochopitelně i propagovat činnost Českomoravské myslivecké jednoty a výsledky současné myslivecké literatury, případně dalších oborů umělecké činnosti. Setkání vždy organizačně, programově a personálně zajišťuje některý z členů Klubu autorů. Tentokráte to byl Zdeněk Hruška, myslivecký hospodář MS Bolehošť, úspěšný autor povídkových knih z oblasti podhůří Orlických hor. Setkání se uskutečnilo v historickém Opočně a jeho blízkém okolí. Více >
Opočno přivítalo čtvrté výroční setkání členů Klubu autorů

Evropský kongres španělů

Myslivost 7/2009, str. 70 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
V jedné krásné české písničce se zpívá o Třeboni a o tom, jak se okolo ní pasou koně. Poslední květnovou sobotu v kraji rybníků určitě koně také byli, ale město Třeboň patřilo psům. Probíhal zde Evropský kongres španělů, jehož součástí tradičně je i Evropská výstava. Více >
Evropský kongres španělů
Zpracování dat...