ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Daňčí trofeje k roku 2008

Myslivost 10/2009, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Mezinárodní výstava Natura Viva v Lysé nad Labem se konala s odstupem pouhých čtyř let od výstavy minulé, takže na hodnocení chovů naší trofejové zvěře je potřeba nazírat i z tohoto hlediska. V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty silných a nejsilnějších daňčích trofejí právě k výstavám v letech 2000, 2005 a k letošní výstavě 2009. Více >
Daňčí trofeje k roku 2008

Jak dále nejen v myslivecké legislativě

Myslivost 10/2009, str. 11 Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V minulém čísle časopisu Myslivost, Stráž myslivosti jsem v krátkosti informoval o připravovaných jednáních na Ministerstvu zemědělství týkajících se vyhodnocení cílů současně platných zásad „Vývoje myslivosti po vstupu ČR do EU“ z roku 2006, které navázaly na „Zásady myslivecké politiky“ přijaté vládou v roce 2002. Více >
Jak dále nejen v myslivecké legislativě

Myslivost – vášeň s budoucností

56. Valné shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Společné setkání členských států celosvětové myslivecké organizace Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře se na svém 56. Valném shromáždění vrátilo po 23 letech (1986 Versailles) opět do kolébky jednoho ze zakládajících států - do Francie. Po přenosu dlouholetého oficiálního sídla organizace z Paříže do Vídně v roce 2005 se stalo zorganizování Valného shromáždění první velkou oficiální akcí francouzské národní delegace, kterou přispěla k utváření historie tohoto společenství států se stejným mysliveckým smýšlením a k ukončení trochu nervózního několikaletého období, které doprovázelo tyto interní změny. Francie, země s dlouholetou historií, kulturou, loveckou tradicí a nezaměnitelným společenským šarmem tak ve dnech 28. 4 až 3. 5. 2009 opět vytvořila prostor pro vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a společné projekty v jedné z nejstarších činností, která člověka provází na jeho cestě dějinami - v myslivosti. Více >
Myslivost – vášeň s budoucností

Brokové kozlice Akkar

Myslivost 10/2009, str. 16 Ing. Martin HELEBRANT
Počet komentářů: 0
Nic netrvá věčně. I pracovní koníci českých myslivců, kozlice řady ZH, stárnou. A s tím je spojen jeden problém. Po ukončení výroby zbraní ve Zbrojovce Brno již nejsou náhradní díly. Ne, že by jich věrná ZHáčka potřebovala tolik. Co pamatuji, tak jediný problém bývaly úderníky, které jednu dobu (asi před 20 lety) rády praskaly, ale přesto, stárnou. Kdo neměl na ZHáčko, koupil si „rusandu“. To byly zbraně skutečně nezničitelné, tvrdochom ve vývrtu je činil značně odolnými vůči nejrůznějšímu zanedbávání údržby, ale jejich zpracování bylo takové, no řekněme sovětské. Kovařina a vítězství síly nad hmotou. Více >
Brokové kozlice Akkar

Daňčí zvěř na Vítkovsku po třiceti letech

Myslivost 10/2009, str. 20 Ing. Gustav KOŘÍNEK
Počet komentářů: 0
V měsíci květnu 2009 uspořádal OMS Opava výstavu loveckých trofejí spárkaté zvěře ulovené v předešlém roce; byla umístěna v prostorách historického zámku v Hradci nad Moravicí. Hodnotitelská komise věnovala uspořádání a odbornému zhodnocení trofejí značnou péči. Na okresních výstavách trofejí se v posledních deseti letech stále častěji vystavují i trofeje daňků, i na této výstavě každého myslivce překvapilo množství i kvalita některých vystavených daňčích trofejí. Více >
Daňčí zvěř na Vítkovsku po třiceti letech

Myslivost vzkvétá pod vedením žen

Myslivost 10/2009, str. 22 Zpracovala Marcela Kuklová a Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jak se mohli čtenáři Myslivosti před nedávnem dočíst, stal se zámek v Bechyni historickým místem, kde se sešly ženy v zeleném z jižních Čech a Bavorska na svém prvním společném pracovním přeshraničním semináři. Hostitelem setkání bylo Panství Bechyně reprezentované šarmantní mladou dámou Silvií Šťávovou, která se ve svém referátu vyznala k velké lásce k myslivosti. Je tedy nasnadě, že jsme se okamžitě domluvili na obsáhlejším rozhovoru a představení myslivosti na Panství Bechyně. A tak s kolegyní vyrážíme na sklonku léta na jih Čech a zjišťujeme, že ženský prvek v tom dobrém slova smyslu převzal všechny otěže – čekají nás rovnou tři dámy, sličné trio řídící na panství nejen myslivost. Více >
Myslivost vzkvétá pod vedením žen

XXIX. Světový kongres biologů zvěře (IUGB) v Moskvě

Myslivost 10/2009, str. 26 Ing. Kamil TUREK, Ing. Radim PLHAL,
Počet komentářů: 0
Ve dnech 17. až 22. srpna 2009 se v světovém obchodním centru (WTC) v Moskvě uskutečnil dvacátý devátý mezinárodní kongres Unie biologů zvěře (International Union of Game Biologists). Kongres je organizován vždy jednou za dva roky, již od roku 1954. Konference se účastnilo celkem 287 biologů, vědců v oboru myslivost, předsedů mysliveckých organizací, děkanů mysliveckých fakult či zástupců ministerstev zemědělství z třiceti dvou nejrůznějších zemí celého světa. Více >
XXIX. Světový kongres biologů zvěře (IUGB) v Moskvě

Povídání o vydře a norkovi ČAS ODPOČINKU

Myslivost 10/2009, str. 28 K. Poledníková
Počet komentářů: 0
Když vydry a norci odpočívají nebo spí, uchýlí se na místo, které jim po dobu odpočinku zajistí některé důležité potřeby. Jednak je to bezpečnost před lidmi, psy, a dále teplotní komfort, aby neztráceli příliš mnoho energie na udržení své tělesné teploty. Výběr takového odpočinkového místa také ovlivňuje vzdálenost od vody, vzdálenost od důležitého potravního zdroje, počasí, roční období, atd. Více >
Povídání o vydře a norkovi ČAS ODPOČINKU

Peníze pro zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost nejen pro myslivecká sdružení

Myslivost 10/2009, str. 32 Dr.Ing. Petr MARADA,
Počet komentářů: 0
I když se všude kolem nás hovoří o ekonomické krizi, nedostatku finančních prostředků, nedostatku pracovních příležitostí, Ministerstvo životního prostředí se připravuje opět v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku přijímat žádosti o dotace, které budou směřovat k úhradě aktivit zlepšujících stav přírody a krajiny. Pokud máte zájem založit remízek, biokoridor, vytvořit mokřad, malou vodní plochu či vysadit soliterní stromy nebo jinak chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů, nabízí se i Vám, myslivcům, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro tyto účely prostředky ve výši stovek milionů eur. Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Více >
Peníze pro zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost  nejen pro myslivecká sdružení

Lov tetřevů a tetřívků v Rusku

Myslivost 10/2009, str. 34 Ing. Josef TRČKA, Ph. D.
Počet komentářů: 0
Myslivost jako svoji zálibu provozuji již 39 rok v nejsevernější části okresu Blansko v Podorlické pahorkatině ve vesničce Deštná. Naše myslivecké sdružení je uživatelem společenstevní honitby Deštná – Rubanina o výměře asi 1850 ha. Jedná se o honitbu v níž máme dobré stavy zvěře srnčí, divočáků lovíme průměrně 50 kusů ročně. Stavy drobné zvěře však více než 10 let stagnují, a proto ji nelovíme. Ostatní druhy zvěře kromě muflonů jsem doposud nelovil, pokud se jedná o vzácnou zvěř pernatou jako je tetřev a tetřívek, nikdy jsem ji ve volné přírodě ani neviděl. Více >
Lov tetřevů a tetřívků v Rusku

Jakou roli hrají myslivci a myslivost v současné přírodě a společnosti?

Myslivost 10/2009, str. 46 Barbora BUČKOVÁ
Počet komentářů: 0
To je otázka, která patří k jedněm z nejkontroverznějších a zároveň nejpopulárnějších. Vyjadřují se k ní erudovaní odborníci i laici. K hledání odpovědi významně přispěl také Ústavní soud (např. nálezem sp. zn. Pl.ÚS 34/03 ze dne 13.12. 2006). Ale skoro každý, kdo byl někdy v lese, je přesvědčen o tom, že ví nejlépe, jak by se mělo se zvěří myslivecky hospodařit nebo spíše nehospodařit. Více >
Jakou   roli hrají myslivci a myslivost v současné přírodě a společnosti?

Rok s kulovnicí Rössler Titan

Myslivost 10/2009, str. 47 © Dr. Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Při koupi nové kulovnice je důležitý první dojem, kterým na zájemce o koupi zapůsobí vzhled zbraně a pocit, když ji uchopí poprvé do ruky, protože zbraň by měla být a je krásná věc a stává se částí lovcova „já“. Ale zrovna tak jsou hodnoceny technické parametry zbraně z hlediska budoucího uživatele, zajímají ho prvky intuitivního a příjemného ovládání zbraně, přesnost střelby, životnost zbraně a mnoho dalších aspektů. A to vše samozřejmě porovnává s cenou. Více >
Rok s kulovnicí Rössler Titan

Slovenský kopov a černá zvěř

Myslivost 10/2009, str. 50 Miroslav RUDEL
Počet komentářů: 0
Každý z nás již ví, jaká situace nastala v našich honitbách s černou zvěří. Její početní stavy se významně tak zvýšily, že se vyskytuje prakticky ve všech koutech naší vlasti. Nyní dokonce i v místech, kde dosud nebyla – například v horských oblastech. Zpočátku je každý myslivec za její přítomnost rád, protože se mu naskýtá další možnost lovu jiné zvěře. S postupem času jí však začne přibývat, což vede k působení značných škod nejen na zemědělských plodinách, ale také na drobné a srnčí zvěři. Nejprve se myslivci snaží tlumit stavy večerními čekanými, ale později stejně každý zjistí, že to nestačí. Pak nastupuje lov natláčkou, naháňkou nebo nadháňkou v zemědělských kulturách či v lese. Více >
Slovenský kopov a černá zvěř

Péče o krajinu je dlouhodobým závazkem

Myslivost 10/2009, str. 56 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Krajina východně od Pradědu, nejvyššího vrcholu Jeseníků, skýtá nejeden krásný přírodní kout, mnohdy zatím ani neobjevený všudypřítomnými turisty. Příroda je tu podmanivá v každé roční době, v krajině ale také žijí lidé, kteří svojí činností dotvářejí ráz a ducha krajiny. Nejsme totiž v rozlehlých liduprázdných prostorách Kanady nebo Sibiře, ve středoevropských podmínkách je třeba vždy sesouladit zájmy a pohledy více stran. A dobrým příkladem, že to jde, je lokalita obce Holčovice, konkrétně část Jelení, kde hospodaří firma Bellama, s.r.o. Více >
Péče o krajinu je dlouhodobým závazkem

Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí zvěře

Myslivost 10/2009, str. 60 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Trávicí soustava umožňuje příjem a zpracování potravy a následné vyloučení nestrávených zbytků. Je tvořena ústní dutinou, hltanem, jícnem, žaludkem, tenkým střevem a tlustým střevem zakončeným řitním otvorem. Do trávicí soustavy ústí i velké žlázy jako jsou slinné žlázy, játra a slinivka. Během fylogeneze však došlo důsledkem přizpůsobení trávicí soustavy druhu přijímané potravy k značným druhovým rozdílům. Například u býložravců se předžaludek zformoval na rezervoár potravy, došlo i k prodloužení střeva, kde je obtížně stravitelná potrava (bohatá na vlákninu) trávena i několik dnů. Masožravci mají relativně malý žaludek a kratší střeva, uzpůsobené na příjem koncentrované potravy. Prasata také nemají vytvořen rezervoár potravy, ale díky dlouhému střevu mohou trávit i potravu bohatou na vlákninu. Více >
Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí zvěře

Nejen zamyšlení nad zkušebními řády ohařů

Myslivost 10/2009, str. 66 Libor KUNT
Počet komentářů: 0
Na těchto řádcích bych rád reagoval na článek, který byl napsán panem Švecem, panem Žižkou a panem Formánkem v dubnovém čísle Myslivosti. Tento článek jsem pochopil jako výzvu k vyjádření svého názoru zároveň svého postoje k tomu, jak uvedené problémy řešit. Můj pohled a pohled autorů na popisované připomínky se poněkud rozcházejí, přičemž mi v tomto článku chybí jejich návrh na nějaká konstruktivní řešení. Zřejmě ale bylo cílem tohoto příspěvku rozpoutat na toto téma diskusi a vyslechnout si názory z různých stran. Postupně bych chtěl projít jednotlivé body a vyjádřit se k nim. Více >
Nejen zamyšlení nad zkušebními řády ohařů

1. mezinárodní kongres žen – myslivkyň

Myslivost 10/2009, str. 70 Ing. Václav TLAPÁK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Z iniciativy Srbského loveckého svazu se konal ve dnech 28. - 31. 8. 2009 historicky první Mezinárodní kongres žen – myslivkyň v malebném prostředí srbského venkova v městečku Dolnij Dušnik. Patronát nad organizací tohoto setkání neslo lovecké sdružení „Zaplanje“ v Gadžin Hanu. Více >
1. mezinárodní kongres žen – myslivkyň

Česká zbrojovka první rok v nové prodejně

Myslivost 10/2009, str. 72 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Na začátku loňského léta v Praze otevřela Česká zbrojovka Uherský Brod a.s., novou podnikovou prodejnu, nedaleko hlavního nádraží. Pro všechny myslivce, lovce, sportovní střelce, milovníky přírody a všechny lidi mající zbraně jako svého koníčka nebo je používají v zaměstnání, byly vytvořeny moderní a stylové prostory, které u nás nemají obdoby a vyrovnají se nebo předčí mnohé podobně zaměřené prodejny v Evropě a ve světě. Jak se nové prodejně daří, jsem zjišťoval u příležitosti prvního výročí jejího otevření. Více >
Česká zbrojovka první rok v nové prodejně

Ukryjme se v přírodě

Myslivost 10/2009, str. 74 Martin PLATIL
Počet komentářů: 0
Co nejlepší splynutí s okolním prostředím je jedním z klíčových faktorů úspěšného lovu ať už se zbraní nebo beze zbraně. Jedním z důležitých bodů je maskování člověka a jeho vybavení v přírodě. Lovci a fotografové využívají různé typy stacionárních či přenosných krytů. Každý kryt má své výhody a nevýhody, zastánce a odpůrce. Článek popisuje relativně nové pomůcky – maskovací skládací židle, maskovací stany, sítě a přehozy. Tato výbava si získala oblibu v zahraničí a pomalu se dostává do povědomí i v naší zemi. Více >
Ukryjme se v přírodě

Za myslivostí do třeboňských lázní

Myslivost 10/2009, str. 90 Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
V sobotu 8. srpna jsem si z 5. ročníku letního kurzu mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně odskočil na rozhovor s dlouholetým myslivcem MUDr. Jaroslavem Bicanem, ředitelem Bertiných lázní a Lázní Aurora v Třeboni. Bertiny lázně jsou dlouholetým sponzorem letních kurzů mysliveckých trubačů, a tak jsem se chtěl dozvědět něco více nejen o lázních, ale i o městě Třeboň, které leží v malebném prostředí jihočeských rybníků, protkaných struhami a cestičkami spojujícími jednotlivé vesničky a města v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Již na chodbě, cestou do útulné kanceláře v Bertiných lázních, jsem z vystavených dobových ilustrací a fotografií načerpal informace z historie vzniku nejen lázní, ale i města samotného. Více >
Za myslivostí do třeboňských lázní

Pracovní setkání Videoklubu ČMMJ ve slezské části Jeseníků

Myslivost 10/2009, str. 92 Šárka ČERNÁ,
Počet komentářů: 0
Jak se již stalo tradicí členů videoklubu ČMMJ i tentokrát se sešli při plánovaném pracovním setkání v kraji s přírodními skvosty a lákavými místy, kdy krásy Brdských lesů vyměnili za působivé druhé nejvyšší pohoří České republiky Hrubý Jeseník. Setkání probíhalo ve dnech 26. až 30. srpna 2009 a své zázemí si vytvořili v obci Holčovice - osadě Jelení díky vstřícnosti a velké ochotě Jiřího Čížka, jednatele společnosti Bellama, který poskytl ubytování a stravování nejen pro většinu přihlášených členů videoklubu, ale též některé hosty. Více >
Pracovní setkání Videoklubu ČMMJ ve slezské části Jeseníků

Vstup a vjezd osob do přírody, krajiny a honiteb

Mgr. Ing. Jiří LORENČÍK
Počet komentářů: 0
Tímto příspěvkem bych rád shrnul, jak je to se vstupem a vjezdem do přírody, krajiny a honiteb. Téměř každému, kdo aktivně vykonává právo myslivosti, se již stalo, že se při práci v honitbě nebo při lovu setkal s jezdcem na motocyklu, čtyřkolce nebo na koni, který se vynořil v porostu nebo zemědělských kulturách mimo jakoukoli cestu nebo pěšinu, aniž by šlo o vlastníka, či oprávněného uživatele takovýchto pozemků. Více >
Vstup a vjezd osob do přírody, krajiny a honiteb

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Naši zemědělci prožívají hubené roky. Jednou mají problémy s výkupem chovatelé prasat (a to ještě před hrozbou pandemické choroby nespravedlivě nazvané podle tohoto živočišného druhu), podruhé producenti mléka. Je pravda, že to nemají lehké: z jedné strany je tiskne potravinářský průmysl, z druhé nefér poměry v Evropské unii, z třetí nezájem našich politiků, co budou lidé zítra jíst – a tak by se dalo pokračovat. Tohle vše má bohužel dopad i na myslivost a myslivce. Ptáte se jaký? No – když nezabírají blokády českých dálnic ani bruselských úřadů, snaží se některé zemědělské firmy nahradit výpadek z mléka a vepřového účtováním vysokých náhrad za škody zvěří uživatelům honiteb. Jako v našem dnešním případu … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...