MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Otevřený dopis UMO ČR

Myslivost 8/2009, str. 8 Jaroslav Palas
Počet komentářů: 0
Otevřený dopis Ing. Jaroslava Palase, předsedy ČMMJ Janu Františku Votavovi, prezidentu Unie mysliveckých organizací ČR jakožto odpověď na dopis, který byl rozeslán na všechny okresní myslivecké spolky (dopis od UMO ČR naleznete v příloze) Více >

Slovitelnost srnčí zvěře v jednotlivých typech honiteb

yslivost 8/2009, str. 10 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
U srnčí zvěře můžeme v poslední době pozorovat poměrně výrazný nárůst její slovitelnosti, a protože výše lovu vždy úzce souvisí s početností, nebo také populační hustotou zvěře, můžeme konstatovat, že stavy srnčí zvěře se zvyšují. O příčinách, vedoucích k tomuto jevu, zvláště u polní srnčí zvěře, jsem již informoval v předchozích sděleních (Myslivost 8/2006, str. 54, 6/2007, str. 55 a 7/2009, str. 24). Více >
Slovitelnost srnčí zvěře v jednotlivých typech honiteb

Vyberanie klov diviaka

Myslivost 8/2009, str. 13 Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Kly diviaka sú mimoriadne chúlostivé útvary, zvlášť vtedy ak vyčnievajúca časť z čeľuste je pomerne dlhá. V dôsledku takejto exponovanej polohy sú náchylné na poškodenie, lebo majú veľmi vysoký podiel skloviny. Více >
Vyberanie klov diviaka

Dalekohledy ZEISS

Myslivost 8/2009, str. 14 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Na počátku jara letošního roku jsem měl možnost opakovaně navštívit firmu Carl Zeiss přímo v jejím mateřském závodě a sídle, v městě s dlouhou tradicí, půvabném Wetzlaru. Městě, které je světoznámé nejen jako působiště J. W. Goetheho a značkou optických přístrojů Zeiss, ale také dalšími značkami optických přístrojů, jako je Hensold, dnes součást koncernu Zeiss nebo konkurenční Leica. Více >
Dalekohledy ZEISS

Koniec bez bolesti

Myslivost 8/2009, str. 16 Ing. JOZEF HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Na chovateľských prehliadkach sa veľakrát stretávame s tým, že v kolónke „meno strelca“ je napísané „úhyn“. Ak k úhynu došlo v čase lovu, môže to byť z dvoch príčin: zasiahnutú zver poľovník nedohľadal alebo ak dohľadal, z chovateľského hľadiska to bol „nesprávny odstrel“. Preto sa strelec radšej zatajil. Pri streľbe na zver však naším prvoradým cieľom musí byť zasiahnuť ju tak, aby sa ihneď dostavil smrtiaci účinok. Keď ale nie sme si istí, že bude presný, radšej ani nestrieľajme. Více >
Koniec bez bolesti

Brno Stopper a konstruktér Ing. Michal Koutný

Myslivost 8/2009, str Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Naši i zahraniční myslivci a lovci rádi jezdí lovit do Afriky a jiných oblastí, kde se lze setkat s vitální zvěří. Vedle opakovacích kulovnic, jsou zvláště v Africe populární dvouhlavňové kulovnice, vynikající vysokou spolehlivostí a dovolující rychlý druhý výstřel, na útočící zvěř, bez nutnosti manipulace se závěrem. Ve společnosti Brno Rifles, sesterské společnosti České zbrojovky Uherský Brod, využili konstrukce své kozlice BO 800 a na jejím základě postavili novou kulovou kozlici Stopper ráže 458 Winchester Magnum. Více >
Brno Stopper a konstruktér Ing. Michal Koutný

Jak zpřesnit hodnocení srnčích trofejí

Myslivost 8/2009, str. 22 Ing. Pavel ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Za velkého zájmu našich i zahraničních účastníků proběhla výstava Natura Viva 2009, spojená tentokrát s mezinárodní výstavou loveckých trofejí. Je třeba vyslovit uznání jejím organizátorům za velmi dobré zvládnutí celé akce včetně doprovodných programů. Více >
Jak zpřesnit hodnocení srnčích trofejí

K hodnocení srnčích trofejí

Myslivost 8/2009, str. 24 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Zásadní směrnice pro hodnocení všech, a tedy i srnčích, trofejí byly přijaty tehdejší Mezinárodní radou pro myslivost (CIC) na jejím zasedání v Praze v roce 1937 a následně poprvé použity při Mezinárodní výstavě myslivosti v Berlíně v témže roce. Od té doby se tyto metody (s některými výjimkami týkajícími se zejména trofejí siků a jelenců) používají téměř beze změn, nicméně jsou neustále (i když nepodstatně) zpřesňovány. Více >
K hodnocení srnčích trofejí

Zastavme trofejových maniakov!

Myslivost 8/2009, str. 28 Pavel HELL a Miroslav VODŇANSKÝ,
Počet komentářů: 0
Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti nielen u nás, ale aj v mnohých ďalších štátoch narastajú tlaky proti poľovníctvu. Fundamentalistickí ochrancovia prírody a práv zvierat z rôznych mimovládnych organizácií by ho najradšej úplne zakázali ako nezmysluplné zabíjanie, resp. „vraždenie“ zvierat a najmä medzi mestským obyvateľstvom, spravidla odtrhnutým od prírody, nachádzajú veľa podporovateľov a spriaznených duší. Více >
Zastavme trofejových maniakov!

ZKUŠENOSTI A HODNOCENÍ KULOVNICE MAUSER M03

Myslivost 8/2009, str. 32 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Střelba s kulovnicí Mauser M 03 Při praktických zkouškách jsme měli k dispozici dva typy zbraní a to model Basic s délkou hlavně 52 mm a o průměru 16 mm, osazenou mířidly Trail a provedení Jagd Match s těžší hlavní o délce 50 cm a o průměru 19 mm, v rážích 7 x 64 a 308 W. Záměrně jsme zvolili typy s kratšími hlavněmi, které jsou v praxi pohodlnější a obratnější při manipulaci pro ověření jejich přesnosti, a to zejména proto, že řada zájemců o kulovnici s kratší hlavní má pochybnosti o její účelnosti a zejména přesnosti. Více >
ZKUŠENOSTI A HODNOCENÍ KULOVNICE MAUSER M03

Povídání o vydře a norkovi - Život samotářů

Myslivost 8/2009, str. 34 K. POLEDNÍKOVÁ, L. POLEDNÍK, V. BERAN
Počet komentářů: 0
Vydry i norci žijí samostatně, netvoří smečky, celé dny tráví sami, samci i samice. Pohybují se v rámci takzvaných domovských okrsků, jak už bylo v minulém díle naznačeno. Domovský okrsek je vymezená oblast v krajině, kde se zvíře denně pohybuje a opakovaně navštěvuje jednotlivé části tak, aby uspokojilo své biologické potřeby. Někdy se také mluví o teritoriu. Tento pojem se používá v případech, kdy zvíře dané území aktivně brání před jedinci stejného druhu. Toto území daný jedinec pachově či jinak značí a pravidelně kontroluje, při setkání s jiným jedincem stejného druhu a stejného pohlaví se pak projevuje agresivním chováním. Dosavadní znalosti nejsou natolik dostatečné, abychom mohli jednoznačně stanovit, zda se u vyder a norků jedná o teritoriální chování, nebo se zvířata pouze drží do jisté míry odděleně v rámci svých domovských okrsků. Více >
Povídání o vydře a norkovi - Život samotářů

Eschenbach Sektor F-Ww a Sektor D-B Compact

Myslivost 8/2009, str. 37 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Snaha německé firmy Eschenbach, vyhovět všem zákazníkům, je patrná při každém pohledu na její výrobky a v rozsahu variant dalekohledů uvedených v aktuální nabídce. Dalšími modely, jimiž pokračujeme v představování dalekohledů Eschenbach, jsou pozorovací dalekohledy Sektor F-Ww a Sektor D-B Compact. Více >
Eschenbach Sektor F-Ww a Sektor D-B Compact

Sokolnická brigáda v Kanadě

Myslivost 8/2009, str. 38 Ondřej IZSÓF
Počet komentářů: 0
Můj sokolnický začátek Když mi bylo asi šest, táta mi pustil film s názvem Kes - poštolka pro rytíře. Potom mi ukázal základní sokolnické vybavení, které měl z mládí a řekl, že by to chtěl znovu zkusit. Sokolnictví mě ihned zaujalo a začal jsem se o něj zajímat také. Jezdili jsme spolu na schůze, hodnocení dravců, sokolnické lovy na návštěvy k sokolníkům. V patnácti jsem přestal problematiku sokolnictví více sledovat a věnoval jsem se jiným věcem. Až vloni na jaře mi otec řekl, že našel e-mail, kde hledají mladé sokolníky pro ekologickou ochranu v Kanadě. Odepsal jsem na něj a byl jsem pozván na prezentaci společnosti. Více >
Sokolnická brigáda v Kanadě

Myslivost, ochrana rostlin a související právní požadavky

Myslivost 8/2009, str. 42 Dr. Ing. Petr MARADA, Ing. Ladislav TYL
Počet komentářů: 0
Podmínkou odpovídajícího výkonu práva myslivosti je znalost a aplikace právních požadavků, které se na tento rozsáhlý, interdisciplinární obor vztahují. Proto součástí přípravy a následně zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře je základním pilířem předmět Právní předpisy týkající se myslivosti. Obsahová náplň tohoto předmětu je za účelem snazší výuky a následného pochopení posluchači připravujícími se na tyto zkoušky detailně rozpracována v řadě učebnic, naposledy a nejaktuálněji například autory Penza základních znalostí z myslivosti. Více >
Myslivost,  ochrana rostlin a související právní požadavky

Mohou být profesionální myslivci lékem na neduhy lidové myslivosti?

Myslivost 8/2009, str. 44 Jiří KAMLER a Radim PLHAL, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Počet komentářů: 0
Na stránkách časopisu Myslivost vyšlo v poslední době několik příspěvků týkajících se významu myslivosti a jejího postavení v dnešní společnosti. Tyto úvahy jsou velmi důležité, protože pokud si sami neujasníme, co myslivost nám a společnosti přináší, tak o tom těžko budeme přesvědčovat někoho jiného a reálně hrozí, že se myslivci stanou izolovanou skupinou stojící zcela mimo chápání „normálního“, tedy většinového člověka. Vytvoření lepšího vnímání myslivosti je přitom úkolem nelehkým a často i nevděčným. Výborným příkladem z poslední doby je obora Radějov, kde cokoliv myslivci udělají, je špatně. Uživatel obory je tak na jedné straně napadán za poškození vzácné vegetace přemnoženou zvěří, a jakmile se ji rozhodne zredukovat, stane se bezcitným vrahem ubohých zvířat. Přes tyto prakticky beznadějné situace bychom naše snahy o zlepšení obrazu myslivosti neměli vzdávat, protože jinak se veřejné mínění bude stále více obracet proti nám. Více >
Mohou být profesionální myslivci lékem na neduhy lidové myslivosti?

Není křeček jako křeček

Myslivost 8/2009, str. 60 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Od nepaměti si lidé potrpí žít v co nejbližším přátelství se zvířaty. Opatřují si do rodin různé zvířecí kamarády a mazlíčky; nejraději psy a kočky. Nemůže-li být v domácnosti větší zvíře, spokojí se alespoň s malým společníkem v teráriu. Ten se nejvíce líbí dětem, protože mohou o zvířátko s radostí pečovat a stává se jejich dobrým kamarádem ve volných chvílích. Zároveň je to pro ně užitečná škola k vypěstování si džentlmenského respektu v budoucím životě ke všemu živému, s nímž se v přírodě setkají. Dětské duši dělá nejvíce radost tvor, se kterým si může pohrávat, je skromný na chov a trošku barevný. Taková zvířátka se dnes už koupí v mnoha obchodech se zvířaty. Pro tento účel jsou tady nejvíce nabízeni exotičtí křečci zlatí, pocházející ze Sýrie. Mají mírnou povahu a nepotřebují náročný chov. Stali se v mnohých rodinách jejich příslušníky - nejen pro malé, ale i dospělé. Více >
Není křeček jako křeček

Ženy v zeleném mezinárodně

Myslivost 8/2009, str. 66 Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V pátek 26. června se v jihočeské Bechyni uskutečnilo premiérové příhraniční setkání žen, příznivkyň Hubertova cechu, myslivkyň z České republiky a Bavorska. Pořadatelem společného setkání byla Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o. p. s. (JISOPM), která je spolu s Bavorským mysliveckým svazem nositelkou projektu Síť biodiverzita/myslivost - Netzwerk Biodiversität/Jagd realizovaného v rámci Operačního programu Evropské územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko. Hostitelkou setkání byla paní Silvie Šťávová – reprezentantka a spolumajitelka Zámeckého resortu Bechyně. Více >
Ženy v zeleném mezinárodně

Navštívili jsme OMS Kolín

Myslivost 8/2009, str. 72 Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Vše se mění s dobou. Kolín sice stále leží v pěkné rovině, nicméně rovinaté Polabí již řadu let není oázou pro drobnou zvěř, jak tomu bývalo dříve. Nejrozšířenějšími druhy zvěře jsou v honitbách kolínského okresu v současnosti černá a srnčí. Podstatné změny přineslo i nové uspořádání státní správy myslivosti. Více již naleznete v rozhovoru, který do naší rubriky ochotně poskytl předseda Okresního mysliveckého spolku v Kolíně Ing. Kamil Šebek a jednatel pan Vlastimil Kašík. Více >
Navštívili jsme OMS Kolín

KŘIVOKLÁT ZASVĚCENÝ MYSLIVCŮM A TRUBAČŮM

Myslivost 8/2009, str. 80 Pavel KOŘAN, Společnost hájovny Křiniště
Počet komentářů: 0
Pod ochranou sv. Eustacha vyvrcholil třetím červnovým víkendem ambiciózní projekt 14. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů KŘIVOKLÁT 2009, který zorganizovala z pověření ČMMJ a jejího Klubu trubačů Společnost hájovny Křiniště. Více >
KŘIVOKLÁT ZASVĚCENÝ MYSLIVCŮM A TRUBAČŮM

Už druhý sraz „Radilů“ v Roudné

Myslivost 8/2009, str. 103 Jan SLAVĚTÍNSKÝ
Počet komentářů: 0
Tak zase za rok. S těmito slovy jsme se vloni rozjížděli zpět do svých domovů z prvního srazu „Radilů“ z Roudné u Tábora. Sbor „Radilů“ vznikl spontánně před více než rokem z uživatelů internetových stránek časopisu Myslivost, z přispěvatelů, kteří si často vyměňují názory v rubrice Radíme si na www.myslivost.cz. Více >
Už druhý sraz „Radilů“ v Roudné
Zpracování dat...