ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zvěř má hlavu, myslí a pamatuje si. Umíme toho využít?

Myslivost 6/2010, str. 8 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D. a Ing. Radim PLHAL
Počet komentářů: 4
Myslivec by už podle svého označení měl být myslící osobou a na rozdíl od pouhých lovců by měl myslet nejen na to, jak zvěř co nejlépe ulovit, ale i na udržování rovnováhy v přírodě, etiku a úctu ke zvěři atd. Samozřejmou výbavou každého správného myslivce by proto měl být nadbytek vědomostí, na základě kterých bude činit důležitá rozhodnutí. Jak dalece se praxe od tohoto ideálu odchyluje, můžeme zjistit nejlépe na posledních lečích a jiných setkáních myslivců, kde občas dojde řeč i na odborná témata. Bohužel to často vypadá tak, že spousta myslivců nezachytí ani nejdostupnější informace v časopisech, o hlubším studiu odborných knih nemluvě. To ale určitě není ideální stav a do budoucna můžeme očekávat, že nároky na naše odborné znalosti budou vzrůstat, protože četným odpůrcům myslivosti a myslivců by se líbilo, kdyby zvěř lovili jen vybraní a jim podřízení profesionálové. Více >
Zvěř má hlavu, myslí a pamatuje si. Umíme toho využít?

ODHAD VĚKU MUFLONŮ

Myslivost 6/2010, str. 10 Prof. MVDr. Čeněk ČERVENÝ, CSc.
Počet komentářů: 0
Mufloní zvěř je v našich honitbách zastoupena poměrně často. V žádném případě toto rozšíření není plošné, jsou to mnohdy pouze malé, jindy větší oblasti. V polovině 18. století v Rakousku Evžen Savojsky dovezl muflony z Korsiky do obory v Belvederu. V Čechách byli mufloni chováni a loveni v oboře v Hluboké nad Vltavou. V roce 1858 jich zde dle historických záznamů bylo uloveno 14 kusů. Postupně byli vysazováni v oborách, ale i ve volných honitbách, z nichž migrovali i do okolních honiteb. Více >
ODHAD VĚKU MUFLONŮ

CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

Myslivost 6/2010, str. 14 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 1
Malorážky CZ 452 a CZ 453 vyráběné v České zbrojovce, patří mez nejvyhledávanější zbraně svého druhu ve světě a ve své kategorii patří mezi nestárnoucí legendy, které provázejí sportovní střelce, myslivce a lovce po celý jejich život. Na základě současných poznatků a přání střelců, připravila Česká zbrojovka zcela novou generaci malorážek CZ 455, jejichž konstrukce přebírá osvědčené prvky modelu CZ 452 a doplňuje je moderními prvky, které zvyšují uživatelský komfort a rozšiřují možnosti jejich použití. Více >
CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

Rekordní lopaty

Myslivost 6/2010, str. 18 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Při loňské národní přehlídce trofejí v Lysé nad Labem jsme fotograficky zdokumentovali všechny hodnocené trofeje. Kromě toho se ale před objektiv mého fotoaparátu dostaly i jiné trofeje, které se nakonec do katalogu nedostaly. Asi jednu z největších pozorností upoutaly daňčí shozy, které kdyby byly trofejí na lebce, měli bychom nový světový daňčí rekord. A nemáme dodnes, i přes toužebné očekávání. Skutečnost, jak je to tedy s nadějí na rekordního daňka, jsem vyrazil zjišťovat do Jižních Čech. Jeden z březnových dnů končící zimy nasměřoval moje kroky do Kardašovy Řečice, kde jsme nad horkou polévkou v příjemném prostředí penzionu Hubert na náměstí podiskutovali s Petrem Kratochvílem, uživatelem obory Nítovice. Do samotné obory se bohužel ani terénním autem dojet nedalo, přívaly sněhu sužovaly i jinak teplou krajinu Jindřichohradecka. Více >
Rekordní lopaty

Psářství, honiči a svolávací roh

Myslivost 6/2010, str. 21 Pavel KONVALINA
Počet komentářů: 5
Úkolem brakýřů je prohledávat nepřístupný terén a zvěř odtud nahánět na střelce. Jak jistě víme, je zakázáno zákonem používat k tomuto způsobu lovu honiče - vysokoběhé brakýře. V minulosti se stávalo, že značně znepokojovali celou honitbu, takže v místech, kde se honička častěji opakovala, byla značná část zvěře vypuzena. Mnoho kusů také zahynulo na následky štvaní a nejednou se stávalo, že zejména měkkou a nevytrvalou zvěř srnčí vysokobězí brakýři dostihli, strhli a načali. Proto jsou z hlediska mysliveckého výhodnější brakýři nízkobězí, především brakýř jezevčíkovitý, ovšem jen v rozsáhlých a těžko přístupných honitbách. Brakýř jezevčíkovitý je vyšší než silný jezevčík s vysokými běhy a stojí téměř rovně. Je vytrvalý a nenáročný, cvičen musí být stejně jako ostatní druhy brakýřů. Vůdce, který ho má krmit, volá brakýře vždy stejným signálem. Citace z knihy Práce psa při lovu od A.Mikuly. Více >
Psářství, honiči a svolávací roh

Máme opět Mistra Evropy ve vábení jelenů!!!

Myslivost 6/2010, str. 22 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V sobotu 15.5. ovládli Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v polském Goraji opět Češi - Jan Brtník obhájil titul Mistra Evropy a český tým byl nejlepší ze sedmi zúčastněných! Více >
Máme opět Mistra Evropy ve vábení jelenů!!!

KONCEPCE ROZVOJE MYSLIVECKÉ KYNOLOGIE

Myslivost 6/2010, str. 24 Jiří PROCHÁZKA
Počet komentářů: 2
Česká myslivecká kynologie má velmi dlouhou a bohatou tradici, využití loveckých psů v myslivecké praxi vždy navazovalo a navazuje na pozitivní zkušenosti z celé historie českého mysliveckého psářství. V současné době, kdy celá Českomoravská myslivecká jednota prochází modernizací, je nutné promítnout tyto změny i do české myslivecké kynologie. Je nezbytné komplexně, a to v celém spektru kynologie, jejího managementu, reagovat na přicházející změny. Zejména podchytit a rozvíjet požadavky na nové způsoby práce loveckých psů v jednotlivých honitbách. Více >
KONCEPCE ROZVOJE MYSLIVECKÉ KYNOLOGIE

Velké plicní hlístice u naší spárkaté zvěře

Myslivost 6/2010, str. 32 Prof.MVDr. Karel Chroust, DrSc., MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Počet komentářů: 2
V dalších článcích bychom chtěli naší mysliveckou veřejnost podrobněji seznámit s významem helmintóz jako původců onemocnění u naší spárkaté zvěře. Z nich nejpočetnější skupinu tvoří hlístice, systematicky tvořící třídu Nematoda. Jedná se o morfologicky a biologicky různorodou skupinu helmintů, jejichž tělo je oblé, protáhlé, většinou vláskovitého nebo nitkovitého tvaru (u největších hlístic však až několik mm v průměru). Mají plně vyvinuté orgány k přijímání a zpracování potravy i k vylučování. Původce parazitárního onemocnění plic rozdělujeme na základě morfologické odlišnosti a průběhu vývojového cyklu v těle hostitele i ve vnějším prostředí na v e l k é a m a l é p l i c n í h l í s t i c e. Více >
Velké plicní hlístice u naší spárkaté zvěře

Koroptev polní - způsoby odchovu

Myslivost 6/2010, str. 35 Pavel DIFKO,
Počet komentářů: 0
Zdravím všechny myslivce, zvláště ty, kteří tak jako já, mají zájem na tom, aby koroptev polní byla i nadále součástí naší kulturní krajiny. Předem mého článku bych chtěl říci, že tento článek by neměl někoho z myslivců poučovat, ale chtěl bych jeho prostřednictvím předat své zkušenosti a rady s odchovem koroptví. Rád bych, kdyby tento článek rozpoutal diskuzi na téma koroptev, její odchov, vypouštění, zlepšování životního prostředí a další péče o tuto naší nádhernou zvěř. Věřím, že na můj článek zareagují další myslivci, kladně nebo záporně a že se všichni navzájem budeme informovat o tom, co se komu osvědčilo a co ne. Více >
Koroptev polní - způsoby odchovu

Skládací horské kolo nejen pro myslivce

Myslivost 6/2010, str. 36 Jaromír HAJNÝ
Počet komentářů: 1
Klasické jízdní kolo patří k nejekologičtějším dopravním prostředkům a jízda na kole prospívá lidskému zdraví. Kolo má mezi dopravními prostředky své nezastupitelné místo také na počátku přetechnizovaného jedenadvacátého století. Napadlo vás někdy vyjet si na kole do honitby? Dnešní horská a trekingová kola nabízí široké možnosti využití a je s podivem, že se více nepoužívají v myslivosti. Více >
Skládací horské kolo nejen pro myslivce

Bělení lebky trofejové zvěře

Myslivost 6/2010, str. 37 Ing. Václav TLAPÁK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Myslivci a preparátory je po dlouhou dobu jako jediný známý způsob zpracování trofeje na bílou lebku a kostrování skeletů koster nebo jejich částí, používán historicky osvědčený způsob vyvaření trofeje s následným mechanickým očistěním pomocí nože, háčku a peánu nebo pinzety. Jedná se o nejjednodušší a široce používaný způsob zpracování trofeje lovné parohaté a rohaté zvěře. Výsledek takovéto preparace je pak většinou prezentován na chovatelských přehlídkách a míra úspěšnosti a kvality preparace je pak zřejmá v porovnání s ostatními vypreparovanými trofejemi. Více >
Bělení lebky trofejové zvěře

Brokové náboje Fiocchi

Myslivost 6/2010, str. 39 Text a snímky Jan PLCH
Počet komentářů: 0
Italská munička Fiocchi Munizioni S.P.A. patří k významným světovým výrobcům nábojů. Může se pochlubit více než stoletou tradicí, na jejímž budování se podílely čtyři generace majitelů, vedoucích pracovníků a vývojových specialistů. Sortiment Fiocchi skvěle doplňuje nabídku známých italských výrobců zbraní, mezi nimiž zaujímají významné místo zbrojovky vyrábějící myslivecké a sportovní brokovnice. Ve výrobním programu Fiocchi mají nezastupitelné místo lovecké brokové náboje i náboje pro brokovou sportovní střelbu. Reprezentanti Fiocchi vybojovali na světových soutěžích řadu cenných kovů. Více >
Brokové náboje Fiocchi

Využívání metody zkusných ploch v myslivecké praxi

Myslivost 6/2010, str. 40 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc.
Počet komentářů: 0
V minulých příspěvcích v časopisu Myslivost jsem několikrát poukazoval na skutečnost, že pro zjištění úživnosti a potravních možností v honitbách pro určité druhy zvěře byla v minulosti používána metoda tzv. zkusných ploch. Kontaktovala mne celá řada pozorných čtenářů a zodpovědných hospodářů z honiteb v celé republice, že by chtěli také metodu využít, zjistit podmínky ve své honitbě. Opakovaně mě také žádali, abych popsal vývoj této metody a možnosti použití. Dovolte mi proto krátké pohlédnutí několik let zpátky. Více >
Využívání metody zkusných ploch v myslivecké praxi

Myslivecké výstavy v Levicích a v Brně 2010

Myslivost 6/2010, str. 42 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Letos se již popatnácté v Levicích na Slovensku konaly myslivecké slavnosti spojené s odbornou konferencí, jejímž tématem tentokrát byl nový myslivecký zákon a ustanovení Slovenské myslivecké (poĺovnícké) komory. Jako referenti se vystřídali Ing. T. Lebocký (prezident této komory a současně i Slovenského poĺovníckeho zväzu), ministr zemědělství SR, zpracovatel zákona Ing. Dugovič z Ministerstva podohospodárstva SR, za naši republiku vystoupil Ing. M. Žižka z Ministerstva zemědělství. Nejen oni, ale i ostatní diskutující poukazovali na přínos i na problémy s novým zákonem související. Více >
Myslivecké výstavy v Levicích a v Brně 2010

K odhadu věku srnců - Zamyšlení nad články Pavla Scherera

Myslivost 6/2010, str. 44 Ing. Pavel ČERNÝ
Počet komentářů: 3
Se zájmem jsem si přečetl články Pavla Scherera v Myslivostech 9/2009 až 11/2009 a 1 až 3/2010, věnované srnčí zvěři. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že naprostá většina jeho pozorování a postřehů se shoduje s mými, stejně tak jako závěry a doporučení, ke kterým dospěl. Více >
K odhadu věku srnců - Zamyšlení nad články Pavla Scherera

Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax

Myslivost 6/2010, str. 46 Z materiálov uverejnených v zborníku spracoval j.h.
Počet komentářů: 0
Pod týmto názvom sa uskutočnil odborný seminár s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR už na 15 ročníku Levických poľovníckych dní. Na ich otvorenie zavítal aj prezident SR pán Ivan Gašparovič, ako aj poslanci SR a ďalší predstavitelia štátnych inštitúcií. Uvedená téma bola aktuálna najmä z dôvodu, že nový zákon č. 274/2009 o poľovníctve má trvanie ešte len pol roka. Více >
Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax

Rytkyně Emília Kolniková

Myslivost 6/2010, str. 49 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Šestadvacetiletá Emília se narodila ve Slovenské republice do myslivecké rodiny a nyní žije v Uherském Brodě. Má výtvarný talent, vytrvalost a píli učit se novým věcem. Pracovala v několika zemích Evropy a jde za svým cílem. Patří k nadějným umělkyním a nás může těšit, že jí je blízká myslivecká tématika. Na Emílii mě upozornil Mgr. Milan Pechal, ředitel Centra odborné přípravy technické, střední školy sídlící v Uherském Brodě, kde se učí svému řemeslu puškaři, rytci a další specialisté. S Emílií jsem se setkal v Uherském Brodě. Hovořili jsme o věcech minulých i budoucích a samozřejmě také o myslivosti. Více >
Rytkyně Emília Kolniková

Nominace na Memoriál Richarda Knolla

Myslivost 6/2010, str. 90 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Memoriál Richarda Knolla, pro který se běžně používá zkratka MRK, je vrcholnou soutěží ve výkonu ohařů. Pro účastníky má dva důležité dopady. Je mistrovstvím republiky v daném roce a je také kvalifikací, z které vyplývá, kdo bude mít právo zúčastnit se Memoriálu Karla Podhajského. Více >
Nominace na Memoriál Richarda Knolla

Bez dřiny

Myslivost 6/2010, str. 74 Roman Kučera
Počet komentářů: 0
Tak nám konečně přišlo jaro. Po letos obzvláště dlouhé době strádání zvěře, po dlouhodobém shánění krmiva k dokrmování, je konečně zima pryč. Navíc se nám s dlouho očekávaným koncem zimy dostavil i 16. květen, jako začátek povoleného lovu srnčí zvěře. Více >
Bez dřiny

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost, str. 80 Jaroslav Šprongl.
Počet komentářů: 2
„Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ zní staré české přísloví. Jinými slovy: každý zlý skutek bude dříve či později odhalen a potrestán. O téhle víře bych si sice po životních zkušenostech z druhé poloviny dvacátého století dovolil trochu pochybovat, zvláště když nejsem stoupencem posmrtné existence. Nicméně i některé detektivní příběhy jsou založeny na tom, že po delší době vyjde najevo zločin, jehož aktéra vzápětí schopný detektiv vypátrá a dovede k zaslouženému trestu. V našem případě, co se odehrál už před nějakou dobou, nejen pomalu a jistě, ale navíc i špatně mlely mlýny úřednické. Tak pojďme na to … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivecký den s profesorem Ing. J. Hromasem CSc

Myslivost 6/2010, str. 87 Zdeněk Šťástka
Počet komentářů: 1
Na žádost předsedy myslivecké komise pana Šťástky odsouhlasila OMR-Litoměřice jeho návrh uspořádat pro členy myslivecké hodnotitelské komise následující seminář. Náplní tohoto setkání bylo zvýšení odbornosti při měření a hodnocení loveckých trofejí za přítomnosti zkušených odborníků. Více >
Myslivecký den s profesorem Ing. J. Hromasem CSc

Hanácký zámeček plný zajíců a koroptví

Myslivost 6/2010, str. 88 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Sedmnáctého března se v hanáckých Doloplazech uskutečnil odborný seminář Management drobné zvěře, pořádaný společně Okresním mysliveckým spolkem v Prostějově a Lesnickou a dřevařskou fakultou brněnské Mendelovy univerzity. Do zdejšího kongresového centra, vybudovaného před pár lety za pomoci evropských peněz v areálu bývalého zámečku, se sjela více než stovka mysliveckých odborníků. Celodenní program byl koncipován formou lektorských přednášek s následnou diskusí k jednotlivým prezentovaným tématům. Svým obsahem byl zaměřen na péči o drobnou zvěř a její životní prostředí, dopady technologií zemědělského hospodaření na krajinný ráz, výživu a zdraví této zvěře či aktuální poznatky mysliveckého výzkumu. Více >
Hanácký zámeček plný zajíců a koroptví

Zoologické třídění zvěře na úrovni nižších systematických jednotek.

Myslivost 6/2010, str. 82 Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Nižší systematickou jednotkou než druh (species) je poddruh (subspecies). Poddruh je charakterizován jako rozsáhlá populace, většinou o velkém počtu jedinců, kteří v současnosti žijí nebo v minulosti žili delší dobu na území izolovaném od ostatních populací téhož druhu. Příslušníci jednoho poddruhu se liší oproti dalším poddruhům větším počtem nepříliš výrazných (systematicky méně významných) znaků, zpravidla morfologických, někdy i fyziologických, biochemických. Více >
Zoologické třídění zvěře na úrovni nižších systematických jednotek.

Fascinující lov vábením

Myslivost 6/2010, str. 54 red
Počet komentářů: 0
Na návštěvu do severomoravských Jeseníků přijel známý vábič, znalec vábení a výrobce vábniček Klaus Weisskirchen. Kromě lovů vábením vyrábí vlastní vábničky, píše knihy, vydává CD i DVD nosiče a pořádá celou řadu seminářů nejen v Evropě. Přijal pozvání firmy Eurohunt, která kromě jiného zboží nabízí rozličné druhy vábniček. Ve Vrbně pod Pradědem slíbil uspořádat dvě přednášky pro české zájemce o vábení a trochu poodhalit taje lovu a obeznání zvěře pomoci vábení. Proto jsme mu položili za čtenáře Myslivosti několik otázek. Více >
Fascinující lov vábením
Zpracování dat...