ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Chov siky japonského na Bouzovsku

Myslivost 7/2010, str. 8 Josef FIGURA
Počet komentářů: 0
Po mnohaletém působení několika negativních činitelů a chybějící koordinace se dostal chov bouzovské populace sik do velkého úpadku. Jeleni III. věkové třídy téměř vymizeli. Nejstaršími jeleny se tak stali jeleni ve II. věkové třídě, navíc v nedostatečném počtu a s klesající kvalitou trofejí. Poměr pohlaví se posunul na pravděpodobnou úroveň 1:4 ve prospěch zvěře samičí. Přesto, že se každoročně zvyšovaly odstřely, stavy sik neustále narůstaly. Tento trend pohoršoval některé držitele honiteb natolik, že zvažovali svou nespokojenost řešit radikálním způsobem. Více >
Chov siky japonského na Bouzovsku

Myslivci a veřejnost

Myslivost 7/2010, str. 11 Ing. Jiří MRTKA
Počet komentářů: 0
V tomto příspěvku bych chtěl reagovat na výzvy pánů Smutného a Kamlera a přispět tak svým názorem na problematiku myslivosti a pohledu veřejnosti na ni. Souhlasím s tím, že myslivost nemá v očích veřejnosti na růžích ustláno a domnívám se, že tento stav ještě nějakou dobu zůstane uchován. Pokud se tak vskutku stane, tak si dovolím tvrdit, že by toto pro nás byla ještě ta lepší varianta. Více >
Myslivci a veřejnost

Jména posedů a jejich osudy

Myslivost 7/2010, str. 17 Antonín Kubačák
Počet komentářů: 0
Posedy, v češtině jinak také žebříky, stejně tak i kazatelny, patří k myslivecké každodennosti jako zbraň nebo dalekohled. V poslední době si začali více všímat v sousedním Německu, že existuje široká škála jejich pojmenování. Tam v některých honitbách mají tato zařízení nejenom čísla, většinou jsou také známa pod jmény. V nich jsou často ukryty veselé příhody nebo jsou v nich dokonce zakleta hrozná dramata či dokonce pohřbena tajemství. Proto se pokusme odhalit původ označení některých posedů a kazatelen a nastínit jejich osudy. Více >
Jména posedů a jejich osudy

CZ - USA a Safari Classic v puškařství Triple River

Myslivost 7/2010, str. 18 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
V Myslivosti jsem již několikrát psal o aktivitách CZ – USA, dceřinné společnosti České zbrojovky Uherský Brod a nevynechal jsem ani program Safari Classic, u jehož zrození stála prezidentka CZ – USA Ing. Alice Pluchová. V rámci loňské služební cesty do USA jsem využil pozvání Alice Poluchové, zastavil se v sídle CZ – USA a posléze navštívil puškařství Triple River ve městě Warshaw, v němž se připravují speciální zakázkové zbraně programu Safari Classic. Když dovolíte, milí přátelé v zeleném, zvu Vás na stránkách Myslivosti na další krátký výlet přes Atlantický oceán... Více >
CZ - USA a Safari Classic v puškařství Triple River

Zvyšování hnízdních možností kachny divoké prostřednictvím hnízdních budek

Myslivost 7/2010, str. 20 Bc. Tomáš HERČÍK, Ing. Jan DVOŘÁK, PhD.,
Počet komentářů: 0
Současný trend poklesu stavů drobné zvěře v rámci ČR se nevyhnul ani některým druhům vodního ptactva, nevyjímaje kachnu divokou (Anas platyrhynchos). Tento problém se snaží myslivci řešit různými způsoby, nejčastěji vypouštěním uměle odchovaných kachen do honiteb. Praxe však ukazuje, že tento způsob podpory populace kachny divoké má značná úskalí a rizika. Zvěř z těchto chovů často ztrácí plachost, snižuje se či opožďuje schopnost létat, rozmnožovací schopnost a potlačuje se migrační pud. Z výše uvedeného tedy vyvstává otázka, zda chceme do budoucna ročně lovit raději více kachen za cenu vypouštění uměle odchovaných jedinců do našich honiteb, nebo se vydáme cestou, která bude podporovat divokou populaci kachny divoké jinými způsoby. Více >
Zvyšování hnízdních možností kachny divoké prostřednictvím hnízdních budek

ROK S KULOVNICÍ MAUSER M 03

Myslivost 7/2010, str. 23 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 10
Kulovnice Mauser M 03 je vyráběna firmou Mauser Gmbh v krásném jihoněmeckém městečku Issny v továrním středisku, které je domovským zázemím pro firmu Blaser a nově i pro Sauer a Mauser. Více >
ROK S KULOVNICÍ MAUSER M 03

Vliv rostlinných druhů zařazených do energetických (technických) plodin na zvěř

Myslivost 7/2010, str. 32 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Jiří PETR
Počet komentářů: 0
Na našem území se v posledních letech využívají některé druhy rostlin, některé u nás dříve pěstované, některé ale také druhy k nám dovezené, všechny za účelem využití jejich energetické hodnoty. Proto se používá název energetické či technické plodiny. Častokrát se jedná o hybridy (křížence) druhů, jejichž hlavním důvodem k pěstování je vysoká a energeticky bohatá sklizeň. S těmito pěstovanými rostlinami se setkává stále častěji i naše zvěř, která porosty jmenovaných plodin navštěvuje jak za účelem získání potravy, tak ale také jako místa klidu a krytu. Zamysleme se ale nad tím, jak se v důsledku rozšiřování ploch takovýchto plodin projeví jejich pěstování v životních nárocích a zvycích myslivecky obhospodařované zvěře. Více >
Vliv rostlinných druhů zařazených do energetických (technických) plodin na zvěř

Nožíři v Čekanicích u Tábora

Myslivost 7/2010, str. 35 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Snad náladové počasí, snad malá propagace způsobily, že na setkání nožířů na střelnici v Čekanicích u Tábora, které po loňské premiéře 1. května 2010 uspořádal kovář a nožíř Jaromír Kovář, přijelo jen několik tvůrců nožů a hrstka návštěvníků. Akce byla dobře zajištěná, v případě špatného počasí se mohli všichni schovat pod střechu a k dispozici bylo občerstvení ve zdejší restauraci, která sídlí přímo na střelnici. Více >
Nožíři v Čekanicích u Tábora

Kvalita jak vyšitá

Myslivost 7/2010, str. 36 Připravila Mgr. Jitka JONÁKOVÁ a Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Tentokrát jsme se vydali do Ústí nad Orlicí do roubené „chalupy“, kde jsme, jak se málokomu poštěstí, mohli nahlédnout do vyšívací dílny pana Velebného. Jak název firmy napovídá – Velebný a fam (famílie), s. r. o., ve firmě pracuje celá rodina Velebných. Sortiment firmy je opravdu bohatý – od církevních ornátů, vojenských a mysliveckých praporů po nášivky, stuhy a smaltované znaky. Nejprve nás pan Velebný provedl celou dílnou a pečlivě nás seznamoval nejen s postupem výroby, ale i s historií firmy. Více >
Kvalita jak vyšitá

KRÁLOVNA LOVECKÝCH DESTINACÍ

Myslivost 7/2010, str. 46 Text a snímky Erik BRENNER
Počet komentářů: 0
Tanzanie - země lovcům i milovníkům svobody zaslíbená! Zvěří I divočinou oplývající! Praotec Čech by zcela jistě vyřkl tato slova, kdyby se místo na Řípu zastavil na Kilimanjáru. Vezmeme-li v úvahu druhové zastoupení zvěře (62 druhů savců a 23 druhů ptáků na lovecké licenci), její hojnost (jen pro představu – žije tu asi kolem 100 tisíc slonů!), velikost trofejí (běžně u buvola 43 inchů) a rozmanitost biotopů a vegetačních pásem od horského deštného pralesa, přes nížinný miombo les, savanu, buš i polopouštˇ, lužní les i bažiny, to vše dává dohromady fantastickou mozaiku. Ta je zásadní především pro kvalitu lovu! A to si ještě v mysli připočtěte jména jako Hemingway, Ngorongoro, John Wayne a třeba Serengeti. Tanzánie prostě nemá ve světě loveckých destinací sobě rovnou! Více >
KRÁLOVNA LOVECKÝCH DESTINACÍ

Jak jsem nakupoval v Renesanci

Myslivost 7/2010, str. 48 Petr NOVÁK
Počet komentářů: 2
Při nedávné návštěvě matičky Prahy jsem se rozhodl, že navštívím některé z obchodů s loveckými potřebami. Několikrát jsem v odborných časopisech četl o prodejně Renesance, o které jsem nikdy neslyšel a to Prahu navštěvuji dost často a zbraním a myslivosti se věnuji více než dvacet let. Když jsem stanulpřed vchodem do prodejny, říkal jsem si, že jsem se asi řádně spletl, a to jsem při nedostatku času nerad přiznával. Nad vchodem mě vítá reklama na výrobky firmy FAB a další značky zabývající se výrobou klik, zámků, bezpečnostních dveří a podobného sortimentu. Vešel jsem dovnitř a rozhlédl se. Ale ano, jsem tu dobře! Více >
Jak jsem nakupoval v Renesanci

Opakovaný výskyt tasemnice liščí na Mělnicku

My\slivost 7/2010, str. 60 MVDr. Jan ŠMOLÍK a MVDr. Šárka STRAKOVÁ
Počet komentářů: 0
Okres Mělník se nachází ve Středočeském kraji a je známý celou řadou turisticky atraktivních zajímavostí. Hustota obyvatelstva je kolem 150 obyvatel na 1 km2. Nejznámější turistickou oblastí je zde Kokořínsko a chráněné území Úpor na soutoku největší české řeky Vltavy a nejdelší řeky pramenící na území České republiky (Labe). Díky pracovníkům veterinární správy a zájmu a pochopení ze strany mysliveckých organizací se trvale provádí vyšetření lišek jak na vzteklinu tak i na přítomnost tasemnice liščí Echinococcus multilocularis. Více >
Opakovaný výskyt tasemnice liščí na Mělnicku

Jak jsem šel Nominaci II.

Myslivost 7/2010, str. 62 Radim DUDA
Počet komentářů: 0
Sešel se rok s rokem a jsme opět v „bouři“ diskuzí o správnosti konání této nominační soutěže. Opět, tak jako před rokem, bych kynologickou veřejnost chtěl požádat o trpělivost s tímto laickým pohledem na „věc“. Vznesené otázky z minulého roku jsou již pro mě zodpovězeny, i když pro odpověď na některé z nich jsem musel hledat odpověď delší čas. Více >
Jak jsem šel Nominaci II.

Budníčci

Myslivost 7/2010, str. 64 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Domnívám se, že mezi ptáky by se mohlo jmenovat více druhů podle toho, jakými řemeslnými vlohami, zvláštním chováním nebo vzhledem jsou obdařeni. Příklady u některých opeřenců už máme, ale jen spoře. Třeba přiléhavé jméno mají budníčci, drobní nenápadní pěvci v žlutozelených kabátcích, žijících v naší přírodě, snad ve všech typech lesa s hustšími podrosty. Svůj rodový název si vysloužili za to, jak dovedně umí vytvořit pro odchování potomstva praktické hnízdo v podobě boudičky. Pozoruhodné na jejich zručnosti je, že mistry stavby v každé rodině jsou vždycky samičky, včetně volby umístění domácnosti. Samečci jakoby stavařské nadání zapomněli. Více >
Budníčci

Význam doprovodné zeleně pro chov zvěře v kulturní krajině Podřipska

Myslivost 7/2010, str. 66 Ing. Jiří JANOTA
Počet komentářů: 0
Rozptýlená zeleň v krajině během minulého století zmizela téměř před očima. V období kolektivizace zemědělství došlo ke zrušení několika set tisíc kilometrů mezí, polních a úvozových cest, doprovodné zeleně podél potoků, velkého množství remízů, polních lesíků a říček – ty byly meliorovány, aby nebránily v obdělávání zemědělské půdy. Více >
Význam doprovodné zeleně pro chov zvěře v kulturní krajině Podřipska

Malé plicní hlístice u naší srstnaté zvěře

Myslivost 7/2010, str. 70 Prof. MVDr. Karel CHROUSt, DrSc., MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Onemocnění malými plicními hlísticemi nazýváme podle původců protostrongylidózou. Rozšířena je u spárkaté zvěře, zajíců a králíků divokých. Jedná se o několik druhů helmintů, systematicky řazených do čeledi Protostrongylidae. Jednotliví zástupci této čeledi mají obecně dosti širokou hostitelskou přizpůsobivost a jsou prakticky celosvětově rozšířeni. Na rozdíl od původců diktyokaulózy to jsou parazité heteroxenní (dříve označovaní jako biohelminté), což znamená, že v jejich vývoji ve vnějším prostředí se uplatňují mezihostitelé. Více >
Malé plicní hlístice u naší srstnaté zvěře

Nožíři na Karlově náměstí

Myslivost 7/2010, str. 72 Text a snímky Stanislav OCELKA
Počet komentářů: 0
Když v neděli 11. dubna vyšlo slunce, otevřely se brány nádvoří radnice na pražském Karlově náměstí a ve dvou sálech zazvonily čepele nožů a mečů, které přivezli nožíři a lidé jim spříznění. Od časného rána jednodenní setkání nožířů, pořádané nožířem Zdeňkem Jančou přitáhlo stovky návštěvníků. Více >
Nožíři na Karlově náměstí

POCTA ČESKÉ MYSLIVOSTI V SENÁTU

Myslivost 7/2010, str. 74 MVDr František FEJFAR
Počet komentářů: 0
Řád sv. Huberta ve spolupráci s největší mysliveckou organizací v ČR Českomoravskou mysliveckou jednotou a Senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, pod záštitou senátorů Ing. Jiřího Stříteského a Jana Nádvorníka, uspořádal 9. června v historickém areálu Valdštejnské sally terreny, setkání významných mysliveckých i nemysliveckých osobností. V duchu svého novodobého poslání ve „společenství spřízněných duší“ vzdal slavnostní hold k poctě české myslivosti. Pozvání přijali vzácní hosté z celé České republiky. Milým překvapením byla hojná účast moravských myslivců, představitelů státní administrativy, Parlamentu, občanských sdružení a podnikatelské sféry Více >
POCTA ČESKÉ MYSLIVOSTI V SENÁTU

Mysliveční autoři se setkali v Orlických horách

Myslivost 7/2010, str. 78 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
První červnový víkend patřil po roce opět tradičnímu setkání členů Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Tentokráte se na pozvání Františka Koldy a jeho manželky Mileny sešli spisovatelé, výtvarníci a další tvůrci společně se svými partnery a partnerkami v půvabném areálu penzionu Orlíček na Pastvinské přehradě. Po předchozích podobných akcích v Klokočce, Želetavě, Halenkovicích, Jaroměřicích u Jevíčka, Karlově Studánce, Dubé u České Lípy a Opočně se vlastně jednalo o páté, tedy jubilejní setkání od doby, kdy byl Klub oficiálně ustanoven. Více >
Mysliveční autoři se setkali v Orlických horách

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 7/2010, str. 88 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 1
Snad každý zná pohádku o neposlušném Budulínkovi. Otevřel chytré kmotře lišce, ta si ho odnesla do svého doupěte a nebyla žádná legrace dostat ho z nory zase ven. Přesto se mezi dětmi znovu a znovu objevují nepoučitelní Budulínkové. Ovšem ne každá liška je mazaná jako ona pohádková kmotra – a tak někdy vyhrává liška a někdy Budulínek … Někdy ale také nakonec vyhrají oba. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

O čem se psalo v červenci 1930 na stránkách Stráže myslivosti?

Myslivost 7/2010, str. 122 red
Počet komentářů: 0
J.G.: LOV ONDATER NA RYBNÍCÍCH V JIŽNÍCH ČECHÁCH Bylo to počátkem února r. 1926, když vstoupil jsem do společnosti pronájmu honitby s několika Pražáky v krajině západně od Tábora. Mimo polní a lesní, byla zde též honba vodní. Zajev si za sněhové a mrazivé pohody s jedním pánem ze společnosti do nové honitby, shledal jsem tuto v zuboženém stavu, potřebující úplného šetření zajíců, nového zazvěření koroptvemi a bažanty a pak radikálního zamezení rozšířeného pytláctví v celém okolí. Přibrav ještě jednoho hajného, bydlícího o samotě na kraji lesa, najal jsem si u téhož byt, do kteréhož jsem se hned nastěhoval. Za 14 dní jsme měli honitbu z části vyčištěnu od škodné a pytláků a já věnoval nyní pozornost dvěma velkým obecním rybníkům, na jichž ledové pokrývce mezi zbylým rákosím byla asi 20 kupek 1 metr vysokých, pozůstávajících z nahromaděného rákosí, kořenů a puškvorce. Podle těchto zásobníků jsem předpokládal velké množství ondater v obou rybnících. Více >
O čem se psalo v červenci 1930 na stránkách Stráže myslivosti?
Zpracování dat...