ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zkusme oživit činnost ČMMJ změnou své vlastní struktury

Myslivost 4/2010, str. 8 Mgr. Miroslav WOLF
Počet komentářů: 11
O tom, jaká je situace a jaké panují nálady mezi řadovými myslivci, není asi třeba dlouho polemizovat. Nejenže nám stárne členská základna, ale bohužel se stále více vytrácí pocit sounáležitosti, spolupráce a vytrácí se také vzájemná komunikace mezi myslivci. Tak jako v celé společnosti, tak i v mysliveckých kruzích jsou stále častěji slyšet názory typu Co nám kdo do toho bude co povídat, Co si tam “nahoře” uděláte, to nás stejně nezajímá, případně Na co vůbec nějaké vedení či jednotnost potřebujeme? Vzhledem k tomu, že se blíží listopadový termín voleb vrcholných mysliveckých orgánů, myslím, že bychom neměli propást šanci na změnu, šanci na oživení mezi řadami myslivců na všech úrovních. Ale jak na to? Více >
Zkusme oživit činnost ČMMJ změnou své vlastní struktury

„Malá novela zákona o myslivosti“

Myslivost 4/2010, str. 11 Milan KUBŮ
Počet komentářů: 5
A je to tady! Od účinnosti zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti neuplynulo ještě ani 8 let a mezi mysliveckými „odborníky“ to začíná znovu vřít. Nevím, kde se v nich bere ten neklid, který je stále nutí vymýšlet nové a nové krkolomnosti k současné myslivecké legislativě, která je prý příčinou toho, že Více >
„Malá novela zákona o myslivosti“

Pozdě, ale přece

Myslivost 4/2010, str. 13 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
Odpověď na článek Mgr. Jaroslava Rataje v Myslivosti 1/2010 Pozdě, ale přece - tak by bylo možné nazvat pojednání Mgr. Rataje o nových zkušebních řádech a přehodnocení postoje Kynologické komise OMS Benešov. Dodnes mám uloženou odpověď, kterou jsem KK OMS Benešov zaslal jako osobní stanovisko na jejich tehdejší reakci na nové zkušební řády. „V prvém kole“ nedošlo k absolutnímu pochopení filozofie změn ve Zkušebních řádech. K tomu došlo podle článku Mgr. Rataje až nyní, po dvou letech. Více >
Pozdě, ale přece

Sabatti Model SKL 98 a Model Classic 92 Express

Myslivost 4/2010, str. 14 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Italská firma Sabatti sídlí ve městě Gardone a patří ke zbrojovkám s nejstarší doloženou historií. Zakladatelem firmy byl Lodovico Sabatti, žijící v letech 1674 – 1745. Za dobu trvání firmy Sabattiové vyráběli různé zbraně. Hlavní část současné produkce představují tradiční lovecké brokové a kulové zbraně. Menší část sortimentu je zaměřena na zbraně pro sportovní a rekreační střelbu. S puškami Sabatti se nesetkáváme na stránkách Myslivosti poprvé a jistě ani naposled. Tentokrát jsem vybral jednoranovou kulovnici se sklopnou hlavní Model SKL 98 a dvoják Model Classic 92 Express. Více >
Sabatti Model SKL 98 a Model Classic 92 Express

Chrání myslivci přírodu a krajinu?

Myslivost 4/2010, str. 16 Dr.Ing. Petr MARADA
Počet komentářů: 3
Ochrana přírody a krajiny je zcela jistě zásadním pilířem tradičních i budoucích mysliveckých aktivit. Její kvalita, intenzita a způsob provádění může významně „promluvit“ do tolik v dnešní době žádaného vylepšení image myslivců v očích stále více kritické veřejnosti. V souvislosti s ochranou přírody a krajiny však musíme konstatovat, že se jedná v mnoha případech o kritiku oprávněnou, kterou s ohledem na různé důvody odmítáme přijmout. Přijmout kritiku ve věci zanedbávání ochrany přírody a krajiny není jediným problémem; v mysliveckém prostředí je samotným problémem pochopit, co ochrana přírody a krajiny znamená a následně, jak se vlastně ochrana přírody a krajiny provádí. Vzhledem k tomu, že Českomoravská myslivecká jednota stejně jako většina mysliveckých sdružení prostřednictvím svých stanov proklamují ochranu přírody, je důležité se tímto termínem a skupinou činností zabývat. Více >
Chrání myslivci přírodu a krajinu?

Příčiny meziroční proměnlivosti odlovu zajíce polního v MS Postoupky – Hradisko

Myslivost 4/2010, str. 18 Doc. Ing. Ladislav ZELINKA, PhD., Ludvik KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Rapidní úbytek zajíce polního, který byl zaznamenán v honitbách v ČR od poloviny 70. let minulého století byl zaznamenán i v honitbě MS Postoupky – Hradisko v příměstské oblasti města Kroměříž. Příčiny tohoto jevu jsou dostatečně známé a existuje celá rada odborných publikací, ve kterých je poukázáno na to, co tento pokles zaječí populace způsobil. Více >
Příčiny meziroční proměnlivosti odlovu zajíce polního v MS Postoupky – Hradisko

HOSPODAŘENÍ S ÚNOSNÝMI STAVY ZVĚŘE

Myslivost 4/2010, str. 22 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D. a Ing. Radim PLHAL
Počet komentářů: 0
Kritéria, možnosti monitoringu a dopady na myslivost Situace v našem mysliveckém hospodaření sice pomalu, ale jednoznačně spěje k výrazné změně, kterou je opuštění systému plánování založeného téměř výhradně na sčítání. O potřebnosti této změny sice můžeme pochybovat, ale s tvrzením, že „když to vydrželo 40 let, tak proč zrovna teď“, asi neprorazíme. Zvlášť za situace, kdy posledních dvacet let žijeme pod tlakem, abychom hospodaření se zvěří vrátili na reálné základy, dokázali respektovat zákon a realizovali vytyčené cíle a koncepce. Více >
HOSPODAŘENÍ S ÚNOSNÝMI STAVY ZVĚŘE

Pojednání o škodách zvěří

Myslivost 4/2010, str. 28 Karel PLAŇANSKÝ, člen Myslivecké komise ČMMJ
Počet komentářů: 2
Kolem tohoto tématu již bylo popsáno mnoho papíru a vzplálo mnoho emocí. Dokonce byly vytvořeny tabulky pro výpočet těchto škod. Ale problematika škod v lesním hospodářství je daleko složitější, než by se na první pohled zdálo, přičemž musím zdůraznit, že těmito škodami se nikdo nikdy oficiálně nezabýval, natož aby je vypočetl! Více >
Pojednání o škodách zvěří

JIŘÍ ŽIDLICKÝ 1895 – 1950

Myslivost 4/2010, str. 30 MVDr František FEJFAR
Počet komentářů: 1
Letos v květnu, roku 2010 uplyne již 115 let od narození a v říjnu 60 let od úmrtí umělce, jehož dílo je nám stále velmi blízké a drahé. Myslivci i obdivovatelé fauny a flóry spolu se čtenáři dobových časopisů tohoto zájmového okruhu, ale také čtenáři knih pro mládež inspirovaných přírodou či historií, nebo milovníci dobrodružné literatury si jeho ilustrace oblíbili už ve dvacátých a třicátých letech minulého století, kdy začaly vycházet. Více >
JIŘÍ ŽIDLICKÝ 1895 – 1950

RADĚJOVSKÉ VÁŠNĚ - BUDEME SČÍTAT ZA ÚČASTI NOTÁŘE?

Myslivost 4/2010, str. 40 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O Radějovské oboře se v poslední době hovoří nejen mezi odbornou veřejností, ale také je velice často propírána v různých médiích. Proto jsem požádal o odpověď na několik otázek Leoše Novotného, nájemce obory. Více >
RADĚJOVSKÉ VÁŠNĚ - BUDEME SČÍTAT ZA ÚČASTI NOTÁŘE?

Parazitární choroby zvěře a jejich zdravotní význam

Myslivost 4/2010, str. 44 Prof. MVDr. Karel CHROUST, DrSc., MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Onemocnění a zdravotní poruchy zvěře Vážení čtenáři Myslivosti, Středoevropský institut ekologie zvěře jakožto významné výzkumné a informační centrum pro mysliveckou praxi s mezinárodním působením informuje již řadu let v časopise Myslivost o aktuálních tématech myslivosti. Velmi důležitou problematikou mysliveckého hospodaření je zdravotní situace zvěře a možnosti jejího zlepšení. Tým spolupracovníků institutu nyní připravil ve spolupráci s Institutem ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na toto téma sérii článků, v níž budou čtenáři pravidelně informováni o nejvýznamnějších onemocněních a zdravotních poruchách zvěře, příčinách jejich vzniku a šíření stejně jako i možnostech jejich předcházení a případné léčby. MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, Ph.D. Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře VFU Brno Více >
Parazitární choroby zvěře a jejich zdravotní význam

Dvacet let firmy FOMEI Patnáct let s dalekohledy

Myslivost 4/2010, str. 50 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Dalekohledy se značkou královéhradecké firmy FOMEI není nutné našim čtenářům představovat. Na výstavě Natura Viva se na jejich stánku netrhnou pomyslné dveře, pracovníci firmy každoročně v Lysé zaujmou desítky diváků při poutavých prezentací o optice na podiu v rámci maratonu doprovodných programů. Kromě završení druhé desítky let činnosti, FOMEI slaví v letošním roce 15 let od začátku výroby vlastních dalekohledů. O historii firmy jsem hovořil Milošem Žalmanem, ředitelem divize Foto, který pracuje ve FOMEI od roku 1991 a patří k historicky první desítce zaměstnanců. Více >
Dvacet let firmy FOMEI Patnáct let s dalekohledy

Ochrana zvěře a rizika přípravků na ochranu rostlin

Myslivost 4/2010, str. 53 Ing. Richard ŠČERBA, Státní rostlinolékařská správa
Počet komentářů: 0
Jednou z obecných zásad integrované ochrany rostlin je podle nově přijaté Směrnice 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, že je nutné dát přednost udržitelným biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým metodám před chemickými metodami, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organizmy. Přesto můžeme tvrdit, že chemická ochrana je v současné době jedním z důležitých elementů zachování konkurenceschopnosti českého zemědělství. Toto konstatování však nebude bezesporu pozitivně přijato ochránci přírody. Alternativou je rozvíjejí se i nechemický způsob pěstování zemědělských plodin, přesto konvenční agrotechnika za použití chemických hnojiv a pesticidů je a v dohledné době i zůstane stěžejní formou rostlinné výroby. Více >
Ochrana zvěře a rizika přípravků na ochranu rostlin

K POJMU „HODNOTA ZVĚŘE NIKOLIV NEPATRNÁ“ V NOVÉM TRESTNÍM ZÁKONÍKU

Myslivost 4/2010, str. 54 pplk. JUDr, Pavel HÁJEK,
Počet komentářů: 0
Pod číslem 40 byl dne 9. 1. 2009 ve Sbírce zákonů zveřejněn nový trestní zákoník. Jeho účinnost byla stanovena na den 1. 1. 2010. Nejedná se o pouhou novelizaci, ale o zcela zásadní rekodifikaci, která přinesla do trestního práva hmotného zásadní změny. Přesto tento zákon ze zvláštní části „starého“ trestního zákona, tedy ze zákona č. 140/1961 Sb., převzal, s menšími či většími změnami, některá ustanovení. Více >
K POJMU „HODNOTA ZVĚŘE NIKOLIV NEPATRNÁ“ V NOVÉM TRESTNÍM ZÁKONÍKU

Ještě malá poznámka k problematice trestního postihu pytláctví

Myslivost 4/2010, str. 56 JUDr. Alexander ŠÍMA
Počet komentářů: 0
Uveřejnění příspěvku o nové trestněprávní úpravě postihu pytláctví v březnovém čísle Myslivosti vyvolalo značný zájem i bohatou polemiku. Za ohlasy a příspěvky k diskusi děkuji, zejména za ty inspirativní. Jeden z nich obsahoval velmi zajímavý námět, totiž zda k ochraně myslivosti a rybářství nelze využít i úpravy skutkové podstaty trestného činu podle § 301 tr. zák. Pokusil jsem se nalézt odpověď. Předesílám, že zřejmě teprve judikatura soudů a vědecká pojednání teoretiků trestního práva nám v budoucnu dají přesvědčivou odpověď na naší otázku; jenomže ta budoucnost je, jak známo, poměrně vzdálená. Více >
Ještě malá poznámka k problematice trestního postihu pytláctví

Zeiss

Myslivost 4/2010, str. 56 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Pokud jsem hovořil s vrcholovými manažery, případně majiteli špičkových firem vyrábějících optické přístroje v Evropě nebo USA, všichni samozřejmě na začátku zdůrazňují vynikající kvalitu jejich firemních produktů. Více >

Šumavský mlynář

Myslivost 4/2010, str. 59 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Ke konci února, když už sluníčko na jižních svazích Šumavy slehlo sněhovou pokrývku, seděl jsem v dobře zateplené kazatelně u rozlehlé paseky, nepřehledně poseté vývraty velkých pařezů. Za zády byla prořídlá stěna zbytku letité smrčiny sem tam prosvětlená košatou sosnou. Více >
Šumavský mlynář

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 4/2010, str. 64 Jaroslav Šprongl.
Počet komentářů: 0
Jako zákony související s myslivostí bývají jmenovány veterinární zákon, zákon na ochranu přírody a krajiny, zákon o zbraních a střelivu, zákon na ochranu zvířat proti týrání, trestní zákon, vlastně teď už trestní zákoník – sotva ovšem zákoník práce. Objeví se ale i takové případy – třeba když má jednatel řádnou pracovní smlouvu se svým okresním mysliveckým spolkem a nedělá vůbec, ale vůbec to, co by měl. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Členové Klubu autorů jednali na hanácké faře

Myslivost 4/2010, str. 72 Text a snímky Táňa DOSTÁLOVÁ
Počet komentářů: 0
V poněkud nezvyklém prostředí se sešli členové Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě na svém výročním jednání. Přijali totiž pozvání pátera Jana Korneka, vášnivého myslivce, příznivce mysliveckého umění, ale také skvělého hostitele a vypravili se k němu do barokního Poutního areálu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Pobytem na Hané tak naplnili část svého ujednání, že se výroční členské schůze konají střídavě v Čechách a na Moravě. Více >
Členové Klubu autorů jednali na hanácké faře

Cesty ke zlepšení vztahu veřejnosti k myslivcům

Myslivost 4/2010, str. 84 Ing. Petr SMUTNÝ, Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D
Počet komentářů: 2
Pravděpodobně každý z nás se již setkal s nepochopením a odporem ze strany nemyslivců a podíl veřejnosti netolerantní k myslivosti, či „lidovým myslivcům“ se stále zvyšuje. Veřejné mínění je ovšem silný protihráč a dožene nás i v nejzapadlejším koutě pohraničních hor např. změnou myslivecké legislativy. Více >
Cesty ke zlepšení vztahu veřejnosti k myslivcům
Zpracování dat...