ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2010

NIKON

Myslivost 5/2010, str. 26  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Když jsem si chtěl počátkem 90. let pořídit nějaký lepší puškohled, nabídka byla velmi chabá a neuspokojivá. Dnes jsou pulty obchodů zaplaveny optikou nejrůznějších značek - a myslivče, vyber si. Jenže jak? Podle čeho? Podle ceny? Podle kvality? Jak ji obyčejný zákazník pozná? Jak má vybrat dobře a neplatit přitom jen vysokou cenu za renomovanou značku? Z uvedených důvodů se na mne obracejí naši myslivci, abych se společně se svými spolupracovníky nezaměřoval jen na své oblíbené značky a zhodnotil i jiné výrobky na našem trhu. Vybrali jsme si tedy takové výrobky, o kterých předpokládáme, že jsou minimálně dobré, ne-li výborné, a které budeme moci s klidným svědomím doporučit.
 
Nikon - kdo by neznal tuto značku fotoaparátů. Zejména profesionální fotografové, sportovní novináři, milovníci přírody pořizující náročné snímky i další mi potvrdí, že jejich výrobky jsou mimořádně kvalitní.
Historie japonské firmy začala v roce 1917, kdy byl pro japonskou armádu vyvinut binokulární dalekohled Nikon. Následovaly další přístroje a slavná éra fotoaparátů. Nikon s objektivem Nikkor. Nikon začal také jako jeden z prvních na světě vyrábět puškohledy a speciální zaměřovací přístroje. Dnes je, kromě spotřebních optických přístrojů, špičková optika Nikon používána, jak ve vědeckých laboratořích, tak v kosmu.
Dnešní výroba optických přístrojů Nikon je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích, kdy pro dosažení nejpřesnějších výsledků firma používá polovodičovou technologii a nanotechnologii i pro běžné komerční výrobky.
Specifikou japonského výrobce Nikon je, že veškeré optické sklo vyrábí ve vlastní sklárně, podle své receptury a pod svým systémem kontroly kvality. Zmiňuji se o tom proto, protože se nejedná o nejběžnější zajištění vstupní suroviny pro výrobu čoček a hranolů. Osobně znám pouze další dva výrobce špičkové optiky s vlastními sklárnami, a to německý Zeiss a americký Leupold.
 
Na přístrojích nejvyšší řady jsou použita skla se speciální technologií, ve firemním označení EDG nebo ED, která minimalizuje rozklad světla do spektra při přechodu optickým rozhraním a koriguje barevnou aberaci, tj. nepřesné zobrazení v oblasti velmi krátkých vlnových délek (barva fialová), což výrazně zlepšuje koeficient propustnosti v kratších vlnových délkách, výrazně zlepšuje pozorování především za šera a vykreslení obrysů obrazu (zatím jen u typů označených ED).
Jiným významným zlepšením, které používá zatím pouze Nikon, je použití nanotechnologie při nanášení antireflexních vrstev. Antireflexní vrstva je tvořena z nanokrystalů, které jsou účinnější při zabránění nežádoucích odrazů světla od čoček a hranolů a zvyšují tak množství vstupujícího a procházejícího světla optickou soustavou. Propustnost světla je udávána za denního světla u hranice 95 % a za šera nad 90 %, což řadí puškohledy Nikon mezi naprostou elitu.
 
V konkrétní velmi široké nabídce má Nikon celkem 31 různých typů puškohledů ve třech kvalitativních, a tedy také cenových, řadách: Monarch X, Monarch E (resp. Monarch III) a Fieldmaster.
 
Vrcholnou nabídkou jsou puškohledy řady Monarch X (zatím v nabídce 2,5 – 10 x 44 a 4 – 16 x 50), které jsou vybaveny vysokými korekčními točítky pro snadnou korekci bodu zásahu a pro pohotovou úpravu polohy bodu záměru při střelbě na větší vzdálenosti. Puškohled je současně vybaven možností korekce optické paralaxy. Tubus je vyroben z jednoho kusu lehké letecké slitiny.
 
Širokou nabídku dává řada Monarch E, která zahrnuje 8 typů od puškohledu naháňkového 1,1 – 4 x 24 po puškohled 2,5 – 10 x 56. Tubus o průměru 30 mm, stejně jako u předchozí řady, je vyroben z jednoho kusu, korekční točítka jsou standardní, nízká. U zvětšení 10x a více je běžná výbava s možností korekce optické paralaxy. Zaměřovací soustava může být s osvětleným bodem nebo bez.
 
U osvětleného bodu bych se poněkud zastavil. Nikon, jako zatím jediný puškohled, má možnost nejen volit intenzitu svícení světelného bodu, ale i jeho barvu. Máme možnost volit barvu červenou, například pro míření ve dne, nebo barvu nazelenalou při míření v noci. Pro pohodu oka a jeho rozlišovací schopnost za šera má barva bodu velmi velký význam. Za šera totiž nevidíme barevně, ale černobíle, naše oko je „přepnuto“ na noční režim. Červená barva je v temnotě pro oko příliš ostrá, iritující a u citlivějších jedinců působí pro klidné zamíření rušivě, ale nazelenalá je oku příjemnější a odpovídá více barevnému složení pozorovaného obrazu za šera.
 
Řada Monarch III nabízí 12 typů puškohledů. Od předchozích řad se liší průměrem tubusu, který je palcový. V nabídce řady III nalezneme puškohledy pro dálkovou sportovní střelbu nebo pro lov za dobrých světelných podmínek na extrémně velké vzdálenosti. Jsou to především typy 4 – 16 x 42, 4 – 16 x 50, 5 – 20 x 44 nebo s rozsahem zvětšení 6 – 24 x nebo dokonce 8 – 32 x.
 
Levnější řada z nabídky Nikonu nese název Fieldmaster a tubus je šroubovaný. V sortimentu jsou puškohledy s parametry 3 – 9 x 40, 3 –9 x 50, 4 – 12 x 50 a také přístroje pro střelbu na větší vzdálenosti 4,5 – 14 x 40 nebo 6 – 18 x 50. Puškohledy s menším průměrem objektivu, a tedy s nižší hmotností se mi jeví vhodné například na zbraň k šoulání.
Přesné seřízení nástřelu umožňuje jemný krok seřizovacích prvků, kde u zvětšení do 16 x je jeden krok jen 7 mm/100m (1/4 MOA) a u větších zvětšeních pouze 3,5 mm/100m (1/8 MOA)
 
NÁŠ TEST
 
K testování jsme použili puškohledy Monarch E 1,1 – 4 x 24 a 2,5 – 10 x 56, vždy se světelným bodem. Při tomto testu jsme sledovali zachování přesnosti polohy bodu záměru při různých zvětšeních a u puškohledu 2,5 – 10 x 56 jsme provedli dlouhodobou zkoušku při praktickém lovu, především za snížených a špatných světelných podmínek.
Puškohledy jsme nasadili na kulovnici 8 x 57 JRS, která již má citelný zpětný ráz, a mohli tak ověřit mechanickou stabilitu vnitřních částí přístroje.
U puškohledu 1,1 – 4 x 24 jsme prováděli střelbu na vzdálenosti 50 a 75 m, což jsou podmínky blízké praktickému použití.
Provedli jsme opakovanou nástřelku vždy 5 ran s rozdílně nastaveným zvětšením. Na rozdíl od jiných testů jsme nesledovali rozptyl zásahů, ale polohu středního zásahu, abychom zjistili, zda při změně zvětšení a změně vzdálenosti nedochází ke změně polohy zásahu. Celkem jsme vyhodnocovali 10 nástřelek (50 ran) s výsledkem, že ke změřitelné změně polohy středního zásahu nedošlo.
U puškohledu 2,5 – 10 x 56 byl test náročnější. Zde jsme sledovali, jak polohu středního zásahu při zvětšení 2,5 x a 10 x na vzdálenosti 100 a 200 m, tak vliv korekce paralaxy.
Vliv korekce paralaxy jsme zjišťovali tak, že jsme použili stejné nastavení paralaxy pro střelbu na vzdálenost 100 a 200 m a potom s přesnou korekcí odpovídající vzdálenosti 200 m. Zkoušku prováděli dva střelci. Celkem bylo vystřeleno 100 ran s následujícím závěrem.
Při změně zvětšení u střelby na stejnou vzdálenost nedošlo k žádnému změřitelnému posunu polohy středního zásahu. Puškohled má tedy optickou soustavu velmi stabilní.
Zajímavý byl výsledek při střelbě na 200 m, jednou s korekcí paralaxy a podruhé bez. Při střelbě bez korekce paralaxy docházelo ke změnám polohy středního zásahu s odchylkami 5 - 8 cm v jakémsi pomyslném kruhu (plovoucí zásahy) kolem polohy středního zásahu s použitím korekce paralaxy. Zajímavým zjištěním bylo, že rozdíly byly i mezi střelci, a to až na dvojnásobné úrovni. Důvodem byla odchylná poloha oka každého střelce vzhledem k okuláru. Jedná se tedy o chyby střelce, které způsobí zmíněné plovoucí zásahy, které lze minimalizovat nebo eliminovat korekcí paralaxy.
Výsledek této části testu považujeme za velmi důležitý, neboť potvrzuje, že při střelbě na velké vzdálenosti, např. v horách, v poli, při exotických lovech v planinách apod. je důležité kromě korekce polohy bodu zásahu z hlediska balistiky, provést také vzdálenostní korekci optické paralaxy, čímž se minimalizuje případná chyba úhlu pozorování mezi okem a okulárem.
 
Část testu byla věnována použití puškohledu v konkrétních loveckých podmínkách, zejména při lovu černé zvěře. Zde jsme učinili závěr, že výkon za šera, tedy schopnost rozpoznávat ostře pozorované předměty za velmi zhoršených světelných podmínek, je u puškohledů Nikon na vynikající úrovni, porovnatelné s jinými špičkovými značkami. Co jsme ocenili nejvíce, byl nazelenalý záměrný bod. Zdánlivá maličkost, ale pro pohodu a klid zamíření, a tím přesnost zásahu, vynikající zlepšení.
 
Závěrem mohu konstatovat, že puškohledy Nikon patří ke skvělým výrobkům spolehlivé špičkové optiky japonské výroby a náš předpoklad, že můžeme Nikon s klidným svědomím doporučit, se naplnil. Přesto, že puškohledy Nikon můžeme přiřadit k nejprestižnějším a nejkvalitnějším značkám, pohybuje se jejich cena jen na střední úrovni a i to, kromě kvality, činí Nikon atraktivním.
Zpracování dat...