ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Trofeje siků a jelenců k roku 2008

Myslivost 1/2010, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Dovezená a u nás aklimatizovaní jeleni sika jsou u nás chováni ve dvou poddruzích: jelen sika japonský (Cervus nippon nippon) dovezený z Japonska a jelen sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii) dovezený ze Sibiře. Podobně je tomu s jejich nepříbuznými jelenci, když v Čechách je chován jelenec běloocasý viržinský (Odocoileus virginianus virginianus) dovezený z Ameriky a na Moravě jelenec běloocasý severní (Odocoileus virginianus borealis) dovezený z Finska, ale jehož původem je severní Amerika. Více >
Trofeje siků a jelenců k roku 2008

SLOVITELNOST LIŠEK

Myslivost 1/2010, str. 12 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Liška obecná je naší nejběžnější šelmou, která se v současné době vyskytuje prakticky ve všech oblastech od nížin až po hory. Původním teritoriem, ve kterém budovala složité struktury nor, byly lesní komplexy, do otevřené krajiny vycházela převážně za potravou. Více >
SLOVITELNOST LIŠEK

Opakovací kulovnice Browning X-Bolt

Myslivost 1/2010, str. 14 Ing. Martin HELEBRANT
Počet komentářů: 0
Firma Browning je v mé mysli spjata především se dvěma zbraněmi – se samonabíjecími kulovnicemi BAR a s brokovými kozlicemi. A tady váhám, kterou zmínit. Dnes už klasická broková kozlice Browning Superposé (B 25) a její následující generace stály u zrodu dnešní popularity tohoto druhu zbraní a jejich obliba neklesá. Browning Cynergy je zbraň, která mě nadchla kreativností a vynalézavým řešením bicího mechanismu. Více >
Opakovací kulovnice Browning X-Bolt

Eliminace střetů se zvěří na Pardubicku

Myslivost 1/2010, str. 18 Josef KURČA, jednatel OMS Pardubice
Počet komentářů: 0
Střety motorových vozidel se zvěří se začala zabývat Myslivecká rada Pardubického kraje v červnu 2006. Tato rada byla ustavena v měsíci březnu 2001, má 9 členů, z nichž každý OMS má po dvou zástupcích a jeden člen je z krajského úřadu, který řídí myslivost. Rada má svého zvoleného předsedu na volební období 5 let. Myslivců v Pardubickém kraji je asi 4500 a jsou z okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Rada se schází čtyřikrát ročně pokaždé na jiném okrese. Hlavním úkolem je oslovit co nejvíce myslivců a zajistit jim odpovídající služby. Šli jsme cestou oslovovat skupiny myslivců jako jsou kynologové, střelci, vzdělávání, ochrana přírody a zvěře a v neposlední řadě to je mládež. Projekt zabránění střetů motorových vozidel se zvěří je jednou z více aktivit Myslivecké rady Pardubického kraje. Více >
Eliminace střetů se zvěří na Pardubicku

MERKEL B3 A MERKEL 96 LS

Myslivost 1/2010, str. 20 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Německé lovecké pušky vyráběné zbrojovkou Merkel Jagd und Sportwafen GMBH, sídlící ve městě Suhlu, jsou mezi našimi myslivci dlouhodobě oblíbené. Důvodem stálého zájmu není pouze jejich vysoká kvalita, ale také celkové pojetí, které je blízké našim mysliveckým tradicím. Nejde o náhodu. Německé a naše myslivecké tradice mají mnoho společného. Ve druhé polovině roku 2009 jsem dostal pod symbolický drobnohled dvě pušky s lůžkovým závěrem, kulobrokovou kozlici Merkel B3 a dvojákový troják Merkel 96 LS. Více >
MERKEL B3 A MERKEL 96 LS

Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí

Myslivost 1/2010, str. 28 Vladimír SPEJCHAL
Počet komentářů: 0
Poděbradsko - dávný revír velkých sokolníků české historie, rozprostírající se v nížinách soutoku řek Labe a Cidliny, kde sám Přemysl Otakar II., král železný a zlatý vedl svou početnou sokolnickou družinu na nesčetných loveckých výpravách. Region, který byl sokolnictví tak zaslíben, že tentýž král zde založil kolem roku 1260 sokolnickou osadu Sokolčí, která si dodnes ve svém jménu Sokoleč nese svůj historický původ. Osada byla určena k pobytu královských sokolníků a později byla připojena k panství poděbradskému a evidována jako „příslušenství hradu“. Více >
Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí

BRNĚNSKÁ KULOVNICE Z HOLIC

Myslivost 1/2010, str. 30 Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 3
V posledním roce se na stránkách odborného tisku pravidelně píše o jednoranových kulovnicích s lůžkovým závěrem, které nesou označení K1. Zbraně vyrábí malá zbrojovka PPK, s.r.o., která užívá ochrannou známku Zbrojovka Holice. Kulovnice z prvních sérií se už rozeběhly po Evropě a další tam za nimi rychle směřují. Vzhledem k tomu, že velký zájem o tuto novinku mají také čeští myslivci, výrobce rozšířil výrobu a nasměroval alespoň menší množství zbraní také na domácí trh, který je doslova zhltnul a žádá další. Proto jsme se na novou kulovnici vypravili podívat. Více >
BRNĚNSKÁ KULOVNICE Z HOLIC

Poslední myslivecká statistika a co z ní vyplývá

Myslivost 1/2010, str. 32 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V posledních dvou číslech Myslivosti bylo uveřejněno zamyšlení nad současným systémem plánování mysliveckého hospodaření a porovnání statistických údajů, které se týkají černé zvěře. Cílem bylo poukázat na zjevné nedostatky současného způsobu stanovení normovaných stavů zvěře a zařazování honiteb do jakostních tříd, na jehož základě je podle vyhlášky č. 553/2004 sb. prováděno myslivecké plánování. Více >
Poslední myslivecká statistika a co z ní vyplývá

Lov líšok na Hornej Nitre

Myslivost 1/2010, str. 34 Ing. Ján MERCEL, bývalý poľovný hospodár PZ Pravenec
Počet komentářů: 0
Na zachovanie primeranej populácie líšky obyčajnej v súlade s ponukou potravy existujú rôzne názory končiace až v ekologických predstavách samoregulácie, čo je možné parafrázovať s riešením lykožrúta samoreguláciou vo Vysokých Tatrách podľa našich ochranárov. Více >
Lov líšok na Hornej Nitre

Mikael Tham – švédský tvůrce loveckých filmů

Myslivost 1/2010, str. 38 Připravila Kateřina CHENÍČKOVÁ
Počet komentářů: 0
Na našem trhu se nově objevily dva videofilmy o vábení zvěře z dílny švédského tvůrce loveckých filmů Mikaela Thama. Oba filmy vzbudily zasloužený zájem a jsou jistě obohacením předvánočního trhu. Jelikož je Švédsko českým myslivcům poměrně vzdálené, pokusila jsem se autora čtenářům Myslivosti více představit. Více >
Mikael Tham – švédský tvůrce loveckých filmů

Povídání o vydře a norkovi - MANAGEMENT

Myslivost 1/2010, str. 40 Kateřina Poledníková
Počet komentářů: 0
Vydra říční je typický konfliktní druh, to znamená, že různé zájmové skupiny lidí mají silně odlišné názory na její existenci v naší krajině a těžko nacházejí společné řešení. Na jedné straně jsou to zejména rybáři, kterým vydra jakožto rybožravý predátor „konkuruje“ a může způsobovat významné škody na jejich obsádkách ryb, a na druhé straně je to ochrana přírody, jejímž cílem je dlouhodobé udržení tohoto druhu v naší přírodě. Více >
Povídání o vydře a norkovi - MANAGEMENT

Lovecká kynologie – jak ji vidím já

Myslivost 1/2010, str. 48 Mgr. Jaroslav RATAJ
Počet komentářů: 1
Jako každého myslivce kynologa zajímá i mě dění v lovecké kynologii, i to, jak se bude v lovecké (myslivecké) kynologii dále postupovat a jak se bude vyvíjet. Velice pečlivě sleduji v časopise Myslivost publikované články, které se kriticky vyjadřují na adresu stávající Kynologické komise ČMMJ, i články (většinou členů KK ČMMJ), které její činnost obhajují. Nepochybně zajímavým článkem je i návrh koncepce lovecké kynologie, jehož některé úvahy jsou velmi podnětné a naopak s některými nemohu souhlasit. V žádném případě se nechci stavět do role kynologického odborníka, neboť mých dvanáct předvedených psů na celkem jedenadvaceti zkouškách nemůže v žádném případě konkurovat kynologickým matadorům, nicméně troufnu si některé problémy myslivecké kynologie pojmenovat a nastínit jejich alternativní řešení. Více >
Lovecká kynologie – jak ji vidím já

Zalesňovací aktivity mysliveckých sdružení a územní systémy ekologické stability

Myslivost 1/2010, str. 50 Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. - Ekologická komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Mezi výrazné, i když logicky ne stěžejní, myslivecké aktivity vždy patřilo i vnášení keřové a stromové vegetace do krajiny. V poslední době, zřejmě v souvislosti s vyostřením kontroverzních vztahů mezi ochranáři a myslivci, bývají zmíněné zalesňovací aktivity často myslivci prezentovány jako cílené, zaměřené ve prospěch vytváření územních systémů ekologické stability. V souvislosti s tímto tvrzením je patrně účelné se o této problematice alespoň rámcově zmínit. Více >
Zalesňovací aktivity mysliveckých sdružení a územní systémy ekologické stability

Chtěl jsem být myslivcem

My\slivost 1/2010, str. 51 Připravil Lubomír HAJNÝ
Počet komentářů: 0
Představovat čtenářům Myslivosti jednoho z našich nejznámějších herců, bavičů, člena činohry Národního divadla v Praze Miroslava Donutila je možná zbytečné. Troufám si říct, že asi není jediný ze čtenářů, který by jej neznal. V televizi jsem viděl pana Donutila nedávno v pořadu 3 +1 s Miroslavem Donutilem, kde velmi hezky vyprávěl o myslivcích a myslivosti a také věrně zpodobnil postavy myslivců. V dnešní době, kdy je ve zvyku mnohých v televizi na myslivce házet jen špínu a dívat se na ně skrz prsty, to byla zajímavá a skoro až neuvěřitelná výjimka. Vypravil jsem se proto do Národního divadla, abych si popovídal s Miroslavem Donutilem nejen o myslivosti. Více >
Chtěl jsem být myslivcem

39. ročník NÁRODNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ, kategorie „B“

Myslivost 1/2010, str. 80 Ing Jana Novotná, Ing Jan Honsa
Počet komentářů: 0
Po loňském finále Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej se reprezentanti okresních mysliveckých spolků a mladí přátelé myslivosti přesunuli z malebného moravského zákoutí v okolí Lopeníku do krásného a historií opředeného prostředí jižních Čech, konkrétně do okolí města Planá nad Lužnicí. Po Okresním mysliveckém spolku Uherské Hradiště tak přijal pomyslnou štafetu péče o mladé myslivce s hrdostí a chutí OMS Tábor. Termín turnusu kategorie B (děti od 6. do 9. třídy) již tradičně navazoval na turnus kategorii „A“. Více >
39. ročník NÁRODNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ, kategorie „B“
Zpracování dat...