ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

JAK NÁS VNÍMÁ VEŘEJNOST

Myslivost 12/2010, str. 8 Vladislav KROP,
Počet komentářů: 2
Do diskuse na toto téma se hlásím po přečtení příspěvku „Jak na nás pohlíží dnešní mladá generace“ (Myslivost 10, str. 98). Došlo mi, že jsem se ocitl v jakémsi grafu, který nic neřeší a nic také nevyřeší. Nevím proč ho pisatel vytvořil na základě sedmi otázek, když škola používá ke klasifikaci známek pět a u psů nám stačí známky čtyři. Více >
JAK NÁS VNÍMÁ VEŘEJNOST

PYTLÁK JE ODHALEN – CO DÁL?

Myslivost 12/2010, str. 10 JUDr. Milan KADERKA, JUDr. Jiří KŠICA
Počet komentářů: 0
V našem předchozím příspěvku jsme se pokusili o určité porovnání právní úpravy trestného činu pytláctví v aktuálně platném a účinném zákoně, kterým je zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), s úpravou předchozí z pohledu trestněprávní teorie. Vzhledem k tomu, že většina uživatelů honiteb nemá ve svých řadách osoby s právnickým vzděláním, domníváme se, že by bylo následně vhodné rozebrat alespoň některé praktické situace, které mohou nastat při odhalování pytláků, a zejména při vedení trestního řízení proti nim. Více >
PYTLÁK JE ODHALEN – CO DÁL?

43. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Myslivost 12/2010, str. 14 Marcela Medková
Počet komentářů: 2
Při toulkách přírodou člověk často zvedne hlavu a všimne si poštolky, která se třepotá nad polem, nebo ve slunečném jasném dni uvidí kdesi vysoko v oblacích kroužit káně. A v tu chvíli jej napadá: Jaké to je sledovat svět z ptačí perspektivy, očima ostříže, který se svým zrakem dostal do lidského úsloví, či očima nekorunovaného krále ptactva – orla? Jen málokterá skupina živočichů odedávna fascinovala lidi tolik jako ptáci a dravci obzvlášť. Dravci jsou lidmi buď obdivováni, nebo naopak nenáviděni, ale lhostejní jsou málokomu. Lidé, kterým dravci obzvlášť učarovali a životu s nimi zasvětili veškerý svůj volný čas a někdy i profesi, jsou sokolníci. Více >
43. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Odčervování volně žijící spárkaté zvěře

Myslivost 12/2010, str. 18 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Myslivecká péče o zvěř představuje soubor opatření, jejichž společným cílem mají být přiměřeně početné a zdravotně kvalitní stavy jednotlivých druhů zvěře. Při téměř totální absenci velkých predátorů, kteří by udržovali početní stavy spárkaté zvěře na přijatelných počtech a především by prováděli selekci mladé, slabé či nemocné zvěře, musí tuto roli převzít člověk - lovec. Výsledky jeho „predačního“ tlaku jsou však velmi problematické. Početní stavy spárkaté zvěře stále narůstají a selekce odstřelem je zaměřena především do kategorie samčí zvěře. V honitbách tak narůstají stavy zvěře samičí a mláďat, selekce slabých a nemocných kusů není důsledná a výsledkem je zhoršující se celková kondice a zdravotní stav většiny populací spárkaté zvěře. Jakoby náhražkou těchto negativ má být intenzivní předkládání krmiv v zimním období (mnohdy však s cílem nalákat za krmeliště černou zvěř za účelem odstřelu) a zimní aplikace antiparazitik. Více >
Odčervování volně žijící spárkaté zvěře

Myslivkyně i rytkyně Petra Hanzlíková

Myslivost 12/2010, str. 22 Text Pavel KLOZÍK,
Počet komentářů: 0
Na hezkou a sympatickou černovlásku s uhrančivýma očima, která miluje přírodu, má šikovné dlaně a žije v malebném kraji Jižních Čech, mě upozornil myslivec Miroslav Vacek, bývalý hajný a nynější tvůrce zdobených kožených doplňků a sedel. Když jsem Petře zavolal, pozvala mně na návštěvu do Zalší u Veselí nad Lužnicí, kde žije a pracuje. Rád jsem pozvání přijal a brzy poznal veselou dívku, rytinám nadanou a nejen lesům zadanou... Více >
Myslivkyně i rytkyně Petra Hanzlíková

Krkavcovití - biologie a vlastnosti

Myslivost 12/2010, str. 26 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc., člen Myslivecké komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Ačkoliv příslušníci čeledi krkavcovití (Corvitidae) patří v zoologickém systému do řádu pěvců, jsou od ostatních příslušníků tohoto řádu vzhledově velmi odlišní. Jedná se o ptáky s robustnějším tělem, silnými stojáky, se silným klovcem a vyznačují se vysokým stupněm inteligence. Jsou to všežravci, kromě rostlinné potravy vyhledávají jakoukoliv živočišnou potravu od hmyzu a jejich larev, včetně housenek, přes obojživelníky po menší savce. Aktivně vyhledávají v době hnízdění hnízda jiných ptáků, vypíjejí jejich vejce a vybírají mláďata. Nepohrdnou ani padlinami v různém stupni rozkladu. Více >
Krkavcovití - biologie a vlastnosti

Každý myslivec může být občas novinářem

Myslivost 12/2010, str. 31 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
Kolem myslivosti existuje řada nejrozmanitějších fám a mýtů. Ti, kterým leží její obraz na srdci, by si na prahu jednání IV. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty měli položit otázku, co sami mohou udělat k tomu, aby tyto fámy vyvraceli, uváděli věci na pravou míru, myslivost před širokou veřejností popularizovali a objektivně hájili. Přes všechna úskalí, která tento proces znamená si myslím, že jsme schopni pozitivního posunu v tomto směru dosáhnout. Všichni, kteří opravdu chceme. Jako novinář s takřka pětatřicetiletou profesionální praxí si troufám říci, že novinářem může být prakticky každý myslivec, který hodlá činnost naší profesní organizace prezentovat a podporovat navenek, a to nejen svou prací v lesích a lukách konkrétních honiteb. Více >
Každý myslivec může být občas novinářem

Zaměřovací dalekohled Kahles 3,5 – 10 x 50 KXi

Myslivost 12/2010, str. 34 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Lovecká kulovnice je předmět dlouhodobé spotřeby. Většina z nás si kupuje pušku jednou, dvakrát za život. A osadí ji zaměřovačem, který se nám v době koupě zdá být vhodnou a přiměřenou volbou. Jak z hlediska zvětšení, tak z hlediska výkonu a také z hlediska ceny. Proto člověk potkává na puškách svých přátel myslivců nejrůznější puškohledy – Meopty Lovec z let krátce poválečných, Zeissovy (ještě NDR Zeiss Jena) ZF 4 a 6 ze 70. let 20. století, ale i spoustu porevolučních kusů nejrůznější provenience i kvality. Vesměs slouží, dokud se nerozpadnou či neztratí těsnost a obraz. Více >
Zaměřovací dalekohled Kahles 3,5 – 10 x 50 KXi

Elektrické ohradníky v honitbách

Myslivost 12/2010, str. 46 JUDr. František KOLLÁR
Počet komentářů: 0
Na úvod chci předeslat, že není ani nemůže být účelem mého příspěvku postihnout problematiku pastevectví a s ní spojenou instalaci elektrických ohradníků v honitbách. Podmínky mohou a zpravidla jsou v jednotlivých honitbách odlišné. Ve značné míře půjde zejména o otázky vztahů osob v dané lokalitě. Proto se pokusím problém (je-li to vůbec problém?!) zobecnit. Současně je třeba vzít v úvahu, že se jistě vyskytnou odlišné názory právní a samozřejmě také oponentní názory z řad mysliveckých odborníků. To bych považoval ale za velmi užitečné a bude jen dobře, pokud se rozvine širší a seriózní diskuse o tomto problému. Více >
Elektrické ohradníky v honitbách

Trichinelóza jezevců

Myslivost 12/2010, str. 48 Prof. MVDr. Břetislav KOUDELA, CSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Počet komentářů: 0
Trichinelóza je častým námětem parazitologických článků v časopisu Myslivost. Opakovaně byli čtenáři Myslivosti informování o tom, že trichinelóza je závažné parazitární onemocnění vázané na požití syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa zvířat. Také bylo často zdůrazňováno, že maso černé zvěře představuje v našich podmínkách nejpravděpodobnější možný zdroj infekce trichinelami pro člověka. Více >
Trichinelóza jezevců

Puškohledy Ultimax 6

Myslivost 12/2010, str. 49 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 1
Před lety jsem jednal v Austrálii s firmou Fuller a nyní mne překvapilo, že firma svými aktivitami napřela svoji hlavní pozornost do Evropy. Znám náročnost australského trhu, kde firmy uspějí jen s výrobky nejlepší kvality, a proto mne její nabídka obzvláště zaujala. Společnost Fuller Comp. uvedla na trh a vlastní celou řadu zavedených značek zboží pro lovce a volný čas. Na našem trhu se již dobře umístilo oblečení do náročných podmínek pocházející z Nového Zélandu dovážené do Evropy firmou Fuller pod značkou Ridgeline. Více >
Puškohledy Ultimax 6

Nové fotopasti Scoutguard

Myslivost 12/2010, str. 56
Počet komentářů: 0
Když před dvěma roky uvedla značka Scoutguardjako novinku fotopast SG530, znamenalo to doslova průlom v prodeji fotopastí. Zařízení v sobě kombinovalo moderní technologii s do té doby nevídaně malými rozměry a příznivou cenou. Během krátké doby se stala bestsellerem, o čemž svědčí i to, že tento výrobek okopírovala i řada další výrobců. Více >
Nové fotopasti Scoutguard

Dobrodružství z Magadanu

Myslivost 12/2010, str. 60 Petr Joo
Počet komentářů: 0
Snad každý z nás četl jako malý kluk nádherná a poutavá vyprávění o napínavých lovech z dálné Sibiře. Ať už to byl Revír bez hranic od geniálního vypravěče Rudolfa Luskače a nebo nádherná kniha Lovcem v Tajze spisovatele Kozáka. Hltal jsem vždy tyto příběhy vonící dálkami a dobrodružstvím a snil o tom, že to budu moci alespoň jednou v životě zažít. Více >
Dobrodružství z Magadanu

Motolice u lovné zvěře

Myslivost 12/2010, str. 68 Prof.MVDr. Karel CHROUST, DrSc., MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Motolice patří do velké skupina tzv. plochých helmintů (Platyhelminthes). Jedná se o parazity heteroxenní (biohelminty), k pohlavnímu dospívání a produkci vajíček dochází v definitivním hostiteli (zvěř) a mezihostitelem jsou měkkýši, hmyz či různé druhy obratlovců, v nichž dochází k namnožení larválních stádií. Jsou charakteristické dorzoventrálně oploštěným a bilaterálně symetrickým tělem (kromě druhů z rodu Paramphistomum). Jsou dobře přizpůsobeny k životu v tělesných orgánech a tkáních, mají plně vyvinutou trávicí soustavu, nemají však dýchací ani oběhový systém. Jedná se o hermafroditické helminty, každý jedinec má plně vyvinuté samičí i samčí pohlavní orgány. Více >
Motolice u lovné zvěře

Trezory firmy Tresorag Firesafe

Myslivost 12/2010, str. 72 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Jedno přísloví říká, jak si kdo ustele, tak si lehne. V případě uložení zbraní platí, jaký trezor koupíte, tak budete mít zbraně zabezpečeny. Pražská firma Tresorag Firesafe vyrábí moderní trezory vyšší kategorie, umožňující bezpečné uložení zbraní, cených předmětů a dokumentů. Více >
Trezory firmy Tresorag Firesafe

90 rokov Organizovaného poľovníctva na Slovensku

Myslivost 12/2010, str. 74 Ing. Jozef Herz, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Poľovníci na Slovensku si v roku 2010 pripomínajú už 90 výročie od vzniku celoslovenskej poľovníckej organizácie. Za uplynulých 90 rokov sa v nej vystriedalo niekoľko generácií a niekoľko desiatok tisíc členov. Za tie roky sa toho v poľovníckej organizácii veľa urobilo v prospech poľovnej zveri ale aj veľa zmenilo nielen v názvoch ale aj v celej činnosti. Aspoň v krátkosti sa snažíme načrtnúť tie udalosti, ktoré ovplyvňovali dianie v tejto organizácii počas uplynulých rokov Více >
90 rokov Organizovaného poľovníctva na Slovensku

Zbrojovka Brno pokračuje, Brno Rifles nekončí

Myslivost 12/2010, str. 80 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V polovině letošního roku se majiteli České zbrojovky Uherský Brod podařilo získat ochranné známky a znak zaniklé Zbrojovky Brno. Vzápětí došlo k přejmenování Brno Rifles na Zbrojovku Brno, s.r.o. Zároveň zůstala zachována značka Brno Rifles, pod jejímž označením se zbraně již vžily do povědomí myslivců a lovců u nás i ves světě, a protože Brno Rifles je lépe vyslovitelné a zapamatovatelné pro zahraniční zákazníky. V rámci výroby zbraní Brno Rifles došlo k několika dalším změnám. Více >
Zbrojovka Brno pokračuje, Brno Rifles nekončí

Devatenácté setkání nožířů v Příbrami

Myslivost 12/2010, str. 58 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Neúprosný běžec čas, ohlédnutí do minulosti a pozvání do Příbrami na začátek září, mě a všechen nože milující lid táhly na devatenácté setkání nožířů, které jako obvykle proběhlo v místním kulturním domě v sobotu a neděli 11. a 12. září 2010. Na práce desítek našich a zahraničních nožířů, kovářů, mečířů, rytců a výrobců mnohých dalších doplňků i komerčních firem z České republiky a ze zahraničí se přijely podívat a něco si koupit stovky návštěvníků. Výstavu letos pořádalo nově založené občanské sdružení, v němž opět figuruje Pavel Formánek, strůjce nejstaršího setkání nožířů u nás i na Slovensku. Společně s výstavou nožů po celou sobotu a část neděle probíhal na prostranství vedle kulturního domu bohatý doprovodný program. Více >
Devatenácté setkání nožířů v Příbrami

Mezinárodní sympozium „Tetřevovití“ v Mauthu

Myslivost 12/2010, str. 82 Luděk Králíček
Počet komentářů: 0
V pátek 15. října proběhlo v bavorském Mauthu ve Vydřím domě, mezinárodní sympozium „Tetřevovití“, jehož náplní bylo podat ucelený obraz ohledně populací tetřeva, tetřívka a jeřábka v hraničním úseku Šumavy na německé, české i rakouské straně. Sympózium bylo uspořádáno v rámci INTERREG IV – projektu „Síť biodiverzita/lov“ Bavorského mysliveckého svazu. Přítomné uvítal Prof. Dr. Jurgen Vocke, prezident Bavorského mysliveckého svazu a Dr. Franz Leibl vedoucí odboru vrchního úřadu pro ochranu přírody na Úřadu vlády Dolního Bavorska. Za českou stranu přivítal zúčastněné radní Jihomoravského kraje Ing. František Štangl. Více >
Mezinárodní sympozium „Tetřevovití“ v Mauthu

Nožíř Jan Hermach

Myslivost 12/2010, str. 90 Text a snímky Miroslav LHOTSKÝ
Počet komentářů: 0
Myslivci a rybáři jsou spřízněné duše. Jedni tráví dlouhé hodiny u hladin řek a rybníků, druzí se toulají po lesích. Jejich cesty se prolínají, protože řeky se často klikatí pod korunami stromů. Není divu, že mezi myslivci a rybáři jsou muži a ženy nacházející smysl života u vody i v lesích, spřízněné suše nad nimiž společně bdí svatý Hubert a Diana i svatý Petr, patron rybářů. V duchu jsem přesvědčen, že všichni tři svatí od pradávna společně dohlíží na rozlehlé království matky přírody a lidi, kteří ji mají rádi. K vyvoleným patří taky nožíř a rybář Jan Hermach, jenž nade vše miluje šum modré vody a zelených hájů. Více >
Nožíř Jan Hermach

Horskou jesení

Myslivost 12/2010, str. 92 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Velebnost přírody jeseně mnohého z nás zláká na hřebeny hor Slovenska k dalekým rozhledům na nekonečné scenérie obzorů. I ustálená pohoda počasí přispívá k chuti nadechnout se, pokochat barvami krajiny nad hranicí lesa; ve světě hlubokého ticha skal oproštěném od jediné známky civilizace. Více >
Horskou jesení

Husy

Myslivost 12/2010, str. 96 Ing. Jan Kajzar
Počet komentářů: 0
Je úplněk. Velké kolo měsíce ozařuje zasněženou loučku, v jejímž levém rohu hraničícím s lesem se černá hromada řepy. Je klid, nepohne se ani větvička a je božské ticho. Zato mrzne, až to praští. Zavírám potichu okénko kazatelny, nahmatám pod lavicí batoh a vytahuji z něj termosku s horkým čajem. Více >
Husy

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 12/2010, str. 120 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
O dvou věcech je naše „silvestrovská“ soudnička. První je skutečnost, že v některých mysliveckých sdruženích je zvykem udělat si v poslední den starého roku malý hon – „klepačku“ – a pak se s odcházejícím letopočtem společně, i s manželkami, rozloučit na velkorysé poslední leči. Druhou je pak skutečnost, že okresní myslivecké spolky nemají prakticky žádné pravomoci směrem k místním mysliveckým sdružením. Stručně řečeno: zjistí-li jednatel OMSu, že v některém sdružení natvrdo porušují předpisy, pak jediné, co s tím může udělat, je „žalovat“ na ně státní správě myslivosti nebo rovnou policii. Což, přiznejme si, není ideální cesta k nápravě … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Sokoliari z celého sveta na Slovensku

Myslivost 12/2010, str. 123 Tomáš Krivjanský, Ing. Alojz Kaššák
Počet komentářů: 0
Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze hostil v dňoch 15. až 24. októbra 2010 sokoliarov z dvadsiatich štátov sveta. Tohtoročný už 39-ty ročník Slovenského stretnutia sokoliarov bol pre nás významný tým, že sa počas neho po prvýkrát na Slovensku uskutočnila konferencia Medzinárodnej asociácie pre sokoliarstvo a ochranu dravých vtákov – International Assotiation for Falconry and Conservation of Birds of Prey (www.i-a-f.org). Více >
Sokoliari z celého sveta na Slovensku

X. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna

Myslivost 12/2010, str. 124 Pavel Horák
Počet komentářů: 0
Jubilejní desátý ročník Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna se odehrál ve dnech 18. – 19. září letošního roku na Mladoboleslavsku. Centrem všeho memoriálového dění se stala obec Vlkava, kde v místním KD probíhala jednak přejímka psů, losování, ale i společenský večer a slavnostní vyhlášení výsledků. Více >
Zpracování dat...