ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Co je charakteristické pro dnešní stav naší myslivosti?

Myslivost 8/2010, str. 8 Jaroslav SLUNEČKO
Počet komentářů: 0
V minulém roce jsem na našem okresním sněmu hovořil o některých problémech, které jsem považoval za správné o nich mluvit. Také jsem se snažil najít alespoň jedno řešení k nápravě. Jednalo se o částečnou obranu proti pomlouvačným řečem, jak se jako myslivci špatně chováme vůči ostatním občanům. Ta obrana spočívala v tom, že budeme více prezentovat svojí práci pro myslivost, aby byla více vidět naše práce nejen ve sdruženích, ale i v obcích. Protože tlak na naší organizaci se stále stupňuje, nechci tomu jen tak přihlížet. V současné době spatřuji naše problémy v několika směrech. Více >
Co je charakteristické pro dnešní stav naší myslivosti?

Jelen sika japonský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského,

Myslivost 8/2010, str. 10 Ing. Jiří KŘIVÁNEK
Počet komentářů: 0
aneb Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? Trocha historie Historie chovu jelena siky japonského se začala psát na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy se zavádění cizokrajných druhů zvěře do našich honiteb stalo módní záležitostí. Nikdo tehdy netušil, jak velkým problémem se může přítomnost tohoto nepůvodního druhu stát, pokud se dostane do volné přírody. Stalo se tak ve třicátých letech 20. století, kdy byla zrušena obora v Lipí a tamní populace se dostala do volnosti. Stejně tomu bylo i v oboře Čemíny, odkud se zvěř v počtu asi 80 kusů dostala do volnosti v roce 1948. Více >
Jelen sika japonský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského,

Unikát nad unikáty - HOLLAND & HOLLAND V NAŠICH LESÍCH

Ing. Martin HELEBRANT & Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 2
Firmu Holland & Holland zná asi každý, kdo se aspoň trochu pohybuje kolem loveckých zbraní. Kořeny této firmy leží až v roce 1835, kdy ji p. Harris J. Holland založil, původně jako obchod se zbraněmi. Vlastní výrobu zbraní firma zahájila někdy kolem roku 1850 a v roce 1861 nastoupil do firmy jako učeň Henry Holland, synovec zakladatele. V roce 1876 se stal společníkem a firma si změnila jméno na Holland & Holland. Více >
Unikát nad unikáty - HOLLAND & HOLLAND V NAŠICH LESÍCH

Úpravy krajiny v honitbě

Myslivost 8/2010, str. 20 Ing. Tomáš SEDLÁČEK, sedlacektom@centrum.cz
Počet komentářů: 0
Na úvod bych citoval §11 odst. 1 zákona o myslivosti, kde je uvedeno: „V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat o zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř…“. Přestože myslivci nezpůsobili likvidaci desítek tisíc hektarů mezí, remízků a další krajinné zeleně, je jim dnes zákonem uložena povinnost navracet tyto prvky do krajiny. Otázkou je, kde na to vzít peníze, abychom nemuseli vše platit ze svého. Více >
Úpravy krajiny v honitbě

Samonabíjecí malorážka CZ 512

Myslivost 8/2010, str. 26 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Samonabíjecí malorážky patří na celém světě k oblíbeným zbraním používaným pro lov a sportovní i rekreační střelbu. K jejich tradičním výrobcům patří i Česká zbrojovka Uherský Brod. Když z jejího portfolia před několika lety zmizel osvědčený model CZ 511, neznamenalo to, že by snad uherskobrodská společnost na samonabíjecí malorážky rezignovala. Naopak: po důkladném vyhodnocení poptávky tuzemských a zahraničních zákazníků připravila a uvádí na trh zcela nový model CZ 512 v rážích 22 LR a 22 WMR. Více >
Samonabíjecí malorážka CZ 512

DOPLŇKOVÉ KRMNÉ SMĚSI PRO SPÁRKATOU ZVĚŘ

Myslivost 8/2010, str. 24 Jiří HANÁK, jirihanak.spk@seznam.cz
Počet komentářů: 0
V několika vydáních časopisu Myslivost v roce 2008 měli čtenáři možnost seznámit se s aplikací minerálních doplňkových krmiv výrobní řady Premin Spárkatá zvěř a jeho aplikaci v solném lizu, dužnatém a jadrném krmivu spolu s námi prezentovanými poznatky s jeho využitím v honitbě Velké Losiny a to především vzhledem k nárůstu kvality trofejí a chovné hodnoty spárkaté zvěře. V tomto článku se věnuji především aplikaci minerálních krmiv jako součást doplňkových krmných směsí. Více >
DOPLŇKOVÉ KRMNÉ SMĚSI PRO SPÁRKATOU ZVĚŘ

Zaměřovací dalekohled Swarovski Z4i a binokulár EL 42 10x42

Myslivost 8/2010, str. 40 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
V letošním roce, na výstavě IWA 2010 v Norimberku, představila firma Swarovski Optik novou řadu binokulárů EL 42 Swarovision. V daném okamžiku se nabízejí dvě varianty, se zvětšením 10x a 8,5x. Již z prvního seznámení v rámci možností daných výstavním areálem se mi tahle optika hodně, hodně líbila. Čočky binokulárů využívají novou technologii antireflexních vrstev Swarovision, která má zajišťovat lepší optické vlastnosti dalekohledu, zejména zlepšené podání barev, vyšší výkon za zhoršených světelných podmínek, a vysoký kontrast a kresbu obrazu. A v Norimberku se také hovořilo hodně o nové řadě zaměřovacích dalekohledů, které měly být představeny v nejbližší budoucnosti. Více >
Zaměřovací dalekohled Swarovski Z4i a binokulár EL 42 10x42

Myslivost - to je především příroda

Myslivost 8/2010, str. 48 Připravila Mgr. Jitka JONÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Jednoho slunečného jarního odpoledne jsme se s kolegyní vydaly do Lidic, abychom čtenářům Myslivosti představily další myslivkyni a pěvkyni Martu Hanfovou, která jistě právem mezi myslivci budí velkou pozornost. Podle našeho očekávání nás opět přivítal hlasitý štěkot jezevčíků a poté vyšla usměvavá Marta Hanfová. Povídání s ní bylo velice příjemné a zajímavé, a tak nám čas v její přítomnosti rychle utíkal. Více >
Myslivost - to je především příroda

Medveď hnedý v Národnom parku Malá Fatra a regulácia jeho početnosti

Myslivost 8/2010, str. 50 Mgr. Michal KALAŠ, Fatranský spolok
Počet komentářů: 0
Na Slovensku sa už niekoľko rokov vedú búrlivé diskusie o medveďoch, a to nie len v radoch odbornej verejnosti. Najčastejšie skloňovanou otázkou je veľkosť populácie a jej regulácia. Zo strany poľovníkov zaznievajú hlasy nespokojnosti. Medveď je považovaný za premnožený druh, ktorého doterajšia regulácia je neúčinná. V našej krajine však dodnes nemáme relevantné údaje o veľkosti populácie, no čo je zarážajúce ešte viac, nenájdeme ani komplexnejšie informácie o mortalite druhu. Evidencia legálnych úlovkov síce existuje, no lov nie je ani z ďaleka jediným faktorom, ovplyvňujúcim populáciu medveďa hnedého. O tom, aká je situácia v danej problematike v Národnom parku Malá Fatra, pojednáva tento príspevok, v ktorom sumarizujem údaje za roky 1999 – 2009. Více >
Medveď hnedý v Národnom parku Malá Fatra a regulácia jeho početnosti

Náboje RWS

Myslivost 8/2010, str. 60 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Rýnsko – Westfálská továrna pro výrobu explosiv (Rheinischne – Wesftalische Sprengstoff fabrik), krátce po začlenění do skupiny Dynamit Nobel v roce 1931, začala vyrábět kompletní náboje s centrálním zápalem, jejichž kvalita se velice rychle prosadila nejen na německém domácím trhu, ale staly se významným předmětem exportu, kde ostře a úspěšně konkurovaly tehdy preferovaným loveckým nábojům anglické produkce. Na doplnění uveďme, že dnes továrna RWS patří do vlastnické skupiny švýcarského koncernu přesného strojírenství Ruag, stejně jako další výrobci munice Norma nebo Hirtenberger. Více >
Náboje RWS

ČERNÁ ZVĚŘ V SOUČASNOSTI

Myslivost 8/2010, str. 62 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Jiří PETR, Středoevropský institut ekologie zvěře
Počet komentářů: 0
Postupné rozšíření černé zvěře na našem území ve volnosti vzniklo po roce 1945 z jedinců, kteří se k nám dostali, resp. byli na naše území v podstatě zatlačeni, postupující frontou za II. světové války, asi z Polska. V roce 1946 byl na Moravě, blízko Litovle uloven první kus červené zvěře ve volnosti. Černá zvěř se od té doby dokonale přizpůsobila prostředí vytvořenému hospodářskými změnami. Již mnoho roků se stavy černé zvěře trvale zvyšují, protože nedochází k odpovídající výši lovu ročního přírůstku. Více >
ČERNÁ ZVĚŘ V SOUČASNOSTI

Testování kulového střeliva Sellier & Bellot v lovecké praxi

Myslivost 8/2010, str. 65 Petr Valchář
Počet komentářů: 1
V letošním únorovém čísle časopisu Myslivost vyšel článek o testování nábojů SB. Tato první část testu proběhla na střelnici ve Světnově. Další část probíhala během dalších čtyř měsíců v honitbách v celé České republice. Testu se celkem zúčastnilo 16 myslivců, kteří se věnují sportovní lovecké střelbě. Více >
Testování kulového střeliva Sellier & Bellot v lovecké praxi

Hlístice trávicího (gastrointestinálního) traktu spárkaté zvěře

Myslivost 8/2010, str. 72 Prof. MVDr. Karel Chroust, DrSc., MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Počet komentářů: 0
Jedná se o druhově nejpočetnější skupinu hlístic u volně žijících přežvýkavců s lokalizací ve slezu, tenkém i tlustém a slepém střevě. Tyto hlístice jsou celosvětově značně rozšířeny, většina druhů cizopasí i u domácích přežvýkavců a v některých zemích způsobují nejzávažnější ekonomické ztráty, vyvolané parazitózami a to u skotu, ovcí a koz. Značné nebezpečí také představuje jejich mezidruhový přenos, který je možný prakticky u většiny dále uvedených druhů. Více >
Hlístice trávicího (gastrointestinálního) traktu spárkaté zvěře

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 8/2010, str. 75 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Pes a les je stále vděčné téma. Jednak jde o volně pobíhající domácí mazlíčky se spoustou atmosfér ve stisku chrupu, kteří občas strhnou srnče, nebo ho třeba jen tak proženou v zimním období, kdy každá taková námaha pro ně může mít nedozírné následky. Ti pak občas skončí po dobře mířené ráně myslivecké stráže ve psím nebi, což znamená, že oheň je na střeše a tučné titulky v bulváru. Na druhé straně jde o lovecké psy, kteří chodí do lesa jako do práce a k nimž by se podle toho mělo v některých případech přistupovat. Jestli nějaký pes volně pobíhá po silnici a způsobí dopravní nehodu, jde zavinění jasně za jeho majitelem. Ale co když takovou nehodu způsobí barvář při dosledu? Nebo ohař pronásledující na honu postřeleného zajíce? Více >

Vedřiny křivoklátských jelenů

Myslivost 8/2010, str. 75 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Křivoklátské hvozdy jsou a byly odjakživa široko daleko proslulé významným stavem vznešené „královské“ zvěře – jelenů. Zásluhu na tom má neutuchající starostlivý zájem lesáků, zejména jelenářů, svojí chovatelskou péčí, ale neméně také přízeň přírody s výhodnými podnebními okolnostmi zdejší krajiny. Jelení zvěř tu má stále hodnotnou a rozmanitou zelenou pastvu od jara do podzimu a v zimě pak při nedostatku potravy se jí dostává pravidelného zakládání krmiv do krmelců. Více >
Vedřiny křivoklátských jelenů

Myslivci a veřejnost – jak zlepšit mínění o nás? Jak na nás pohlíží dnešní mládež?

Myslivost 8/2010, str. 96 Ing. Petr SMUTNÝ, Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D
Počet komentářů: 0
V našem seriálu věnovaném vztahu veřejnosti k myslivosti a myslivcům jsme se již zhodnotili význam mínění veřejnosti a věnovali se nejvýznamnějším faktorů, které na veřejnost mají vliv. V tomto pokračování bychom se zamysleli nad tím, jak a zda vůbec nás mládež vnímá. Na mládež se zaměřujeme proto, že tato skupina společnosti si své názory teprve vytváří a je zde možné mnoho udělat, ale také mnoho pokazit. V této souvislosti se hodí připomenout, že relativně příznivé podmínky, ve kterých jsme dosud myslivost provozovali, jsou výsledkem práce našich předchůdců a každý z nás se denně podílí na tom, jaká bude budoucnost jeho vlastní i ostatních. Více >
Myslivci a veřejnost – jak zlepšit mínění o nás? Jak na nás pohlíží dnešní mládež?

Zlatá srnčí trofej čtyřicetiletá

Myslivost 8/2010, str. 98 Ing. Svatava HOLUBOVÁ
Počet komentářů: 0
Právě v době, kdy budete asi číst v myslivosti tento materiál, probíhá o víkendu 31.7. - 1.8. 2010 setkání všech vedoucích národního kola soutěže O zlatou srnčí trofej u příležitosti 40 let jejího trvání. Bylo by tedy vhodné krátce zmínit její historii. Více >
Zlatá srnčí trofej čtyřicetiletá

Tradice pod Kalvárií nejsou zašedlou kamizolou

Myslivost 8/2010, str. 106
Počet komentářů: 0
Jaroměřice jsou nevelikou obcí v jihovýchodní výspě Pardubického kraje, aktuálně zde žije přibližně třináct set obyvatel, ovšem s mnohem větší a bohatou historií. Počátky obce sahají až do poloviny jedenáctého století a mnoho zdejších historických událostí se natrvalo zapsalo do dějin česko-moravského pomezí. Proto i dnes, v jednadvacátém století, je součástí místního Programu rozvoje venkova aktivní udržování a rozvoj tradic či zvyšování historického povědomí obyvatel, zejména mládeže. Také lov a myslivost sehrály v dějinách obce nemalou roli. V novodobé podobě pak vznik Mysliveckého sdružení Hék (název jedné z místních lokalit), které bylo založeno 23. dubna 1950. Šedesáté narozeniny si místní myslivci připomněli v rámci tzv. Mysliveckého dne v sobotu třetího července. Při této příležitosti byl v parku před zdejším Centrem kultury, vzdělání a podnikání odhalen nový pomník patrona myslivců sv. Huberta. Více >
Tradice pod Kalvárií nejsou zašedlou kamizolou
Zpracování dat...