ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Trofeje kňourů k roku 2008

Myslivost 2/2010, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c.. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Silné (medailové) zbraně kňourů mají, jak známo, jednoznačně ten nejužší vztah k věku kňourů. Samozřejmě svou roli přitom hraje i genetické založení kňourů, neboť zejména na východním Slovensku žije trofejově silnější poddruh prasete divokého karpatského (Sus scrofa atilla), zatímco u nás ve volných honitbách poddruh prasete divokého středoevropského (Sus scrofa scrofa). První z uvedených poddruhů byl k nám ovšem také dovážen do obor, v nichž žije doposud – především se jedná o oboru Sedlice na Strakonicku. Více >
Trofeje kňourů k roku 2008

BEZPEČNOST PŘI SPOLEČNÝCH LOVECH

Myslivost 2/2010, str. 12 Dr. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
O nebezpečnosti palných zbraní, jejich devastačních a drastických účincích není třeba se rozsáhle rozepisovat. Při jejich používání se, stejně jako při jakékoliv lidské činnosti, vloudí chyba a selhání lidského faktoru nebo nešťastná souhra náhod a výsledkem je tragedie v podobě smrtelného zranění. Více >
BEZPEČNOST PŘI SPOLEČNÝCH LOVECH

Zapojení selat do reprodukce v České republice

Myslivost 2/2010, str. 14 Jiří Ježek
Počet komentářů: 0
Problematika růstu početnosti černé zvěře je všeobecně diskutované téma. Ve všech státech, kde se prase divoké vyskytuje, došlo v posledních třiceti letech k populační explozi, a dochází k šíření tohoto druhu do oblastí, kde se dříve nevyskytoval (severské státy, Portugalsko). Ve většině evropských států má růst populací prasete divokého exponenciální charakter. Tento stav je dáván do souvislosti s vysokou plodností dospělých bachyň, se změnami prostředí a v posledních letech i se zapojením tělesně nedospělých jedinců do reprodukce (selat). Více >
Zapojení selat do reprodukce v České republice

O „ochráncích“ jako likvidátorech kamzíků v Jeseníkách

Myslivost 2/2010, str. 18 Ing. Jaroslav Šafář
Počet komentářů: 2
Kamzíky opět vnímá část veřejnosti negativně, a to „díky“ některým ochráncům přírody, kteří zveřejňují informace, jež byly v minulosti vyvráceny i vědecky podloženými výzkumy. Mezi hlavní úkoly ochrany přírody patří zachování biodiverzity (druhové rozmanitosti). Proto je velice prapodivné, když někdo vědomě rozhoduje o likvidaci druhu, není-li invazní a příliš nebezpečný. K napsání článku mne také přivedly informace o znepokojivém stavu naší přírody a zkreslených informacích, jež ochránci přírody účelově zneužívají. Více >
O „ochráncích“ jako likvidátorech kamzíků v Jeseníkách

Věrní naší zimní přírodě

Myslivost 2/2010, str. 22 Text snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Určitá část veřejnosti nezasvěcené do přírody žije v klamném domnění, že když na krajinu ulehne ledové roucho sněhu, všechny pochody organizmů v ní ustrnou a není vidět žádný život kromě lovné zvěře, které pomáhají k přežití nečasu myslivci přikrmováním. Skutečnost je ovšem jiná, ani při největší siberii mrazů neutuchá život jiných tvorů. Více >
Věrní naší zimní přírodě

Mladý duch a poctivý šmrnc

Myslivost 2/2010, str. 30 Připravila Marcela KUKLOVÁ
Počet komentářů: 2
K myslivosti patří už tradičně různé druhy řezbovaných výjevů zvěře nejen na dřevo, ale i jiné materiály, řezby na pažbách zbraní i rytiny na nožích a kovových částech palných zbraní. Mnozí z nás obdivují kumšt ostrých dlátek a rydel. A za nimi pak často vidíme rozevlátého fousatého bohémského umělce. Více >
Mladý duch a poctivý šmrnc

Varminty z České zbrojovky

Myslivost 2/2010, str. 34 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 2
Pod označením Varmint vyrábí Česká zbrojovka řadu loveckých zbraní ve všech kategoriích, malorážky, lehké i standardní kulovnice. Mnozí naši myslivci a lovci se ptají na smysl Varmintů. Jedná se pouze o název nebo mají lovecké pušky Varmint specifické vlastnosti, dané konkrétním využitím? Pokud ano, mohou jejich vlastnosti využít také naši členové ctěného cechu svatého Huberta? Informace o využití Varmintů jsem zjišťoval při svém nedávném pobytu v USA, při němž jsem pro naše myslivce připravoval řadu zajímavých článků. Více >
Varminty z České zbrojovky

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 2/2010, str. 36 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství svolalo na závěr roku 2009 v pořadí již 6. zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí. Společné jednání bylo pravidelným setkáním komisařů při příležitosti bilancování činnosti komise za uplynulý rok. Současně byla komise požádána organizátorem Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví Brno, aby projednala možnost spolupráce při hodnocení trofejí zvěře v rámci této výstavy, která by se měla uskutečnit v roce 2010 v Brně. Více >
Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Výživná hodnota prirodzenej potravy prežúvavej zveri

Myslivost 2/2010, str. 38 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Ing. Mária POLAČIKOVÁ
Počet komentářů: 0
Dreviny poskytujú voľne žijúcej prežúvavej zveri v zimnom aj letnom období významný zdroj živín. Keďže jednotlivé časti drevín dosahujú rozdielnu výživnú hodnotu, je potrebné zohľadniť napríklad o akú dĺžku konárika (odhryzu) sa jedná. Nie je reálne porovnávať výživnú hodnotu srnčieho odhryzu - konárikov do 5 - 10 cm s konárikmi, z ktorých sa pripravuje napr. letnina (dĺžka 50 - 100 cm). Více >
Výživná hodnota prirodzenej potravy prežúvavej zveri

Odešel Ing. Zdeněk Faktor

Myslivost 2/2010, str. 62 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Na konci loňského listopadu odešel na věčnost vynikající odborník na palné zbraně a největší znalec nožů u nás, autor knih Lovecké střelectví, Nože pravého muže, Nože a dýky, spoluautor knihy Rukověť loveckého střelectví, autor i dalších publikací a množství odborných článků o chladných a palných zbraních, a bývalý dlouholetý ředitel České zkušebny zbraní a střeliva Ing. Zdeněk Faktor. Více >
Odešel Ing. Zdeněk Faktor

Kozlice Browning Superposé od roku 1926 až po rok 2009

Myslivost 2/2010, str. 40 Ing. Martin HELEBRANT
Počet komentářů: 0
John Moses Browning (*21. 1. 1855, + 26. 11. 1926) byl asi největším zbraňovým konstruktérem všech dob. Z jeho tvůrčího génia měla prospěch celá řada firem, například Colt, Winchester nebo Remington. Ale snad nejsilnější vazbu měl na belgickou Fabrique National des Arems de Guerre, známou spíše jako FN. Více >
Kozlice Browning Superposé od roku 1926 až po rok 2009

Test fotopasti Scout Guard

Myslivost 2/2010, str. 46 Roman KUBUŠEK a Milan MLÁDEK
Počet komentářů: 2
Časté dotazy k možnostem a používání fotopastí nás vedly k rozhodnutí provést s modelem Scout Guard DTC530V test, jehož zveřejněním by případní zájemci o pořízení této fotopasti získali objektivní informaci o tom, co od tohoto výrobku vůbec mohou očekávat. Pro úplnost jsme současně porovnávali nový model DTC550V, který je úplnou novinkou tohoto výrobce. Test jsem navrhl a provedl společně se svým přítelem fotografem a výsledky konzultoval s expertem na zabezpečovací systémy. Výsledky jsou tedy zcela objektivní. Více >
Test fotopasti Scout Guard

LOV V BENINU

Myslivost 2/2010, str. 48 Erik BRENNER
Počet komentářů: 0
V lednu roku 2007 jsem byl přizván svým bývalým zákazníkem z Tanzanie, abych se zúčastnil jako doprovod jeho loveckého safari v Beninu. S radostí jsem tuto nabídku přijal, poněvadž západoafrický Benin není běžnou loveckou destinací, a to jak pro českou, tak ale i globální klientelu. Více >
LOV V BENINU

Pět let práce skupiny Daněk Rumburk

Myslivost 2/2010, str. 51 Ing. Josef ZIBNER, státní správa myslivosti obce s rozšířenou působností Rumburk
Počet komentářů: 0
Šluknovský výběžek je nejsevernější částí České republiky při hranici s Německem. Zaujímá rozlohu 355 km² a žije zde 54 000 obyvatel. Administrativně patří ze dvou třetin do správního území obce s rozšířenou působností Rumburk, z jedné třetiny do správního obvodu obce Varnsdorf. Více >
Pět let práce skupiny Daněk Rumburk

Nový EL 42 SWAROVISION To nejlepší od SWAROVSKI OPTIK

Myslivost 2/2010, str. 54 ZH
Počet komentářů: 2
V roce 1999 představila firma SWAROVSKI OPTIK jako první výrobce špičkové optiky dalekohledy s otevřeným tvarem těla přístroje – modelovou řadu EL. Takové uspořádání umožňuje velmi snadné ovládání dalekohledu jednou rukou, popř. v rukavicích. Kombinace perfektní funkčnosti a špičkové optiky si získala okamžitě obrovské množství zákazníků na celém světě a modelová řada EL se stala vlajkovou lodí mezi dalekohledy SWAROVSKI OPTIK. Více >
Nový EL 42 SWAROVISION To nejlepší od SWAROVSKI OPTIK

Testování kulového střeliva Sellier & Bellot

Myslivost 2/2010, str. 66 PV + MF
Počet komentářů: 5
V průběhu střeleckého závodu Memoriálu A. Krčila se dne 5. září 2009 na střelnici ve Světnově uskutečnilo zahájení testování kulového střeliva Sellier & Bellot. Na úvod proto chci poděkovat firmě Sellier & Bellot, šéfredaktorovi Ing. Jiřímu Kasinovi a ČMMJ za podporu a možnost uskutečnit tuto akci. Více >
Testování kulového střeliva Sellier & Bellot

Deset let česko-španělské jagdteriérské spolupráce

Myslivost 2/2010, str. 60 Alberto SILVOSA
Počet komentářů: 0
Vážení čeští myslivečtí přátelé, nejprve mi dovolte, abych se představil. Jsem Alberto Silvosa, v současnosti president a zakladatel mladého Klubu chovatelů německého jagdteriéra ve Španělsku AEDJT (2007), který má již více než 140 členů. V „civilu“ pracuji jako ředitel technické obsluhy velké papírny TISSU na severu Španělska. Je mi 34 let a od útlého mládí, spíše dětství, jsem ve stálém kontaktu s přírodou, myslivostí a se psy. Jsem členem Civilní myslivecké stráže. Více >
Deset let česko-španělské jagdteriérské spolupráce

31. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta

Myslivost 2/2010, str. 97 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
V roce 2009 se uskutečnilo Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta v Řecku v městě Serres, které leží asi 140 kilometrů severovýchodně od Soluně. Od roku 2004 to bylo poprvé, kdy nestartovalo naše kompletní národní družstvo, tedy družstvo anglických a kontinentálních ohařů. Více >
31. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta
Zpracování dat...