ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Polemika nezaniká?

Myslivost 9/2010, str. 8 Josef PECHER
Počet komentářů: 0
Vliv člověka na koloběh života v přírodě je spíše nepříznivý, jistě však na to existuje široké spektrum názorů. Na tom co nás trápí, se shodneme, na nápravě věcí snad také, ale ustoupit od dnešního pohodlí, které nám poskytuje civilizace se všemi negativními důsledky na prostředí již nelze. Každý z nás máme svůj podíl na odpovědnosti na tom, co po nás zůstane. Více >
Polemika nezaniká?

Příčiny meziroční proměnlivosti lovu zajíce polního v MS Postoupky-Hradisko

Myslivost 9/2010, str. 10 Doc. Ing. Ladislav ZELINKA, Ph.D., Ludvík KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Rapidní úbytek zajíce polního, který byl zaznamenán v honitbách v České republice od poloviny 70. let minulého století, byl zaznamenán i v honitbě MS Postoupky-Hradisko v příměstské oblasti města Kroměříž. Příčiny tohoto jevu jsou dostatečně známé a existuje celá řada odborných publikací, ve kterých je poukázáno na to, co tento pokles zaječí populace způsobil. Po zásadním poklesu v posledních 10 – 15 letech nastala v naší honitbě určitá stabilizace zaječí populace, přesto se tu projevuje určitá roční proměnlivost ve výši odlovu zaječí zvěře. Tento poznatek byl impulzem k tomu, abychom se pokusili objasnit, co to hlavně způsobuje. Z vlastní iniciativy jsme od roku 1998 – 2007 postupně shromažďovali terénní podklady a po deseti letech byly výsledky podrobené matematicko-statistické analýze. Výsledky této analýzy v krátkosti prezentuje tento příspěvek. Více >
Příčiny meziroční proměnlivosti lovu zajíce polního v MS Postoupky-Hradisko

Remington 700 VTR

Myslivost 9/2010, str. 14 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Na základě modifikovaného závěru stoletím osvědčené kulovnice Mauser 1898 vyrábí, americká zbrojovka Remington řadu kulovnic Model 700, oblíbených a osvědčených mezi myslivci, lovci, sportovními střelci, a vojenskými i policejními odstřelovači. Remington 700 VTR, který Vám představuji je moderní víceúčelová kulovnice, určená pro více odvětví, lov nevyjímaje. Má několik nových prvků a zajímavé vlastnosti. Více >
Remington 700 VTR

Může predace ohrozit živočišný druh?

Myslivost 9/2010, str. 17 Karel ZVÁŘAL
Počet komentářů: 0
Vztahy mezi kořistí a predátory se vyvíjely miliony let. Některá zvířata v průběhu evoluce ustoupila konkurenčním druhům, jiným přestalo vyhovovat prostředí, ta pomalá a nápadná zřejmě podlehla svým nepřátelům. Ale třeba hmyz nebo hlodavci jsou příkladem vitality a nezničitelnosti. Svou plodností, přizpůsobivostí a skrytým způsobem života jsou schopni odolávat velkému predačnímu tlaku. Jsou však toho schopna všechna zvířata vždy a všude? Jsem přesvědčen, že nikoliv, a zejména z tohoto důvodu vznikl tento příspěvek. Více >
Může predace ohrozit živočišný druh?

NÁBOJE RWS

Myslivost 9/2010, str. 20 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Největší německý výrobce střeliva a jeden z nejvýznačnějších na světě RWS zavedl do výroby pro náročné a nejnáročnější uživatele v loňském roce unikátní řady vypravení a adjustace nábojů. Více >
NÁBOJE RWS

Hlístice trávicího traktu prasete divokého

Myslivost 9/2010, str. 22 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc., Prof. MVDr. Karel CHROUST, DrSc.
Počet komentářů: 0
Parazitofauna prasete divokého je téměř shodná s parazotifaunou prasete domácího. Základním rozdílem v extenzitě a intenzitě výskytu jednotlivých druhů parazitů jsou životní podmínky, ve kterých prasata žijí a také denzita populací. U prasete domácího je výskyt parazitů v moderních odchovných technologiích bez venkovních výběhů minimální, zatímco u extenzivně chovaných prasat v klasických výbězích či na pastvinách může být výskyt parazitů důležitým faktorem, ovlivňujícím efektivitu chovu. U divokých prasat ve volnosti je výskyt hlístic trávicího traktu nízký a především intenzita infekcí významněji neovlivňuje celkový zdravotní stav hostitele. Se zvyšující se denzitou volně žijících populací černé zvěře se však stále častěji zjišťují nálezy výrazných parazitárních infekcí i u volně žijící populace, a to především u selat a lončáků. Prokazatelně vyšší intenzitu parazitárních infekcí lze dokladovat u pozdě narozených selat (letní vrhy). Více >
Hlístice trávicího traktu prasete divokého

Minox BL

Myslivost 9/2010, str. 25 Text Pavel KLOZÍK, snímky autor a Minox
Počet komentářů: 0
Mezi výrobce dalekohledů ucházejících se o přízeň našich myslivců se v letošním roce zařadila známá německá firma Minox. Z její produkce tentokrát představujeme lehké dalekohledy řady BL, určené pro nejširší použití, myslivostí počínaje a konče veškerým touláním přírodou. Více >
Minox BL

Vývoj a vlivy hospodaření v krajině na zvěř

Myslivost 9/2010, str. 36 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno - Nitra
Počet komentářů: 0
Hospodaření v krajině má přímý vliv na rostlinné druhové složení, na které se váže život všech volně žijících živočišných druhů, do kterých počítáme také zvěř. Zásahy lidí do přirozených ekosystémů, lze v dlouhodobém vývoji hodnotit z několika pozitivních i negativních činností v čase a určité lokalitě. Zátěž na přírodní zdroje se zvyšuje se stále se zvyšujícím počtem lidí se současně se zvyšujícími životními nároky a potřebami. Složky přírody se nemohou bránit devastačnímu tlaku, proto je výsledek lidské činnosti a negativní důsledky znát ve většině oblastí. Z těchto příčin je nutné připomenout a seznámit se s některými negativními i pozitivními faktory s ohledem k zajištění životních potřeb pro lidskou populaci při zachování životního prostředí ostatním živým i neživým složkám v krajině. Více >
Vývoj a vlivy hospodaření v krajině na zvěř

Švédská kvalita s francouzským názvem pro český trh

Myslivost 9/2010, str. 38 Matěj KUTNÝ a Ondřej HORA
Počet komentářů: 0
Dnes není žádného oboru lidské činnosti, kterého by se nedotkla aplikace moderních technologií, proto i myslivost a pobyt v přírodě nejsou výjimkou. Při testu, který Vám představujeme, jsme použili výrobky švédské firmy Chevalier, která od roku 1950 obléká lovce po celém světě. Bez zmíněných technologií a moderních postupů výroby by nebylo možné uspokojit potřeby všech těch, kteří se pohybují v přírodě jak ve volném čase, tak při výkonu povolání. Více >
Švédská kvalita s francouzským názvem pro český trh

Proč (ne)introdukovat jelení zvěř?

Myslivost 9/2010, str. 46 Ing. Pavel Vlk,
Počet komentářů: 0
Cílem každého chovatele je maximálně zdokonalovat živočicha v předmětu svého zájmu, aby dosahoval kvalitních exteriérových a fyzických dispozic. Stejně tak je cílem myslivců dosahovat u lovné zvěře (a nejen u ní) maximálních trofejových hodnot. Cenné trofeje jsou známkou vyspělosti chované zvěře, prestiže, ocenění na výstavách a v neposlední řadě také zdrojem peněz. Způsobů a možností, jak takových výsledků dosáhnout, je několik. Článek se však nezabývá farmovými chovy ani „divokými“ chovy zvěře v oborách malých výměr. Bavme se o chovech skutečně volných, konkrétně o chovu jelena evropského (Cervus elaphus), jež je právem nazýván zvěří královskou. Jeho chov na vysoké úrovni znamená spoustu dřiny, trpělivosti a odbornosti, ale přináší pak zasloužený výsledek. Více >
Proč (ne)introdukovat jelení zvěř?

Bushnell FUSION 1600 ARC- Dalekohled s integrovaným dálkoměrem

Myslivost 9/2010, str. 48 Karel TETKA
Počet komentářů: 0
Každý se již jistě ocitl v situaci, kdy z nějakého důvodu potřeboval přesně změřit vzdálenost. Nejčastěji je to patrně z důvodu správného určení náměru, přesunutí záměrného bodu nebo přenastavení balistické věže zaměřovacího dalekohledu. Cest jak toho dosáhnout je více. Více >
Bushnell FUSION 1600 ARC- Dalekohled s integrovaným dálkoměrem

Setkání v oboře Pravice

Myslivost 9/2010, str. 50 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Naše lidské životy jsou plné snů, náhod a setkávání. Platí to pro jejich část občanskou i mysliveckou. A nezřídka se přitom stává, že se všechny uvedené okolnosti střetávají ve vzájemné kombinaci. Výsledkem pak mohou být nevšední situace a zážitky, návštěvy nepředpokládaných míst a poznávání zajímavých lidí i jejich osudů. Podobná konstelace stála také za mým příjezdem do obory Pravice u Hrušovan nad Jevišovkou. Více >
Setkání v oboře Pravice

Pes a kořist

Myslivost 9/2010, str. 58 PhDr. Michal CÍSAŘOVSKÝ, Foto a repro: CANIS-Media
Počet komentářů: 0
Formování větších skupin loveckých psů a jednotlivých plemen se odvíjí od několika daností, jimž jsou především klimatické a geografické podmínky, na nich závisející druhy lovené zvěře, a souběžně zdokonalování lovecké techniky. Zbraně používané pro lov ve starověku a středověku byly zpravidla tytéž, jaké se užívaly ve válečnictví, tedy luky a šípy, kuše, oštěpy a meče. Kuše byly zaváděny v době kolem první křížové výpravy (1100 n. l.), ale až do druhé poloviny 15. století nebyly příliš rozšířené pro lov. Palné zbraně pak v průběhu 16. století přinesly zásadní změnu tradičního lovu. Nejstarší známý popis různých způsobů lovu jednotlivých druhů zvěře a typů loveckých psů podal již ve 4. století př. n. l. antický autor Xenofon (430 - 353 př. n. l.) v díle Kynegetikos - o honbě. Později je převzal do svého stejnojmenného díla Arriános (žil v letech 95 - 175 n. l.). Výraznější specializace loveckých psů se pojí s přeměnou lovu v umění zvané myslivost, od středověku. Více >
Pes a kořist

Myslivost na Konopišti

Myslivost 9/2010, str. 68 Dr. Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Proslulostí a mysliveckými tradicemi se Lesní závod Lesů ČR Konopiště už natrvalo zapsal do historie české myslivosti. Pozoruhodný je také současností. Obhospodařuje nejen 17 tisíc hektarů lesa na 120 tisících hektarech katastrální výměry, ale také více než stovku nemovitostí, dvě obory a bažantnici. Významnou činností tedy zůstává myslivost, zejména bažantnictví. Nezanedbatelný je provoz moderní brokové parkúrové střelnice, kde se několikrát utkali nejlepší střelci států Evropy i celého světa. Konopišťský lesní závod po čtrnáct sezón vede Ing. Miroslav Jankovský. Více >
Myslivost na Konopišti

ČERNÁ ZVĚŘ VE ŠVÉDSKU v podání filmaře Mikaela Thama

Myslivost 9/2010, str. 72 Připravila firma LOCKJAKT.CZ
Počet komentářů: 0
Mikael Tham je švédský autor loveckých DVD a v celé Evropě doposud natočil nejvíce filmů o lovu černé zvěře. Točí filmy od roku 2003 a od té doby z jeho filmové dílny vyšlo již osm DVD zaměřených na život a lov černé zvěře. Byl jedním z prvních, kteří od počátku sledovali rozrůstající se populaci divokých prasat ve Švédsku a díky tomu má problematiku jejich života a lovu velmi dobře zmapovanou. Firma LOCKJAKT.CZ proto kontaktovala Mikaela Thama a níže přináší volnou formou přeložené praktické poznatky. Více >
ČERNÁ ZVĚŘ VE ŠVÉDSKU v podání filmaře Mikaela Thama
Zpracování dat...