Časopis Myslivost

Jednoranová kulovnice IŽ – 18 MH

Myslivost 3/2011, str. 12  Text a snímky Pavel KLOZÍK
Nedávno jsme na stránkách Myslivosti přinesli rozsáhlý test jednorané kulovnice Brno Effect. Po čase jsme s kolegou stejným způsobem vyzkoušeli ruskou jednoranou kulovnici IŽ - 18 MH ráže 308 Winchester, která se prodává přibližně za 5000 Kč.
 
Konstrukce
Náhodně vybraná kulovnice IŽ – 18 MH ráže 308 Winchester byla vyrobená v Iževsku pravděpodobně v roce 2008. Její konstrukce je odvozená od brokové jednušky. Má ocelovou baskuli, hlaveň s pěkným šroubovicovým povrchem a slušně zpracovaným vývrtem, tvořeným čtyřmi pravotočivými drážkami. Ústí hlavně je zahloubeno, aby nedošlo k jeho poškození.
Temeno hlavně s nábojovou komorou je zalisováno v ocelové objímce s mohutnou kulisou pod nábojovou komorou. V čele kulisy je výřez, který dosedá na masivní čep v baskuli a umožňuje sklápění hlavně. V temeni zadní kulisy je drážka ve tvaru ležícího písmene V, do níž zapadá výkyvný uzamykací klín. Objímka obepínající nábojovou komoru je přesně nalisovaná na hlaveň. Při pohledu je symbolicky vidět kruhová linie obrysu zadní části hlavně v objímce, slícování hlavně a objímky je velmi dobré.
Na spodní ploše baskule je velký lučík z lehké slitiny, chránící hladkou spoušť. Za spouští je příčně suvná pojistka, bránící jejímu pohybu. Při zatlačení pojistky doleva je zbraň odjištěna, což signalizuje červený výstražný kruh, po zatlačení pojistky doprava dojde k zajištění spouště. Za lučíkem je páka s dvěma mělkými lůžky pro prsty. Po přitažení páky k rukojeti, dojde ke sklopení uzamykacího klínu a je možné sklopit hlaveň. Zároveň dojde k napnutí bicího mechanismu a nad hřbet rukojeti krku pažby vystoupí bílý plastový výstražník. Současně se sklopením hlavně, se automaticky vysune vytahovač. ¨
Pažba a předpažbí jsou vyrobeny ze dřeva břízy. Pažba má výraznou pistolovou rukojeť a botku z hnědého bakelitu zajištěnou dvěma šrouby. Předpažbí má déltový průřez se širokou spodní plochou, na níž navazují šikmo skloněné boky. Předpažbí, rukojeť ani pažba nejsou zdrsněny a jejich povrch je chráněn lakem.
Mířidla nejsou zvýrazněná. Hranolovitá muška je vsazená v dutině základny nad ústím hlavně. Boky základny a spodní plochou mušky prochází příčný čep, umožňující vykývnutí a výškové nastavení mušky. Pod muškou je pružina, která ji tlačí nahoru. Nastavení výšky mušky se provádí otáčením matice. Na bocích základny mušky jsou drážky umožňující nasazení chrániče (chránič výrobce ke zbrani nedodává). Kyvné usazení mušky má jednu výhodu. Při nárazu se muška neulomí, ale sklopí do dutiny a následně se tlakem pružiny vrátí zpět do původní polohy. Šikmá plocha základny je zdrsněná podélnými antireflexními drážkami, které omezují nežádoucí odrazy světla.
Na druhé základně na hřbetu hlavně, v příčné drážce, je usazené hledí se zářezem ve tvaru písmene U. Hledí je v drážce, zajištěno šroubem s podložkou. Orientační polohu pro případné posunutí hledí tovární střelec označil prostým škrábnutím jehly do hledí a základny.
Na hřbetu objímky hlavně je lišta s drážkami pro upevnění montáže se zaměřovačem. Na lištu navazuje šikmý klín na hřbetu baskule. Po stranách klínu vystupují ostré hroty temene lišty.
Na spodní ploše hlavně a pažby jsou ocelová poutka na nosný řemen. Poutka jsou volně upevněná na čepech a chrastí, takže mohou zradit zvěř. V celku slušně zpracovaný povrch je chráněn černěním.
Rozložení k čištění se provádí po kontrole není-li náboj v nábojové komoře a vypuštění bicího mechanismu. Ve výřezu spodní plochy předpažbí odklopíme páku, která zajišťuje předpažbí ve správné poloze. Sejmeme předpažbí, stiskneme páku za lučíkem, sklopíme hlaveň a sejmeme ji z baskule.
IŽ – 18 MH se dodává v krabici z tvrdého papíru, s jednoduchým, černobílým anglicko ruským návodem s nakreslenými součástmi a prostým českým návodem se záručním listem.
 
První pohled
IŽ – 18 MH je na pohled typicky levná kulovnice, charakteristická strohým designem. Vnější plochy má vcelku slušně zpracovány, ale se stopami obráběcích nástrojů na vnitřních plochách si nikdo hlavu nelámal. Rusům patrně nevadí ani ostré hrany v zadní části lišty sloužící k upevnění zaměřovacího dalekohledu.
Pažba a předpažbí mají jednoduchý a účelový tvar, ale drží se vcelku dobře. Některým střelcům může vadit ostřejší zalomený přechod mezi spodní plochou a boky předpažbí. Větší výhrady jsme neměli vůči tvaru rukojeti a poloze spouště, která je v dobrém dosahu prstu.
Pažba postrádá lícnici, je vyrobena ze dřeva břízy, na rozdíl od tradičního dřeva ořechového, ale pokud dobře plní stejnou funkci, není důvod ji zatracovat. Uvítali bychom zdrsnění úchopových ploch a na místo bakelitové botky botku z černé pryže, která omezuje působení sil zpětného rázu na střelce.
Příčně suvná pojistka za spouští zcela neplní dnešní požadavky na bezpečnou manipulaci se zbraní, protože prst, jímž je ovládaná, se dostává do malé vzdálenosti od spouště, místo aby byl natažen podél lučíku. Při zajištění, je nutné přehmátnout, pojistka je stavěná pro střelce praváky. Poloha pojistky se špatně pamatuje.
Páka sloužící k odemčení závěru má velmi tuhý chod. Střelci se slabšími prsty a ženy mohou mít problémy s jejím stisknutím. Při rovném zakončení páky nelze zcela vyloučit její zachycení za oděv. Uvítali bychom na jejím konci malou kuličku nebo konec zakončen malým symbolickým okem.
Malé plus, si konstruktéři IŽ - 18 MH zaslouží za instalaci jednoduchého výstražníku, u něhož se lze pohledem a hmatem přesvědčit o stavu bicího mechanismu.
Ačkoli IŽ - 18 nemá ideální a moderní mířidla, ocenili jsme odpruženou mušku, která je méně náchylná k poškození při nárazu. Rozložení k čištění je snadné, obejde se bez nástrojů a lze je zvládnout v jakýchkoli podmínkách. Majitel zbraně bude muset před první cestou do honitby upravit poutka na řemen, aby nechrastila.
 
Odpor spouště a počáteční rychlosti
Než jsme přistoupili ke prověrce střeleckých vlastností, provedli jsme měření odporů spouště digitálním měřidlem. Měření jsme provedli vždy desetkrát u nové zbraně po jejím vytažení z krabice. Odpor spouště kulovnice IŽ - MH, až na jednu výjimku přesahoval 30 N. Spoušť měla dlouhý chod a její styčné plochy nebyly zahlazeny.
Následovalo měření počátečních rychlostí (V1,5) střel nábojů, s nimiž jsme posléze provedli zkoušku přesnosti a seskupení zásahů. Provedli jsme vždy 10 měření každého typu náboje. Ke zkoušce jsme použili náboje ráže 308 Winchester od firmy Sellier & Bellot, s polopášťovou střelou s prosekávací hranou typu SPCE, o hmotnosti 9,7 g/150 grs a sportovní náboje vyrobené firmou RWS, s celoplášťovou střelou MATCH – S, o hmotnosti 12,3 g/189,8 grs.
 
Precise
Ke zkoušce precise zásahů jsme přistoupili 45 minut po měření počátečních rychlostí, kdy jsme zbraně nechali vychladnout. Našim cílem bylo opět zjistit přesnost střelby a precisi zásahů se dvěma typy nábojů, s rozdílnou laborací prachové náplně a rozdílným typem střely. Navíc nás zajímalo jak se projeví větší počet výstřelů na přesnosti v situaci, kdy dochází k většímu ohřevu hlavně, její možné deformaci a zvýšenému chvění.
Rovněž nás zajímala ergonomie pažby, předpažbí a rukojeti a jejich vliv na přesnost, vliv odporu spouště na precisi, čitelnost mířidel a všechny ostatní funkce zbraně.
Střeleckou zkoušku jsem provedl s kolegou, zkušeným střelcem, jenž za léta praxe vystřílel tisíce nábojů. Stříleli jsme vsedě, se zbraní opřenou předpažbím o stabilní podložku a opřenými lokty, abychom omezili vliv vlastní chyby. Chtěli jsme vyzkoušet kvalitu továrně namontovaných mířidel na zbraní bez jakýchkoli úprav. Nepoužili jsme optické zaměřovače a terče jsme umístili na vzdálenost 50 m. Každý z nás pálil deset nábojů jedné kategorie, vždy po pěti do jednoho terče z každé zbraně. Oba jsme vypálili vždy 10 nábojů (dvě série po pěti nábojích jedné značky nábojů), přibližně v intervalu necelé jedné minuty na každý výstřel. Po vypálení nábojů jedné značky jsme udělali přestávku, aby hlaveň kulovnice mohla vychladnout.
Zajímavý souboj se rozhořel mezi silou našich prstů a odporem a dlouhým chodem spouště ižky. Přesvědčili jsme se, že při správné technice spouštění lze dosáhnout dobrých výsledků taky se spouští, jejíž vlastnosti nejsou důstojné pro kulovnici vyrobenou na začátku 21. století. Mířidla IŽ - 18 H nejsou ideální, vytahovač fungoval spolehlivě, vcelku slušná ergonomie pažby i rukojeti nám umožnily poměrně jistou manipulaci s dlouhou a tuhou spouští.
Tovární nastavení mířidel levné IŽ - 18 MH bylo překvapivě dobré. Navzdory vysokému odporu spouště poslala prvních pět střel nábojů Sellier & Bellot přesně do záměrného bodu s velmi dobrým rozptylem.
Druhá série již tak slavná nebyla a dvě střely dopadly 5 cm pod záměrný bod. Sestup seskupení pokračoval v přijatelném grupingu směrem dolů, na šestou hodinu a tři zásahy druhé série již ležely pod spodním okrajem terče (papíru).
S náboji RWS předvedla ižka excelentní seskupení zásahů, ležící 4,5 cm nad záměrným bodem, mezi dvanáctou a první hodinou, ve druhé pětici ležely čtyři kruhové otvory v záměrném bodu a pátý trochu výše na dvanácté hodině. Následujících deset výstřelů již mělo horší výsledek. První pětice zásahů ležela blízko záměrného bodu, ale citelně se zvětšil rozptyl. Posledních pět střel směřovalo ve vzestupné řadě nahoru, směrem na první hodinu.
Navzdory tomu jsme hodnotili zásahy IŽ jako velmi slušné. Zásahy v kruhu 20 - 24 cm (10 – 12 cm od středu terče) velký dojem neudělají, ale uvědomme si, že IŽ – 18 MH je pravděpodobně nejlevnější jednoraná kulovnice na trhu a žádné zázraky jsme nečekali.
 
Hodnocení
Kulovnice IŽ 18 – MH by potřebovala lepší mířidla. Na jasný kontrastní terč její muška a hledí vyhovují a umožňují dosahovat velmi dobrá seskupení zásahů. Lze očekávat, že při dobrém nastavení mířidel bude prvních tři až pět zásahů ležet v oblasti záměrného bodu. V porovnání s jinými dražšími kulovnicemi působí IŽ - 18 MH jako chudý příbuzný. Na druhou stranu nestřílí zase tak špatně, je jednoduchá na údržbu a při nošení v honitbě si nechá líbit sem tam nějaký šrám a přežije déšť i sníh.
Za cenu kolem 5000 Kč myslivec dostává co zaplatil, možná více, možná méně. Novým majitelům IŽ - 18 MH bych doporučil po registraci zbraně zajít na střelnici a vypálit alespoň dvě krabičky levných nábojů, aby si mechanismus, jak se říká, sedl. Přitom lze sledovat nástřel ze studené hlavně a hlavně zahřáté výstřely i vlastnosti zbraně po několika desítkách výstřelů. Ověřovací nebo chcete-li zabíhací výstřely jsou vhodné rovněž pro trénink zamíření v různých situacích, včetně rychlého nahození zbraně do ramene. Po zaběhnutí zbraně bych navštívil puškaře a požádal jej o vyladění chodu spouště a provedení nejnutnějších úprav, včetně namontování vhodné botky z pružné pryže na pažbu. Mezi tím bych vybral vhodný zaměřovací dalekohled a montáž. Po namontování a nastavení zaměřovače je samozřejmě nutné kulovnici znovu vyzkoušet s náboji určenými pro lov. Když je kulovnice správně nastavená úspěch lovu závisí na umění a štěstí myslivce a náklonnosti svatého Huberta a Diany.
Zpracování dat...