Časopis Myslivost

Záblesk na lepší časy

Myslivost 3/2011, str. 6  Ing.Jan SLABÝ, místopředseda DR ČMMJ
Myslivost provozuji 27 let a za tu dobu troufám si říci, poznal jsem mnoho myslivců, honiteb, mysliveckých kolektivů a jak šel čas, prošel jsem postupně i různými funkcemi. Kromě nádherných mysliveckých zážitků v přírodě, významných společenských událostí, svatohubertských mší, veselých a bujarých posledních lečí a dalších akcí, vyslechl jsem za svůj relativně krátký myslivecký život mnoho názorů na tu či onu problematiku chovu zvěře, kynologie, lovu, tvorbu honiteb, a samozřejmě i události ze života naší největší a nejstarší myslivecké organizace.

Vším tím se však jako červená nit táhnou diskuze kolem našeho sídla v Jungmannově ulici v Praze. Dnes již nikdo nepochybuje o správnosti tehdejšího vedení investovat do nákupu lukrativní nemovitosti na „Zlatém kříži“, když hodnota této nemovitosti se za ta léta několikanásobně zvýšila, právě díky této poloze. Velké rozdíly v názorech ale vznikly po převedení budovy do majetku pojišťovny Halali, i když pojišťovna díky navýšení jmění mohla jen takto dále existovat.

    Značnou bouři nevole, a to doslova, vyvolal záměr investovat finanční prostředky z prodeje Interlovu do této nemovitosti. Osobně jsem tuto skutečnost vnímal veskrze negativně, v čemž mě jenom utvrzovaly názory řady kolegů, bez ohledu na to, zda se výměny názorů odehrály na loveckých akcí, při jednáních naší okresní myslivecké rady, nebo na úrovni nejvyšší. Zejména rizika spojená s rekonstrukcí samotnou z pohledu stavitelských odborností se jevila jako zcela neúnosná. Vždyť investovat se dá i jinam, kde lze parkovat a „Jungmannku“ využít jako nezbytný zdroj příjmu pro život organizace.

Proto záměr nákupu domu v Lešanské ulici na Spořilově na mne doslova zapůsobil jako pověstné „blýskání na časy“. Nakonec správnost této zamýšlené transakce s převahou potvrdil i IV.sjezd ČMMJ v listopadu loňského roku. S nadhodnotou tak naplňujeme pověstné české přísloví „zabil dvě mouchy jednou ranou“. Naše organizace bude mít důstojné sídlo, „Jungmannka“, bude-li pronajata šikovně, poslouží jako velmi výkonná rezerva a prostředky z Interlovu jsou použity tím jediným nejlepším způsobem – investicí do nemovitosti. Jinými slovy, již nikdo je nepoužije k jiným účelům, i kdyby snad chtěl, protože i ten nejlepší nápad mívá mnohdy své škůdce.

Celé transakci je třeba popřát zdárný konec i když se domnívám, že zvolený právní postup je zcela profesionální a bezpečný. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrál náš vrcholový management a právní oddělení, především svou pečlivostí a uvážlivým jednáním.

I když naše organizace prochází nelehkým obdobím, odlivem členů, tento majetkoprávní úkon je pro budoucnost v pravdě strategický, protože potvrzuje starou pravdu, že za dobrou věc stojí za to bojovat a ukázat i malověrným, že leccos přece jen jde. A tak si neskromně myslím, že na tento názor rozhodně nezůstanu sám.

S přáním „Myslivosti zdar a naší nádherné přírodě pokoj“

Ing.Jan SLABÝ, místopředseda DR ČMMJ

 

Zpracování dat...