ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost na Vítkovsku včera, dnes a zítra

Myslivost 7/2011, str. 8 Ing. Gustav KOŘÍNEK
Počet komentářů: 0
V posledních několika desetiletích dochází v myslivosti, v mysliveckém hospodaření ke značným změnám. Základem mysliveckého hospodaření je honitba, její velikost, tvar, hranice honitby, přírodní podmínky apod. V oblasti bývalého okresu Vítkov, dnes okresu Opava tyto změny sleduji od roku 1956. Více >
Myslivost na Vítkovsku včera, dnes a zítra

Okrajový efekt turistických tras

Myslivost 7/2011, str. 10 Ing. Antonín KOŠNÁŘ, DiS.
Počet komentářů: 0
Negativní vliv častého vyrušování zvěře lidskou činností je neoddiskutovatelným problémem z hlediska jejího úspěšného chovu. Každodenní stres, kterému je zvěř v dnešní době ve zvýšené míře vystavována, pak vede mimo jiné i k poklesu průměrné hmotnosti a v důsledku dalších okolností nezřídka k jejímu úhynu. Více >
Okrajový efekt turistických tras

Vývoj početnosti kachen na Blatensko-Lnářsku

Myslivost 7/2011, str. 12 Ing. Tomáš ZÍKA
Počet komentářů: 0
V poslední době se na stránkách českých mysliveckých periodik stále častěji objevují články na téma drobná zvěř, což je bezpochyby pozitivní věc, neboť drobná zvěř vždy patřila a doufám, že i v budoucnosti bude patřit mezi důležité „pilíře“ české myslivosti. Pozornost se zaměřuje převážně na zajíce polního, bažanta obecného, případně koroptev polní a vodní pernatá zvěř je v určitém „stínu“. V tomto příspěvku se soustředím na vývoj početních stavů kachny divoké (Anas platyrhynchos), kopřivky obecné (Anas strepera), poláka chocholačky (Aythya fuligula), poláka velkého (Aythya ferina), čírky modré (Anas querquedula), čírky obecné (Anas crecca) a lžičáka pestrého (Anas clypeata) na části blatensko-lnářské rybniční soustavy v letech 1965 – 2006 a na faktory, které ovlivnily populační dynamiku. Více >
Vývoj početnosti kachen na Blatensko-Lnářsku

Dobytek vs. zvěř na pastvinách: Boj o potravu a prostor!

Myslivost 7/2011, str. 15 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D., Mgr. Petra LITERÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Jedním z rysů zemědělské výroby po roce 1989 v podhorských a horských oblastech je značný nárůst ploch trvalých travních porostů využívaných k pastvě. Pro myslivecké hospodaření se jedná o málo vítanou změnu, protože řada honiteb přišla o veškeré plochy orné půdy a na nich pěstované atraktivní plodiny. Zvěř se navíc pastvinám vyhýbá a veškerý pohyb po honitbě je značně omezen nekonečnými ohradníky a ploty. Více >
Dobytek vs. zvěř na pastvinách: Boj o potravu a prostor!

Populační dynamika zajíce polního v letech 2008 – 2010

Myslivost 7/2011, str. 17 Jarmila Matoušková, Martin Ernst
Počet komentářů: 4
Vývoj početních stavů zaječí zvěře v České republice je dlouhodobě neuspokojivý. Snižování početních stavů této zvěře v Evropě spadá do 60. let 20. století. V současnosti je loven jen zlomek zvěře, která se na výřadech nacházela v 70. letech. V grafu jsou zobrazena data z myslivecké statistiky v rozmezí let 1966 – 2009. Pokud srovnáme lovecky velmi úspěšný rok 1973 a loveckou sezónu 2009, docházíme k zjištění, že počet ulovené zvěře poklesl o přibližně 93 %. Více >
Populační dynamika zajíce polního v letech 2008 – 2010

58. Generální zasedání CIC

Myslivost 7/2011, str. 26 Jaroslav Kostečka
Počet komentářů: 0
Ve dnech 11. - 15. května 2011 proběhlo 58. Generální zasedání CIC (Mezinárodní rada pro zvěř a ochranu volně žijících živočichů) v ruském Petrohradu. Letošní téma znělo „Lov – součást kulturního dědictví“. Více >
58. Generální zasedání CIC

Kam kráčí současná lovecká kulovnice (tentokrát bez otazníku).

Myslivost 7/2011, str. 28 Martin Helebrant
Počet komentářů: 1
V čísle 3/2011 našeho časopisu jsme uveřejnili dotazník, kterým jsme chtěli zmapovat trendy vývoje současných loveckých kulovnic v České republice. Dotazník byl poměrně rozsáhlý, bylo možné jej vyplňovat až do konce března. Reakce čtenářů nás svým rozsahem velmi příjemně překvapila, přišlo celkem 846 platných vyplněných dotazníků. Dovolte mi nyní, abych vás seznámil s první částí vyhodnocení průzkumu, věnovanou podobě ideální současné lovecké kulovnice. Více >
Kam kráčí současná lovecká kulovnice (tentokrát bez otazníku).

Za přírodou s myslivci 1.0

Myslivost 7/2011, str. 36 Martina Nentvichová
Počet komentářů: 2
Za přírodou s myslivci 1.0 je název metodického DVD, které bylo pokřtěno na letošní výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. DVD je jedním z výstupů, které vznikly v rámci Koncepce práce s mládeží vytvořené Kulturně propagační komisí ČMMJ. Popudem k sepsání koncepce bylo to, že povědomí o myslivosti v očích veřejnosti se stále zhoršuje a navíc nám chybí nastupující mladá generace. Její tvůrci si velmi dobře uvědomují, že jedině působení na děti od útlého věku může prohloubit jejich vztah k přírodě a myslivosti. Více >
Za přírodou s myslivci 1.0

Meopta podporuje amatérské i profesionální střelce

Myslivost 7/2011, str. 39 Pavla KRUTILKOVÁ
Počet komentářů: 0
Střeleckých amatérských soutěží se koná všude po republice několik desítek ročně. Když se ale jedné z nich zúčastní také světový i evropský mistr ve skeetu Leoš Hlaváček, dostává soutěž jinou atmosféru a závodníkům stoupá motivace; co kdyby se jim podařilo trefit více terčů než mistru světa? Více >
Meopta podporuje amatérské i profesionální střelce

Tetřevi, kteří neznají hranic

Myslivost 7/2011, str. 54 Jiří KASINA a Marcela KUKLOVÁ
Počet komentářů: 3
Na více místech v Evropě i u nás se v posledních desetiletích zavedly voliérové chovy tetřevů zaměřené na odchov kuřat a následné posílení přirozených populací vypouštěním kuřat, resp. mladých tetřevů. Výsledky jsou různorodé, zkušenosti chovatelů taktéž. Mezi nejúspěšnější odchovny tetřevů patří polská odchovna ve Slezských Beskydech, doslova na dohled o našich hranic. Díky přímluvě našeho stálého spolupracovníka Pavla Sztwiertni z Třince tak koncem března letošního roku vyrážíme přes nejvýchodnější hraniční přechod nedaleko polského lázeňského městečka Wisla. V odchovně uprostřed hustých beskydských lesů ve výšce 750 m n.n. nás už očekává vedoucí odchovny Zenon Rzonca. Více >
Tetřevi, kteří neznají hranic

DALEKOHLEDY SWAROVSKI OPTIK – NOVINKY ROKU 2011

Myslivost 7/2011, str. 60 ZH
Počet komentářů: 0
Firma SWAROVSKI OPTIK je nejenom největším evropským výrobcem lovecké, pozorovací a sportovní optiky, ale výrobky této značky přinášejí vždy něco nového z hlediska vývoje optiky a použitých technologií a jsou tak vždy na špici současných optických přístrojů. Více >
DALEKOHLEDY SWAROVSKI OPTIK – NOVINKY ROKU 2011

Úvaha věnovaná rozhodčím z výkonu ohařů

Myslivost 7/2011, str. 61 Libor Kunt
Počet komentářů: 0
„Vždyť jsou to jen vlohy, to mi nějak napíšou!“ I takovéhle výroky mám možnost ve své praxi rozhodčího z výkonu slýchat. Zkoušky vloh jsou dnes mnoha vůdci a bohužel i rozhodčími považovány za méně hodnotné zřejmě z toho důvodu, že pes jejich absolvováním nezískává loveckou upotřebitelnost. Vrozené vlohy psa jsou ale právě tím, co ho činí loveckým psem, tou základnou pyramidy, bez níž nelze stoupat výš. Více >

Kulovnice RÖSSLER TITAN

Myslivost 7/2011, str. 62 Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Od uvedení zcela nové značky a konstrukce na trh v roce 2002 se stala rakouská lovecká kulovnice Rössler Titan velmi populární a oblíbená. Můžeme se s ní setkat nejen ve všech státech Evropy, ale prakticky ve všech koutech světa, např. na pláních Sibiře, v USA či dokonce na exotickém Islandu. Celkově již bylo vyexpedováno více než 22 000 kulovnic Rössler Titan vyrobených od začátku produkce. O úspěšnosti lovecké kulovnice Titan svědčí skutečnost, že i když produkované množství neustále roste, výroba přesto stále nestačí poptávce. Více >
Kulovnice RÖSSLER TITAN

Jak dál s mysliveckým plánováním?

Myslivost 7/2011, str. 64 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Už dlouhou dobu se mluví o možné změně současného systému mysliveckého plánování a s tím související příslušné legislativy. V čem je tedy současný systém mysliveckého plánování „nevyhovující“ a s jakými problémy či nedostatky se můžeme v praxi setkat? Více >
Jak dál s mysliveckým plánováním?

Rozhovor s Ivanem Kusnjerem

Myslivost 7/2011, str. 80 Martina Nentvichová
Počet komentářů: 0
Ivan Kusnjer studoval Akademii múzických umění v Praze. Absolvoval kurzy v Sieně a v Římě. Působil na operních scénách v Ostravě a Brně a od roku 1982 je sólistou opery Národního divadla. Třikrát získal cenu Thálie a v roce 2000 mu byla udělena Cena Gustava Mahlera. Více >
Rozhovor s Ivanem Kusnjerem

Zpráva ze zasedání Ekonomické komise ČMMJ

Myslivost 7/2011, str. 103 Miroslav Kraus
Počet komentářů: 3
V květnu 2011 zasedala Ekonomická komise Myslivecké rady ČMMJ Praha. Na programu byly konečné výsledky hospodaření Sekretariátu ČMMJ a obchodních organizací ČMMJ - Služeb myslivosti, s.r.o., Myslivost, s.r.o., INTERLOV Praha, s.r.o., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivecké nadace. Pro informovanost členů předkládám stručné výsledky hospodaření uvedených organizací. Podrobné výsledky jsou součástí materiálů projednávaných na Sboru Zástupců ČMMJ a jsou k dispozici na každém okresním mysliveckém spolku. Více >
Zpráva ze zasedání Ekonomické komise ČMMJ

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Zvěřina je výjimečně hodnotné maso, velice kvalitní potravina. Zvěř nikdo nehlídá, čím se živí, a – až na drobné výjimky – ji ve volné přírodě necpou všelijakými preparáty. Z toho na jedné straně vyplývá její kvalita, ale na straně druhé i určité riziko napadení některou z chorob nebezpečných nejen pro samu zvěř, ale i pro člověka, který pak zvěřinu konzumuje. Proto se provádí povinné vyšetření divočáků na trichinelu, proto je dobré občas poslat na kontrolu i vzorky jiných ulovených obyvatel české a moravské přírody. A hlavně – nevystavovat se riziku jen pro svou chamtivost! Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

A co dál s černou zvěří?

Myslivost 7/2011, str. 109 Martina Nentvichová
Počet komentářů: 0
Dne 27. května se konal v bavorském městečku Mauth, které leží na hranicích Bavorského Národního parku, bavorsko – český workshop o černé zvěři. Akce byla zorganizována v rámci projektu „Síť biodiverzita/lov“ Bavorským mysliveckým svazem. V rámci tohoto projektu to bylo již poslední setkání, nicméně česko – německá spolupráce v rozvoji společného managementu péče o zvěř nekončí, protože záhy bude zahájen nový obdobný projekt. Více >
A co dál s černou zvěří?
Zpracování dat...