Časopis Myslivost

Kulovnice RÖSSLER TITAN

Myslivost 7/2011, str. 62  Dr. Ing. Jiří HANÁK
Od uvedení zcela nové značky a konstrukce na trh v roce 2002 se stala rakouská lovecká kulovnice Rössler Titan velmi populární a oblíbená. Můžeme se s ní setkat nejen ve všech státech Evropy, ale prakticky ve všech koutech světa, např. na pláních Sibiře, v USA či dokonce na exotickém Islandu. Celkově již bylo vyexpedováno více než 22 000 kulovnic Rössler Titan vyrobených od začátku produkce. O úspěšnosti lovecké kulovnice Titan svědčí skutečnost, že i když produkované množství neustále roste, výroba přesto stále nestačí poptávce.
Po několika letech jsme se vrátili do tyrolského městečka Kufstein položeného v kouzelném alpském údolí nedaleko střediska zimních sportů Kitzbühl, kde se zbraně Rössler vyrábějí.
Kufstein má ve výrobě zbraní známou tradici především zásluhou firmy Voere, která vyrábí nejen loveckou kulovnici klasické konstrukce, ale také speciální zbraně pro armádu a u odborníků je známá svým vývojem a zavedením beznábojnicového střeliva, nebo kulovnicí s elektrickým odpalováním.
U firmy Voere pracoval zakladatel firmy, pan Rössler starší, který založil se svým synem Walterem rodinný podnik, kam si přinesl cenné know how z původního působení.
Výroba zbraní Rössler probíhá v relativně malé výrobní kapacitě, kde je kombinovaná výroba na velmi přesných a výkonných CNC strojích s ruční výrobou malých komponent a montáží. Od naší poslední návštěvy před třemi lety se výrobní prostory rozrostly a rozšířily do prvního patra, kde probíhá montáž zbraní, zatímco v přízemí přibyly další CNC stroje.
Pro poznání všech vlastností zbraně je vždy velmi užitečné poznat výrobu a její způsob, zejména přesnost a systém kontroly kvality tak, jak jsme to měli možnost poznat my na vlastní oči a získat informace, které nelze vyčíst z žádného prospektu a nakonec i zjistit objektivní fakta pro informaci našich případných zájemců o zbraň.
Majitel firmy má svoji obchodní kancelář přímo u dílny, kde je prakticky v neustálém kontaktu s výrobou, nad kterou má průběžnou kontrolu. Každá součást zbraně projde několikanásobnou kontrolou a při ručním řemeslném sestavování je prakticky vyloučeno, že by se použil vadný kus. Výsledkem jsou velmi kvalitní kulovnice za bezkonkurenční cenu.
Nízké výrobní náklady jsou docíleny jednak vysokou automatizací strojního obrábění součástí na vícenástrojových CNC systémech a racionální kombinací vlastní výroby s dodávkami komponent, například hlavní a pažeb od velkých výrobců. Kvalita dřeva je samozřejmě zodpovědností a velkou prioritou firmy Rössler, která si sama nakupuje dřevěné přířezy a zadává je k finálnímu zpracování.
Hlavně jsou v současné době nakupovány od špičkových výrobců Lothar Walter a Heym, některé speciální, výrobně méně časté ráže, např. 25 – 06, z USA. V nabídce jsou také hlavně z nerezové oceli.
Celou výrobu a montáž zbraní zabezpečuje překvapivě nízký počet zaměstnanců, kterých je celkem pouze šestnáct.
Kulovnice Rössler je vyráběna ve dvou základních provedeních Titan 3 pro ráže 5,6 mm a Titan 6 pro ráže ostatní. Rozdíl, který je patrný v označení, je v použití počtu uzamykacích ozubů závěru. Titan 3 má tři a Titan 6 jich má šest ve dvou řadách za sebou. Uspořádání ozubů umožňuje malý úhel otáčení kliky závěru – pouze 60°, což je výhodné pro rychlé a operativní ovládání závěru při přebíjení a to i při nízké montáži puškohledu a použití rukavic.
Závěrový systém je osvědčeného a nejspolehlivějšího typu Mauser, kde ovšem místo původních dvou uzamykacích ozubů je jich u modelové řady Titan 6, šest, tak jak napovídá označení. Závěr má tedy výrazně vyšší bezpečnost a pevnost s bezproblémovou schopností přenášet síly i nejsilnějších ráží.
Výrazným konstrukčním prvkem, který se dnes uplatňuje u všech moderních a dokonalých loveckých kulovnic, je systém uzamykání závěru do vybrání přímo v hlavni za nábojovou komorou. Tento systém, oproti staršímu a překonanému systému, kdy se závěr uzamyká do lůžka závěru, má řádu výhod. Uzamčením náboje závěrem v hlavni, kterým dochází k pevnému a přímému spojení hlavně se závěrem, je velmi přesné a maximálně funkční. Garantuje základní předpoklady pro přesnou střelbu bez rizika následného opotřebení a pozdějšího zvyšování závěrové vůle s důsledkem zhoršování přesnosti střelby, zvyšování zpětného rázu a dalších negativních důsledků.
Konstrukční řešení uzamčení závěru do hlavně u kulovnic Rössler Titan je geniálně jednoduché a naprosto přesné. Obvyklé drážky, do kterých se uzamykají ozuby závěru, jsou vytvořeny v objímce, která se vyrábí samostatně na CNC stroji. Finálně je závěrová objímka našroubována a nerozebíratelně pevně spojena speciálním lepidlem kov – kov na hlaveň.
Sekundárním, ovšem nikoliv nevýznamným efektem při uzamykání závěru do hlavně, je možnost snadné výměny hlavně komorovanou jinou ráží. Tak lze snadno mít vlastně několik zbraní v jedné, s jednou pažbou, která „sedí“ a s jedním mechanismem.
Například moje osobní volba kombinace ráží by byla .243Win., nebo možná lépe 6,5 x 65 jako „letní“ ráže k lovu srnčí zvěře a selat, „podzimní a zimní“ 8 x 57 JS k lovu zvěře černé a větší spárkaté a pro střelbu na větší vzdálenosti 7 mm Rem. Mag.. Soubor bych ještě případně doplnil hlavní s ráží 8 x 68 S nebo lépe .338 Win. Mag. pro africké lovy. Vybavení výměnnými hlavněmi je možné provést postupně podle finančních možností. Potom je třeba možné zvolit některou ráž s širší univerzálností jako 7 x 64 nebo .308 Win. a později doplnit menší či silnější. Vyplývající návazná možnost výměny hlavní z důvodu přímého uzamykání závěru do hlavně je tedy výraznou technickou a následně ekonomickou výhodou.
Jak jsem již konstatoval, nejvýraznější výhodou přímého uzamykání náboje závěrem v hlavni, je přesnost a neměnnost parametru uzamčení, které je prvním předpokladem pro správné navedení střely do vývrtu a pro přesnost střelby.
Všechny praktické střelecké testy provedené kulovnicí Titan prokazují, že kombinace použití špičkových hlavní Walther a Heym s přesným uzamykáním závěru do hlavně dává ve výsledku u prakticky běžné lovecké kulovnice výjimečnou přesnost střelby porovnatelnou jen se speciálními zbraněmi určenými pro vrcholovou sportovní výkonnost.
Přesnost zbraní Titan je dána prioritně uvedenými skutečnostmi, ale výrobce nevynechal ani takový detail jako je upevnění mechanických mířidel na hlaveň. Jiní výrobci upevňují mechanická mířidla na hlaveň přišroubováním, k čemuž je nutné hlaveň navrtat k umístění šroubku. Tím je ovšem narušena jednolitost hmoty hlavně, může vznikat při výstřelu a kmitání hlavně tzv. vnucený uzel s negativním vlivem na přesnost střelby. U hlavní kulovnic Rössler Titan jsou mířidla připevněna k hlavni odporovým přivařením bez jakéhokoliv narušení jednolitosti hmoty hlavně.
Vzhledem k tomu, že lůžko závěru nenese žádné síly při výstřelu, ty jsou přenášeny přímou vazbou hlaveň – závěr, je možné lůžko závěru vyrábět z lehkých slitin, což příjemně snižuje celkovou hmotnost zbraně.
Spoušťový mechanismus je po úpravách převzat z typu Mauser 96. Spoušť má velmi přímý, suchý chod bez prodlev nebo stupňů. Spouštění je velmi přesné a prakticky lze docílit stejné přesnosti střelby jako při spouštění s napínáčkem. S dalšími kolegy jsme se shodli, že bychom v podstatě pro přesnou střelbu napínáček ani nepotřebovali.
V posledním roce výrobce provedl na spoušťovém mechanismu další technickou úpravu vedoucí ještě k přesnějšímu a jemnějšímu chodu. Odpor spouště bez napínáčku je v rozmezí 1200 až 1300 g.
Samozřejmě spoušťový mechanismus může být alternativně vybaven také francouzským napínáčkem se seřiditelným odporem.
Pažbení kulovnic Rössler Titan je provedeno pažbami vyrobenými v Itálii, jejichž provedení je obecně uznáváno jako nejlepší. Materiálem pažeb je vybraný ořech z Bulharska nebo Rumunska. Ořechové dřevo z těchto zemí je v poslední době používáno většinou evropských výrobců zbraní, neboť je stejně kvalitní jako ořech turecký, ale levnější.
Pažba se dodává v provedení Standard, Luxus a Exclusive. Rozdíl je v kvalitě dřeva a ve tvaru pažby, kdy u provedení Luxus a Exclusive je použita pažba s bavorskou lícnicí, u Standardu lícnice německá. Je faktem, že už pro základní stupeň Standard je použito dřevo výběrové kvality a pokud bych to srovnal s jinými výrobci, porovnatelnou kvalitu již konkurence dodává za zvláštní příplatek. Pro zájemce je také připraveno celopažbené provedení. Celopažba je vyrobena velmi nápaditě a to oddělitelným nástavcem k polopažbě. Estetické vyznění je stejné jako u běžné celopažby, ovšem oddělitelná část má jednak výhodu ve snadnější a levnější výrobě a pro uživatele větší jistotu zachování přesnosti střelby. Slabost celopažbených zbraní často bývá v tom, že dřevo pažby, zejména v předpažbí u nových zbraní pracuje a může se dotknout hlavně. V tom případě v místě dotyku vzniká při výstřelu a kmitání hlavně vnucený uzel (jakoby odskok hlavně od předpažbí) a tak dochází ke značné odchylce přesnosti zásahu. Řešením přední části předpažbí jako samostatné a oddělitelné je uvedený problém tak eliminován.
Pažba je dodávána také pro levoruké míření (semi links) a příp. společně i se závěrovým mechanismem pro úplné ovládání levou rukou (voll links).
Dr. Ing. Jiří HANÁK
 
Zpracování dat...