Časopis Myslivost

Lov kapitálního kňoura v Turecku

Myslivost 4/2011, str. 28  Zdeněk Blacký
V České republice je dnes černá zvěř ve většině honiteb hlavní lovnou zvěří, ale ulovit u nás ve volnosti kapitálního kňoura je, jak jistě z vlastní praxe víte, takřka nemožné. Dobrý kňour se musí dožít určitého věku, jinak nemá šanci dozrát do trofejové zralosti. Podle R. Wolfa je průměrná hmotnost dospělého kňoura v našich podmínkách 106 kg a jako maximum uvádí 170 kg.
Velikost zbraní závisí především na genetickém založení kusu a věku. Jistě jsou vám známy případy, kdy ve zvěřině slabší kňour měl lepší zbraně než ve zvěřině velmi silný kus.
Jistě ale také víte, že směrem na východ je černá zvěř ve zvěřině silnější a v jihovýchodní Evropě a v Turecku dosahují kapitální kňouři živé hmotnosti až 300 kg a délky zbraní až 30 cm. V Turecku je navíc specifická situace i v tom, že se jedná o muslimskou zemi a náboženství obyvatelstvu zakazuje konzumaci vepřového masa, proto mají kňouři šanci se dožít sklizňového věku 5 a více let.
Kňour se v Turecku loví celoročně. Nejvhodnější pro individuální lov jsou jarní měsíce, kdy už slezl sníh a ještě nejsou žaludy, a tak černá zvěř ochotně navštěvuje vnadiště.
Pokud se rozhodnete letět do Turecka na lov kňoura, pak jako občan Evropské unie nepotřebujete vízum. Turecko je téměř desetkrát větší než Česká republika a má zhruba 80 milionů obyvatel, i vzdálenosti, na které se přesunujete, jsou větší. Letí se z Prahy do Istanbulu a potom podle místa lovu pokračujete s partnerem lovecké kanceláře po dobrých asfaltových silnicích několik hodin autem nebo se přesunete vnitrostátní leteckou linkou do Ankary. Dovoz vlastní zbraně je bez problémů a s odbavením pomůže turecký partner lovecké kanceláře, který mluví anglicky nebo německy - turečtina je od češtiny skutečně velmi odlišný jazyk. Z Ankary pak také pokračujete autem do místa lovu.
Například náš turecký partner má pronajatých pět loveckých honiteb – tři na lov kňourů zhruba na poloviční vzdálenosti mezi Istanbulem a Ankarou blíže Černému moři a pak také dvě honitby v jižnějších horských oblastech Turecka pro lov kozy bezoárové. Na naše poměry jsou to honitby o obrovských rozlohách asi 50 x 50 km a kapitální kňouři tam opravdu jsou. Při troše štěstí se Vám jistě podaří ulovit kňoura se zbraněmi delšími než 20 cm, přes 22 cm je to už silný kňour. Rekord ulovený v honitbách našeho partnera je 29 cm, ale v Turecku se střelili kňouři se zbraněmi i delšími než 30 cm. Jen pro zajímavost – světový rekord kňoura, ulovený v Maďarsku má délku zbraní 27,55 cm, ovšem turecké trofeje nemají tak silné obvody. Na připojeném snímku je vlevo kňour o hmotnosti 250 kg a délkou zbraní 23 cm a vpravo je kňour o hmotnosti 230 kg s délkou zbraní 22,5 cm – oba bronzová medaile.
Černá zvěř má v Turecku ideální podmínky – kromě toho, že se neloví kvůli zvěřině, mají honitby úžasnou úživnost. Lovíte v poměrně velkých nadmořských výškách – asi 1500 m, ale český myslivec je překvapen zdravými, sytě zelenými smrkovými porosty zavětvenými až k zemi, které určitě netrpí nedostatkem vláhy a kůrovcovými kalamitami. Ovšem úživnost je založena na přirozených porostech dubu, které pokrývají horské svahy v neobvyklé hustotě a který již při výšce 2 - 3 metry je obsypán žaludy. Lesnické zásahy v porostech se prakticky neprovádějí, a tak zde má zvěř ideální kryt a klid.
V horských svazích je vybudována nepříliš hustá síť svážnic a na vhodných místech se minimálně 14 dnů před příjezdem lovců vnadí kukuřičným zrnem tak, aby si i zkušení staří kňouři zvykli na vnadiště a začali ho pravidelně navštěvovat. Lovecký doprovod každý den věnuje tomuto vnadění a čtení vnadišť mnoho hodin a ví podle stop na měkké půdě, jak velký kňour které vnadiště navštěvuje. Viděli jsme i stopy delší nežli krabička cigaret. Občas je možné na vnadišti spatřit i stopu medvěda. Především díky vlkům, které můžete v noci ve světle reflektorů auta na cestě zahlédnout, neexistuje v Turecku na rozdíl od podmínek u nás, problém s nutnou redukcí mladé černé zvěře, protože vlci provedou v průběhu roku ideální „průběrný odlov“, kdy přežijí skutečně jen ty nejzdatnější kusy, z kterých se pak rekrutují i kňouři, za kterými jste vážili tuto dalekou cestu.
Kromě individuálního lovu kňoura je možné lovit černou zvěř v Turecku i naháňkami, kdy turecký partner garantuje lovci asi 50 ran denně, ale záleží na pohotovosti lovce, kolik zvěře uloví, protože prostor pro střelbu je na svážnicích velmi omezený a jakmile se zvěř dostane do hustého podrostu, už se velmi těžko loví. Kromě černé zvěře můžete v Turecku lovit kozu bezoárovu, anatolského jelena a anatolského srnce.
Na lov kapitálního kňoura o živé hmotnosti více než 200 kg je nutné použít výkonnější ráž – např. 300. Winchester Magnum, .30-06 Springfield, 7 mm Remington Magnum apod., která má dostatek energie zastavit takto silného kňoura. Loví se zásadně v noci, kdy šouláte po svážnicích s loveckým doprovodem od jednoho vnadiště ke druhému. Pro středoevropského lovce je úžasný zážitek šoulat v lesním tichu měsícem osvětlenou horskou malebnou krajinou, když se náhle z minaretů v horských vesničkách začne ozývat hlas muezinů, kteří svolávají věřící k večerní modlitbě.
Ulovit starého zkušeného kňoura, jak jistě víte, není jednoduchá záležitost. Zkušený kňour si obvykle nejprve jde kolem celého vnadiště pro vítr a musíte mít to štěstí, že přišouláte neslyšně k vnadišti právě ve chvíli, kdy kňour již tento okruh absolvoval a bere kukuřičná zrna. Několikrát se nám stalo, že jsme pouze slyšeli odfouknutí a pak lámání odbíhajícího kňoura.
Stalo se nám také, že jsme s doprovodem šoulali v noci podél horského potoka, jehož zurčení pomáhá přehlušit křupnutí písku pod nohama. Mezi svážnicí, po které jsme šoulali, a potokem byl asi 2 metry široký, hustě zarostlý svah vrbami, a tak jsem jenom slyšeli, že v potoce přímo vedle nás se něco pohybuje – a najednou zvuky ztichly, žádné odfouknutí - lovecký doprovod zareagoval bleskově, okamžitě mě rukou začal tlačit zpět po cestě a asi po 20 metrech zašeptal – medvěd - za takovýchto situací se srdce rozbuší, protože jsme jistě překročili únikovou vzdálenost. Počkali jsme asi 10 minut, vše se uklidnilo, a teprve pak jsme mohli dále pokračovat v šoulačce.
Pokud Vám svatý Hubert dopřeje a na vnadišti čtete vytouženého kňoura, pak ani zkušený lovecký doprovod neví přesně, jak silné zbraně má kus před vámi, protože i za světlé měsíční noci není jednoduché odhadnout sílu zbraní, které vyčnívají pouze jednou třetinou z čelisti. Je snad jen možné se řídit podle délky a mohutnosti štětin na konci pírka. Mladší kus nikdy nemá koncové štětiny tak dlouhé a nemají tak plný tvar, jako má starý kus. Ale někdy není možné ani tento znak dobře číst, a tak je nutné se plně spolehnout na odhad a zkušenosti loveckého doprovodu, který i za zhoršených světelných podmínek je schopen odhadnout s velkou přesností alespoň to, jak silný kus ve zvěřině je před vámi.
Při lovu černé zvěře je nutné dbát zvýšené opatrnosti – ne nadarmo se ji říká černí rytíři –jak je známo i z našich honiteb - nikdy a obzvláště z malé vzdálenosti, nestřílejte kňoura na ostro na hlavu - kromě toho, že rána na hlavu na jakoukoliv větší zvěř je nemyslivecká, tak pokud kňoura pouze poraníte, s téměř stoprocentní jistotou vás bleskově napadne. Při řádné myslivecké ráně na široko na komoru se to prakticky nestane. Samozřejmě při dosledu poraněného kňoura, který má 250 kg, je třeba být obzvlášť opatrný. Jeden náš lovec v Turecku dosledovával postřeleného kňoura, který ho v jednu chvíli napadl a lovci se podařilo v poslední chvíli odmáčknout. Kňour přistál doslova u lovcových nohou, lovec se bránil už pouze hlavní kulovnice a kňour stačil, ještě než zhasnul, překousnout řemen lovecké zbraně.
Lovecký doprovod i v Turecku dává do svíráku poslední hryz a předává vám slavnostně úlomek, a protože je noc a nelze pořídit kvalitní fotografii, je nutné úlovek naložit na auto a odvézt k lovecké chatě. Kňour se totiž na místě nevyvrhuje a zdvihnout a naložit čtvrt tuny, i když jste silní chlapi, není jednoduché. Jestliže kňour už leží a vy vidíte, jak silného kňoura ve zvěřině jste ulovili, skutečnou sílu trofeje zjistíte až po vyvaření zbraní - oproti našim běžným úlovkům je to totiž dost velký rozdíl. Jste ale jistě šťastní, že se lov vydařil a těšíte se na ráno na zvěčňování trofejí - turečtí lovci umí naaranžovat ulovené kňoury tak, aby zbraně vynikly - úsměv šťastného lovce - pak se odsekne sekerou pouze ryj se zbraněmi a celý kňour, protože jsme v muslimské zemi, se ponechá na místě pro vlky a medvědy. Ptal jsem se, proč zvěřinu nezpracují třeba do konzerv pro psy, ale bylo mi vysvětleno, že by to bylo z hlediska úředního a veterinárního tak složité, že se to nevyplatí. Druhý den vám lovecký doprovod přinese vyvařené zbraně a můžete obdivovat jejich délku, úbrus páráků a mohutnost klektáků.
Lovy kňourů v Turecku jsou v posrovnání s jinými destinacemi finančně přijatelné a jsou skutečným loveckým zážitkem v pro nás exotické zemi s prostými, milými a srdečnými lidmi, kteří vás třeba jako nás, zcela nezištně pozvou na náměstí na posezení u dobré kávy.
Ing. Zdeněk BLACKÝ
Autor je majitelem lovecké cestovní agentury Safarex
www. lovzvere. cz
Zpracování dat...