ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Je třeba měnit zákon o myslivosti? Proč vlastně, v čem a pro koho?

Myslivost 1/2011, str. 8 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D a Ing. Petr SMUTNÝ
Počet komentářů: 1
Přestože je myslivost z hlediska hospodaření státu jednou z mnoha méně významných oblastí, je jí v pravidelných intervalech věnována značná pozornost odborníků různých oborů, médií i politiků. Nejčastěji se přitom mluví o dopadech býložravé zvěře na lesní porosty, chybách současného systému plánování, omezení práv vlastníků honebních pozemků a konfliktech mezi myslivci a návštěvníky přírody. Více >
Je třeba měnit zákon o myslivosti? Proč vlastně, v čem a pro koho?

Stavy srnčí zvěře.

Myslivost 1/2011, str. 10 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 1
Srnčí zvěř, podle archeologických nálezů, obývá území Evropy již nejméně 550 000 až 600 000 let. Jejím původním biotopem byly smíšené lesní porosty s dostatkem bylinného podrostu a s plochami otevřenými slunečnímu světlu, včetně stálého porostu mladých listnáčů. Více >
Stavy srnčí zvěře.

Kulovnice Zoli AZ 1900

Myslivost 1/2011, str. 12 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Zmámá italská zbrojovka Antonio Zoli, sídlí ve městě Gardone a má ve znaku napnutý luk a stylizovaný šíp, se soustředí především na výrobu loveckých pušek s lůžkovým závěrem. Protože se snaží vyjít vstříc všem myslivcům a lovcům, nemohou v jejím portfoliu chybět ani klasické kulovnice s válcovým závěrem, které v současnosti reprezentuje řada Zoli AZ 1900 Více >
Kulovnice Zoli AZ 1900

SOUČASNOST A BUDOUCNOST PRODEJE ZVĚŘINY V ČR

Myslivost 1/2011, str. 14 MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, Státní veterinární správa ČR.
Počet komentářů: 0
Odborný seminář proběhl dne 9. 11. 2010 v Kravsku na Znojemsku za účasti zástupců Státní veterinární správy ČR, Krajských veterinárních správ, zástupců zpracovatelů masa volně žijící zvěře a také proškolených osob. Celkem se akce zúčastnilo 60 osob. Hlavním tématem semináře bylo projednání možnosti rozšíření maloobchodního prodeje ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou. Seminář zahájil ústřední ředitel SVS ČR Doc. MVDr. Milan Malena, PhD. Představil současnou situaci možností prodeje ulovené volně žijící zvěře a možnosti rozšíření do budoucnosti – zejména rozšíření prodeje do stravovacích zařízení. Více >
SOUČASNOST A BUDOUCNOST PRODEJE ZVĚŘINY V ČR

Představujeme dalekohledy Fujinon

Myslivost 1/2011, str. 16 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 3
Japonská firma Fujifilm je známá výrobou optických přístrojů, především analogových a digitálních fotoaparátů. Před léty, než se začala rozvíjet výroba digitálních fotoaparátů, jsme mnozí fotografovali na kvalitní filmy značky Fujifilm. Pod stejná křídla patří u nás málo známé dalekohledy Fujinon, výrobky společnosti založené v roce 1948, o nichž jsme se krátce zmínili v reportáži z mezinárodního veletrhu IWA 2010. Manažerka společnosti Fujinon Renata Pisula zavítala v květnu na výstavu Natura Viva a na podzim jsem mohl prověřit první kvarteto dalekohledů Fujinon. Více >
Představujeme dalekohledy Fujinon

Za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace

Myslivost 1/2011, str. 18 Ing. Milena Hamerská, Bc. Zdeněk Pavlíček, Ing. Jiří Pecháček
Počet komentářů: 0
V únoru 2013 uplyne od vysazení kamzíků v Jeseníkách sto let. Jejich historie a úspěšné začlenění do jesenické přírody bez jakýchkoli významnějších negativních projevů dostatečně prokazuje oboustrannou prospěšnost vzájemné koexistence kamzíka horského s flórou a faunou jesenických hor. Kamzičí zvěř je trvale zdravou a prosperující populací, rozmnožující se zde pravidelně po více než 30 generací. Její další přítomnost je podle námi zjištěných názorů laické i odborné veřejnosti pro naše hory žádoucí a velmi vhodná. Více >
Za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace

Může za vše myslivecký zákon? aneb Naplňujeme zákonná ustanovení v myslivosti?

Myslivost 1/2011, str. 22 Ing. Rudolf PIPEK
Počet komentářů: 0
Stále dokola viníme ze současného stavu poměrů v myslivosti nedostatky v legislativě. Čteme nářky a stesky v mysliveckých i lesnických periodikách. Pravdou však je, že sebedokonalejší zákony nic neznamenají a nepřinesou, pokud chybí vůle v praxi se jimi řídit a využívat je ve správném smyslu a k naplnění cílů moderního mysliveckého hospodaření a hospodaření souvisejících oborů (zemědělství, lesnictví). V neposlední řadě musí nad tím vším stát rozumné zájmy ochrany přírody. Více >
Může za vše myslivecký zákon? aneb Naplňujeme zákonná ustanovení v myslivosti?

Trofeje jelenů siky představí chovatelé pod Cimburkem

Myslivost 1/2011, str. 23 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Městečko Trnávka je malebná, malohanácká integrovaná obec na Moravskotřebovsku, ležící na soutoku říčky Třebůvky a potoka Pácovka. Celkem ji tvoří dvanáct sídelních celků. Přebohatou historii vesnice, poprvé vzpomínané v roce 1308, plasticky dokumentuje zřícenina hradu Cimburka, který se po staletí hrdě vypínal nad údolím a střežil cestu lesními hvozdy k nedalekému Bouzovu. V těch lesích mnozí z těch, kterým v minulosti hrad patřil, ať již to byli Cimburkové, Popovičtí, Boskovicové, páni z Prusinovic, Štiavnice či členové Řádu německých rytířů, lovili zvěř. Dnes zdejším honitbám dominuje vedle tradiční zvěře černé jelen sika japonský (Cervus nippon nippon) . Není proto náhodné, že se právě v Městečku Trnávka uskuteční ve dnech 9. - 13. února přehlídka trofejí Oblasti chovu zvěře jelena siky Bouzovsko. Více >
Trofeje jelenů siky představí chovatelé pod Cimburkem

Tasemnice u lovné zvěře

Myslivost1/2011, str. 26 Prof.MVDr. Karel CHROUST, DrSc., MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Tímto článkem dokončujeme část parazitárních chorob, týkající se tzv. endoparazitárních infekcí, tedy infekcí parazity, kteří žijí uvnitř těla svých hostitelů. Poslední skupinou endoparazitů jsou tasemnice, které u lovné zvěře nalézáme jednak jako dospělce, parazitující v trávicím traktu hostitelů, jednak jako vývojová stádia (boubele), která se nachází na povrchu či v tkáních různých orgánů svých mezihostitelů. Více >
Tasemnice u lovné zvěře

Jarní lov tetřeva a tetřívka v Rusku

Myslivost 1/2011, str. 42 Ing. Zdeněk Blacký
Počet komentářů: 2
Asi každý český myslivec četl o lovu tetřeva, popřípadě tetřívka, z pera takových mysliveckých autorů, jakými byli Jaromír Javůrek, profesor Komárek nebo Bohumil Siegl. Asi každého čtenáře, který má rád přírodu, jistě zaujme atmosféra svítání v předjarním lese, a českého myslivce i představa ulovení tetřeva a tetřívka tak, jak je lovili naši dědové a otcové. Více >
Jarní lov tetřeva a tetřívka v Rusku

Učil jsem se v Emirátech léčit sokoly

Myslivost 1/2011, str. 50 Vladimír STEINBAUER
Počet komentářů: 0
Zapadající slunce nad písečnou dunou dokresluje siluetu sokola sedícího na kořisti. V těsné blízkosti se arabskému sokolníkovi vracejí myšlenky k předchozím dramatickým chvílím, na jejichž konci byla radost z práce sokola i z kořisti. Radostné hlasy shromážděných druhů vyjadřují uznání nad úspěšným útokem dravce. Saluky letmými pohledy v tichosti pozorují loveckého partnera, jak si vychutnává odměnu z uloveného pouštního králíka. I ony se dočkají! Více >
Učil jsem se v Emirátech léčit sokoly

Opakovací kulovnice Blaser R8

Myslivost 1/2011, str. 52 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Lovecká opakovací kulovnice byla po dlouhá léta buď s válcovým odsuvným závěrem (Mauserův závěr) nebo nějaká varianta zbraně se závěrem ovládaným spodní pákou. Ta první varianta byla rozšířená univerzálně po celém světě, ta druhá byla a je primárně doménou amerického trhu. Více >
Opakovací kulovnice Blaser R8

32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a Soutěž Svatého Huberta.

Myslivost 1/2011, str. 61 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 4
Ve dnech 15. - 17. 10. 2010 uvítala 32. ročník Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta Slovenská republika. Nebyla to pro Ladislava Balogha a jeho realizační tým premiéra, protože ta se konala v roce 2004, kdy Česká republika získala v družstvech anglických ohařů svůj první historický úspěch - druhé místo. Centrem dění bylo osvědčené místo v Senci, „Slněčná jazera“, nedaleko Bratislavy. Více >
32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a Soutěž Svatého Huberta.

Organizační struktura české kynologie

Myslivost 1/2011, str. 64 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
V posledních dvaceti letech se u nás změnilo hodně věcí. Platí to i organizační struktuře české kynologie a zkušenost učí, že celá řada lidí nemá jasno v otázkách, kdo je za co zodpovědný, kdo zastřešuje Českou republiku v FCI, kdo má jaká práva, pravomoci a samozřejmě i povinnosti. Chceme-li se vyznat ve změnách, ke kterým došlo, je třeba nejprve připomenout, jak to fungovalo před rokem 1989. Více >
Organizační struktura české kynologie

Dalekohledy DELTA OPTICAL

Myslivost 1/2011, str. 67 © Dr.Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 4
V seriálu testů a hodnocení optických přístrojů jsme se zabývali výrobky, které patří do střední, vyšší či nejvyšší cenové úrovně. Řada myslivců se však dotazuje, zda známe značku, která by byla cenově velmi přijatelná pro začínající nebo nemajetné zájemce nebo pro ty, kteří prostě nechtějí investovat větší prostředky. Více >
Dalekohledy DELTA OPTICAL

Brno BO 802 pohledem Jana Lefkého

Myslivost 1/2011, str. 68 Pavel Klozík
Počet komentářů: 1
O loveckých zbraních vyráběných ve zbrojovce Brno Rifles, dceřiné společnosti České zbrojovky Uherský Brod, jsem na stránkách Myslivosti psal již několikrát. Řadu čtenářů Myslivosti však zajímají praktické poznatky s brněnskými puškami z lovu. Rád všem vycházím vstříc rozhovorem se zkušeným myslivcem Janem Lefkým z Čerčína u Bučovic na jižní Moravě, který se mi nedávno ozval. Má bohaté myslivecké zkušenosti s kulobrokovou kozlicí BO 802. S ohledem na jeho myslivecké poznatky, střelecké zkušenosti a činnost spisovatelskou, přináším zároveň jeho medailonek. Čtenáři ho budou nejspíše znát jako autora povídek. Více >
Brno BO 802 pohledem Jana Lefkého

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 1/2011, str. 72 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Divočáci začínají být už tématem nejen pro myslivce, kteří s nimi hospodaří, a zemědělce, kterým nejvíce škodí. Vycházky černé zvěře do soukromých zahrádek nebo na fotbalová hřiště přestávají být výjimkou a dotýkají se už i našich občanů děním v přírodě jinak nepoznamenaných. Traduje se dokonce, že v jedné okrajové pražské čtvrti stála bachyně se selaty na zastávce noční tramvaje a neumožnila tak cestujícím vystoupit. Takže už je to problém také pro státní správu i samosprávu, od nichž očekávají občané pomoc v krajských městech stejně jako v těch nejmenších obcích. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Zima s jelení tlupou

Myslivost 1/2011, str. 80 Text a snímky Svatopluk ŠEDIVÝ
Počet komentářů: 4
Je leden. Oproti dřívějším rokům všude leží sníh. V údolích leží kolem deseti centimetrů, nahoře na kopcích podstatně více. Vyjíždím do lesa s úmyslem se podívat k seníku na jelení zvěř. Lesní cesty jsou prohrnuté, vyhrnutý sníh tvoří kolem cesty mantinely, místy není vidět do okolí. Na větvích stromů leží přimrzlá vrstva sněhu, rovněž na větvičkách uvnitř porostů se drží sníh a tmavé smrkové porosty jsou tím prosvětleny. Fouká slabý západní vítr. Více >
Zima s jelení tlupou

Den D v Rudolfinu

Myslivost 1/2011, str. 88 Petr ŠEPLAVÝ a Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
O vánočním koncertu lovecké hudby a oslavě třicetiletého výročí založení Loveckého tria bylo již na stránkách Myslivosti a jinde napsáno dost. Dovolte nám tak trochu reportážní formou poodkrýt pokličku zákulisí posledního týdne před koncertem České myslivecké vánoce. Více >
Den D v Rudolfinu

Tatínek seděl v první řadě a byl blažený

Myslivost 1/2011, str. 90 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Významné kulturní akce zažívá někdo rychleji, někdo si je promítá v mysli delší dobu, Jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu koncertu České myslivecké vánoce v Rudolfinu byla Pavlína Filipovská. Její průvodní slovo nenechalo jedno oko suché. Nad dobrým gulášem a vínem jsme po týdnu popovídali o koncertu a jeho vyznění. Více >
Tatínek seděl v první řadě a byl blažený

České myslivecké vánoce v Rudolfinu – troubení na varhanní empoře

Myslivost 1/2011, str. 91 Petr DUDA, český trubač
Počet komentářů: 0
V neděli 5.prosince jsme prožili společně veliký svátek. Po prvé ve svých novodobých dějinách byla česká lovecká hudba postavena na roveň hudbě klasické a navíc na nejprestižnějším českém koncertním pódiu. V Rudolfinu, v Domě umělců, proběhly České myslivecké vánoce. Jedním z pilířů koncertu bylo vystoupení trubačů z Klubu trubačů ČMMJ na varhanní empoře, nazvané Na společném lovu. Co všechno předcházelo těmto deseti minutám společného mysliveckého troubení? Více >
České myslivecké vánoce v Rudolfinu – troubení na varhanní empoře

POĽOVNÍCKE ZVYKY A OBYČAJE, ZROD NOVÝCH TRADÍCIÍ

Myslivost 1/2011, str. 95 Jozef HERUD
Počet komentářů: 3
Každému začínajúcemu poľovníkovi určitý čas trvá kým si zvykne na zásady, podľa ktorých sa správajú poľovníci pri výkone práva poľovníctva a pri poľovníckych podujatiach. Máloktorý poľovník vie povedať mladšiemu, prečo tá alebo oná poľovnícka zásada sa dodržiava. Jednoducho tieto zásady sa tradujú z pokolenia na pokolenie, podľa nich sa poľovníci správajú a ich dodržiavaním sa stávajú poľovníckym zvykom, poľovníckou tradíciou. Více >
POĽOVNÍCKE ZVYKY A OBYČAJE, ZROD NOVÝCH TRADÍCIÍ

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2010

Myslivost 1/2011, str. 111 Ing. Kamil Peichl
Počet komentářů: 0
Ve středu 24. listopadu 2010 uspořádal Moravskoslezský kraj v pořadí již V. ročník Myslivecké konference. Letošní ročník byl tématicky zaměřen na management populací srnčí a jelení zvěře. Více >
MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2010

Podzimní setkání nožířů v Ostravě

Myslivost 1/2011, str. 62 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 3
Na druhou listopadovou neděli loňského roku připravili ostravští pořadatelé na střelnici Corrado již šesté setkání nožířů. Přesunutím termínu ze soboty na neděli vyšli vstříc především myslivcům, kteří si dříve stěžovali, že nemohou přijít v sobotu, protože jdou na hon. Jak se ukázalo, nakonec ani v neděli moc myslivců nepřišlo a mnoho návštěvníků bylo nějak zamlklých až bázlivých. Nože si prohlíželi jako by se strachem a příliš s nožíři nehovořili, což přiznejme dosud nebylo zvykem. Více >
Podzimní setkání nožířů v Ostravě
Zpracování dat...