ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Možnost členství v ČMMJ, včetně pojištění, ZDARMA!

Myslivost 12/2011, str. 9 Jaroslav Kostečka
Počet komentářů: 2
Dne 2. září 2011 na svém zasedání rozhodla Myslivecká rada ČMMJ o zavedení nové formy členského průkazu člena ČMMJ. Po poměrně obsáhlých jednáních s nadnárodní bankovní společností Citibank jsme vzájemně dospěli k dohodě o spolupráci při vydávání nových členských průkazů členů ČMMJ, které budou zároveň i zlatou kreditní kartou Citibank. Více >
Možnost členství v ČMMJ, včetně pojištění, ZDARMA!

Myslivost – vznik, současnost a směřování

Myslivost 12/2011, str. 12 Ing. Jiří PONDĚLÍČEK
Počet komentářů: 0
Historicky lov provázel a stále provází člověka již milióny let, samozřejmě Evropa není výjimkou. Naopak právě ve středověké Evropě se začínají tvořit první psané i nepsané regule. Obdobně tomu bylo jak v zemích Českého království, v Rakousku Uhersku, tak i v německých zemích. Ponejprv se opravdu jednalo pouze o lov za účelem obstarání si potravy. Více >
Myslivost – vznik, současnost a směřování

Musíme se prezentovat jako myslivci, ne jako lovci!

Myslivost 12/2011, str. 15 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Často se říká, že myslivce lze najít snad ve všech profesích, společenských vrstvách i funkcích. Mnohé z myslivců jsme již na stránkách Myslivosti představili, pro tentokrát jsem nemusel ani cestovat z Prahy, mé kroky směřovaly do paláce Charitas na pražském Karlově náměstí, kde sídlí ústředí politické strany KDU – ČSL. Kdo nesleduje moc politiku, čekal by asi postaršího usedlého muže v čele, byl by ale překvapen, dveře mi otevřel mladý vysoký usměvavý muž plný života, předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. Více >
Musíme se prezentovat jako myslivci, ne jako lovci!

Překvapivé výsledky výzkumu veřejného mínění

Myslivost 12/2011, str. 18 Mgr. Martin HORÁLEK
Počet komentářů: 0
Jsou myslivci v české společnosti přijímáni spíš pozitivně, nebo negativně? Považuje nás většina lidí za vrahy nebohých zvířátek, nebo spíš za ty, kteří v přírodě vykonávají náročnou a kvalifikovanou činnost? Podobné diskuze probíhají nejen na stránkách Myslivosti často. Většina z nás přitom až doposud vycházela především z osobních zkušeností, ohlasů či reakcí, ze kterých jsme vyvozovali obecnější závěry. Více >
Překvapivé výsledky výzkumu veřejného mínění

SILÁŽOVÁNÍ TOPINAMBURU

Myslivost 12/2011, str. 20 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D., Ing. Jan HRBEK,
Počet komentářů: 0
V předchozím příspěvku jsme se zabývali možnostmi využití topinamburu v myslivecké praxi jako kvalitního zdroje potravy a také jako plodiny poskytující vynikající krytové podmínky. Na tuto problematiku navazujeme posouzením možností výroby silážovaných krmiv z této netradiční plodiny. Více >
SILÁŽOVÁNÍ TOPINAMBURU

Mýval severní – vetřelec v Poohří

Myslivost 12/2011, str. 22 Radka MUSILOVÁ, Štěpán ALEXANDER, Karel JANOUŠEK
Počet komentářů: 0
Mýval severní (Procyon lotor) je nepůvodním druhem naší fauny. Jeho početnost v posledních letech stále roste, a proto mu byla věnována zvýšená pozornost i na stránkách časopisu Myslivost. Výskyt mývala přináší neblahé důsledky pro naše původní druhy fauny. Jedním z druhů, který může být zásadně ovlivněn, je užovka stromová (Zamenis longissimus). Jedna z posledních izolovaných populací tohoto druhu v Evropě přežívá v údolí řeky Ohře. A právě zde se bohužel etablovala stálá populace mývala severního. Snaha o ochranu mimořádně vzácné a ohrožené užovky stromové nás přivedla do kontaktu s tímto vetřelcem. Více >
Mýval severní – vetřelec v Poohří

Kde máme lovit?

Myslivost 12/2011, str. 26 Kamil Plíšek
Počet komentářů: 1
Určitě neřeknu nic nového, když připomenu, že vůle zemědělských podnikatelů – co pěstovat – je omezena poptávkou odběratelů. Zemědělci se musí především uživit, a tak z polí zmizela řada plodin, na polích dnes najdeme především řepku, kukuřici, slunečnici, pšenici. Tato krutá pravda tady byla již mnohokrát řečena. I to, že tyto plodiny jsou atraktivními i pro černou zvěř, která v nich nalézá tolik potřebný klid, kryt a takřka neomezený zdroj potravy. Více >
Kde máme lovit?

Beretta Model 689 Silver Sable II

Myslivost 12/2011, str. 30 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Tři šípy neomylně prolétavající trojicí kruhů, rámované jedním velkým kruhem, značícím sílu nebo soudržnost, jsou letitým znakem italské firmy Beretta, jedné z nejstarších nebo možná vůbec nejstarší zbrojovky na světě. Naši a nejen naši myslivci, lovci a sportovní střelci si při vyslovení jména Beretta představí především vynikající brokovnice s lůžkovým závěrem, jiní třeba samonabíjecí brokovnice, další střelci a příslušníci ozbrojených složek zase výborné pistole. V plejádě zbraní s lůžkovým závěrem Beretta boduje rovněž výbornými kulovými kozlicemi Model 689 Gold Sable a Silver Sable II. Právě druhá jmenovaná kozlice mě zaujala, když jsem v Sudickém dvoře nedaleko Boskovic navštívil prodejnu Sport a lov, autorizovaného dovozce zbraní Beretta, zařazeného do rozvětvené mezinárodní sítě prodejen Beretta shop in shop. Více >
Beretta Model 689 Silver Sable II

Novela veterinárního zákona z pohledu prodeje ulovené zvěře

Myslivost 12/2011, str. 33 Milan Malena, Jana Horňáčková
Počet komentářů: 0
Od 1. ledna 2012 vejde v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Novelizací veterinárního zákona dojde také k upravení ustanovení týkajících se prodeje ulovené volně žijící zvěře a vyšetřování na svalovce. Více >
Novela veterinárního zákona z pohledu prodeje ulovené zvěře

Kterak čeští sokolníci k největší nominaci v historii UNESCO přišli

Myslivost 12/2011, str. 36 Dr. Ing. Bc. Bohumil STRAKA,
Počet komentářů: 0
Kterak čeští sokolníci k největší nominaci v historii UNESCO přišli aneb Ohlédnutí za tím, jak trpělivost přináší růže Tento měsíc si připomínáme první výročí historické události, kdy 16. listopadu 2010 na svém zasedání v Nairobi v Keni, připsalo UNESCO České Republice na seznam světového kulturního dědictví lidstva novou kulturní památku s názvem „Falconry, a living human heritage“, v překladu Sokolnictví, živoucí dědictví lidstva. Ptáte se, proč je název naší kulturní památky anglicky? Inu, nebyli jsme jediná země, která nominovala tento kulturní statek a angličtina se pro nás stala jednotícím jazykem. Více >
Kterak čeští sokolníci k největší nominaci v historii UNESCO přišli

Porovnávaní určovaní věku ulovených zajíců podle Strohova znaku a vývinu pohlavních orgánů

Myslivost 12/2011, str. 38 Doc. Ing. Ladislav ZELINKA, PhD., Ludvík KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Problematika zaječí zvěře a příčin každoročního kolísání stavu v honitbě byla uvedena v příspěvcích uveřejněných v Myslivosti v roce 2010. Sledování probíhalo v MS Postoupky Hradisko. Tento příspěvek navazuje na tuto problematiku a seznamuje s dalšími výsledky péče o zajíce ve jmenované honitbě. Více >
Porovnávaní určovaní věku ulovených zajíců podle Strohova znaku a vývinu pohlavních orgánů

Dálkoměrné přístroje Zeiss

Myslivost 12/2011, str. 42 ® Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Lovecké situace a nutné vzdálenosti střelby, které se vymykají dříve obvyklým kratším vzdálenostem, vyvolávají potřebu přesného zamíření vzhledem ke vzdálenosti a balistické dráze střely. Pouhý subjektivní odhad vzdálenosti je značně nepřesný a následná výšková korekce záměrného bodu už je potom zcela nepřesná s výsledkem chybené rány. Z toho důvodu většina myslivců na delší vzdálenosti prostě nestřílí, což je třeba ocenit jako správný myslivecký a etický přístup, ale dnešní ráže a náboje mají značné rezervy ve výkonu a přesnost moderních střel a zbraní je vysoká i na velké vzdálenosti a je tedy škoda schopnosti zbraně a munice nevyužít. Více >
Dálkoměrné přístroje Zeiss

Muflonia zver na Slovensku

Myslivost 12/2011, str. 44 Ing. Jozef HERZ, PhD
Počet komentářů: 0
Prvé muflóny do strednej Európy boli dovezené v roku 1868 do Gýmeša, terajšieho Jelenca v pohorí Tribeč grófom Forgáčom. Napriek tomu ako stavy, tak aj produkcia a kvalita trofejí ďaleko zaostáva za Českou republikou. V roku 1956 bol vykazovaný stav muflonej zveri v počte 1147 jedincov. Více >
Muflonia zver na Slovensku

Christensen Arms – Hunter 270 WSM

Myslivost 12/2011, str. 56 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Roland Christensen se narodil v roce 1947 v Utahu, vystudoval strojní inženýrství a pak sloužil v americké armádě u ženistů. Po odchodu do civilu se 12 let pohyboval v oblasti využití kompozitních materiálů a tyto bohaté zkušenosti zúročil v roce 1985, kdy založil firmu ACT – Advanced Composite Technolgies. Více >
Christensen Arms – Hunter 270 WSM

K NĚKTERÝM PRÁVNÍM OTÁZKÁM PASTEVCTVÍ V HONITBĚ

Myslivost 12/2011, str. 61 Mgr. Ondřej ZEMANDL
Počet komentářů: 0
Dovolím si na tomto místě navázat na článek Elektrické ohradníky v honitbách kolegy JUDr. Kollára, který vyšel v Myslivosti 12/2010. Tématu se sice opět chopím z pohledu právníka, stranou však neponechám ani praktické aspekty věci, jak byly popsány mimo jiné v článku doc. Kamlera a Mgr. Literákové Dobytek vs. zvěř na pastvinách: Boj o potravu a prostor! (Myslivost 7/2011). Více >
K NĚKTERÝM PRÁVNÍM OTÁZKÁM PASTEVCTVÍ V HONITBĚ

Závěry z konference „Černá zvěř – problém stále aktuální“

Myslivost 12/2011, str. 72
Počet komentářů: 1
Dne 14. října 2011 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila jednodenní konference s názvem „Černá zvěř- stále aktuální problém“, kterou ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Okresním výborem ČMMJ ve Žďáru nad Sázavou uspořádal Středoevropský institut ekologie zvěře a Institut ekologie zvěře VFU Brno. Více >
Závěry z konference „Černá zvěř – problém stále aktuální“

Osudové okamžiky Václava Svobody

Myslivost 12/2011, str. 76 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mnohokrát jsem měl tu čest uvádět při různých mysliveckých akcích vystoupení známého vábiče zvěře Václava Svobody. Je také pravidelným členem poroty při soutěžích ve vábení jelenů, lektorem při kurzech vábení jelenů, a nebo poutavým přednášejícím při přednáškách před studenty na lesnických školách. Více >
Osudové okamžiky Václava Svobody

Lov jelenů na Novém Zélandu

Myslivost 12/2011, str. 82
Počet komentářů: 0
Jelen lesní byl, jak je všeobecně známo, introdukován i do částí světa, kde se původně nevyskytoval. Takto byl na přelomu 19 a 20. století dovezen například do Jižní Ameriky nebo na Nový Zéland, kde našel, soudě podle mohutnosti trofejí, lepší podmínky k životu nežli v původní vlasti. Jelen se musel přizpůsobit i opačnému příchodu ročních období, takže na jižní polokouli probíhá jelení říje v měsíci březnu a dubnu, a to znamená fakticky podobně jako na severní polokouli počátkem podzimního období tak, aby se kolouši rodili stejně jako u nás do období optimální potravní nabídky. Více >
Lov jelenů na Novém Zélandu

Toyota Land Cruiser GRJ71 - Formule off-road

Myslivost 12/2011, str. 88 Jiří Kaloč
Počet komentářů: 0
Užitková Toyota Land Cruiser série 70 Heavy Duty se sice vyrábí již 27 let, ale ve svém segmentu stále představují absolutní špičku. Vyzkoušeli jsme si atraktivní krátký, na našich silnicích ne tak obvyklý model s plátěnou střechou poháněný výkonným zážehovým šestiválcem 4,0 litru. Více >
Toyota Land Cruiser GRJ71 - Formule off-road

MIKROP ČEBÍN, a. s. - výživa a krmení pro lesní zvěř

Myslivost 12/2011, str. 90
Počet komentářů: 0
I když je už čas podzimních naháněk a honů, vrátíme se v čase do doby pozdního jara, a to k výstavě Natura Viva 2011 v Lysé nad Labem. Při prohlídce jednotlivých expozic jsme se zastavili u tradičního vystavovatele na této výstavě, společnosti z jižní Moravy - MIKROP ČEBÍN, a. s. V expozici této společnosti, která se zabývá výživou hospodářských zvířat, jsme se seznámili s majitelem Josefem Mojžíšem. Jeho láskou je totiž myslivost a jak to tak v životě chodí, seznámil nás jiný, nadšený myslivec a obchodní partner časopisu, Vladimír Wimmer, výrobce posedů z Příbramska. Majitel MIKROPu totiž oceňuje kvalitu posedů „od Wimmerů“, naopak ve středočeské honitbě pan Wimmer využívá krmiva dovážená z jižní Moravy. Více >
MIKROP ČEBÍN, a. s. - výživa a krmení pro lesní zvěř
Zpracování dat...