ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Co můžeme jako myslivci pro další období nabídnout?

Myslivost 8/2011, str. 7 JUDr. Jiří KŠICA
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři Myslivosti, běh času se přehoupl do druhé poloviny roku 2011 a nelze si nevšimnout, že již nyní se široká česká myslivecká veřejnost velmi intenzivně zaobírá jarem 2013. Pravděpodobně je zbytečné klást otázku koncentrovanou do jednoho zájmenného příslovce vyjadřující dotaz po příčině či důvodu. Ale pro pořádek. Více >
Co můžeme jako myslivci pro další období nabídnout?

Blíží se konec nájemních smluv na honitby

Myslivost 8/2011, str. 10 JUDr. Jiří KŠICA, JUDr. Milan KADERKA
Počet komentářů: 2
Pro potřeby stručného náhledu do problematiky zániku smlouvy o nájmu honitby v důsledku uplynutí doby a procesu uzavření nové nájemní smlouvy na další období budeme uvažovat o běžné honitbě. Tedy takové honitbě, kde dřívější správní rozhodnutí a další akty a úkony ve vztahu k této honitbě a jejímu držiteli jsou platná a účinná. Rovněž na stranách pronajímatele a nájemce budeme hovořit o obvyklém pronajímateli nebo nájemci, tedy subjektech, kteří neztratili, a nadále mají způsobilost být držitelem nebo nájemcem honitby podle platných předpisů. Více >
Blíží se konec nájemních smluv na honitby

Červen - měsíc myslivosti a nejen o něm

Myslivost 8/2011, str. 32 Ing. Jan ČERNÝ
Počet komentářů: 4
K otázce, jestli ještě chceme „Červen – měsíc myslivosti,“ patří současně i otázka, jak dokážeme původní pojetí přenést do dnešní doby. Od roku 1959 došlo k řadě změn ve společnosti a i v provozu myslivosti. Mít „svůj“ měsíc, to bylo (a mohlo by i nadále být) pro myslivce velice povzbudivé a žádoucí. Avšak změnila se forma a možná i obsah pojmů. Více >
Červen - měsíc myslivosti a nejen o něm

Jak dál s mysliveckým plánováním – nejčastější problémy v praxi

Myslivost 8/2011, str. 14 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V předchozím příspěvku jsem se věnoval problematice kolem legislativy upravující myslivecké plánování a rád bych na ni navázal rozborem nejčastějších problémů a chyb, se kterými se může uživatel při získávání údajů pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě setkat. Více >
Jak dál s mysliveckým plánováním – nejčastější problémy v praxi

Mezinárodní komise CIC v Bratislavě 2011

Myslivost 8/2011, str. 16 Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph. D.
Počet komentářů: 0
Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora se, v návaznosti na tradici, rozhodli v roce 2011 uspořádat celostátní mysliveckou výstavu s mezinárodní účastí. V odstupu šesti let od poslední velmi úspěšné celostátní výstavy v Nitře roku 2005 byly pro konání výstavy zvoleny prostory výstaviště Incheba Expo v Bratislavě. Vlastní výstavě předcházelo neveřejné hodnocení shromážděných silných trofejí podávajících informaci o trendech v kvalitě chovu, vývoji životních podmínek zvěře a uplatňovaných selektivně-chovatelských kritériích. Více >
Mezinárodní komise CIC v Bratislavě 2011

Myslivecká rána

Myslivost 8/2011, str. 12 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Mysliveckou ranou rozumíme zásah zvěře palnou zbraní, který splňuje některá základní kritéria. Především jde o to, aby zásah zaručil spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře bez zbytečného trýznění, dále aby znehodnocoval zvěřinu v co nejmenším rozsahu a navíc v místech, kde je málo kvalitní. V neposlední řadě usilujeme o to, aby zvěř byla ulovena v souladu s mysliveckými předpisy, zvyklostmi a mysliveckou etikou. Více >
Myslivecká rána

Slavná minulost i současnost bažantnic Lesního závodu Židlochovice

Myslivost 8/2011, str. 19 Ing. Martina Nentvichová, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Historie a vývoj bažantnic První doložená zmínka o chovu bažantů na Židlochovicku pochází z r. 1697. Šlo zřejmě o bažantnici se současným názvem Proklatá. Bažantnice vznikaly v místech, kde bažantí zvěř nacházela mimořádně vhodné přírodní podmínky a její populace dosahovala vysoké početnosti. Obliba lovu bažantů byla spojena především s rozvojem brokových zbraní a se zájmem šlechtických rodů vlastnících židlochovické panství o myslivost. Více >
Slavná minulost i současnost bažantnic Lesního závodu Židlochovice

KULOVNICE RÖSSLER TITAN

Myslivost 8/2011, str. 22 Dr. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Parametry, používání, test přesnosti, novinky Praktické použití kulovnice Rössler Titan 6 K ověření vlastností kulovnic Rössler Titan 6 jsme měli k dispozici pro dlouhodobé používání dvě kulovnice. Jednu o ráži 8 x 57 JS a druhou .308 Win. Z každé zbraně jsme vystřelili asi 40 ran do terče i při lovu zvěře za různých klimatických podmínek. První dojem při uchopení zbraně je velmi příjemný, kdy téměř okamžitě získáme k zbrani sympatický vztah. Je velmi vyvážená, designem krásná, s dokonalým čistým dílenským zpracováním, pažba tvarově i kresbou dřeva přitažlivá, úchopy ergonomicky správné, povrchová úprava skvělá. Více >
KULOVNICE RÖSSLER TITAN

Význam chovatelských přehlídek trofejí

Myslivost 8/2011, str. 34 Ladislav HOLEŠ,
Počet komentářů: 0
Pořádání chovatelské přehlídky trofejí jako důkazu hospodaření se zvěří Jako člen hodnotitelské komise trofejí ulovené zvěře a zároveň jako pracovník státní správy myslivosti jsem vždy byl přesvědčen o smysluplnosti pořádání chovatelských přehlídek trofejí ulovené zvěře, a to nejen pro potřeby nás myslivců. Tvrdím, že výsledky chovatelské přehlídky jsou jedním z jasných důkazů pro veřejnost o tom, jak myslivci daného regionu hospodaří se zvěří. Zároveň tato přehlídka může sloužit jako součást ekologické výchovy školních dětí, pokud děti dostanou při návštěvě chovatelské přehlídky náležitý výklad od zkušených myslivců k jednotlivým exponátům, což v konečném důsledku pomáhá měnit negativní názor veřejnosti na myslivce a jejich úlohu v přírodě. V okrese Žďár nad Sázavou se snažíme výše uvedené myšlenky při pořádání chovatelských přehlídek naplňovat a v následujících řádcích bych čtenáře Myslivosti rád seznámil, jakým způsobem to děláme. Více >
Význam chovatelských přehlídek trofejí

Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Mistrovství republiky ve vábení jelenů

Myslivost 8/2011, str. 90 Marcela Kuklová
Počet komentářů: 0
Již tradičně poslední červnovou sobotu se v prostorách Lesnického, mysliveckého a rybářského muzea Ohrada konaly jubilejní 10. Národní myslivecké slavnosti. Každoročně připravuje vedení muzea ve spolupráci s naší redakcí celodenní program, jehož vyvrcholením bývá Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Více >
Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Mistrovství republiky ve vábení jelenů

STEYR MANNLICHER

Myslivost 8/2011, str. 30 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Při představování kvalitních zbraní nesmíme opomenout dnes už legendární značku Steyer - Mannlicher. Historie této továrny sahající až do poloviny devatenáctého století je tak bohatá a spjatá s mnohými odborníky z Čech, že se jí budeme věnovat v několika dílech. Nejprve však k současné výrobě, její kvalitě, finesách a nabízeným produktům. Více >
STEYR MANNLICHER

Význam políček a okusových ploch pro zvěř na Podřipsku

Myslivost 8/2011, str. 36 Ing. et Ing. Jitka Kůtová
Počet komentářů: 0
Struktura krajiny je zásadní pro výskyt zvěře. Mezi základní životní podmínky zvěře patří klid, kryt, prostor a potrava. Zkoumáním potravní nabídky, která je ve vybraných honitbách Podřipska zajišťována cílenou mysliveckou péčí (okusové plochy a políčka pro zvěř), byla dokládána úživnost jednotlivých lokalit. Výše úživnosti byla zjišťována ze složení, výměry a tvaru okusových ploch a políček pro zvěř. Statistickými metodami byla hledána síla vazeb mezi výskytem zvěře a výskytem ploch pro zvěř. Výsledky vyhodnocení potvrdily tuto závislost a podpořily i tvrzení, že při vytvoření vhodných životních podmínek lze udržet, ale i navrátit jednotlivé druhy zvěře do krajiny. Více >
Význam políček a okusových ploch pro zvěř na Podřipsku

Dalekohledy Eschenbach 8 x 42B Bison a 8 x 25B Club

Myslivost 8/2011, str. 39 Martin Helebrant
Počet komentářů: 4
Není to tak dlouho, co jsem vám představil dalekohledy firmy Eschenbach řady Magno, mimo jiné i ve zvětšeních 8 x 42B a 8 x 25B. Nevycházely z testu nijak špatně a umím si docela dobře představit jejich použití v běžné lovecké praxi. Prostě solidní střední třída v dobré ceně, ale žádný Swarovski nebo Zeiss. Více >
Dalekohledy Eschenbach 8 x 42B Bison a 8 x 25B Club

V soukromém srnčím království

Myslivost 8/2011, str. 50 Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Asi v současné době není v České republice mnoho myslivců, kteří by neznali jméno chovatele srnců, soukromého výzkumníka a autora mnoha článků a přednášek Pavla Scherera ze Sudic u Boskovic. Jeho závěry a poznatky vzbuzují mnoho debat, polemik, způsobily určitě zvýšení zájmu o biologii a chov srnčí zvěře. Málokdo ale ví, v jakých podmínkách sledování probíhají. Proto jsem se koncem června vypravil do sluncem zalité krajiny Boskovické brázdy a nedaleko Sudic u Boskovic navštívil ono dnes tak populární srnčí království. S Pavlem si vzhledem k pravidelné a úzké spolupráci a vzhledem ke společnému členství v Klubu autorů tykáme, což s dovolením zachovám i v tomto rozhovoru. Více >
V soukromém srnčím království

V srdci severského Nordik Predator

Myslivost 8/2011, str. 60 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
V červenci loňského roku jsem dostal pozvání od P-A Åhlena (dále P-A) na prohlídku jeho fabričky na výrobu vábniček Nordik Predator spojenou s lovem losa a tetřeva. Více >
V srdci severského Nordik Predator

Jak je to s ocelovými broky?

Myslivost 8/2011, str. 64 red
Počet komentářů: 4
Pro letošní loveckou sezonu začaly platit změny v používání brokových nábojů. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění, zakazuje s účinností od 31. prosince 2010 používat k lovu vodního ptactva „náboje s olověnými broky“. Více >
Jak je to s ocelovými broky?

Nový myslivecký nápoj MYSLIVECKÁ, bylinná hořká

Myslivost 8/2011, str. 79 Připravil Jiří KASINA a Martina NENTVICHOVÁ
Počet komentářů: 0
Nový alkoholický nápoj, určený pro myslivce, začala vyrábět firma ARNIKA Josef Šmerda a synové. Pana Šmerdu jsme navštívili v Drmoulu, nedaleko Mariánských Lázní, abychom se o chuti nového nápoje i jejich dalších produktech dozvěděli víc. Více >
Nový myslivecký nápoj MYSLIVECKÁ, bylinná hořká

Setkání Klubu autorů v Beskydech

Myslivost 8/2011, str. 88 Josef Drmota
Počet komentářů: 4
První polovina června je vyhrazena nejen mysliveckým akcím souvisejícím s „Měsícem myslivosti“. Ve stejném období se také pravidelně setkávají v rámci společného výjezdního zasedání členové Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Více >
Setkání Klubu autorů v Beskydech

IMPALA v praxi

Myslivost 8/2011, str. 72 Bc. Radek JIRKOVSKÝ
Počet komentářů: 0
„Představte si náboj, kterým můžete ulovit silného losa nebo tetřívka k vypreparování, zajíce pro kuchyňskou úpravu či obrovského divočáka, buvola na 15 metrů a antilopu na vzdálenost 300 metrů. A to za pomocí jedné jediné ráže se stejnou střelou.“ Toto je věta z propagačního katalogu rakouské firmy IMPALA. Je to věta pravdivá a reálná? Více >
IMPALA v praxi
Zpracování dat...