ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2011

Jak je to s ocelovými broky?

Myslivost 8/2011, str. 64  red
Pro letošní loveckou sezonu začaly platit změny v používání brokových nábojů. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění, zakazuje s účinností od 31. prosince 2010 používat k lovu vodního ptactva „náboje s olověnými broky“.
Tento zákaz není žádná novinka. Dohoda o používání netoxických broků je již z roku 1991 a platí řadu let v mnoha státech nejen na americkém kontinentu, ale postupně je přijímán i v Evropě. Cíl je jednoznačný – zamezit kontaminaci přírody olovem. To znamená, že by neměly být užívány ani náboje, obsahující poměděné olověné broky. Vrstvička mědi tvoří dost chatrnou ochranu povrchu broku a navíc je prokázán toxický vliv mědi na plankton a měkkýše. Zbývá tedy střelivo s hromadnou střelou z jiných kovů. V úvahu prakticky přichází jen vizmut, wolfram, zinek, a železo.
Mezi myslivci koluje spousta polopravd, fám a různých dezinformací. Rozhodli jsme se, že se pokusíme na nejčastější dotazy odpovědět a předat čtenářům co nejvíce informací. Článek od výzkumníků přinášíme na jiném místě tohoto čísla, pro další praktické informace jsme se obrátili do prodejní praxe, požádali jsme o odpověď na několik nejčastějších dotazů Tomáše Snížka, zástupce našeho největšího prodejce zbraní a střeliva, firmy ARMS CZ.
 
Z čeho se ocelové broky vyrábějí?
S ohledem na cenu a rozšíření ve světě hrají vůdčí roli náboje s ocelovými broky. Ve skutečnosti se však jedná o měkké železo. Čeština je schopna tento rozdíl odlišit, ale v angličtině je to prostě STEEL. Vzhledem k tomu, že výraz „ocelové broky“ již zakořenil v odborné terminologii, používá se po celém světě.
Broky vyrobené z jiných materiálů jako je vizmut, wolfram nebo zinek, jsou výrazně dražší a proto se i výsledný brokový náboj prodává za vyšší cenu než náboj s ocelovými broky. Jejich obliba je proto minimální.
 
Jaký je rozdíl mezi náboji s ocelovými broky?
Na trhu jsou dvě skupiny nábojů. Jedny jsou takzvané „ordinaires“ (francouzský výraz) neboli obyčejné či běžné, nebo také nízkotlaké. Ty jsou určeny pro všechny brokové zbraně dané ráže, které úspěšně prošly kusovým ověřením a mají tedy vyraženu platnou zkušební značku. A samozřejmostí je dobrý technický stav. Jsou to: pro ráži 12x70 do průměru broku 3.30 mm bez ohledu na zahrdlení,
pro ráži 16x70 do průměru broku 3,05 mm bez ohledu na zahrdlení, pro ráži 20x70 do průměru broku 3,05 mm bez ohledu na zahrdlení.
Dále můžeme zakoupit střelivo „haute performance“, tedy vysokovýkonné. To je však určeno jen pro zbraně, které prošly speciální vyšší tlakovou zkoušku a jsou označené zkušební značkou pro tuto zkoušku. Do této kategorie spadá střelivo s větším průměrem broků než 3,30 mm pro ráži 12x70 a větším než 3,05 mm pro ráži 16x70 a 20x70. Náboje ráže 12x70 nebo 20x70 které jsou označené nápisem, HAUTE PERFORMANCE (vysokovýkonné). Dále jsou to náboje s délkou větší než 70 mm, a to jsou 20x76, 12x76 nebo 12x89.
 
Tyto náboje mi zničí mojí zbraň.
Plastový chránič (košík) je jiné konstrukce než ten pro olověné broky. Košík pro ocelové broky má silnější a delší stěny, díky čemuž v průběhu výstřelu odděluje náplň od hlavně při celém jejím pohybu vývrtem. Pokud budete dbát upozornění na spotřebitelském obalu střeliva a budete znát technický stav své zbraně, pak jistě toto střelivo vaši zbraň nepoškodí.
 
Z jakého zahrdlení hlavní mohu tyto náboje střílet?
Nízkotlaké 12x70 s broky do 3,30 mm, 20x70 a 16x70 s broky do 3,05 mm můžete používat ve zbrani s jakýmkoli, tedy i s plným zahrdlením. U zbraní které mají značku pro vyšší tlakovou zkoušku, můžete použít jakékoliv zahrdlení pro ráži 12 do průměru broku 4,0 mm a pro ráži 20 do 3,30 mm. Pokud se budou používat broky o větším průměru, musí být zahrdlení maximálně 0,5 nebo menší.
 
Jaký je rozdíl ve výkonu proti nábojům s olověnými broky?
„Ocelové“ broky jsou z materiálu, který má nižší měrnou hmotnost (hustotu) než olovo, a to znamená, že ztrácejí výrazně rychlost, a tím i účinný dostřel. Je třeba mít na paměti, že vzdálenost, na kterou jste, zvyklí lovit, bude kratší asi o jednu třetinu. Máte-li například brokovnici ráže 12 bez vyšší zkoušky, můžete použít, bez rizika jejího poškození, největší brok o průměru 3,30 mm. Na své dráze však tento bude rychleji ztrácet rychlost, a tedy i kinetickou energii než olověný brok stejné velikosti a stejné počáteční rychlosti. Ideální vzdálenost pro spolehlivé usmrcení kachny bude asi 20 m.
 
Budou se vyrábět i náboje s hrubými broky?
Broky větší než 4,5 či 5,16 mm jsou dnes používány spíše pro lov hus, kdy se střílí na větší vzdálenosti. Zde však narážíme na problém, kolik velkých broků se nám do chrániče vejde. A samozřejmě, že zbraň musí mít vyšší tlakovou zkoušku a zahrdlení menší než ½ choke. V budoucnu se možná i v České republice prosadí pro tyto lovy ráže 12x89, kde je v nábojnici dostatečný prostor pro větší množství broků.
 
Jak je to s bezpečností?
Ocelové broky jsou tvrdší a lehčí než olověné, proto je zvýšené riziko odrazu od vodní plochy nebo od větví. Proto je důležité, aby střelci dbali zvýšené opatrnosti. Taktéž je nutné mít na paměti při konzumaci zvěřiny, že si snáze poškodíte chrup kousnutím do ocelového broku než do olověného.
 
Jak se budou zkoušet zbraně pro střelbu náboji s ocelovými broky?
Náboje pro vyšší tlakovou zkoušku mají 1320 Barů a jsou laborované ocelovými broky o průměru 4 mm. To znamená, že zbraň, která bude předložená k této zkoušce, musí mít zahrdlení 1/2 nebo menší. Z každé hlavně se vystřelí tři zkušební náboje. Pokud touto zkouškou bez problémů projde, pracovníci ČUZZS označí zbraň „lilií“, znakem české zkušebny a posledním dvojčíslím roku kdy byla zbraň přezkoušena.
 
Jak to bude s cenou nábojů s ocelovými broky? Budou dražší?
U nábojů s ocelovými broky budou ceny podobné jako u loveckých nábojů s olověnými broky. Nízkotlaké náboje budou asi za 6,50 Kč a náboje 12x76 asi za 8 - 9 Kč.
 
Jak to bude s kontrolami?
Toto je velmi diskutovaný dotaz. Někteří tvrdí, že kontroly budou přísné a časté, další říkají, že k tomu náš státní aparát nemá kapacity a možná ani právo. Málokdo si však uvědomuje, že pokud počínaje touto sezónou bude lovit vodní ptactvo náboji s olověnými broky, tak vlastně porušuje zákon o myslivosti a dopouští se jednoznačně nedovoleného způsobu lovu. Kontrola je potom hlavně na myslivecké stráži a hospodářích mysliveckých sdružení, kteří jsou za vyžadování dodržování zákona o myslivosti zodpovědní.
Od prodejců zbraní a střeliva lze zjistit, jaké množství střeliva s ocelovými broky se prodává, následné porovnání s množstvím uloveného vodního ptactva, bude hrubým vodítkem pro dodržování zákona. Což v případě pochybností o dodržování povede k zintenzivnění kontrol.
 
Jaké jsou tedy problémy s používáním ocelových broků?
V zemích, kde se dlouhodobě používají náboje s ocelovými broky, se poukazuje na to, že rychle se rozpadající broky kontaminují podzemní vodu železem. Vzhledem k tomu že ocelové broky nemají takovou energii, hyne část kachen pouze poraněná někde v rákosí. A v neposlední řadě se množí případy poranění myslivců odraženým brokem. Takže ekologové a další iniciátoři zavedení ocelových broků nyní tápou. Jedna část je stále „pro“, druhá část je „proti“ nebo neví... Nicméně zákon platí a je nutné jej dodržovat! Větší zkušenosti s používáním ocelových broků a s jejich dalším dopadem na ekologii a zvěř prozatím chybí. Až čas a praxe ukáže, zda je tato změna krok dobrým směrem, či zda se časem vrátíme k původním olověným brokům nebo se přikročí k řešení naprosto jinému. Pokud však nebudeme ocelové broky používat, negativní nebo pozitivní dopady se neprojeví a nebude možné dostatečně reálně posoudit správnost nebo chybovost této volby. 
Děkuji za informace
-red-
 
Zpracování dat...