Časopis Myslivost

Kulovnice Mannlicher

Myslivost 9/2011, str. 44  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Lovecké zbraně Mannlicher spolu se služebními zbraněmi jsou vyráběny ve zbrojovce Steyr-Mannlicher, G.m.b.H., sídlící v Kleinramingu u města Steyr v Horním Rakousku nikterak daleko od českých hranic. Nedaleká vzdálenost i zručnost českých řemeslníků založila historickou tradici spojení této zbrojovky s českými zeměmi, kdy v továrně pracovalo mnoho českých odborníků. Nejznámějším a nejvýznamnějším byl například Karel Holub, který byl velkým inovátorem a vynálezcem i manažerem, protože pracoval i jako ředitel celé zbrojovky. Z jeho díla lze vzpomenout například konstrukci zásobovacího ústrojí, které později použil Mauser nebo konstrukci první rakouské zadovky systému Werndl, jejímž byl vlastně autorem.
V období Rakousko Uherska byla zbrojovka hlavním dodavatelem císařské armády, ale neobešla se bez spolupráce s jinými výrobci, puškařské dílny a závody v Čechách, především ve Vejprtech, odkud byly nakupovány celé zámkové soustavy.
Ještě jedna zajímavost v okolí Steyru je vázána k Čechám. Nedaleko od Kleinramingu leží zámek Artstetten, kde jsou pohřbeni následník trůnu František Ferdinand d’Este a jeho žena Žofie Chotková, kteří měli hlavní sídlo na středočeském Konopišti.
Našim hlavním tématem jsou však lovecké kulovnice Mannlicher. Historie opakovacích kulovnic Mannlicher počíná již v 80. letech 19. století, kdy začala výroba později legendárních opakovacích kulovnic s přímotažným závěrem. První opakovačkou ve výzbroji Rakousko-Uherské armády byla puška Mannlicher vz. 1888, která pak byla ve výzbroji i jiných armád včetně první výzbroje poválečné ČSR.
 
Nosným výrobním programem jsou lovecké kulovnice MANNLICHER CLASSIC a MANNLICHER LUXUS s klasickým závěrem Mauser.
Kulovnice Mannlicher Classic je pokračovatelem úspěšného typu SBS (Safety Bolt Systém – bezpečný závěrový systém) ve zdokonalené formě. Závěr SBS je vybaven zvláštní bezpečnostní planžetou, která zajišťuje bezpečný odfuk spalných plynů za všech okolností případné závady náboje nebo překážky v hlavni tak, aby nikdy nebyl ohrožen střelec. Pevnostní testy závěru SBS probíhají dokonce tak, že do hlavně je vtemována střela a poté je dalším nábojem vystřeleno. Závěr, ani po tak extrémním namáhání, nesmí být porušen.
Hlavně pro všechny typy loveckých i služebních kulovnic jsou kovány za studena se stejnými postupy a pod stejnými kvalitativními nároky. Hlavně mohou být osazeny mechanickými mířidly nebo bez nich, případně může být hlaveň kanelována zvláštními podélnými vybráními ke zvýšení tuhosti.
U kulovnice Classic je použit klasický závěr typu Mauser se čtyřmi uzamykacími ozuby uspořádanými ve dvou řadách. Závěr je uzamykán do lůžka závěru. Spoušťový systém je na přání vybaven francouzským napínáčkem se seřiditelným odporem. Spoušť má naprosto přesný, extrémně krátký chod umožňující dokonale komfortní a perfektní přesnost střelby. Továrně je odpor spouště seřízen v základním nastavení na odpor 18 – 20 N, ale je možné velikost odporu jakkoliv seřídit, což je velkou výhodou, která není u ostatních zbraní obvyklá. Seřízení odporu spouště je jednoduché pomocí šroubků.
Pojistka spoušťového mechanismu je třípolohová. První poloha zajišťuje „vše“, při druhé je zajištěno spoušťové ústrojí, ale závěrem lze pohybovat a třetí je poloha „fire“ – tedy střelba. Ovládač pojistného systému je umístěn za závěrem, jeho ovládání je jednoduché a intuitivní. Samotný chod pojistky je hladký a naprosto bezhlučný. Oproti předchozím typům, kde byl použit typický mannlicherovský cívkový zásobník, je u typu Classic zásobník jednořadý se dvěma jisticími ozuby, které umožňují jen částečné zasunutí zásobníku a uzavření závěru bez nabití náboje do nábojové komory.
Pažbení kulovnic Mannlicher Classic je vyrobeno z velmi kvalitního tmavého evropského ořechu, pažba samotná je ve tvaru kapřího hřbetu s výraznou, čistě řezanou bavorskou lícnicí a typickou „mannlicherovskou“ plnou pistolovou rukojetí.
 
Kulovnice Mannlicher Classic jsou vyráběny v těchto variantách:
Mannlicher Classic, Polopažba, Stutzen (celopažba), Mannlicher Classic Mountain (odlehčená horská verze, kanelovaná hlaveň), Mannlicher Semi-Weight a Mannlicher ProHunter (syntetické pažbení zesílené karbonovým vláknem).
 
Konstrukcí se poněkud odlišnou od Mannlicher Classic se vyznačuje vlajková loď v loveckých zbraních - kulovnice Mannlicher Luxus.
Prvním vnějším znakem kulovnic Mannlicher Luxus jsou výměnné boční desky v předpažbí, které mohou být ze stejného dřeva jako pažba, z exotických dřev nebo z kovu pro umístění rytin.
Nejvíce rozdílů u kulovnice Mannlicher Luxus oproti Classic je však uvnitř zbraně. Dokonalé spoušťové ústrojí, extrémně přesná hlaveň a její uložení, stejně jako pojistka jsou totožné konstrukce jako u typu Classic, ale další uzly už jsou zcela rozdílné.
Závěr kulovnice Mannlicher Luxus je šestinásobný klasický Mauser tj. má šest ozubů uspořádaných ve dvou řadách. Závěr se oproti typu Mannlicher Classic uzavírá do hlavně, což je velmi významná a pokroková změna. Uzamykání závěru do hlavně je zatím nejdokonalejší a nejpřesnější uzamčení závěru jak z hlediska pevnosti, tak z hlediska jednoho ze základních předpokladů přesné střelby, a to vytvoření a zejména trvalého zachování přesné závěrové vůle.
Uzamykání závěru do hlavně, kromě prioritní pevnosti a přesnosti závěru, umožňuje snadnou výměnu stávající hlavně za hlaveň v jiné ráži.
U jiných kulovnic s obdobným systémem může nastat problém s nastřelením puškohledu, který, když je upevněn na pouzdru závěru, je nutné po výměně hlavně znovu nastřelit. U kulovnice Mannlicher Luxus není potřeba podstupovat tuto složitou a časově náročnou operaci, ke které potřebujeme schválenou střelnici, protože montážní lišta pro upevnění puškohledu – lišta Steyr Swing Mount pro otočnou montáž Steyr Swing Mount nebo Picatinny – je integrována přímo v hlavni. Tak může být na každé hlavni upevněn buď samostatný puškohled, nebo je možno použít jeden puškohled s variabilní fixací nastřelených hodnot (například Swarovski, Kahles nebo Zeiss) i pro hlaveň jiné ráže.
Umístění upevňovací lišty montáže puškohledu přímo na hlaveň je skutečně nápadité a velmi praktické a vítané nejen pro africké lovy, kdy může být potřeba vzít jednu hlaveň pro dálkovou střelbu a druhou pro lov těžké zvěře. Přijde vhod ale i v tuzemských podmínkách, kdy je možno jednu hlaveň lehké ráže používat pro běžné lovecké situace a jinou hlaveň s těžší ráží pak například pro společné (naháňkové) lovy. Uvedený systém nenabízí žádný jiný výrobce, což spolu s celkovou úrovní zbraně, která patří do nejvyšší kategorie z hlediska kvality a konstrukčního provedení, činí kulovnici Mannlicher Luxus nanejvýš atraktivní.
Pažbení kulovnic Mannlicher Luxus je vyrobeno z velmi kvalitního tmavého evropského ořechu, hlaviště pažby je tvarováno jako kapří hřbet s ergonomicky posazenou bavorskou lícnicí. Pažba má typicky „mannlicherovskou“ výraznou a plnou pistolovou rukojetí, která umožňuje pevný úchop a spolehlivé dotažení do ramene.
Kulovnice Mannlicher Luxus jsou vyráběny ve variantě dlouhé nebo zkrácené (Mannlicher Luxus Mountain).
Dobrou zprávou pro levoruké střelce je skutečnost, že ve výrobním programu firmy Steyr-Mannlicher je i plnohodnotné levé provedení (pažba i systém) klasické i zkrácené verze kulovnice Mannlicher Luxus.
U obou typů kulovnic jsou nabízeny různé povrchové úpravy, od běžného černění, ovšem s tvrdým nitridovým povrchem, přes klasické hluboké modření až po nejnovější, firmou Steyr-Mannlicher patentovanou, plazmovou úpravu povrchu s tvrdostí 65 HRC (Mannox®). Tvrdost této černě matné povrchové úpravy, kterou nemá žádný jiný výrobce, zajišťuje její naprostou odolnost proti odření i velmi tvrdými kovovými předměty a samozřejmě i absolutní ochranu proti povětrnostním vlivům. Ve zkušebně jsme měli možnost porovnat testované povrchové úpravy vystavené i agresivnímu slanému a kyselému prostředí. Plazmový povrch Mannox®vykazoval i zde výjimečnou odolnost.
Montáž jednotlivých uzlů a celé zbraně probíhá na jednom pracovišti tzv. hnízdovým způsobem (podobně probíhá například u automobilky VW montáž typu Phaeton). Zde každý puškař provede finální kontrolu jednotlivých dílů, provede ruční seřízení uzlů a konečnou montáž. Tímto způsobem je docilována spolehlivá kvalita se 100% adresnou osobní zárukou
Kulovnice Mannlicher Classic je vhodná pro uživatele, kteří požadují vysokou kvalitu zbraně, výjimečnou přesnost a dlouhou životnost zbraně za relativně velmi přístupnou cenu v porovnání se špičkovými užitnými vlastnostmi a úrovní zpracování kulovnice.
Kulovnice Mannlicher Luxus je určena pro nejnáročnější klientelu, protože patří v současné době k nejlepším továrně vyráběným zbraním. Na kulovnici Mannlicher Luxus jsem neshledal sebemenší nedostatek. Tato zbraň, vedle výjimečné kvality nabízí majiteli i možnost luxusu individuální úpravy zbraně volbou kvality pažbení, stylu a materiálu výměnných bočních panelů a výměnných hlavní, navíc s dotykem výjimečnosti a luxusu.
Na závěr se lze zmínit o provedení kulovnice Mannlicher Pro Hunter, která používá systému Mannlicher Classic, s tím, že je uložen do plastové pažby s karbonovými vlákny a silikonovým povrchem. Je třeba se zmínit, že plastové pažby, z důvodu své jedinečné praktičnosti, získávají na stále větší oblibě. Například v Rakousku a v Německu je provedení Pro Hunter považováno za vynikající volbu pro profesionální lesníky, lovecké průvodce nebo začínající myslivce.
 
Přehled provedení kulovnic Mannlicher
1. Mannlicher Classic délka hlavně 600 mm, .222 Rem., .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06 Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win.,.30-06 Spr., 8x57 JS, 9,3x62, zásobník 4 rány, celková délka 1150 mm, hmotnost prázdná 3,3 kg
2. Mannlicher Classic délka hlavně 650 mm,7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 7 mm WSM, .270 WSM, .300 WSM, 8x68 S, .300 Wthby. Mag., zásobník 3 rány, celková délka 1200 mm, hmotnost prázdná 3,6 kg
3. Mannlicher Classic Stutzen, délka hlavně 508 mm, .222 Rem., .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06 Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win.,.30-06 Spr., 8x57 JS, 9,3x62, zásobník 4 rány, celková délka 1060 mm, hmotnost prázdná 3,3 kg
4. Mannlicher Classic Mountain, délka hlavně 508 mm, .222 Rem., .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06, Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win.,.30-06 Spr., 8x57 JS, 9,3x62, zásobník 4 rány, celková délka 1060 mm, hmotnost prázdná 3,4 kg
5. Mannlicher Classic Semi Weight, hlavně 508 mm, 7x64, .308 Win., .30-06 Spr., 8x57 JS, zásobník 4 rány délka, celková délka 1060 mm, hmotnost prázdná 3,6 kg
6. Mannlicher Classic Light, délka hlavně 508 mm,.243 Win.,.270 Win., 7x64,.308 Win., .30-06 Spr., zásobník 4 rány, celková délka 1060 mm, hmotnost prázdná 2,9 kg
7. Mannlicher Luxus, délka hlavně 600 mm, .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06 Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06 Spr., 8x57JS, 9,3x62, .270WSM, .300WSM, zásobník 3 rány / 2 rány WSM, celková délka 1115 mm, hmotnost prázdná 3,0 kg
8. Mannlicher Luxus, délka hlavně 650 mm, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 7 mm WSM, .270 WSM, .300 WSM, 8x68 S, .375HH, zásobník 3 rány, celková délka 1165 mm, hmotnost prázdná 3,3 kg
9. Mannlicher Luxus Mountain, délka hlavně 508 mm, .243 Win., 6,5x55 SE, 25-06 Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06 Spr., 8x57JS, 9,3x62, zásobník 3 rány, celková délka 1023 mm, hmotnost prázdná 2,9 kg
10. Mannlicher Pro Hunter - plastové pažbení, délka hlavně 600 mm,.222 Rem., .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06Rem., .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win.,.30-06 Spr., 8x57 JS, .338 Federal, zásobník 4 rány, celková délka 1150 mm, hmotnost prázdná 3,5 kg
11. Mannlicher Pro Hunter - plastové pažbení, délka hlavně 650 mm / 600 mm WSM .300 Win. Mag., 9,3x62, 7 mm WSM, .270 WSM, .300WSM, .300 Wthby. Mag., zásobník 3 rány, celková délka 1200 mm / 1150 mm WSM, hmotnost prázdná 3,7 kg / 3,5 kg WSM
12. Mannlicher Pro Hunter Mountain – plastové pažbení, délka hlavně 508 mm, .222 Rem., .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .25-06 Rem., .270 Win., 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06Spr., 9,3x62,zásobník 4 rány,
celková délka 1050 mm, hmotnost prázdná 3,3 kg
13. Mannlicher Pro Hunter Mountain Stainless – plastové pažbení, délka hlavně 508 mm, 6,5x55 SE, .25-06 Rem., .270 Win., 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06 Spr., zásobník 4 rány, celková délka 1050 mm, hmotnost prázdná 3,3 kg
14. Mannlicher Big Bore - plastové pažbení, délka hlavně 550 mm, .450 Marlin, zásobník 3 rány, celková délka 1075 mm, hmotnost prázdná 3,8 kg
15. Mannlicher Pro African - plastové pažbení, délka hlavně 600 mm, .30-06 Spr., 9,3x62, .338 RCM, .375 Ruger, zásobník 4 rány, celková délka 1150 mm, hmotnost prázdná 3,5 kg
16. Mannlicher Pro Alaskan - plastové pažbení, délka hlavně 600 mm, .30-06 Spr., .338 RCM, .375 Ruger, zásobník 4 rány, celková délka 1150 mm, hmotnost prázdná 3,5 kg
 
Test kulovnic Mannlicher
Testování kulovnic Mannlicher nám bylo umožněno na podnikové střelnici Steyr-Mannlicher nedaleko Vídeňského Nového Města, kde je rozsáhlý areál s možností střelby na všechny brokové a kulové disciplíny.
Střelbu jsme prováděli z typů Mannlicher Classic, Mannlicher Luxus a z policejní odstřelovačské pušky Steyr SSG 08.
Kulovnice byly ráže 308 W, použité střelivo Geco, instalované puškohledy Kahles, vzdálenost střelby 100 a 300 m. Systém střelby bench rest. U odstřelovačské pušky použita vestavěná dvojnohá opěrka v předpažbí a jednoduchá opěrka pažby. Před střelbou na vzdálenost 300 m byla provedena korekce puškohledů podle balistiky střeliva, takže zamíření probíhalo na střed terčů.
Osobně jsem střelbu na 100 m považoval jen za „rozcvičku“ a ke střelbě na vzdálenost 300 m jsem přistupoval s určitou obavou. Musím podotknout, že trénovaný střelec na velké vzdálenosti nejsem.
Výsledek byl však překvapující. Z loveckých kulovnic s loveckým puškohledem jsem dociloval rozptyl 3 rány 2R 100 pouze 7 cm. Kolega – zaměstnanec továrny však dociloval přesnosti ještě násobně vyšší. Z policejní „odstřelovačky“ potom pouze necelé 3 cm!
Celkem jsem vystřelil asi 60 ran, u loveckých kulovnic za použití napínáčku a také bez něho. Musím konstatovat, že spouštění je tak dokonalé a přesné, že lepší výsledky jsem dosahoval dokonce bez použití napínáčku.
Při hodnocení výjimečné přesnosti střelby si laik položí otázku jakým kouzlem je takových hodnot u kulovnic Mannlicher dosahováno? Odpověď je jednoduchá. Žádné kouzlo. Jen je třeba vzpomenout vysoké nároky na výrobu hlavní. Použitá vynikající německá hlavňová ocel a technologie výroby. Zde jen můžeme zopakovat, že kování vývrtu probíhá až po odsoustružení vnějšího povrchu. Kován je pouze vývrt bez nábojové komory, která je posléze vystružována. Tento postup znamená, že není kován současně vývrt a komora, jako u jiných výrobců, kdy dochází nejprve k roztažení vnitřního rozměru na rozměr komory a potom ke stažení na rozměr vývrtu. Tak je materiál hlavně vysoce tvářen, přičemž může vznikat vnitřní pnutí, které se později může projevit v nepřesnosti hlavně.
Pokud u hlavní Mannlicher je nalezena jakákoliv nepřesnost po kování, hlaveň není rovnána, ale vyřazována.
To jsou tedy odlišné technologie výroby hlavní u zbraní Steyr Mannlicher od jiných výrobců, které ve výsledku dávají naprostou a nedostižnou přesnost.
Přesnost střelby je dále dána přesnou závěrovou vůlí a dokonalým spoušťovým ústrojím, které umožňuje krátké a hladké spuštění bez nebezpečí stržení zbraně.
 
Závěr
Po zhlédnutí výroby, všech technologických postupů přímo ve výrobním závodě firmy Steyr-Mannlicher v Kleinramingu a po vyzkoušení zbraní na střelnici i při střelbě na extrémní vzdálenosti, musím konstatovat, že kulovnice Mannlicher jsou skutečně výjimečné. Výrobce prokazuje, že pokud se konstrukcí zbraní týká, je ve světové špičce. Použitím v současné době nejdokonalejších technologických postupů, precizním definováním kvality vstupních materiálů, sledováním kvality polotovarů a jednotlivých dílů a konečně pečlivou sestavou zbraně s osobní odpovědností konkrétního puškaře je dosaženo cíle – kulovnice Mannlicher Classic a Mannlicher Luxus splňují nejvyšší nároky zákazníka, jak s ohledem na bezpečnost, přesnost a komfort střelby, tak i s ohledem na estetickou úroveň.
Za to nejlepší v porovnání s ostatními výrobky, které jsem měl možnost vyzkoušet, považuji u kulovnic Mannlicher přesnost střelby a perfektní spoušťové ústrojí s nejdokonalejším chodem ze všech dosud testovaných zbraní.
Zpracování dat...