Časopis Myslivost

Radíme si - Jak správně přikrmovat srnčí zvěř?

Jelikož se blíží jedno z důležitých období pro srnčí zvěř, a to tvorba tukových zásob na zimu, chtěla bych se pozastavit u tzv. krmných automatů pro srnčí zvěř (takto jsem nazvala zařízení, které má zásobník krmiva a při odběru krmiva se korýtko automaticky doplní). O přikrmování zvěře už toho bylo napsáno opravdu hodně, ale stále se setkáváme s různými názory na tuto problematiku.
Srnčí zvěř řadíme mezi přežvýkavce, což znamená, že se jejich žaludek skládá z několika částí - soustavy předžaludků, kterou tvoří bachor, čepec, kniha a vlastního žaludku zvaný slez. Jen v krátkosti zde zdůrazním funkci největšího z předžaludků - bachoru, který nejen u srnčí zvěře plní důležitou funkci. V samotném bachoru se vyskytuje mikrofauna a mikroflóra. Pro jejich správné fungování je zapotřebí, aby zvěř měla stálý, resp. pravidelný přísun krmiva.Vždy, když zvěř přechází na jiný druh krmiva, trvá určitou dobu než si mikrofauna a mikroflóra na přijaté krmivo zvykne. V bachoru dochází k několikahodinovému trávení potravy, k jejímu promíchávání a částečnému mechanickému zpracování tak, aby mohla pokračovat do dalších částí předžaludků. Za jednu minutu dojde v bachoru ke 2 - 3 pohybům. Pro optimální trávení je proto velmi důležité zajistit zvěři potřebný klid.
A co z toho tedy vyplývá pro praxi?
Znamená to, že pokud budeme chodit do krmelce jeden či dvakrát za týden tak, jak se to na mnoha místech i přes odborné znalosti myslivecké populace dosud děje, srnčí zvěř krmivo v lepším případě využije minimálně nebo vůbec. Ekonomická situace není ve všech sdružením zrovna růžová, a když si uvědomíme, že v období přikrmování se zkrmí několik metráků ovsa, ze kterého srnčí zvěř prakticky nic nemá, není to také podnět pro zamyšlení? Navíc, každý dobře zná situaci, kdy v tuhé zimě čeká srnčí zvěř kolikrát už u krmelců, při příchodu člověka pouze kousek poodběhne a po doplnění krmítka se po chvíli vrací a doslova jej vymete. Pak musí opět čekat až se někdo „slituje“ a dojde opět něco dosypat.
Popsanou situaci jsem se rozhodla vyřešit postavením tzv. krmného automatu. Zařízení jsem zhotovila z palet, které slouží např. k převozu náhradních dílů zemědělských strojů. Uvnitř je prostor přehrazen deskou, po které se krmivo samo dosypává skrz otvor do krmítka. Toto amatérsky vybudované krmné zařízení může u někoho vzbudit posměch, přesto svou funkci plní dokonale, a to je jistě nejdůležitější argument.
Do automatů je sypán oves, který se může smíchat s minerály, popř. ho můžeme ještě míchat se šrotovaným senem. Je navíc důležité, aby seno nebylo rozdrceno na příliš malé kousky, mělo by být min. 0,8 mm dlouhé, aby mohlo docházet k přežvykování. Automat se plní začátkem října, a jakmile zvěř začíná brát, je pravidelně dosypáván. Tím je umožněno, že zvěř má dle potřeby neustály přísun ke krmivu. Je třeba také zdůraznit, že se tak dostává i na slabší kusy, na které by již v klasickém krmelci oves nezůstal.
Tímto způsobem přikrmování dochází k vytvoření dostatečné tvorbě tukových zásob. Od ledna dochází k ubírání procentuálního zastoupení ovsa a naopak dochází k navýšení sena. Při používání krmných automatů v zimním období byl zaznamenán menší úhyn srnčí zvěře a u srnců bylo navíc dosahováno vyšších trofejových hodnot.
Předpokládám, že někomu může zřizování takových krmných zařízení připomínat spíše krmení zvěře než její přikrmování, nicméně se domnívám, že v úvodu článku byla celkem dostatečně nastíněna problematika využití předloženého krmiva samotnou zvěří.
Proč se vlastně zmiňuji o tomto způsobu přikrmování? Překvapila mne totiž reakce našeho mysliveckého hospodáře. Poté, co jsem vybudovala toto myslivecké zařízení a umístila jej do místa, kde stojí krmelec, mi jednoduše sdělil, že toto zařízení musím neprodleně odstranit. Přitom různé druhy automatů používá sousední myslivecké sdružení už asi pět let, odkud jsem se také nechala inspirovat. Navíc sousední sdružení, kde jsou v současné době vybudována čtyři taková zařízení, jsou s nimi natolik spokojeni, že zvažují vybudovat další.
Bohužel, někteří lidé stále podceňují pravidelnost přikrmování. Jak tedy vlastně správně přikrmovat srnčí zvěř?
Mgr. Renáta FOLTOVÁ
 
Zpracování dat...