Časopis Myslivost

Rozhovor se senátorem Petrem Šilarem

Myslivsot 6/2012, str. 18  Jiří Kasina
Zápis myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví? Ten leží mnoha lidem pořádně v žaludku!

 

Pravidelní čtenáři Myslivosti si jistě vybaví rozhovor, který jsem před časem vedl se senátorem Petrem Šilarem, příznivcem venkova, venkovských aktivit a a myslivosti v to počítaje. Za senátorem Petrem Šilarem jsem se vypravil do Senátu nyní znova, protože právě on zde inicioval velmi zajímavou a přínosnou akci - slavnostní konferenci pořádanou v souvislosti se zápisem myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví.  Nakonec jsme se ale dotkli i dalších témat.

 

Proč konference o myslivosti a právě v Senátu?

I když jsem senátorem, vždy jsem byl a stále zůstávám hlavně venkovanem. V tzv. vysoké politice jsem proto, že mě zvolili obyčejní lidé a především jejich zájmy tu hájím. Myslivost k venkovu vždycky neodmyslitelně patřila. Tvrdím, že to jsou hlavně fungující spolky, které vdechují vesnici život.  Už jen z tohoto sociologického hlediska by si myslivci zasluhovali daleko intenzivnější podporu ze strany komunálních i celostátních politiků. Jenže realita je taková, že stejně jako v celé společnosti, tak i mezi politiky, mají myslivci své zastánce, ale i vášnivé odpůrce.

 

Určitě diskuze vyvolal nedávný zápis myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví?

U senátní komise pro rozvoj venkova, jejímž jsem předsedou, se setkal zápis myslivosti na seznam kulturního dědictví se značným zájmem. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme akci, která bude nejen oslavou tohoto zápisu, ale zároveň ukáže, jak bohatá a mnohovrstevnatá česká myslivost je.

 

Jak toho chcete dosáhnout?

Tím, že celá akce bude rozmanitá a zaměřená na různé skupiny. Myslivci zaplní Senát ve čtvrtek 14. června. V největším a také nejkrásnějším sále Valdštejnského paláce bude od 9 hodin probíhat odborná konference o myslivosti jako kulturním a společenském fenoménu. Vystoupí tu řada zajímavých odborníků, včetně těch, kteří mají na zápisu lví podíl. Doufáme, že nás svou návštěvou poctí i zástupci mysliveckých organizací z okolních států nebo mezinárodních institucí. Protože kapacita sálu je omezená na 140 míst, zajistili jsme pro zájemce ještě další sál, kde budou moci sledovat konferenci prostřednictvím přímého televizního přenosu. Od vedení Senátu máme dokonce příslib, že pokud nebude 14. června probíhat schůze horní komory (v době uzávěrky nebyl znám termín další schůze Senátu - pozn. redakce), bude přenos konference zpřístupněn i na senátním webu. Přímo nebo ze záznamu by ho tak mohli na internetu shlédnout všichni myslivci, kteří o to budou stát.

 

Takže pořadatelem je jen Senát?

Sami samozřejmě nejsme, musím ještě zmínit, že konferenci připravujeme ve velice úzké spolupráci se Sekretariátem ČMMJ. Neumím si představit, že bychom akci podobného významu a rozsahu připravovali bez jejich pomoci - počínaje výběrem přednášejících, až po organizační záležitosti.

 

Odborná konference je ale jen část celého projektu...

Přesně tak! Na své si v onen červnový čtvrtek přijdou i děti. Pro ně připravili program dobrovolníci z ČMMJ a z Řádu sv. Huberta. Odehrávat se bude v malebném prostředí zahrady Valdštejnského paláce, kam budou mít všichni samozřejmě volný vstup. Protože v zahradě Senátu žije mnoho živočichů (pávi, polodivoké vodní ptactvo), nemohli jsme sem umístit ukázky sokolníků a loveckých psů. I tento problém se nám ale nakonec podařilo vyřešit a sokolníci najdou velmi netradiční útočiště na jednom ze senátních nádvoří. Chybět nebudou ani trubači a další atraktivní ukázky myslivecké činnosti. Nezbývá než doufat, že školy využijí této možnosti a 14. června dopoledne děti do senátní zahrady skutečně přivedou.

Součástí celé akce bude ještě jedna záležitost, a to sice výstava uměleckých děl s mysliveckou tématikou. Instalována bude v tzv. Chodbě místopředsedů. Během 10 dnů si ji budou moci prohlédnout nejen senátoři a jejich asistenti, ale také všichni návštěvníci historických prostor Senátu. Tady patří velké poděkování časopisu Myslivost, který převzal celou organizaci výstavy na svá bedra.

 

Jaký přínos od celé akce očekáváte?

Jak jsem již naznačil, především chceme ukázat, jak bohatá je česká myslivost. Nemusíme si zastírat, že zápis myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví je pro mnoho lidí nepochopitelný a některým dokonce pořádně leží v žaludku. Myslivcům se tímto aktem bezesporu dostalo oficiálního uznání, že jsou nositeli a strážci úctyhodné kulturní tradice. Jenže každá mince má dvě strany. A tak všichni myslivci musí nyní počítat s tím, že budou ještě pod větším drobnohledem než doposud.  Každý náš prohřešek bude využit jako argument, že se myslivost ocitla na seznamu kulturního dědictví neprávem. Pokud jen na chvíli polevíme při zachovávání našich tradic, bude téměř jistě následovat velmi hlasitá a nesmlouvavá kritika. Zkrátka - ušili jsme si na sebe bič a musíme s tím počítat.  

Já ale věřím, že tohle všechno nakonec české myslivosti prospěje. Stejně tak jako u politiků, tak i myslivců platí, že kdo dělá svou práci poctivě, u koho se sliby proměňují v činy a kdo má čisté svědomí, nemá se čeho obávat a může se za své názory a činy vždycky postavit. A takových lidí je podle mně mezi myslivci většina.

Připravil Jiří KASINA

Zpracování dat...