ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Nová databáze členů Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.

Myslivost 11/2012, str. 5 Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,
Počet komentářů: 0
Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, možná jste již zaznamenali určitou nervozitu ohledně vybírání členských příspěvků ČMMJ, resp. nové databáze členů ČMMJ pod názvem SW Diana. Často to bylo způsobeno nedostatkem informací nebo i laickým či vědomým zkreslováním skutečností. Více >
Nová databáze členů Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.

Kam až chodí jeleni z Doupovských hor


Počet komentářů: 0
Na začátek věnuji několik vět druhovému názvu jelena. V současné době není zcela ujednoceno v českém názvosloví pojmenování jelena Cervus elaphus a v odborných kruzích je používán název lesní i evropský. V podmínkách Doupova preferuje jelen spíše křoviny než les, budu tedy používat druhový název jelen evropský, i když, pokud bychom měli být důslední, vzhledem k areálu rozšíření jelena by se hodil spíše překlad anglického názvu „jelen červený“, v tomto článku však vystačíme s pojmenováním „jelen“. Více >
Kam až chodí jeleni z Doupovských hor

Obiloviny ve výživě zvěře

Myslivost 11/2012, str. 12 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Příkrmy obilovinami a produkty, které s nimi souvisí, jsou v současné době obvyklým způsobem, jak zvěři pomoci přečkat klimaticky náročné zimní období nebo zlepšit úživnost honitby či obory. Více >
Obiloviny ve výživě zvěře

Metodika lovu černé zvěře

Myslivost 11/2012, str. 16 Ing. Václav TLAPÁK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Prase divoké se v posledních několika letech těší velkému populačnímu rozvoji. Hlavní příčinou je změna biotopu a pestrost v potravní nabídce ve smyslu změny pěstovaných plodin v zemědělské krajině. S touto změnou souvisí velmi dobrá potravní nabídka, která černé zvěři vyhovuje a podporuje její rozvoj. Pěstované plodiny obsahují vysoký podíl energeticky bohatých látek, zejména bílkovin, škrobu a cukrů a rostlinných olejů. Více >
Metodika lovu černé zvěře

MAROCCHI – kvalitní italské brokovnice

Myslivost 11/2012, str. 20 Dr. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Tímto článkem pokračuji v nepravidelném seriálu reportáží z výrobních podniků, kde je možnost vidět přímo na místě postup výroby, různé výrobní finesy, systém kontroly kvality a osahat si součástky i jednotlivé uzly a mechanismy před tím, než při montáži zmizí v útrobách hotové zbraně. Seriál originálních autorských reportáží je připravován exkluzivně pro časopis Myslivost. Návštěva výrobního podniku je nenahraditelný způsob jak získat nezprostředkované, objektivní a nezkreslené informace o skutečné úrovni zbraně přímo v místě jejího zrodu. Objektivní pohled nelze získat vyčtením z katalogů, prospektů nebo z názoru jiné osoby či případně prodejce už vůbec ne. Kvalitu zbraně zkrátka lze nejlépe posoudit u jejího zrodu a nikoliv až v prodejně, protože o její konečné technické úrovni a kvalitě se rozhoduje ve výrobě. Více >
MAROCCHI – kvalitní italské brokovnice

Myslivecká statistika za rok 2011

Myslivost 11/2012, str. 24 Ing. Jiří Pondělíček
Počet komentářů: 0
Myslivecká evidence a statistika vychází z ustanovení § 38 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, kde je dána povinnost uživateli honitby vést záznamy o honitbě a mysliveckém hospodaření v ní a tyto údaje jsou součástí rezortního statistického zjišťování. Hlášení pro statistické účely je podáváno na výkazu Mysl (MZe)-1-01 jednotlivými uživateli honiteb místně příslušnému obecnímu úřadům obce s rozšířenou působností. Zde se statistická hlášení za honitby zpracovávají. Výsledné údaje za celou republiku, s výjimkou území národních parků, jsou následně Ministerstvem zemědělství předána Českému statistickému úřadu. Za území národních parků tyto údaje kompletuje pro Český statistický úřad Ministerstvo životního prostředí (ke zjištění těchto dat však již nevyužívá dřívější tiskopis Mysl (MŽP)-2-01). V článku uvedená data zahrnují souhrnné údaje za celou Českou republiku. Více >
Myslivecká statistika za rok 2011

K chybám při odhadu věku jelenů I. věkové třídy

Myslivost 11/2012, str. 32 Mgr. Vladimír BÁDR, Ph.D. a Ing. Adam JIRSA
Počet komentářů: 0
Máme za sebou polovinu lovecké sezony jelenů. Právě nyní je nejvhodnější čas k předložení našeho příspěvku. Jednak se v něm zabýváme rozdíly v obrusu zubů se zřetelem na dobu lovu – zda byl lov uskutečněn hned v měsících srpen, září či až v prosinci a lednu; jednak vzniká adekvátní prostor pro další příspěvky, jež by mohly zlepšit znalosti před chovatelskými přehlídkami trofejí. Více >
K chybám při odhadu věku jelenů I. věkové třídy

Dalekohledy Swarovski CL 8 x 30 Companion, EL 8 x 32 Swarovision a EL 10 x 42 Range

Myslivost 11/2012, str. 36 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Dvě malé obzorky a jedna velká pomoc pro určení vzdálenosti „Myslivci se dělí na seděcí a choděcí“, říkával jeden můj starší kamarád myslivec. „Choděcí šoulají a vidí, seděcí čekají na posedu a uloví.“ Kus pravdy na tom asi bude, sám se řadím spíš k myslivcům chodicím, sezení na posedu mě nikdy příliš nebavilo. Viděl jsem spoustu zvěře, ale zdaleka ne vždy jsem se k ráně došoulal. Je to souboj smyslů a v tom je ono, co si v myslivosti užívám. Ale pokud se jedná o jistotu, pak uznávám, že posed nabízí mnohem vyšší šanci na úspěch. K šoulačkám patří potřeba pohyblivosti, lehké výstroje, zejména v horách. Pro chodící myslivce byla odjakživa jednou z ideálních optických pomůcek lehká obzorka, tradičně asi tak 8 x 30. A takové obzorky se dělají dodnes. Vyrábí je firma Swarovski, dokonce hned ve dvou provedeních. Je tady lehká, jednoduchá obzorka CL 8 x 30 Companion a opticky špičková obzorka EL 8 x 32 Swarovision. Více >
Dalekohledy Swarovski CL 8 x 30 Companion, EL 8 x 32 Swarovision a EL 10 x 42 Range

Farba parožia sa v priebehu sezóny môže meniť

Myslivost 11/2012, str. 40 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
Farba parožia je na prvý pohľad triviálna problematika, ktorej sa v zásade samostatné články nevenujú. V našich príspevkoch pravidelne reagujeme na otázky, ktoré odzneli v praxi. Pred istým časom nás prekvapil rozhovor dvoch poľovníkov. Jeden z účastníkov uvedenej diskusie vysvetľoval druhému, že farba jelenieho parožia je daná geneticky! Na základe uvedeného tvrdenia sme sa rozhodli pripraviť aspoň krátky článok k danej problematike. Stručne si povieme o niektorých faktoroch ovplyvňujúcich farbu parožia zástupcov čeľade jeleňovitých, čiže u nás sa to týka jeleňa, srnca, daniela, prípadne losa. Více >
Farba parožia sa v priebehu sezóny môže meniť

Zamyšlení nad novými pronájmy honiteb

Myslivost 11/2012, str. 30 Miroslav Švec
Počet komentářů: 2
Přátelé, kolegové myslivci a příznivci krásné české myslivosti. Zbývá necelých půl roku do uzavírání nových nájemních smluv na pronájem honiteb a za tuto dobu skončí krásná desetiletá etapa zažitá každým z nás, ať už to bylo v mysliveckých sdruženích, spolcích, či honebních společenstvech. Více >
Zamyšlení nad novými pronájmy honiteb

Návrat k české kvalitě

Myslivost 11/2012, str. 42 Martin Jambor
Počet komentářů: 3
S myslivostí jsem začínal v době, kdy byl nákup střeliva relativně jednoduchý, na trhu bylo k dostání střelivo pouze od tuzemského výrobce, proto výběr byl zúžen jen na několik málo typů střel a gramáží. Při výběru kulovnice jsem měl toto na paměti, a proto zvolil ráži 308 Winchester, pro kterou byly v té době k dostání čtyři druhy střel. Více >
Návrat k české kvalitě

Život tetrova hlucháňa

Myslivost 11/2012, str. 44 Ing. Miroslav SANIGA, CSc.
Počet komentářů: 0
Život tetrova hlucháňa, zdržiavajúceho sa vo svojom biotope po celý rok, sa vyznačuje veľmi špecifickým ročným cyklom, ktorý možno rozdeliť do štyroch významne odlišných období. Více >
Život tetrova hlucháňa

74. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2012, str. 48 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
„Věřím, že až tento memoriál bude hodnocen odbornou i laickou veřejností, že se o něm nebude mluvit pouze jako o tehdy tenkrát na Plzeňsku za končící prohibice, ale jako o náročné a kvalitně zorganizované soutěži“ Ing. Vladimír Nechutný, předseda OMS Plzeň 74. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO PLZEŇ 28. - 29. září 2012 Výše uvedená slova zazněla na zahájení v pořadí již 74. ročníku nejprestižnější akce ve výkonu ohařů pořádané v České republice, akce, jejíž význam daleko přesahuje hranice našeho státu. Více >

Střeček hltanový u srnčí zvěře.

Myslivost 11/2012, str. 54 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
V letech 1986 až 2003 byla chovatelská přehlídka trofejí na okrese Pardubice organizována tak, že myslivečtí hospodáři zasílali na sekretariát okresního mysliveckého spolku individuální hlášenky o každém uloveném trofejovém kusu. Na těchto hlášenkách vyplňovali i údaje týkající se nalezených vad, chorobných změn a nálezů larev střečků v nosní dutině. Tyto údaje umožnily sestavit přehled o výskytu hltanového střečka u srnčí zvěře na Pardubicku. Více >
Střeček hltanový u srnčí zvěře.

Kamzíci budou nadále klenotem jesenických hor

Myslivost 11/2012, str. 64 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V Bruntále se konala konference k stému výročí chovu jesenického kamzíka V historických prostorách bruntálského zámku, sídle regionálního Muzea v Bruntále, se ve dnech 11. a 12. října uskutečnila pod patronací ministra zemědělství Petra Bendla, hejtmanů Olomouckého kraje Martina Tesaříka a Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase Mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách. Více >
Kamzíci budou nadále klenotem jesenických hor

Rok s náboji NORMA

Myslivost 11/2012, str. 68 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Mezi myslivci je řada nesprávných přežívajících názorů na používání střeliva, například, že je jedno, jaké se použije, protože „když je zvíře proti….“ - každý asi zná zřejmě ono rčení. Nebo „střílím tím už x let a bylo dobré, tak co bych něco měnil“. Jenže to co bylo dobré před x lety není dobré nyní. Více >
Rok s náboji NORMA

Lovecká střelba aneb Nepodceňujme důležitost tréninku

Myslivost 11/2012, str. 80 mArTiN
Počet komentářů: 0
fejeton a rozhovor Martina Šlechty Lovecká střelba je zásadní součástí výkonu práva myslivosti. Každý myslivec si uvědomuje, že svojí zbraní rozhoduje o životě a smrti zvěře, a uvědomuje si také význam umění dokonale zbraň ovládat. Proto i tráví se svojí zbraní spoustu času nejenom v honitbě, ale i na střelnici. Tuto myšlenku si vzali za svoji i přátelé ze specializovaného obchodu www.loveckysvet.cz a uspořádali na sklonku letošního léta, tedy před hlavní loveckou sezónou, zajímavou soutěž v brokové střelbě. Důležitost tréninku a přípravy každého myslivce, a to nejenom v brokových, ale i v kulových disciplínách, je nakonec i mojí filozofií. Rozhodl jsem se tedy, že jim v jejich záslužném činu budu během víkendu nápomocen. Více >
Lovecká střelba aneb Nepodceňujme důležitost tréninku

Afričtí profilovci ve Světnově na náš výběr nestačili

Myslivost 11/2012, str. 82 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Jak už jsem avizoval v Myslivosti 9/2012, počátkem měsíce září proběhla odveta mezi kulovým výběrem ČMMJ a nejlepšími profilovci z JAR. Africká strana brala přípravu velice vážně a podle výsledků národní soutěže v roce 2011 sestavila výběr lišící se od toho loňského: Wilhem Botha, Jaco Brink, Stephan van Wyk a nováčci Andre Vollschenk, Piet Breet a JP Wessels. Náš výběr zůstal nezměněn: Martin Šlechta, Ondřej Borák, Petr Valchář, Jindřich Mahel, Miroslav Náhlík a Antonín Čech. Více >
Afričtí profilovci ve Světnově na náš výběr nestačili

Litevská mise splněna, ale…

Myslivost 11/2012, str. 88 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jan Brtník potřetí mistrem Evropy ve vábení jelenů! Letošního již 14. ročníku Mistrovství Evropy ve vábení jelenů se poprvé v historii ujala organizačně zatím nejvýchodnější a nejsevernější země – Litva. Litevští vábiči jsou v podstatě nováčky na organizačním i soutěžním poli, a stejně tak jako jsme vloni jeli premiérově s očekáváním do Slovinska, vyrazili jsme první říjnový víkend do Litvy. Více >
Litevská mise splněna, ale…

Zdobí nás mnohé

Myslivost 11/2012, str. 94 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jeho díla nosí mnozí pravidelně pod krkem, někteří na klobouku či na klopách mysliveckých uniforem, mnozí jeho věci opatrují ve vitrínkách jako svá osobní ocenění, jeho práce zdobí jak muže, tak i ženy v zeleném. Na výstavách bývá jeho stánek prostorově sice nejskromnější, ale poznáte jej už z dálky podle chumlu lidí, kteří se sklání nad drobnými uměleckými díly a přemítají, co si vybrat tentokrát. Pozorní čtenáři už asi vědí – tentokrát jsem na návštěvě u šperkaře, medailéra, rytce, výtvarníka, zaníceného umělce a myslivce a dlouholetého kamaráda Romana Provazníka. Více >
Zdobí nás mnohé

Abrahámoviny svätoantonského mysliveckého muzea

Myslivost 11/2012, str. 104 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Jeden můj vzácný přítel před časem napsal, že když se kdysi dávno setkaly při svätoantonském zámku tři dámy - Příroda, Historie a Kultura, byly ještě stydlivými slečinkami. V kalendáři se uvádělo osmnácté století a jim se tam tak zalíbilo, že pod Sitnem zůstaly dodnes. Dnes již coby lehce vrásčité dámy sedí v zámeckém parku za stolečkem, popíjejí kávu a se zalíbením se dívají do kraje. Autorem těchto slov je inženýr Marián Číž, ředitel Muzea ve slovenském Svätém Antone, tedy člověk nejpovolanější. Více >
Abrahámoviny svätoantonského mysliveckého muzea

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – Havlišův Mlýn kategorie „A“

Myslivost 11/2012, str. 114 Ladislav Pařil
Počet komentářů: 0
Stalo se již dobrou tradicí, že se začátkem letních prázdnin nastává čas konání Narodního finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Nejinak tomu bylo i letos. Čtrnáctidenní soustředění se konalo nedaleko Želetavy v rekreačním středisku Havlišův Mlýn. Soutěž Zlatá srnčí trofej se dělí do dvou kategorií podle věku soutěžících. Od 14. do 28. července probíhalo soustředění dětí patřících věkem do kategorie A (do 5. třídy ZŠ). Více >
Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – Havlišův Mlýn kategorie „A“
Zpracování dat...