ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ZAMYŠLENÍ MYSLIVCE

Myslivost 12/2012, str. 7 Radovan Mančík
Počet komentářů: 0
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám tento článek napsat. Nakonec jsem se rozhodl pro ano. Již jako malý kluk jsem začal mít velký zájem o přírodu, o myslivost a o vše, co s tím souvisí. Protože nepocházím z myslivecké rodiny, bylo pro mě dost těžké se k této aktivitě dostat sám. Na myslivce jsem vzhlížel jako na vážené občany a mé vzory. Těšil jsem se na věk, kdy budu moci absolvovat kurz, a tak se zařadit mezi členy ČMMJ. Velmi mi pomohlo náhodné setkání s „opravdovým myslivcem“, bývalým předsedou dnešního mysliveckého sdružení, kterého jsem nyní také členem. Dosud si ho vážím pro jeho píli, pracovitost a lásku k myslivosti, kterou předal i mně. Více >
ZAMYŠLENÍ MYSLIVCE

Myslivost ve službách ochrany přírody… nebo snad naopak?

Myslivost 12/2012, str. 10 Mgr. Marek Hartych
Počet komentářů: 0
Následující řádky nechť jsou inspirací a výzvou pro ctěné kolegy vykonávající státní správu myslivosti, případně pro samotné myslivce. Velice stručně je zde popsán úspěšný systém spolupráce mezi MěÚ Varnsdorf (jako orgánem státní správy myslivosti) a uživateli honiteb Varnsdorf a Horní Podluží, kteří jsou zároveň největšími zemědělci v daných honitbách. Tato spolupráce je přínosná pro zvěř, pro myslivost jako takovou, pro ochranu přírody a krajiny a konečně i pro upevňování dobrých vztahů mezi zúčastněnými partnery. Více >
Myslivost ve službách ochrany přírody… nebo snad naopak?

Opakovací kulovnice CZ 557

Myslivost 12/2012, str. 14 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Pokud je nějaký typ zbraně, která v oblasti loveckých zbraní Českou zbrojovku Uherský Brod opravdu „udělala“, pak je to opakovací kulovnice s válcovým odsuvným závěrem. Historie těchto zbraní v Uherském Brodě začala slavnými ZKK a postupně prošla až k modelům řady CZ 550. Ty vnímám jako jeden ze současných vrcholů klasické mauserovské koncepce závěru. Více >
Opakovací kulovnice CZ 557

Krmné směsi ve výživě lesní zvěře

Myslivost 12/2012, str. 22 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Krmné směsi jsou drahé. Krmné směsi jsou zbytečné a my si namícháme sami, co potřebujeme. Je to drahé a zvěř to stejně špatně žere. Úplně stačí obilí a seno. Tohle jsou nejčastější námitky, které slýcháme od myslivců při projednání nabídky krmných směsí. Ostatně, správně by se měly nazývat doplňkové krmivo a většina lidí jim prostě říká granule. Více >
Krmné směsi ve výživě lesní zvěře

Maskáče a kamooblek, nebo Tradice a UNESCO?

Myslivost 12/2012, str. 26 Jakub Hušek
Počet komentářů: 0
Zprávu o tom, že byla myslivost zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky jsem přijal s ovacemi. Tato zpráva mi udělala nemalou radost a dovolím si tvrdit, že díky tomu jsem opět o něco více hrdý na to, že jsem českým myslivcem. Musím zde poděkovat všem těm, kteří na tomto úspěchu mají své zásluhy a kterým se podařilo i přes jistě nemalé nástrahy dotáhnout celé schvalovací řízení do zdárného konce. Mám radost i z toho, že se ČMMJ bude snažit o zápis české myslivosti na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Více >
Maskáče a kamooblek, nebo Tradice a UNESCO?

Binokulárne pozorovacie ďalekohľady ATN Omega

Myslivost 12/2012, str. 30 Tomáš Krivjanský
Počet komentářů: 0
Binokulárne pozorovacie ďalekohľady ATN Omega sú produktom z radu denných optík (OMEGA binoculars) americkej spoločnosti American technologies network corp (ATN corp), ktorá patrí medzi popredných producentov dennej, nočnej, termálnej a špeciálnej optiky. Tieto triédre používa aj armada USA a FBI. Více >
Binokulárne pozorovacie ďalekohľady ATN Omega

Jak to vypadá se škodami působenými zvěří v realitě

Myslivost 12/2012, str. 34 Hana Musilová
Počet komentářů: 0
Jak to vypadá se škodami působenými zvěří v realitě aneb Příklad jedné případové studie Pojednání o škodách způsobených zvěří a jejich řešení se pokusím zkonkretizovat na případu, se kterým se za mnou přišel poradit člen mysliveckého sdružení a který byl vlastně prvotním impulzem k tomu, abych se blíže seznámila s touto problematikou. O straně poškozené budu v rámci tohoto líčení psát jako o „poškozeném“ nebo jako o „zemědělci“, o mysliveckém sdružení jako o „sdružení“, o členech mysliveckého sdružení jako o „myslivcích“ a o divokých prasatech jako o „prasatech“ nebo jako o „černé zvěři“. Historie problémů s konkrétním zemědělcem v přímé souvislosti se škodami působenými zvěří začíná v roce 2005. Tehdy zemědělec zasel na poli vedle 100 hektarového lesa 10 hektarů máku. Jako hnojivo použil kompost a drůbeží podestýlku. Vizuálně na poli po dobu růstu máku nebyly škody patrné. Více >
Jak to vypadá se škodami působenými zvěří v realitě

Kam půjde myslivost v dalším nájemním období?

Myslivost 12/2012, str. 40 Ing. Jiří Vronský
Počet komentářů: 2
Reaguji na článek uveřejněný v Myslivosti 11/2012 pod názvem „Zamyšlení nad novými pronájmy honiteb“. Oslovil jsem několik členů našeho mysliveckého sdružení a požádal je o vyjádření, jak oni článek pochopili. Pochopili jej stejně jako já. Pokud bude myslivecké sdružení v honebním společenstvu vlastnit pozemek a bude jeho členem, tak se stane nájemcem. V případě, že HS bude užívat honitbu na vlastní účet, tak mu jako členu musí být umožněna účast na užívání honitby. Více >
Kam půjde myslivost v dalším nájemním období?

Čo hovoria čísla


Počet komentářů: 0
Na stránkach poľovníckych časopisov sa každoročne objavujú štatistické údaje z predchádzajúcej poľovníckej sezóny. Samotné čísla vyjadrujú iba údaje, ktoré boli zosumarizované z jednotlivých poľovníckych revírov. Všeobecne sa o štatistike hovorí, že je to súčet nepresných čísiel. To možno povedať aj o sčítaných jarných stavov zveri. O niečo presnejšie štatistické údaje sú počty ulovenej zveri a jej úhyny. Tieto dve čísla spolu nám dávajú obraz o tom, čo v uplynulej poľovníckej sezóne z našich revírov ubudlo. Více >
Čo hovoria čísla

Test kompaktních kulovnic BERGARA a HOWA

Myslivost 12/2012, str. 43 © Miroslav KRATOCHVÍL
Počet komentářů: 0
V dnešní době jsou pro lovecké účely stále více populárnější kulovnice lehčí stavby. Při jejich konstrukci se používají hlavně kratší délky a menšího průměru, slitiny z lehkých kovů a odlehčené pažby z kompozitních materiálů. Ve spojení s menším typem optického zaměřovače a použitím pohodlného popruhu je výsledkem lehká, odolná zbraň pro dlouhodobé nošení, pravidelné pochůzky honitbou nebo loveckou turistiku. Pro tuto kategorii se časem vžilo označení pracovní, kompaktní nebo light kulovnice, které jsou užitečným nástrojem pro profesionální i amatérské využití. Majitelé luxusnější lovecké zbraně s dřevěnou pažbou náchylnou k poškození, častěji omezují její používání zejména na společné akce z důvodů šetrnosti či prestiže. Více >
Test kompaktních kulovnic BERGARA a HOWA

Musela jsem obstát, bez úlev a ohledů

Myslivost 12/2012, str. 46 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
S ing. Táňou Papíkovou jsme se poprvé potkali na kachním honu v kouzelném prostředí lanškrounských rybníků, poté na naháňce na černou zvěř v Damníkově. Tehdy s „žensky méně obvyklou“ kulovnicí na rameně, vždy za doprovodu manžela - lesníka a poněkud „ukecaného“ jezevčíka. Potom se objevila na Odboru životního prostředí MěÚ Lanškroun na správě úseku myslivosti a lesního hospodářství. K rozhovoru jsme se dostali, byť trochu komplikovaně, až po několika letech. Názory ženy na tomto „postu“ mne totiž velice zajímaly… Více >
Musela jsem obstát, bez úlev a ohledů

Bezpečnost při zacházení s loveckou zbraní a společných lovech

mYSLIVOST 12/2012, STR. 48 Vladimír Hála
Počet komentářů: 0
Stále neubývá nehod, ke kterým dochází při střelbě s loveckou zbraní na společných lovech i na čekané. Hledáme-li příčiny, poznáme, že jsou většinou u každého střelce. Jednou je to neopatrnost či nedbalost, jindy zase spěch nebo nekázeň. Polovině nehod bychom zabránili dokonalou přípravou na každou mysliveckou akci. To se týká i přípravy společných lovů – honů. Více >
Bezpečnost při zacházení s loveckou zbraní a společných lovech

Naháňka na černou zvěř skončila tragicky

Myslivost 12/2012, str. 49 Pavel Jašek
Počet komentářů: 0
Chtěl bych se podělit jako přímý účastník honu s tragickým koncem se čtenáři časopisu Myslivost a připomenout, jak je nezbytné bezpečné zacházení se zbraní. Toto platí dvojnásob při nadcházejících naháňkách na přemnoženou černou zvěř. Již jsme si zvykli, že naše silnice jsou lemované křížky, svíčkami a pomníčky po tragických dopravních nehodách, při nichž umírali lidé. Více >
Naháňka na černou zvěř skončila tragicky

LOVECKÁ SMEČKA

Myslivost 12/2012, str. 52 Petr ZIEGROSSER
Počet komentářů: 0
Již několik let pracují v našich honitbách při společných lovech (naháňkách, naháňkách se slíděním) smečky honičů. Lovecká veřejnost se s nimi postupně seznamuje a poznává jejich práci. Pro ty, kteří smečku honičů v práci neviděli, ale také pro ty, kteří o jejím smyslu a poslání ještě pochybují je připraven tento článek. Snad pomůže čtenáři některé věci vysvětlit či objasnit. Pojmenování jednotlivých skupin ve smečce si autor vymyslel, běžně se toto pojmenování nepoužívá. Jaké by mělo být složení lovecké smečky a jací psi by v ní měli pracovat? Více >
LOVECKÁ SMEČKA

TK22 – nový přírůstek do rodiny taktických svítilen Fenix

Myslivost 12/2012, str. 64 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
V loňském roce jsem měl možnost otestovat taktickou svítilnu Fenix TK15 Premium R5, kterou na náš trh začala dodávat pražská firma Ariga, s.r.o. Posouzení jsem se tehdy snažil provést zejména s ohledem na běžnou mysliveckou praxi, situace, které při ní mohou nastat a s ohledem na jistý uživatelský komfort, který je u podobného výrobku očekáván. Spolu se svítilnou jsem si mohl vyzkoušet i více než pestrou škálu nejrůznějších doplňků, které se mezi produkty společnosti Ariga objevují. Rok se s rokem sešel a v nabídce citované firmy se objevila další novinka, kterou je možné chápat jako vylepšení výše uvedeného typu svítilny. Její plné označení je TK22 Premium U2. Více >
TK22 – nový přírůstek do rodiny taktických svítilen Fenix

NEPŮVODNÍ

Myslivost 12/2012, str. 68 Ota Bouzek
Počet komentářů: 0
Je velmi těžké pochopit, že v naší době si někdo vůbec dovolí vyřknout názor, že je třeba zlikvidovat nepůvodní kamzíky v Jeseníkách. Panebože, když to slyším, všichni čerti pekelní mě berou. A to jsem za třiašedesát let musel vyslechnout velkou nůši všeličeho. Bojím se to říct, ale je to tak. Více >
NEPŮVODNÍ

Větřidla – dosud málo známá, nicméně zajímavá pomůcka k lovu zvěře

Myslivost 12/2012, str. 70 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Nové prvky, výrobky i postupy se dotýkají všech oblastí lidské činnosti. V poslední době se nevyhýbají ani naší myslivosti, kterou je jinak možné považovat za relativně konzervativní obor. Všichni zájemci o inovace a méně známá řešení zajisté zaznamenali syntetické přípravky určené k lákání různých druhů zvěře, které se již před několika lety objevily na našem trhu. Jejich sortiment je dnes poměrně pestrý, což se týká zastoupených výrobců i nabízených vůní. Více >
Větřidla – dosud málo známá, nicméně zajímavá pomůcka k lovu zvěře

ZÁLOMEK – ÚLOMEK aneb Náprava je velice žádoucí!

Myslivost 12/2012, str. 79 Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Je mezi nimi velký rozdíl! A přec si je myslivci stále ještě velmi pletou. Úlomek není zálomek a zálomek není úlomek. Je asi stále vysoké procento našich mysliveckých hospodářů, kteří úspěšným lovcům spárkaté „předávají zálomek“, jak sami nazývají tento výrazný akt mysliveckých zvyků. A nejen hospodáři. Po nich, jako od svých vzorů to často opakují a „učí“ se to i ostatní myslivci. Někdy i ti mladší, kteří u nedávno skládaných zkoušek museli ten rozdíl znát a rozlišovat. Více >
ZÁLOMEK – ÚLOMEK aneb Náprava je velice žádoucí!

Co ukázal sanitární odlov

Myslivost 12/2012, str. 100 Dr. Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Myslivci hospodařící v honitbě Kapalice - Radkov na Táborsku v letošní sezóně zaznamenali zvýšený úhyn srnčí zvěře. Padlé kusy však nenacházeli v době nouze, jak to bývá obvyklé, ale v létě, a navíc po mírné zimě. Většinou nešlo ani o přestárlé jedince. O příčinách většiny úhynů se však vzhledem ke stupni rozkladu kadáverů mohli jen dohadovat. Více >
Co ukázal sanitární odlov

Raritná trofej

Myslivost 12/2012, str. 102 Tomáš Krivjanský
Počet komentářů: 0
Život v každej poľovníckej spoločnosti je jedinečný, neopakovateľný a svojský. Odvíja sa od vzájomných, celé roky vytváraných vzťahov medzi členmi, no záleží najmä od znalostí, aktivity a povahy poľovného hospodára. Ak je dobrým odborníkom i dobrým človekom, poľovnícka spoločnosť prosperuje. Aj prirodzená autorita starších poľovníkov, ktorí sú nasledovaniahodným príkladom pre začiatočníkov, hrá dôležitú rolu pri budovaní „otcovsko-synovských“ vzťahov v poľovníckom združení. Členovia kolektívu, v ktorom nevládne atmosféra priateľstva a spolupráce, môžu o pekných úlovkoch len snívať, veď Diana či Šťastena sú vrtkavé. Více >
Raritná trofej

Muflón – našiel u nás domov


Počet komentářů: 0
Jedným z mála živočíchov úspešne introdukovaných do strednej Európy, ktoré majú význam pre poľovníctvo je muflón lesný (Ovis musimon). Niektorí starší autori predpokladajú, že v prehistorickej dobe žil na európskej pevnine, čo dokazujú fosílnymi nálezmi, napríklad Koch A. v diele Beitrag zur fruheren Verbreitung des Mufflons (Príspevok ku skoršiemu rozšíreniu muflóna) z roku 1902 alebo Toula F. v publikácii Uber den Rest eines männlichen schafschädels (O zostatku jednej samčej ovčej lebke) z roku 1909. Více >
Muflón – našiel u nás domov

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivostb 12/2012, str. 115 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Nedílnou součástí mysliveckých plesů, bálů, večerů nebo posledních lečí bývá tombola, pokud možno bohatá a zvěřinová. Prodej losů pak přináší do pokladny mysliveckého sdružení nebo spolku slušný obnos, když získání výher do tomboly je jakoby „zadarmo“ – nastřílejí je sami myslivci ve své honitbě. A není divu, že o losy je zájem, protože lidé si zvěřiny váží a nemají příliš možností se k ní dostat. Chuť na ni pak může zavinit i pěknou polízanici … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...