ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2012

Čo hovoria čísla

Na stránkach poľovníckych časopisov sa každoročne objavujú štatistické údaje z predchádzajúcej poľovníckej sezóny. Samotné čísla vyjadrujú iba údaje, ktoré boli zosumarizované z jednotlivých poľovníckych revírov. Všeobecne sa o štatistike hovorí, že je to súčet nepresných čísiel. To možno povedať aj o sčítaných jarných stavov zveri. O niečo presnejšie štatistické údaje sú počty ulovenej zveri a jej úhyny. Tieto dve čísla spolu nám dávajú obraz o tom, čo v uplynulej poľovníckej sezóne z našich revírov ubudlo.

Ako sme na tom v našich revíroch s jednotlivými druhmi zveri, vieme sami najlepšie, ale ako sme na tom celkovo sa dá zistiť, ak porovnávame posledné štatistické údaje za niekoľko rokov dozadu. Takéto porovnanie sa mi podarilo urobiť zo štatistických údajov z rokov 2008 z rokom 2011, ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike.

Pri porovnaní jednotlivých druhov raticovej zveri v oboch republikách je index rastu produkcie najvyšší u danielej zveri. Na Slovensku je vyšší index aj u jelenej a muflonej zveri. U srnčej zveri je v oboch replikách takmer rovnaký. Pokles je zaznamenaný v Českej republike iba u diviakov, kde je index 82,6 b. Napriek tomu je lov diviakov trojnásobne vyšší, ako na Slovensku. Na celkovú výmeru poľovnej plochy sa ulovilo na 1000 ha 16,3 kusa, kým na Slovensku 8,3 kusa.

Celkove z čísiel možno konštatovať, že uvedeným druhom raticovej zveri sa darí v oboch republikách, aj keď sa ozývajú hlasy, že v niektorých lokalitách srnčia zver ubúda.

O dobrej situácii nemožno hovoriť u hlavných druhoch malej zveri. Lov jarabice štatistika už neuvádza a u všetkých ostatných druhov je zaznamenaný pokles. Veľmi kritický sú na tom králik divý a zajac poľný. Ako sa zdá, hoci to nerád vyslovujem, že aj tieto druhy čaká osud jarabice. Ani veľké množstvá odchovaných bažantov a divých kačíc v Českej republike nezabránilo poklesu ich lovu za porovnávané obdobie. So zreteľom na dlhotrvajúce sucho v tomto roku, produkcia malej zveri ešte poklesne.

Z lovu pernatých predátorov vyplýva, že poľovníci nemajú záujem o lov strák a vrán, ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike.

V našich revíroch v oboch republikách neustále sa zvyšujú populácie srstnatých predátorov. Potvrdzujú to aj počty ich úlovkov. Index lovu za porovnávané obdobie nižší iba o kún a líšok v Českej republike, no ani ten neklesol pod 90 b.

JH.

 

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (10,35 KB)
Zpracování dat...