ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2012

LOVECKÁ SMEČKA

Myslivost 12/2012, str. 52  Petr ZIEGROSSER
Již několik let pracují v našich honitbách při společných lovech (naháňkách, naháňkách se slíděním) smečky honičů. Lovecká veřejnost se s nimi postupně seznamuje a poznává jejich práci. Pro ty, kteří smečku honičů v práci neviděli, ale také pro ty, kteří o jejím smyslu a poslání ještě pochybují je připraven tento článek. Snad pomůže čtenáři některé věci vysvětlit či objasnit. Pojmenování jednotlivých skupin ve smečce si autor vymyslel, běžně se toto pojmenování nepoužívá. Jaké by mělo být složení lovecké smečky a jací psi by v ní měli pracovat?

 

„VYHLEDÁVAČI“

Jsou to psi, kteří pracují samostatně, iniciativně, vytrvale, individuálně. Mají v povaze co nejrychleji v leči vyhledat zvěř, hlasitě jí oznámit ostatním psům (ale i psovodům). Samotným se jim však jen málokdy podaří černou zvěř zvednout a dostat do pohybu

 

„VYČKÁVAČI“

Tito tvoří možná osmdesát procent psů ve smečce, vypadají a tváří se, jako že pracují samostatně, ale jakmile zaslechnou hlásit „vyhledávače“, všeho nechají a přesouvají se co nejrychleji na pomoc. Společně pak zvěř zvědnou na běhy a snaží se ji uvést do pohybu. Bývají to převážně mladí psi ve stádiu výcviku s nižším sebevědomím pro samostatnou práci, ale také často psi zrazení z předchozích zranění způsobených černou zvěří. Ve smečce by takto pracující dospělí psi měli být zastoupeni, co možná nejméně. Pro práci s černou zvěří jsou nepostradatelní.

 

„ROZRÁŽEČI“

Bývají to většinou rychlí, vysokonozí psi, ale i malí psi teriéři případně brakýři - důrazní psi s velmi rozvinutým loveckým pudem, kteří s velkou razancí udeří na kompaktní tlupu černé a ta se rozrazí na několik částí i jednotlivé kusy. Pak je teprve příležitost pro již tam soustředěné psy a celá smečka začne všemi směry hlasitě tlačit zvěř na lovce.

 

„POSEROUTKOVÉ“

Většinou mladí, nezkušení psi nebo psi s vekou vazbou na svého pána. Mají ale také svoje úlohy:

- hledají na krátko v blízkosti svého vůdce, i když ostatní psi ženou zvěř (často i velmi daleko) a jsou dlouho mimo dosah svého vůdce,

- vyhledávají zvěř, která se nedala do pohybu, zvěř, kterou psi v první linii přehlédli a která by bez nich byla v leči zapomenuta. Přešli by ji honci i psovodi.

- nacházejí pobarvené stopy postřelené zvěře v leči a ukazují je vůdcům,

- nacházejí zhaslou zvěř

Ke smečce se připojují většinou jen při stavění kusu postřeleného nebo zraněného ostatními psy. Ale i tam se drží opodál, jsou méně důrazní, dělají hlasovou kulisu. Jen málokdy jsou zranění.

 

„BEIHUNDI“

Do této skupiny řadíme silné, těžké psy, kteří jsou v průběhu leče vedeni na řemenu svým vůdcem. Nezúčastňují se vyhledávání, štvaní, ale ani stavění zvěře. Jejich použití je specifické, stejně jako použití barvářů. Jsou vypuštěni v okamžiku, kdy smečka staví silný postřelený kus černé a vzhledem k velikému množství stavějících a dorážejících psů není možné použít k usmrcení kusu palnou zbraň. „Beihundi“ jsou vypuštěni v těsné blízkosti stavěného kusu, s rychlostí a razancí jim vlastní kus pevně vážou, a tím umožní psovodovi práci s chladnou zbraní. Usmrcení postřelené zvěře, a tím ukončení jejího trápení, je pak rychlé a relativně bezpečné, aniž by byli ohroženi stavící psi, zasahující psovod, nebo ostatní účastníci lovu.

„Beihundi“ nejsou, vzhledem ke své těžké a silné konstituci, použitelní k celodennímu vyhledávání, honění a štvaní černé ani ostatní zvěře. Jejich pohyb je omezen také proto, že nosí nezbytnou těžkou ochrannou vestu, která je daleko masivnější než u ostatních plemen psů. Veškerou sílu a energii musí šetřit a následně soustředit do rychlého a důrazného útoku na postřelený kus zvěře (často vážící více než pes), který musí uchopit, vytrvale a jistě fixovat, a tím umožnit vůdci bezpečné použití chladné zbraně.

„Beihundi“ mají také nezastupitelnou roli při stále častějším napadení psovoda nebo honce černou zvěří. Jen razantní a silný pes dokáže odpoutat pozornost silné černé zvěře od napadeného člověka.

 

Stejně tak jako „beihundi“, i všichni ostatní psi ve smečce musí být vybaveni ochrannými vestami. Vesty pro honiče jsou uzpůsobeny tak, aby se v nich mohl pes celý den dobře pohybovat a byl, při střetu s černou zvěří, dostatečně chráněný. Na ochranných vestách bývá uvedeno jméno psa a telefonní kontakt na vůdce psa. Všichni psi jsou vybaveni obojky s GPS navigací sloužící k permanentní lokalizaci psa.

Ideální pes na naháňky, vyhledávaný zkušenými psovody, by měl v sobě zahrnovat vlastnosti rychlého „vyhledávače“, hlasitého „štváče“ a důrazného a nekompromisního „rozrážeče“ bez ohledu na plemeno a kohoutkovou výšku. Takto pracovně vybavení psi jsou preferováni při výběru dobrými psovody a tímto směrem se musí ubírat výcvik psů v rámci loveckých smeček (www. loveckasmecka.cz). Takových psů je však stále nedostatek a jejich životnost je často omezená.

Neformální smečka je vytvořena i tam, kde se psi na lovu setkávají poprvé a nikdy před tím nespolupracovali. Takto vytvořená smečka je však jen krátkodobá a nemůže odvést takovou práci, jako smečka psů, kteří jsou spolu v kontaktu celoročně.

Totéž platí i o psovodech. Vztahy vytvořené během roku (platí pro psy i psovody) na společných setkáních, školeních a výcvikových dnech, vzájemné poznání se a vytvářená hierarchie a přátelství, to vše vede k tomu, aby smečka při podzimních lovech odvedla vynikající práci.

Každý pes (ale i psovod) má v dobře pracující smečce své nezastupitelné a důležité místo. Každý dobrý lovecký pes se automaticky sám zařadí do lovecké smečky (dědičné etologické vybavení psovitých šelem) a je jejím platným členem bez ohledu na velikost a plemeno.

Jenom sehraná smečka složená ze psů různých kvalit, plemen, inteligence, věku a výkonu může odvést stoprocentní práci - systematicky a rychle vyhledat zvěř, zvěř zvednout na běhy, rozrazit početnou tlupu černé na menší části či jednotlivé kusy, natlačit zvěř na střelce, najít zhaslou zvěř, upozornit na pobarvené stopy, najít postřelenou zvěř, hlasitě jí stavět do příchodu psovoda, podržet a fixovat postřelený kus a umožnit jeho rychlé usmrcení. Zvěř postřelená, která nezůstane v leči, je následně po skončení leče dosledována zkušeným barvářem.

Psovodi i psi se musí důkladně znát a musí dobře spolupracovat! Čím vyšší je kvalita a zkušenost jednotlivých členů smečky, tím vyšší je výsledná kvalita celé smečky. Ale i nejkvalitnější smečka má své „vyhledávače“, „vyčkávače“, „rozrážeče“ a „poseroutky“ doplněné o „beihundy“ a barváře. Každý člen kvalitní smečky se snaží být jejím platným členem.

Psi se ve smečce musí dobře znát a musí být k sobě tolerantní. Nesmí se prát. Každý pokus o svár musí psovodi ihned a důrazně vyřešit. Psi v lovecké smečce nesmí jevit sebemenší agresivitu vůči cizím osobám, účastníkům lovu. Nelze však vyloučit agresivitu ke psům, kteří jsou na naháňce cizí, nejsou součástí smečky. Proto je vhodné pozvat na společný lov pouze jednu loveckou smečku. V případě velkých naháněk je nutné smečkám vyčlenit v leči oddělené prostory

Petr ZIEGROSSER

arev@arev.cz

Zpracování dat...