ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Vztah veřejnosti k přírodě

Myslivost 8/2012, str. 8 Josef Vlášek
Počet komentářů: 0
Ne všechny občany láká pobyt v přímořských letoviscích, či návštěva často exotických destinací daleko od naší republiky. Ti, kteří se rozhodnou navštívit kteroukoliv oblast naší vlasti, tak činí jistě s přesvědčením a touhou trávit svojí dovolenou především v přírodě, ať už se jedná o lokality horské nebo nížinné, se zastoupením lesních komplexů nebo i v krajině bez lesa. Více >
Vztah veřejnosti k přírodě

Vzpomínky na prof. Ing. Josefa Hromase, CSc.

Myslivost 8/2012, str. 10
Počet komentářů: 0
Vzpomínky kamarádů a přátel na zesnulého prof. Josefa Hromase, uvedené vzpomínkou samotného pana profesora na jeho působení na Střední lesnické škole v Hranicích. Více >
Vzpomínky na prof. Ing. Josefa Hromase, CSc.

DVA ODSTÍNY ZELENÉ

Myslivost 8/2012, str. 18 Martin Vyhnal
Počet komentářů: 1
Myslivci a environmentalisté si mohou vzájemně leccos dát. Bohužel jejich spolupráci brání celá řada často zbytečných konfliktů a zkreslených představ o těch druhých. Podaří se jim někdy najít společnou řeč? *** Více >
DVA ODSTÍNY ZELENÉ

Lov a úhyn srnčí zvěře

Myslivost 8/2012, str. 30 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Původní biotop srnčí zvěře byly lesní komplexy, okraje pasek a lesních porostů. Během minulého století začala srnčí zvěř postupně pronikat i do kulturní krajiny a během posledních více než padesáti let začala vytvářet populaci, která se stále více specializovala na pobyt v polních podmínkách, až se vytvořila samostatná populace polní srnčí zvěře. Více >
Lov a úhyn srnčí zvěře

Devana – staronová značka vábniček na našem trhu

Myslivost 8/2012, str. 32 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Poslední desetiletí přinesla postupnou obrodu jednoho z nejstarších loveckých způsobů – vábení. O této skutečnosti svědčí mimo jiné nedávné založení Klubu vábičů při Českomoravské myslivecké jednotě. Uvedenému trendu odpovídá i rozrůstající se nabídka výrobců mysliveckých potřeb. Více >
Devana – staronová značka vábniček na našem trhu

Po stopách tetřevů

Myslivost 8/2012, str. 34 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Tetřev hlušec byl vyhlášen ptákem roku 2012. Nevím, co komu toto strohé konstatování řekne, zda se někdo z našich řad vůbec zamyslí nad osudy tohoto „velkého ptáka“, zda neskončí v zapomenutí, tak jako skončili jak jeho nejbližší příbuzní, tetřívek a jeřábek, tak i ti vzdálenější, křepelka a koroptev, tak i třeba sluka lesní. Myslím, že pro všechny uvedené druhy je to velká chyba, velká prohra, s níž bychom se neměli v žádném případě smířit, byť již dlouhé roky tyto živočišné druhy nepatří do řad zvěře s dobou lovu. Více >
Po stopách tetřevů

Meopta Meostar a Meopro

Myslivost 8/2012, str. 36 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
V přehlídce zahraničních značek na našem i zahraničních trzích je výraznou značkou Meopta, domácí výrobce optiky, z moravského Přerova, která má ve výrobě optických přístrojů dlouhou tradici už z předválečných let. Meopta dnes patří mezi špičku a i konkurence nejvěhlasnějších značek s Meoptou musí počítat. Důkazem je, že prestižní časopisy pokud testují optické přístroje, například německý Pirsch, potom mezi testovanými výrobky kromě značky Zeiss, Leica, Swarovski, Steiner a dalších špiček nikdy nechybí Meopta. Osobně toto uznání nezávislých odborníků nazývám podle příměru z afrických lovů. Meopta byla prostě zařazena mezi „velkou pětku“. Více >
Meopta Meostar a Meopro

Význam předkládání spodních čelistí srnčí zvěře holé k hodnocení trofejí

Myslivost 8/2012, str. 38 Oldřich Sedlář
Počet komentářů: 0
Do roku 1991 byly chovatelské přehlídky na okrese Žďár nad Sázavou organizovány tak, že myslivečtí hospodáři ve stanovený den donesli a vyložili trofeje srnců na stoly před dva členy hodnotitelské komise, kteří během dvou hodin (po dobu porady hospodářů) zhodnotili na 400 trofejí a následně přednesli zprávu poradě mysliveckých hospodářů z daného obvodu. Tyto tzv. chovatelské přehlídky se v rámci okresu konaly na třech místech, a sice pro oblast Žďárska, Velkomeziříčska a Bystřicka. Praktikovaný systém téměř vylučoval účast myslivecké a laické veřejnosti. Zároveň nebylo možné se s výsledky lovu a závěry hodnocení seznámit. Více >
Význam předkládání spodních čelistí srnčí zvěře holé k hodnocení trofejí

Srnčia zver: Vývoj hmotnosti srnčiat

Myslivost 8/2012, str. 42 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD., Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Dr. Rastislav JURČÍK, PhD.
Počet komentářů: 0
Termín pôrodu sŕn sa pohybuje spravidla od posledného aprílového týždňa do konca júna, pričom prevažujú májové pôrody. Neskoré pôrody sú menej žiaduce, lebo takéto mláďatá zaostávajú v raste a zostávajú vo väčšine prípadov v čase lovu iba priemerné, alebo podpriemerné. Pri našich sledovaniach sme zaznamenali najskorší pôrod 25. 4. a posledný 21. 6. Keďže srna je oplodnená už v letnom období, špecifikom vo vývine zárodku pri srnčej zveri je latentné štádium pred zahniezdením vajíčka, počas ktorého toto takmer vôbec nerastie. Vývin sa zintenzívni začiatkom zimy, vajíčko sa zahniezdi a ďalej už vývin prebieha normálne. Po 39 - 42 týždňoch gravidity privádza srna na svet najčastejšie 2 srnčatá, pričom počet mláďat však môže kolísať od 1 do 3 a v extrémnom prípade sa môže jednať až o 4 jedince. Prípad narodenia štvorčiat na našom výskumnom pracovisku a údaje o ich raste popisujeme nižšie. Více >
Srnčia zver: Vývoj hmotnosti srnčiat

NORMA - muniční gigant severu

Myslivost 8/2012, str. 54 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Švédský výrobce střeliva Norma Precision AB, vyniká nad ostatní světové výrobce výrobou výjimečně širokého sortimentu kulového střeliva pro lovecké, sportovní, služební a bezpečnostní účely. Munička Norma byla založena roku 1898 bratry Engerovými nikoli ve Švédsku, ale v sousedním Norsku, jako Projektil Fabrik A/S. Teprve v roce 1902 byl podnik přemístěn - na žádost švédské vlády, která potřebovala výrobní základnu střeliva pro potřeby armády - do městečka Åmotfors. kde firma sídlí doposud. Městečko Åmotfors leží v západní části kraje Värmland asi 15 km od norských hranic. Zajímavostí je, že název podniku Norma nemá nic společného se střelivem, ale je to název Belliniho opery Norma, kterou měli oba bratři velmi rádi. Více >
NORMA - muniční gigant severu

Fotografování ptáků v letu

Myslivost 8/2012, str. 56 Rostislav Stach
Počet komentářů: 0
Zcela odlišnou disciplínou fotografování ptáků, je fotografování ptáků v letu, především větších, jako jsou kachny, husy, labutě nebo dravci. Zde je použití stativu spíše na škodu, protože manipulace s fotoaparátem na stativu je málo pohotová. Jedinou výjimkou je použití speciální stativové hlavy např. Wimberley, se kterou se dají létající ptáci dobře fotografovat i s těžšími teleobjektivy. Více >
Fotografování ptáků v letu

Redring - praktický test

Myslivost 8/2012, str. 58 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Protože ne všichni střelci dosáhnou na nejlepší výsledky, vymýšlejí firmy na celém světě techniku, která pomůže napravit to, na co ruka a oko střelce z nějakého důvodu nemají. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že u kulových zbraní kvalitní puškohled posouvá přesnost, a tím i výsledek střelby na výrazně vyšší úroveň. Stejně tomu může být i při používání brokových zbraní. V loňském roce byl veřejnosti představen zaměřovač REDRING®, speciálně vyvinutý pro brokovnice, který je vhodný pro sportovní střelbu i lovecké využití. Tento unikátní kolimátor je při správném použití schopen velmi rychle zvýšit úspěšnost zásahu u většiny střelců v závislosti na jejich individuálních schopnostech až o desítky procent. Více >
Redring -  praktický test

Trofejí podobní, věkem odlišní

Myslivost 8/2012, str. 60 Mgr. Vladimír BÁDR, Ph.D., Marek DRHA a Tomáš NĚMEC
Počet komentářů: 0
V loňském roce byli uloveni na území Národního parku Šumava dva v trofeji velmi podobní jeleni. U obou bylo paroží redukováno na krátké nečleněné „kolíky“. Odhad věku byl vysoký – nad 15 let. K přesnému stanovení věku jsme užili Mitchellovu laboratorní metodu. Rádi se nyní podělíme se čtenáři časopisu Myslivost o zjištěná fakta. Více >
Trofejí podobní, věkem odlišní

Něco o zkušenosti s puškohledy Yukon- Craft 3-12x56 a 1,5-6x42

Myslivost 8/2012, str. 62 Jiří Stodola
Počet komentářů: 1
Přes nesporně širokou a rozmanitou nabídku střelecké a lovecké optiky na trhu, se kterou se v praxi také já setkávám, se občas najde vedle obecně známých značek zajímavý, dosud méně známý výrobce kvalitní optiky, zajímavý vlastnostmi a také cenou svých výrobků. Více >
Něco o zkušenosti s puškohledy Yukon- Craft 3-12x56 a 1,5-6x42

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 8/2012, str. 66 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Divoká příroda má své zákonitosti, které by lidé měli vždy a všude respektovat. A nemusí se jednat zrovna o aljašské sněhové pláně nebo brazilské deštné pralesy. Ono to platí i v Brdech nebo na Pálavě, jakkoli se spojení těchto míst a pojmu divočina zdá trochu přitažené za vlasy. Platí to o přírodě jako takové a o zvířatech v ní žijících zvláště. A platí to samozřejmě i pro ty druhy, které označuje zákon o myslivosti jako zvěř. Každý nezasvěcený a nedomyšlený zásah do života zvěře se může dříve nebo později vymstít. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

ŠTĚPÁNSKÝ HON

Myslivost 8/2012, str. 70 P.V.
Počet komentářů: 0
Další z příhod, kdy došlo k napadení černou zvěří Můj zážitek, kdy došlo ke zranění černou zvěří, se udál už před osmi lety na Štěpána. O toho dne uteklo už hodně vody, ale jak si pročítám a slyším stále nové příhody, nedá mi to a musím moji příhodu také napsat, byť se příhoda odehrála v zimě a do letních čísel se moc nehodí, a přispět tak k zážitkům a hlavně poučení se střety s černou zvěří. Více >
ŠTĚPÁNSKÝ HON

Čeští myslivci z česko-bavorského příhraničí mohou využít měřící stanici pro zjišťování hodnot radioaktivity v Bavorském Mauthu


Počet komentářů: 0
Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.) je česká nevládní nezisková společnost, založená v roce 2008. Společnost mimo jiné zastřešuje přeshraniční aktivity a zájmy všech jihočeských OMS týkající se spolupráce s partnery na bavorské a rakouské straně hranice. Více >

Řezbář a malíř Karel Hurdálek sedmdesátiletý

Myslivost 8/2012, str. 80 Mgr. Vladimír BÁDR, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V letošním roce oslavil známý východočeský řezbář, malíř a dlouholetý myslivec, Karel Hurdálek z Hronova, životní jubileum. Všem kamarádům i příznivcům jeho tvorby jsou určeny následující řádky – v podobě, jak mi je běh životních událostí znám z nespočetných krásných vyprávění jubilanta. Více >
Řezbář a malíř Karel Hurdálek sedmdesátiletý

Dva a půl tisíce dětí se bavilo s Hubertem

Myslivost 8/2012, str. 94 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Ve Svätom Antone začali ve zdejším zámeckém mysliveckém muzeu organizovat v roce 1991 celoslovenské myslivecké slavnosti Dny sv. Huberta. Jejich dvaadvacátý ročník se uskuteční první zářijový víkend a jako každoročně bude opravdovým svátkem všech myslivců, lesníků, jejich blízkých a přátel, a to nejen ze Slovenské republiky, ale i z Česka a dalších evropských myslivecky vyspělých zemí. Více >
Dva a půl tisíce dětí se bavilo s Hubertem

Navštívili jsme OMS Strakonice

Myslivost 8/2012, str. 98 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Vzhledem k tomu, že činnost okresních mysliveckých spolků je pestrá a členitá, není snadné při rozhovoru na živo vše detailně popsat a nic nevynechat. Proto se často při rozhovorech s různými okresními mysliveckými spolky stávalo, že při následné autorizaci došlo k výraznému pozměnění celého rozhovoru a někdy si ještě na poslední chvíli některý z členů komisí vzpomněl na změny, které už nebylo možné úpravu provést, neboť již bylo číslo v tisku. Více >
Zpracování dat...