ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Za branami zbrojovky BERGARA

Myslivost 2/2012, str. 72  © Ing. Petr MIKULÁŠEK
V polovině listopadu minulého roku proběhlo ve výrobním závodě za účasti dovozců z jednotlivých zemí představení novinky pro evropský trh - opakovací kulovnice se systémem výměnných hlavní. Tato „vlajková loď“ bude poprvé veřejnosti představena na veletrhu IWA v březnu 2012. Do této mimořádné kulovnice výrobce vkládá velké ambice a jejímu popisu budeme následně věnovat samostatný článek.

 

U Biskajského zálivu při francouzských hranicích žije po staletí houževnatý, pracovitý a hrdý národ Basků, jehož populace v současnosti dosahuje zhruba tří milionů obyvatel. Poklidná atmosféra přímořských středisek, příjemné vlhké a chladnější klima, zvlněná pohoří a stále zelené vnitrozemí jsou pro zdejší kraj typické. Zdejší červené víno RIOCHA si pochvaluje nejeden znalec vína. Předkové Basků dorazili na území Evropy dříve než indoevropské kmeny a jejich jazyk se zachoval v téměř původní podobě. Není tajemstvím, že řemeslná tradice, vyspělý průmysl a výroba kvalitní oceli velmi přispěla ke koloniálnímu rozmachu španělského impéria. Na rozdíl od ostatního Španělska místní obyvatelstvo výrazně lpí na zvycích a tradicích. Baskové, historicky známí svým bojem za nezávislost na španělské koruně, založili svoji prosperitu na efektivně fungujícím průmyslu i zemědělství.

Baskicko, v originále Euskadi, je překrásná hornatá země na severu Španělska s technologicky vyspělým průmyslem, dokonalou infrastrukturou, vše fungující v dokonalém souladu s místní přírodou. Tato oblast se výrazně liší od většiny ostatních regionů pyrenejského poloostrova, kde naleznete zejména dotovanou zemědělskou produkci nebo přímořské oblasti žijící z turistického ruchu.

Soudobou architekturou oplývá moderní Bilbao, které je důležitým přístavem, centrem obchodu a průmyslu. San Sebastian je pro svou výjimečnost a příznivé klima po staletí využíván jako letní sídlo španělské královské rodiny. Nedaleko ve vnitrozemí se nachází strategicky umístěné město BERGARA, kde nalezneme firmu, jejíž produkce nás zajímá. Baskicko společně s Katalánskem patří k nejbohatším a velmi rozvinutým regionům. Sever Španělska tvoří základ průmyslové výroby a ekonomické prosperity části pyrenejského poloostrova.

Zbrojovka BERGARA, je příkladem toho, jak tradice a know-how výroby palných zbraní byla úspěšně spojena s nejmodernějšími technologiemi a použitím špičkových materiálů z místních oceláren. I přes obrovskou konkurenci a přetlak nabídky na civilním zbrojním trhu, se BERGARA BARRELS záhy stala jedním z nejprestižnějších dodavatelů hlavní pro lovecké a sportovní využití.

Převážná část produkce kulovnic a hlavní je určena pro USA a Kanadu, kde významný podíl na trhu již reálně neumožňuje navýšení objemů prodeje. To je jeden z důvodů, proč se výrobce více zaměřuje na náročný a konzervativní trh Evropy.

Za zcela ojedinělý lze považovat model fungování a ekonomickou provázanost mnoha firem v novodobém Baskicku, který je unikátní nejen v Evropě. Počátek všeho je možno nalézt po 2.světové válce a režimu diktatury gen. Franka, tedy reality vysoké nezaměstnanosti a bídy ve Španělsku. V této době v nedalekém regionu působil pragmaticky smýšlející duchovní, který inicioval a prosadil založení místních středních škol. Absolventi pak pokračovali ve studiích na školách vysokých, aby se následně do rodné země vrátili a založili firmy, které přinesly do regionu práci a prosperitu.

Základní filosofií, která je vysoce efektivní a motivující, je skutečnost, že každý zaměstnanec se po určité době stává spoluvlastníkem firmy, ve které pracuje. Tento statut zaručuje nejen určitou sociální spravedlnost, přirozenou osobní motivaci, vyplacení adekvátního podílu na zisku, ale také nutnost uskrovnit se v případě méně úspěšného období.

Tato družstva (kooperativa) se následně sdružila do větší skupiny tzv. konference, kde hlavním cílem je zajištění vzájemné podpory pro překonání ekonomických výkyvů. V případě, že jednotlivé subjekty tvoří zisk, část z něj se odvede do společného fondu v bance, která je opět spoluvlastněna jednotlivými družstvy.

Skupina Mandragón, jejíž částí je i zbrojovka Bergara, bylo založena v roce 1956. V současnosti sdružuje 255 podniků působících na všech kontinentech. Vedle výzkumu, výroby a služeb provozuje také např. síť supermarketů nebo poskytuje bankovní služby. Takto fungující uskupení je důležité i v dnešní době, kdy jednotlivé firmy jsou schopny snáze překonat a přežít vlivy krize a hospodářské recese. V praxi to znamená dodržování jednoduchých a logických zásad, které nenásilným způsobem zajišťují minimální fluktuaci a loajalitu zaměstnanců:

* každý, kdo pracuje ve firmě, se musí nejdéle do 3 let stát spoluvlastníkem,

* při odchodu do důchodu či mimo firmu je podíl vyplacen zpět,

* rozdíl výše mzdy u jednotlivých zaměstnanců na plný úvazek je maximálně pětinásobek, tzn. existenci sociální spravedlnosti pro vedení firmy a řadové zaměstnance,

* v případě krátkodobé nebo sezónní potřeby navýšení zaměstnanců jsou použiti pracovníci z ostatních družstev v rámci skupiny.

Sounáležitost k firmě je zde vidět na každém kroku. Na rozdíl od poměrů v mnoha tuzemských firmách zde nefunguje neproduktivní sebezničující administrativa, není zde prostor pro nadbytečné, neproduktivní osoby a také management nemá možnost čerpat neadekvátní odměny či benefity. Všichni zaměstnanci bez ohledu na zastávanou pozici spolu běžně a přirozeně komunikují vedeni společným cílem, dlouhodobou prosperitou společnosti, ve které pracují. Obědy jsou podávány pro všechny stejné v jedné jídelně, o strategii a budoucnosti firmy či způsobu využití zisku má možnost spolurozhodovat dle výše svého podílu každý zaměstnanec. Hlavním faktorem, bez něhož nelze v dnešní době dosáhnout úspěchu, je efektivita výroby.

V řeči čísel je možno stručně charakterizovat zbrojovku Bergara následovně: 65 zaměstnanců, z toho 15 v administrativě a vedení firmy, zajišťuje roční produkci více než 100 tisíc kulovnic a zakázkovou výrobu hlavní. Hotové zbraně jsou kusově ověřeny nezávislým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva na vlastní střelnici.

Vlastní technologii a zákulisí výroby představíme čtenářům v některém z příštích čísel.

© Ing. Petr MIKULÁŠEK
Zpracování dat...