Časopis Myslivost

Lov nikdy nebyl a není cílem mého snažení

Myslivost 9/2012, str. 22  Kamil Krámský
Mezi představiteli Agrární komory ČR najdete také myslivce, nakonec vždyť tato organizace začala v posledních měsících stále více akcentovat i otázky myslivosti. Jak jsem zjistil, kandidátem do Senátu v nadcházejících senátních volbách je na okrese Vsetín i aktivní myslivec a víceprezident Agrární komory Ing. Jindřich Šnejdrla. Určitě nejednoho čtenáře bude zajímat několik názorů a úvah na současnou myslivost.

 

Kdy jste se začal věnovat myslivosti a kdo Vás k ní přivedl?

Jako každý jiný kluk z vesnice jsem významnou část svého volného času prožíval v přírodě. Vše, co se dotýká přírody, mne velmi zajímalo a zajímá. Bylo tedy logickým vyústěním tohoto procesu jít po základní škole studovat zemědělskou školu. Tam jsme jako nepovinný předmět měli i myslivost. Úspěšně jsem složil závěrečnou zkoušku a v roce 1975 získal svůj první lovecký lístek. Myslivce jsme v rodině sice neměli, ale otec byl vášnivý rybář.

 

V té době asi nebyl problém se dostat do mysliveckého sdružení a začít lovit. Jak vzpomínáte na své lovecké začátky? A jaké druhy zvěře jste nejčastěji lovil?

Mou první zbraní byla dvojka šestnáctka, kterou vyrobil v roce 1941 puškař Čeněk Pustka z Místku. Byla po dědovi mého kamaráda. Hlavně byly sice vypadané, ale jinak pěkná flinta. Měl jsem ji rád a celkem se s ní i trefoval. Naše honitba byla v té době hodně bohatá na drobnou, kachny, zajíce, bažanty. Dodnes mám před očima můj první hon v roce 1976. Zhruba dvacet střelců ulovilo 150 divokých kohoutů a 80 zajíců. Bylo i dost králíků, které jsem lovil na čekané. Dávno tomu není pravda. V roce 1984 jsem si pořídil kulobrok ČZ 584 a začal lovit i naši nejkrásnější zvěř, zvěř srnčí. Následovala zvěř černá, daňčí, ale i vysoká. Od prvopočátku si vedu statistiku lovu zvěře spárkaté. Ne snad proto, abych se chlubil počty ulovené zvěře, i když ani té není málo, ale občas se začtu do diáře a znovu se mi vybavují vzpomínky na prožité lovy.

 

Každý myslivec má svá srdeční místa, jak je to u vás, které honitby rád navštěvujete?

V zásadě lovím ve dvou honitbách. Od roku 1976 v honitbě MS Choryně, jedná se o smíšenou honitbu s převahou pole, ale máme i 85 ha vody. Od roku 2006 jsem i v horské honitbě MS Kamenárka Rožnov. V první jsem vykonával od roku 1990 až do roku 2010 funkci mysliveckého hospodáře. Dnes je hospodářem můj syn. Byla to nádherná léta plná mysliveckých zážitků. Záměrně říkám mysliveckých. Lov pro mne nikdy nebyl a není cílem mého snažení, i když mám uloveno mnoho zajímavých trofejí, včetně jednoho stříbrného srnce. Mým snažením byl chov zvěře, zejména zvěře srnčí a potom drobné. U srnčí zvěře jsme dosahovali a dosahujeme vynikajících výsledků. Důkazem toho jsou umístění na okresních chovatelských přehlídkách, ale třeba i na celostátní přehlídce trofejí v Lysé nad Labem.

Chov drobné zvěře, snad kromě kachen, to je momentálně problém, který nemá jednoduché řešení. V poslední době je snaha některých odborníků svalovat vinu výhradně na zemědělce. Je to ale zjednodušený pohled, který spíš eskaluje vášně, než aby přispěl k řešení problému. Jako výkonný zemědělec a zároveň aktivní myslivec vím, o čem mluvím. Musí se diskutovat a hlavně domluvit všichni ti, kteří v krajině hospodaří, nelze na problematiku nahlížet pouze úzkým pohledem svých zájmů, je třeba vidět a respektovat všechny ostatní okolnosti a vlivy a postupovat ve svém činění s naprostou zodpovědností, nadhledem a s rozumem.

 

Věnujete se údajně i sportovnímu rybaření? Zvládnete tedy chodit do lesa i k vodě?

Tvrdit, že se věnuji i rybaření je hodně odvážné. Nicméně v letních měsících rád zajdu k Bečvě na tlouště, parmu či ostroretku. Mám rád lov na plavanou, kdy kontakt s rybou je bezprostřední. Od září ale jednoznačně u mne vede les. Pokud mám odpovědět na otázku, zda a jak to zvládám, i zde platí ono okřídlené: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

 

Žijeme v industriální rozvinuté Evropě, má tu tedy podle Vás myslivost ještě místo?

Bezesporu ano, zvláště pak ve střední Evropě, kde má myslivost tisíciletou tradici. Spousta pracovně extrémně vytížených spoluobčanů chodí do přírody čerpat nové síly. Pohled na volně se pasoucí zvěř je úchvatný a ničím nenapodobitelný.

 

Vnímáte význam myslivosti nejen z hospodářského pohledu?

Myslivost dávno ztratila svůj dominantní hospodářský význam. Tytam jsou doby, kdy se všechno přepočítávalo na devizové koruny a ten, kdo je měl, byl králem. Jsem přesvědčen, že myslivost a myslivec má plnit, a v dominantním počtu případů i plní, jiný úkol. Kromě těch, které jsem již zmiňoval, to je bezesporu úloha regulátora. Příroda je schopna si poradit s mnoha nástrahami. Někdy je však i ona krátká. Zejména pokud významné nerovnováze přispěje svou činností člověk. Plenící hejna kormorána na našich vodách jsou toho příkladem. Pokračovat bych mohl zvěří černou, určitě v letošním roce. A i takový roztomile se dívající bobr na čeřící se hladině určitě vyvolá na mnoha místech v myslích kompetentních orgánů zmatek.

 

Jaká je podle Vás úloha Českomoravské myslivecké jednoty?

Jsem jejím dlouholetým členem a z toho pramení můj vztah k Jednotě. ČMMJ vykonává činnosti, které jiné spolky neumí, lépe řečeno nechtějí je dělat. Je to výchova mladých myslivců, pořádání kynologických akcí počínaje zkouškami vloh až po memoriály. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Nezastupitelná je její role na poli osvěty. Ne všichni ale bohužel myslivcům fandí.

 

V případě, že budete zvolen senátorem, jak chcete pomáhat české myslivosti a přírodě vůbec?

Myslivost je moje láska a jí se budu věnovat se stejnou vervou, ať budu, či nebudu zvolen. Samozřejmě jako případný senátor budu mít více možností aktivně vstupovat do procesů ovlivňujících i myslivost. Nejsem například přesvědčen o nutnosti rychlé a radikální změny mysliveckého zákona. Tím ale rozhodně nechci tvrdit, že stávající právní úprava je dokonalá. Není, tak jako nic není dokonalého. V žádném případě určitě nepodpořím snižování dolní hranice výměry honiteb. Ti, kteří o tom hovoří, buď myslivosti nerozumí, nebo mají jiné úmysly. Většinou obé je pravda. Na vážnou a solidní diskusi by podle mého názoru měla být novela prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti. Tady by měly být vytvořeny pracovní skupiny za účasti Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, myslivců, ochránců přírody, ornitologů a dalších. Že to nebude jednoduchá diskuse, je jasné. Je to kyselé jablko, do kterého je potřeba kousnout. Jistě to bude běh na dlouhou trať.

Děkuji za rozhovor

Připravil Kamil KRÁMSKÝ

 

 

Zpracování dat...