Časopis Myslivost

MANNLICHER SM 12

Myslivost 9/2012, str. 26  Jiří Hanák
SM 12 je označení nejnovější lovecké kulovnice Steyr Mannlicher, která byla odborné veřejnosti představena 25. června na podnikové střelnici u Nového Vídeňského Města.

Krátce připomeňme, že zbrojovka Steyr Mannlicher je jednou z největších, nejstarších a nejvýznačnějších výrobců ručních palných zbraní na světě, která je ve své historii ztotožněna s invencí, pokrokovostí a kvalitou.  V moderní historii zde například byla uvedena první zadovka Rakousko – Uherské armády, ráže 11 mm systému Werndl, u jejíhož zrodu stál Čech, pozdější technický ředitel celého závodu, Karel Holub, rodák ze Stradonic. Nakonec i Ferdinand Mannlicher pocházel z rodiny z českého Mostu.

Jiným příkladem je první opakovací puška Mannlicher vz. 1885 s přímotažným závěrem, která byla první armádní opakovačkou s týdenní produkcí až několika tisíc kusů. Vrcholem produkce byly rokya první světové války, kdy během let 1914 – 1918 bylo vyrobeno přes 3 miliony kusů pušek, 230 000 pistolí a přes 40 000 kulometů.

Souběžně s vojenskou výrobou se vyráběly i lovecké kulovnice, při jejichž výrobě byla využita technologie a precize výroby vojenské. Původně to byly kulovnice 8 mm Mannlicher s přímotažným závěrem, ale největší popularity dosáhly kulovnice ráže 6,5 x 54 Mannlicher Shönauer se závěrem Mauser a typickým cívkovým zásobníkem. Jejich obliba a rozšíření byly tak vysoké a široké, že se s nimi můžeme v běžném používání myslivců a lovců setkat dodnes.  Celou další novodobou historii následovaly modely, jejichž kvalita byla jen špičková.

Ale zpět k nejnovější lovecké kulovnici SM 12. Základními zadáními při konstrukci nové zbraně bylo zvýšení technických parametrů s uvedením několika zásadních novinek a zvýšení elegance zbraně. V úvodním semináři bylo zmíněno dědictví kdysi legendární kulovnice Mannlicher Schönauer, která kromě svých uživatelských kvalit oplývala štíhlou elegancí, která také přispěla k nebývalé oblibě této zbraně. Nový typ navazuje na slavnou historii tradičním štíhlým, elegantním tvarem.

Pažba je bavorská se stupňovitou lícnicí a úchopové části jsou místo obvyklého mřížkování opatřeny velmi působivou rybí šupinou.

Největší změny u kulovnice SM 12 jsou v konstrukčních řešeních. Závěr zůstává klasický válcový otočný odsuvný typu Mauser se čtyřmi uzamykacími ozuby ve dvou řadách systému SBS (Safety Bolt systém – bezpečný závěrový systém). Bezpečnost a pevnost závěrového systému je zkoušena dokonce tak, že před výstřelem běžným nábojem je do vývrtu před náboj vsazena ještě jedna kulka. Tato střela vytvoří zásadní překážku v hlavni. Po výstřelu zůstává závěr nepoškozený, plně funkční. Dojde třeba k vydutí nebo prasknutí hlavně, ale neprojeví se žádná destrukce závěru, která by ohrozila střelce. 

Zásadní a nejvýznamnější změna je v bezpečnosti a pohotovosti ovládání zbraně, kdy úderník může být napnut při běžném přebití, ale hřbetním jezdcem, který je jinak obvyklý u zlamovacích zbraní v podobě pojistky, lze napnutí úderníku zrušit a uvést tak zbraň i s nábojem v nábojové komoře do stabilního a absolutně bezpečného stavu. V případě potřeby lze pohybem jezdce vpřed bezhlučně úderník zase napnout a zbraň je tak v mžiku pohotová ke střelbě.

Tímto uspořádáním je naprosto bezpečně vyřešena tzv. pádová jistota zbraně. Při použití běžných pojistek, které dnes většinou zajišťují jen spoušť, je zbraň zabezpečena proti výstřelu jen podmínečně.  Při docílení určité úrovně pádové energie se každý zabezpečovací ozub běžné pojistky uvolní nebo ulomí a zbraň spustí. V jiných situacích se může pojistka uvolnit otřením o oděv, větvičku keře a podobně a zbraň je v ten okamžik nebezpečná a může dojít k nechtěnému výstřelu.

V případě, že pružina úderníku je uvolněna, nenapnuta, potom je pádová jistota 100 % a žádný nechtěný výstřel ani z jiného důvodu nehrozí. Kulovnice SM 12, kde je možnost nezávislého ovládání napnutí nebo uvolnění úderníku, je tedy naprosto bezpečná v jakékoliv situaci i při pádu zbraně a přitom je stále pohotově bezhlučně připravitelná k okamžité střelbě.

Upozornění na napnutí úderníku je provedeno výsuvným výstražníkem v ose hlavy závěru a červeným bodem v poloze jezdce na krku pažby.

Možnost separátního ovládání napnutí úderníku se dnes zavádí u nejlepších kulovnic, a to jak z důvodu možnosti pohotového ovládání, tak především pro zvýšení bezpečnosti.     

Spoušťový mechanismus u kulovnice SM 12 je vybaven napínáčkem. Pokud je napínáček napnut a nedojde ke střelbě a úderník je jezdcem na krku pažby uvolněn, dojde automaticky k deaktivaci napínáčku.

Spoušť samotná je velmi přímá, suchá, bez volného chodu, velmi hladká se seřiditelným odporem. I bez použití napínáčku lze hladkým, plynulým chodem spouště docilovat velmi přesného spuštění bez strhávání zbraně.

Dalším významným a výrazným prvkem kulovnice SM 12 je další zvýšení přesnosti střelby, kdy se běžná lovecká kulovnice dostala prakticky na úroveň přesnosti speciálních odstřelovačských pušek.

Přesnost loveckých kulovnic Mannlicher je příslovečná a obecně známá. K výrobě hlavní se používá speciální hlavňová ocel se zvýšenou tuhostí, která zajišťuje menší kmitání hlavně při výstřelu, a tedy menší nežádoucí ovlivnění střely.

Dalším prvkem vysoké a výjimečné přesnosti hlavní kulovnic Mannlicher je jejich výroba, které je v technologickém postupu odlišná od jiných zbrojovek. Hlaveň se z důvodu produktivity kove za studena, ale u „Mannlichera“ se kove jen vývrt bez nábojové komory, které se následně vyrábí třískovým obráběním. Je to sice několik operací navíc, což je dražší, ale zato výsledkem je výrazně kvalitnější hlaveň.

U jiných výrobců se kovají hlavně tak, že se kove vývrt i nábojová komora, což znamená, že se musí rozměr vývrtu nejprve rozšířit na rozměr nábojové komory a potom „zkovat“ na rozměr vývrtu. Tak dochází k vysokému stupni přetváření materiálu s možným vznikem vnitřního pnutí a zvýrazněním místní nehogomenity materiálu s konečným důsledkem negativního vlivu na přesnost střelby. U technologie kování jen vývrtu mnohá tato nebezpečí nehrozí.

Dalším krokem po vykování hlavně je kontrola její rovnosti. U ostatních zbrojovek, při zjištění nerovnosti, následuje rovnání. Opět ovšem s nebezpečím tvarové paměti, kdy po ohřátí hlavně výstřely se může vrátit zpět do původního ohnutého tvaru. U „Mannlicherů“ po zjištění jakéhokoliv zakřivení hlavně po kování, žádné rovnání nenásleduje, jen výhoz do šrotu.

Vnější tvar hlavně se již nijak neupravuje a neobrábí. Tím jsou zachovány zhutněné vnější vrstvy zpevňující hlaveň. Následuje jen povrchová úprava.

To jsou tedy ona „kouzla“ pro docilování neporovnatelně vyšší přesnosti hlavní kulovnic Mannlicher oproti jiným zbraním.

U nové kulovnice SM 12 byla hlaveň rekonstruována vzhledem k optimalizaci vnitřní balistiky, která zásadně ovlivňuje výslednou přesnost střelby. Oproti předchozím typům má typ SM 12 vnější tvar hlavně s větší kuželovitostí. V místě nábojové komory má větší průměr než dřívější typ. Průměr hlavně se postupně zmenšuje směrem k ústí podle křivky, která byla zjištěna programem při simulaci kmitání hlavně při výstřelu. Optimalizovaný tvar hlavně je cíleně konstruován tak, aby bylo kmitání hlavně při výstřelu minimalizováno.

Ústí hlavně je osazeno speciálním zahloubením, které se používá jen u odstřelovačských pušek. Zahloubení snižuje negativní vliv úsťového tlaku na střelu a zpřesňuje střelbu.

Standardní dodávaná délka hlavní je 56 cm a u ráží magnum 63,5 cm.

V rámci příslušenství zbraně je třeba se zmínit o zásobníku, který se zasouvá do zásobníkové šachty ve dvou stupních. První stupeň znamená, že zásobník je pevně uchycen ozuby v zásobníkové šachtě, ale není dotlačen až pod závěr, takže nelze náboj zasunout do nábojové komory. Tento stav slouží k bezpečnému přenášení a převážení zbraně. Jemným dotlačením zásobníku dojde k zaskočení na druhý ozub a dotlačení nábojů přímo pod závěr. Možnost dvoustupňového zasunutí zásobníku do zbraně je dalším příspěvkem k bezpečnosti a pohotovosti zbraně.

Po úvodním semináři a představení nové kulovnice SM 12 následovala možnost praktické střelby na podnikové střelnici v bývalé rozlehlé pískovně na 100 m, 200 m a 300 m a na běžící terč.

Samozřejmě nejzajímavější jsou poznatky ze střelby na vzdálenost 300 m. Střelba probíhala v systémem bench rest s podporou běžnými koženými pytlíky.

Výsledky střelby byly více než zajímavé. I když nejsem nijak trénovaný střelec v dálkové střelbě, dociloval jsem běžně rozptylu na 300 m do 5 cm, což je u některých jiných zbraní přesnost obvyklá na vzdálenost 100 m. Na 100 m potom byly většinou soustřely, a tedy zkouška na vzdálenost menší než 200 či 300 m byla vcelku bezpředmětná. Přesnost zbraně je prostě obdivuhodná rovnající se profesionálním „sniperkám“.

Závěrem mohu konstatovat, že ten kdo chce v současné době nejpřesnější a v zásadě nejmodernější kulovnici, sáhne po SM 12. Je to bez přehánění takový Rolls Royce či Mercedes mezi zbraněmi, ovšem nikoliv cenou, ale úrovní. Dokonalý „Crossover“ pro všechny situace.

 

Technická data:

Délky hlavní: standardní ráže 560 mm, magnum 635 mm,

hlavně osazeny otevřenými mechanickými mířidly.

Hmotnost: asi 3,2 kg, resp. 3,6 kg u magnum ráží,

průměr ústí hlavně 16,5 mm,

celková délka zbraně 1115 mm standard ráží, 1175 mm magnum,

spoušť s napínáčkem s nastavitelným odporem, odpor spouště 700 gr,

pažba s řezbou rybí šupiny, bavorská s dvojitou lícnicí,

povrchová úprava kovových částí nanotechnologií Mannlicher Mannox.

Běžně dodávané ráže:

Standard: .243 Win., 6,5 x 65 SE, .270 Win., 7 x 64, 7mm-08 Rem., .308 Win., 30 06 Spr., 8 x 57 JS, 9,3 x 62

Magnum: 7mm-Rem. Mag., .300 Win.Mag., 8 x 64 S, 300 Weatherby Magnum.

© Dr.Ing.Jiří HANÁK

Zpracování dat...