Časopis Myslivost

Myslivecký den v Třeboni vyšel na výbornou

V sobotu 11.8.2012 se konal v Třeboni na náměstí premiérový Myslivecký den. Ve spolupráci s městem Třeboň a organizátory končící letní trubačské školy v nedalekém Chlumu u Třeboně se podařila uskutečnit velmi pěkná letní myslivecká akce.

V devět ráno se shromáždil myslivecký průvod před Bertinými lázněmi, kromě asi 130 trubačů se zúčastnili kynologové, sokolníci a další hosté. Průvod prošel městem a došel na malebné třeboňské náměstí, kde již čekalo mnoho místních i turistů. Trubači na věži již z dálky oznamovali příchod slavnostního průvodu.

Na velké podium v dolní části náměstí nastoupili všichni přítomní trubači, zvukem slavnostních fanfár byly opentleny projevy a pozdravy Petra Šeplavého – předsedy Klubu trubačů, Petra Dudy – ředitele Trubačské školy J. Selementa a Letní trubačské školy v Chlumu a také projev starosty města Třeboň Ing. Jiřího Houdka, který je mimo jiné aktivním myslivcem.

Poté se již rozeběhl dopolední program, kdy vystoupili kynologové pod vedením Jana Kubeše a ukázali zástupce všech skupin plemen loveckých psů. Vystoupení sledovaly nadšené davy diváků. Kynologové se pak odebrali do parku před Bertinými lázněmi, kde po celý den předváděli kynologické ukázky.

Poté se představili přítomní členové Klubu autorů – Hana Křenková, Jitka Vaňková, Josef Drmota, Oldřich Tripes, Eva Lukešová, Petr Slaba, František Kolda a Jiří Kasina. Divákům bylo předvedeno ukázkové pasování knih Když myslivcem je žena a Srneček Lojzík.

Následně se na podiu předvedli stále více se zaplňujícímu náměstí sokolníci ze sokolnického střediska Český Krumlov pod vedením Richarda Arletha, podali základní informace o dravcích a také pozvali diváky na letové ukázky v parku před Bertinými lázněmi. 

Velký úspěch tak jako vždy měli zástupci Klubu vábičů – Václav Svoboda, Jiří Hrdlička, Pavel Kumžák a David Princ, předvedli vábení jelenů, srnčí zvěře i predátorů, jejich ukázky s pozorností a zájmem sledovalo doslova celé náměstí.

V rámci dopoledního bloku proběhlo také skutečné přijímání mezi myslivce, Oldřich Tripes přijal mezi myslivce novou adeptku Mgr. Šárku Petříkovou, kterou přivedl Jaroslav Bílek z MS Tetřívek Hrachoviště.

Dopolední blok pak uzavřeli na náměstí opět trubači, kteří svými tóny pozvali na slavnostní celebrovanou svatohubertskou mši v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí.

Mše začala přesně s poledním odbíjením zvonů a doslova k prasknutí naplněný chrám bez dechu sledoval trubače, kteří se nikdy v minulosti v tak hojném počtu na mši v Třeboni asi nesešli. Jakoby se na čas vrátila doba nadšeného myslivce Petra Voka. Poděkování patří místnímu faráři, který zcela spontánně zareagoval na nabídku uspořádání mše s tím, že ji už v minulosti několikrát slyšel v místě jeho dřívějšího působení na Pelhřimovsku a že si vždy přál celebrovat zrovna mši k poctě patrona myslivců.

Občané a turisté, kteří nezavítali na svatohubertskou mši, měli možnost navštívit i další místa, která byla připravena po celý den. Před lázněmi Berta bylo kromě již zmiňovaných ukázek kynologů a sokolníků také stanoviště s lesní pedagogikou, připravené ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s.p.. Po celý den sem proudili hlavně rodiče s dětmi a bylo příjemným překvapením, jaký byl o vyzkoušení si znalostí zájem, jak je vidět, místo před Bertinými lázněmi si lidé našli, ač nebylo v přímém napojení na hlavní dění na náměstí.

Na náměstí v kině Světozor promítal po celý den filmy o zvěři a přírodě František Kolda, v domě Štěpánka Netolického byla výstava fotografií z řad členů Klubu fotografů, v průchodu domu pak stála laserová myslivecká střelnice. Našli jsme pro příští rok zajímavé atraktivní prostory s potenciálem pro využití na další atrakce a zajímavé expozice, nemluvě o tom, že jsme letos zatím nevyužili nabídku místního divadelního sálu. Opravdu stojí za úvahu, jak dřímající potenciál nové myslivecké akce v Třeboni a nabízených prostor využít v příštím roce.

Na samotném náměstí pak hlediště s lavičkami lemovaly stánky, kde si mohli lidé nakoupit knihy, obrázky Hany Křenkové a díla Evy Lukešové, která také malovala dětem ozdoby na tvář. Na tělo maloval a svoje originální trička také nabízel kreslíř Petr Slaba, své místo měl i stánek s vábničkami Jiřího Hrdličky a nebo stánek s vábničkami, fotopastmi, odznaky a dalšími potřebami Nordik Predator Pavla Kumžáka, ozdobou byl jistě stánek Galerie Rembrandt a nebo i stánek nové členky Klubu autorů malířky Michaely Píchové. Nechyběly i další stánky s mysliveckými potřebami a doplňky. Na první premiérový ročník byla nabídka zboží snad dostatečně bohatá.

Ale i v druhé části náměstí, kde probíhaly farmářské trhy, byly stánky myslivecky stylizované – daly se koupit nejen pokrmy ze zvěřiny v asi dvou stáncích, ale i speciální sladkosti a myslivecké koule u zručné cukrářky a nebo několik druhů zvěřinových klobás. Třeboň přítomnost myslivců natolik zaujala, že dokonce ve vyhlášené zmrzlinárně vedle brány nabízeli po celý den speciální mysliveckou zmrzlinu a v hotelu Zlatá hvězda měli v jídelníčku po celý den speciálně připravené myslivecké menu ze zvěřiny.

V odpolední části po mši následoval zase asi dvouhodinový program plný lovecké hudby, předvedení loveckých psů, představení mysliveckých spisovatelů a nemohlo chybět samozřejmě oblíbené vábení zvěře. Proběhlo i pasování na lovce zvěře škodlivé. Závěrečný koncert lovecké hudby v podání několika desítek trubačů pak byl krásnou tečkou za úspěšným mysliveckým dnem, podvečer už jen dokreslila pohoda s dechovkou Třeboňská dvanáctka.

Ač počasí hrozilo deštěm, nakonec byl Mysliveckému dni v Třeboni sv. Hubert i sv. Petr nakloněn. Celý den bylo náměstí plné a podle slov místních málokterá akce zaujala tolik jako tato myslivecká. Na lavičkách před podiem i před stánky bylo celý den jen málo volného prostoru, vystřídali se nejen místní, ale i lázeňští hosté a davy turistů z celé republiky a zahraničí.

Každý začátek má své problémy, ale první Myslivecký den v Třeboni bezezbytku splnil očekávání organizátorů, krása akce spočívala v oslovení doslova tisíců nemyslivců, myslivci se předvedli jako kulturní a uměnímilovní lidé. Díky za to nejen všem vystupujícím a organizátorům, ale i městu v čele se starostou Ing. Jiřím Houdkem a místnímu informačnímu středisku v čele s PhDr. Luďkem Švejcarem.

Na příští rok, nejspíše v termínu 10. 8. 2013, se už dnes nabízejí podněty pro další doplnění a vylepšení akce, přiřazení i trocha odbornějšího programu, využití místního divadla a mnoho jiných námětů. Určitě se akce zase spojí s dalším ročníkem Letní školy troubení v Chlumu, určitě se program na podiu na náměstí, ale i nabídka a počet stánků rozroste. Máte-li touhu podpořit snad nově vznikající tradici, přijeďte do Třeboně příští rok vystupovat a nebo prodávat, vyjde-li počasí, jistě nebudete návštěvností a zájmem zklamáni. Krásná kulisa náměstí vše pak jen završí. Takže již dnes jste vítáni na prožití zajímavého a spokojeného dne v Třeboni příští léto druhou srpnovou sobotu.

Text Jiří KASINA, snímky Marcela KUKLOVÁ, Josef DRMOTA a Dagmar ŠVARCOVÁ

Zpracování dat...