Časopis Myslivost

Na vodní ptactvo pouze s ocelovými broky

Myslivost 9/2012, str. 7  Ing. Antonín Čech
Zákon o myslivosti nám zakázal používat od 1. ledna 2011 při lovu vodního ptactva náboje s olověnými broky. Na toto téma bylo již publikováno nemálo odborných článků a pojednání. Základní chybou našich zákonodárců však bylo, že opět někdo byl papežtější než papež a vypustil ze znění zákona přijatého v ostatních zemích tři slovíčka: „v okolí mokřadů“. Díky tomu se musí používat neolověné broky vždy při lovu vodního ptactva. V zahraničí jen v okolí mokřadů. Co nám to všem myslivcům přinese za problémy buď nevěděl, a nebo si to naopak přál? Nyní máme jednu loveckou sezonu za sebou a informace o lovu ocelovými broky jsou tak rozdílné a protichůdné, že se mi tomu ani nechce věřit. Pokusím se to trochu shrnout.

Dobří střelci tvrdí, že když střílí na běžnou mysliveckou vzdálenost (jsou vidět plováky), nevidí příliš rozdíl a kachny se po zásahu zlomí velice dobře. Avšak ty zázračné zásahy na vzdálenost 60 až 100 metrů patří minulosti. Ocelový brok na to prostě nestačí a i očividně zasažená zvěř odlétá hodně daleko s předpokladem, že uhyne, ale bez možnosti dohledání a zhodnocení zvěřiny.

Sváteční a méně zkušení lovci, a ti co střílí na nesmyslné vzdálenosti, tvrdí, že jsou ocelové broky na … (na nic). Ale oni většinou netrefovali ani broky olověnými a většinou nevěděli, proč chybili a nebo zasáhli. Smutné je, že takových je ale většina.

A teď k názoru kterých se přiklonit? K těm, co jsou zdrženliví a nepřeceňují především svoje střelecké schopnosti, a nebo k těm, lačným na ránu a mnohdy toužícím vystřelit za každou cenu? Za těmi druhými však té nedohledané a postřelené zvěře bylo i při střelbě olověnými broky spousta.

Co však považuji za největší hrozbu pří používání ocelových broků, je zvýšená nebezpečnost při střelbě způsobená velkou odrazivostí těchto tvrdých broků a jejich průrazností. Proto apeluji na vás všechny, střílejte opravdu jen do bezpečného prostoru a pod co největším úhlem. Vyvarujte se střelby mezi korunami stromů, kde by se mohl brok odrazit i od suché větve a někoho jiného či vás zranit.

Dbejte na to, abyste používali pouze zbraně, které jsou na ocelové broky zkoušené, a dodržujte pokyny uvedené na každém balení s náboji obsahujícími náplň ocelovými broky. Jsem rád, že úrazů zatím bylo poskrovnu.

Zákon však platí, a tak nezbývá než jej ctít a především dodržovat. Při nedodržení tohoto ustanovení se každý vystavuje poměrně vysoké pokutě od orgánů státní správy myslivosti. Na porušení zákona se může přijít ne jen přímo na lovu, ale i u dalšího zpracování a prodeji ulovené zvěře, při veterinárních vyšetřeních a třeba i u konečného spotřebitele na jeho talíři.

Tímto článkem jsem nechtěl strašit, ale upozornit na aspekty, které nevyhnutelně lov vodního ptactva bude i nadále s sebou přinášet.

Přeji vám všem v nastávající lovecké sezoně co nejvíce loveckých úspěchů. Pokud budete zdrženliví a nebudete přeceňovat svoje střelecké schopnosti a správně odhadnete vzdálenost zvěře, jistě si i ocelovými broky pěkně a úspěšně zalovíte.

Ing. Antonín ČECH – předseda Střelecké komise ČMMJ

 

Zpracování dat...