Časopis Myslivost

Se zárukou přesné střelby

Myslivost 9/2012, str. 40  Karel Kaufmann
Je to extrémní a nelehká výzva, navýšit nějakým zásadním způsobem a bez kompromisů potenciál současné moderní zbraně tak, aby to pozitivní přínos mohl využít každý běžný myslivec. Že to jde, dokazuje firma Blaser novým provedením osvědčené a oblíbené kulovnice R8 Professional Success. Je předurčena pro precizní a uvolněnou střelbu ve všech loveckých situacích, provedené úpravy maximalizují při každém výstřelu jistotu správného zásahu.

Líbivá a přitom funkční, taková a ještě navíc doslova nerozbitná je nová pažba z průmyslového polymeru v kombinaci s prvky z kůže a nerezu. Produktovému designerovi Stan Maesovi se podařilo respektovat technické požadavky a spojit je s vysoce atraktivním a líbivým designem.

Je tedy překonáno konvenční tvarování pažby? Podle mínění mnoha praktiků a expertů, jako jsou například externí spolupracovníci firmy Blaser a testovací myslivci revírník Anton Rosmer a lesník Horst Rechtenbach, by tomu tak už brzy mohlo být. Oba dva ve svém profesním životě sloužili a slouží v honitbách s dobrými stavy vysoké zvěře a doprovázeli nespočet hostů. A oba dva udělali zkušenost, že v otázce přesného zásahu je mezi přáním a skutečností někdy doslova propast.

Skoro každý zná nechtěně a nekontrolovaně rychlé zmáčknutí spouště, jednoduše nazývané stržení spouště. Ani vysoce rutinovaný a zkušený lovec není před tímto nešvarem zcela ochráněn, především, když loví v těžkých podmínkách anebo se dostane do situace se zcela výjimečnými nároky. I erudovaní lovci se s tím někdy setkají a chtějí se takových situací vyvarovat.

Zůstává tedy otázka, jak by měla být koncipovaná zbraň, aby negativní důsledky stržení spouště a zbraně na cílený bod optimálního zásahu zůstaly v přijatelných mezích. Rychlé a omezeně kontrolované zmáčknutí spouště, ale není jedinou příčinou chybné rány.

Nároky na střelce vždy rostou, když pro střelbu nejsou ideální podmínky. Především, když je střílející ruka, a i rameno, v okamžiku výstřelu křečovitě napjatá. Zejména to je příčinou a vede ve svém důsledku téměř vždy k tomu, že střílející ruka při zmáčknutí spouště vykonává zcela intuitivní točivý pohyb, pochopitelně tento pohyb kopíruje ústí zbraně a vzdaluje se přitom bodu optimálního zásahu.

Z výše uvedeného lze dovodit, kde se také skrývá potenciál pro optimalizaci lovecké zbraně. Skrývá se totiž také mimo jiné v koncepci, utváření a tvarování pažby. Jestliže doposud většinou chtěné a prodávané, relativně ploché utváření a tvarování pistolové rukojeti pažby umožňuje například rychlou pudovou střelbu při naháňce, působí pak při přesné, precizně mířené střelbě odlišně. Nikdy ale ne jako výhoda. Pokud toto zohledníme, je těžko k pochopení, že my lovci užíváme zbraně, aniž bychom si uvědomovali důležitost tvarování pažby. Přitom každý sportovní střelec ví, že se speciálním, možno říci „s jeho“ tvarem pažby, lépe a jistěji trefuje.

Napřímený úhel pistolové rukověti k podélné ose zbraně, její ergonomické tvarování a otvor v pažbě slouží u nového provedení kulovnice R8 Professional Success zcela jednoznačně při všech podmínkách střelby a lovu pro zcela jedinečně uvolněné držení střílející ruky. Stržení spouště a zbraně nemohou ovlivnit přesnost naší střelby tak výrazně, jako v případě standardního tvarování pažby.

S kulovnicí Blaser R8 Professional Success dosáhli konstruktéři firmy jednoznačně velký krok kupředu. Kulovnice R8 nadchne pažbou z polymeru, která respektuje všechna měřítka ergonomie střelby a přitom je současně téměř nezničitelná. Její líbivý design spojuje optimální tvarování a maximální funkčnost, jako se doposud asi nepodařilo v žádném dalším případě u kulovnic v minulosti. Sympatické je ale také to, že novovým provedením pažby nejsou nijak zvlášť potlačeny či nějak „maskovány“ lovecké kořeny této kulovnice a její předurčení pro lov.

Anton Rosmer a Horst Rechtenbach, externí spolupracovníci firmy Blaser byli mezi prvními lovci, kteří mohli střílet s R8 Professional Success. Byli to také oni, kteří konzultovali nové provedení s mnoha ostatními myslivci, střelci a lovci, zkoušeli zbraň v rozličných podmínkách a mnoha loveckých situacích. Názor oněch dvou jmenovaných a drtivé většiny těch, kteří si mohli zbraň vyzkoušet s nimi vyústil k jednoznačnému konstatování, že když novou kulovnici poprvé vidíte, předvídáte intuitivně její schopnosti, když jí uchopíte, cítíte její schopnosti doslova v rukou, a když s ní střílíte, poznáte, že se vaše očekávání bezezbytku naplnilo. Prostě s touto kulovnicí zbraní se trefuje na každý pád zcela jednoznačně lépe.

Více informací na www.blaser.de.

S použitím snímků firmy Blaser připravil Karel KAUFMANN

 

Zpracování dat...