ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Z občanského sdružení spolkem

Myslivost 3/2013, str. 7 JUDr. Jiří KŠICA
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, při přípravě výroční členské schůze mysliveckého sdružení jsem si opětovně a s patřičnou náležitostí uvědomil, jak málo času zbývá do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který vstoupí v platnost od prvního dne roku 2014. Někdo by se mohl podivit nad touto asociací a mírně znepokojivou úvodní větou. Pokusím se to v několika následujících řádcích přiblížit, byť je realitou, že v lednu 2013, v době psaní tohoto úvodníku, sice platí rozhodnutí o platnosti nového zákoníku od nového roku, ale vzhledem k politickým debatám a situaci na politické scéně se může platnost možná o rok oddálit. Více >
Z občanského sdružení spolkem

Zemřel rytíř myslivecké historie, umění a tradic

Myslivost 3/2013, str. 12
Počet komentářů: 0
Širokou mysliveckou veřejnost, vedení Českomoravské myslivecké jednoty, členy Kulturně propagační komise ČMMJ, redakční kolektiv časopisu Myslivost a členy Redakční rady zasáhla nečekaná zpráva o úmrtí Doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., odborného lékaře - neurologa, mysliveckého publicistu a spisovatele, který zemřel v pardubické nemocnici v pondělí 21. ledna 2013. Rytíř myslivecké historie, umění a tradic odešel navždy tiše do svatohubertského nebe. Více >
Zemřel rytíř myslivecké historie, umění a tradic

Parožení jelenů - I. část

Myslivost 3/2013, str. 20 Martin MOHELSKÝ
Počet komentářů: 0
Výsledek období parožení nemilosrdně ukáže na celoroční úroveň péče o zvěř. Podílí se na něm všechny podmínky chovu zvěře v oboře i volné honitbě. Kromě genetických předpokladů má vliv i pohoda zvěře, její zdravotní stav, kondice a úživnost prostředí. Počátek či nástup parožení způsobují hormonální procesy. Ty jsou reakcí organizmu na reakci délku světelného dne. Hormonální vazby v organizmu složitými vazbami řídí vývoj a růst parožní hmoty a dále ukončení vývoje a shazování parohů. Výstavba parohu je ve své podstatě jedinečný fenomén. Stojí organizmus mnoho metabolického úsilí a na hmotu parohu je vynaloženo velké množství živin. Více >
Parožení  jelenů - I. část

Vypouštění tetřevů v Německu od roku 1950

Myslivost 3/2013, str. 17 Ralf Siano, Siegfried Klaus
Počet komentářů: 0
Vypouštění tetřevů je běžným nástrojem druhové ochrany, který napomáhá zastavit dramatický pokles početnosti populace, anebo umožňuje vytvořit populaci novou. V zásadě existují tři různé metody (IUCN 1998). V autochtonní neboli původní populaci, která stále existuje, se uplatňuje posílení populace. Jinak dochází k reintrodukci (zpětnému vypouštění) do oblastí, kde se tetřev dříve vyskytoval. Pro přemístění se využije divokých ptáků, kteří jsou přestěhováni z jedné oblasti jejich výskytu do druhé. Více >
Vypouštění tetřevů v Německu od roku 1950

Nová kulovnice Rössler TITAN 16

Myslivost 3/2013, str. 24 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Rakouský výrobce Rössler sídlící v malebném historickém městečku Kufstein v podhůří tyrolských Alp letos zahájil výrobu zcela nové kulovnice s označením Titan 16. Zopakujme, že firma Rössler je rodinným podnikem založeným panem Rösslerem, který byl zkušeným zbrojařským odborníkem a který pracoval u věhlasných firem Mauser a Voere. Dnes podnik řízený a vlastněný Waltherem Rösslerem mladším si vydobyl respektované místo mezi výrobci loveckých zbraní a z hlediska technické úrovně a kvality se zařadil mezi špičku továrně vyráběných zbraní. Díky své vysoké úrovni a kvalitě se lze setkat s kulovnicemi Titan Rössler nejen ve všech zemích Evropy, ale i v USA a dokonce v Austrálii. Více >
Nová kulovnice Rössler TITAN 16

Vývoj stavov a produkcie zveri

Myslivost 3/2013, str. 27 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Nedávno som čítal, filozofickú úvahu o tom, že zmeny, ktoré v súčasnosti vo svete prebiehajú, pretvárajú celú ľudskú civilizáciu, sú prejavom postupného zanikania viac ako 300 rokov trvajúcej industriálnej spoločnosti a vytvárania novej - kvalitatívne vyššej spoločnosti - informačnej spoločnosti. Tento proces sa začal prejavovať v 60. rokoch 20. storočia. Zrýchlil tempom najmä od 90. rokov 20. storočia a tiež začiatkom 21. storočia. Více >
Vývoj stavov a produkcie zveri

Jak jsem hledal v Rumunsku privátní lovecký revír

Myslivost 3/2013, str. 28 Petr ZIEGROSSER
Počet komentářů: 0
Vždy, když už se mi zdá, že vše funguje na více než sto procent, rozhodnu se hledat něco jiného. Stejné je to i s loveckými destinacemi. Lovy v Rumunsku zajišťuji pro své známé převážně u Státních lesů, lesní závod Sučeava. Krásné lesy, zajímavý kraj, dostatek zvěře a dobré trofeje karpatských jelenů. Lov medvědů je organizován precizně jako za Čaušeska, je šance ulovit tam vlka i silného kňoura. Místní myslivci umí ošetřit trofeje, vybavit CITES a trofeje bezpečně dopravit do Čech. Ceny mají stálé a personál je korektní. Více >
Jak jsem hledal v Rumunsku privátní lovecký revír

Aktinomykóza u srnčí zvěře

Myslivost 3/2013, str. 30 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Aktinomykóza je onemocnění projevující se prvotně v oblasti ústní dutiny s možností rozšíření krevním řečištěm i do jiných tělesných partií, hlavně na hlavě a krku. Jedná se o plísňové onemocnění vyvolávané houbami rodu Actinomyces, a to buď A. israeli nebo A. lignieresii. Více >
Aktinomykóza u srnčí zvěře

Z příběhu jedné hromady

Myslivost 3/2013, str. 32 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Čekaná v kazatelně s blízkou hromadou objemového krmiva patří v posledních desetiletích k jednomu ze způsobů lovu černé zvěře. Jak úspěšný lov bude, záleží především na předloženém krmivu jako správném vnadění. Je známo, že prasata se od jara do podzimu zdržují v polních kulturách, koncem léta až do sklizně téměř výlučně v kukuřici. Kukuřičné jádro patří mezi energeticky nejbohatší zdroje krmiv. Proto mívá úspěch ten, kdo poblíž kazatelny či posedu pohodí několik kukuřičných palic. Více >
Z příběhu jedné hromady

Jeden výstřel aneb Americký „křest ohněm“ kulovnice CZ 557

Myslivost 3/2013, str. 34 Karel KAUFMANN
Počet komentářů: 1
Křty, samozřejmě myslíme ty metaforické, mívají různou podobu. V našich končinách se při nich obvykle hodně řeční, pozvedají se číše a objekt oslavy se symbolicky polévá alkoholickým nápojem. Nejinak tomu bylo 27. listopadu 2012, když se v pražské prodejně České zbrojovky, a.s. uváděla na trh nová kulovnice CZ 557. O čem se tehdy pomlčelo, byla skutečnost, že skromně vystupující kmotr zbraně, známý herec Karel Roden, už ve skutečnosti pět pět sedmičku o několik měsíců dřív „pokřtil ohněm“. Stal se totiž prvním člověkem, který s novou uherskobrodskou kulovnicí dosáhl úlovku. Více >
Jeden výstřel aneb Americký „křest ohněm“ kulovnice CZ 557

Puškohled FOMEI 3 – 12x42 BEATER SMC, IR SF v praxi

Myslivost 3/2013, str. 45 Jan Kožený
Počet komentářů: 0
V květnu letošního roku jsem dostal možnost otestovat v praxi některé dalekohledy a puškohledy, které na český trh dodává firma Fomei. Z množství puškohledů prezentovaných na této akci jsem si vybral „variábl“ 3-12x42 BEATER SMC, IR SF. Jedná se o puškohled s variabilním zvětšením 3-12x42. Osazen je záměrnou osnovou R 3 se světelným bodem – spodní a boční ramena osnovy zesílená, uprostřed nitkový kříž s tečkou. Velikost osnovy se při změně zvětšení nemění. Podle údajů firmy Fomei je tubus vyroben z jednoho kusu (kovová slitina), stěny zesíleny pro vyšší tuhost, plněno dusíkem. Průměr tubusu je 30 mm, hmotnost 500 gr. Více >
Puškohled FOMEI 3 – 12x42 BEATER SMC, IR SF v praxi

Změny v kynologických předpisech

Myslivost 3/2013, str. 46 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Není to poprvé, co píši článek pod stejným názvem a v duchu slyším, jak si hodně lidí říká: „Proč zase nějaké změny a kdo si to má všechno pamatovat!“ Leckoho asi také napadne ono úsloví říkající že „každá změna je vždy k horšímu“. Ke změnám v kynologických předpisech ale dochází a chovatelské kluby občas na ně zapomenou své členy upozornit. Výsledkem může být nepříjemný problém, protože i tady platí, že neznalost věci nikoho neomlouvá. Více >
Změny v kynologických předpisech

Alaria alata – parazit masožravců s výskytem vývojových stádíí u černé zvěře

Myslivost 3/2013, str. 48 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Alaria alata (Goeze,1782) Krause, 1914 patří mezi motolice z čeledi Diplostomidae, které se jako dospělci vyskytují především u volně žijících masožravců. Díky svému složitému vývoji má tato motolice řadu mezihostitelů, resp. paratenických hostitelů, mezi které patří také prase divoké. Aktuální zájem o studium tohoto parazita je vyvolán častějšími nálezy vývojových stádií (mezocerkárií) tohoto parazita při rutinních vyšetřeních zvěřiny prasete divokého na svalovce (Trichinella sp.) trávicí metodou a především možností přenosu těchto vývojových stádií na člověka, u kterého může následně dojít k poruchám zdravotního stavu. Více >
Alaria alata – parazit masožravců s výskytem vývojových stádíí u černé zvěře

Kolimátory pro loveckou praxi

Myslivost 3/2013, str. 50 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Aimpoint Micro H1 a Meopta Meosight II 30 Snahou každého myslivce by mělo být ulovit zvěř po právu (tedy lovnou, odstřelovou, v souladu se zákony i mysliveckou tradicí) a humánně, tedy tak, aby zvěř byla usmrcena rychle, účinně a bez zbytečného trápení. Humánní usmrcení zvěře závisí do značné míry na použité ráži zbraně, ale hlavně na tom, kam lovenou zvěř zasáhneme. Komoru, tedy místo uložení vitálních orgánů zvěře, a odpovídající záměrné body dobrý myslivec zná. Problém je, jak na toto místo dopravit střelu. Abychom zasáhli, máme na zbrani mířidla. Mohou být v zásadě trojího typu – klasická otevřená mířidla (případně s dioptrem místo otevřeného hledí), zaměřovací dalekohled nebo nejmladší druh mířidel – kolimátor. Více >
Kolimátory pro loveckou praxi

Výsledky dotazníkového šetření zabývajícího se mortalitou zvěře na pozemních komunikacích

Myslivost 3/2013, str. 56 Jiří Mrtka
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři časopisu Myslivost, v uplynulých měsících jste se mohli zúčastnit dotazníkového průzkumu, zabývajícího se mortalitou zvěře na pozemních komunikacích ČR. Snahou bylo odhadnout množství sražené zvěře na našich silnicích a vyčíslit náklady, které by bylo nutné vynaložit na kompenzaci škod, vzniklých po srážkách. Následující příspěvek si klade za cíl seznámit Vás s výsledky tohoto šetření. Více >
Výsledky dotazníkového šetření zabývajícího se mortalitou zvěře na pozemních komunikacích

Jak mi Ďaďa zachránil život

Myslivost 3/2013, str. 60 Marek Lach
Počet komentářů: 0
Můj citový vztah k Rosii již dávno není lhostejný. Za dobu co jsem zde pobýval jsem již něco málo pochopil z její velikosti. Obdivuji srdečnost zdejších obyčejných lidí. Otevřenost k cizincům, a to zvláště k Čechům. Jejich pohostinnost je charakteristická. Koncem listopadu jsme se setkali s Denisem na Krasnojarském letišti, kam jsme dorazili po půldenní cestě z Brna. Polámaní a utahaní z časového posunu jsme se těšili do sprchy. Venku podal drobný sníh a jako hladká mouka se kupil na suchých hromadách okolo všech parkujících aut. Více >
Jak mi Ďaďa zachránil život

Metóda odhadu živej hmotnosti na základe hmotnosti vyvrhnutej zveri

Myslivost 3/2013, str. 62 Matúš Rajský
Počet komentářů: 0
Problematikou živej telesnej hmotnosti raticovej zveri sa zaoberáme už dlhšie obdobie a potvrdzuje sa, že poľovníci vo väčšine prípadov disponujú iba skreslenými poznatkami o skutočných hodnotách hmotností, ktoré dosahuje živá zver, resp. o hodnotách (kg, %), ktoré stráca pri vyvrhnutí. Najvypuklejšie chyby v odhade hmotností pri bežných druhoch raticovej zveri sú najmä pri našom hmotnostne najväčšom zástupcovi - jelenej zveri. Více >
Metóda odhadu živej hmotnosti na základe hmotnosti vyvrhnutej zveri

S osmapadesátkou na naháňky

Myslivost 3/2013, str. 64
Počet komentářů: 1
Česká myslivecká veřejnost ve své většině ctí středoevropské myslivecké tradice a nerada přijímá novoty. O myslivcích se říká, že jsou konzervativní, ale nedomníváme se, že to je tak úplně pravda. A kdyby to pravda byla, tak proč ne. Ctít starobylé tradice a staletími prověřené fungující postupy je moudré a nikoli zpozdilé. V posledních asi deseti letech se na našem trhu se sportovními zbraněmi začaly ve velkém počtu objevovat samonabíjecí verze útočné pušky (dle oficiálních vojenských předpisů samopalu) vz.58. Samonabíjecích přestaveb je řada a jejich ceny spíš klesají, než rostou. Více >
S osmapadesátkou na naháňky

Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“ má 24 tisíc signatářů, podporu Poslanecké sněmovny a míří do Senátu.

Myslivost 3/2013, str. 66 Jakub Hruška
Počet komentářů: 0
Více než 24 000 lidí se během necelých sedmi měsíců podepsalo pod petici „Za obnovu zemědělské krajiny“. Nejsou spokojení s tím, jak dnešní krajina vypadá a požadují po vládě, Parlamentu a příslušných ministerstvech, aby veřejné prostředky ze Společné zemědělské politiky zajistily veřejné hodnoty. Tedy krajinu, ve které budou moci přežívat nejen motýli, koroptve nebo zajíci, současně bude přístupná lidem a jejíž produkční hodnota zůstane zachovaná pro budoucí generace. Více >
Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“ má 24 tisíc signatářů, podporu Poslanecké sněmovny a míří do Senátu.

club4hunters – klub, který má smysl


Počet komentářů: 0
Club4hunters je sdružení myslivců a přátel přírody, kteří společně využívají sílu a možnosti členské základny klubu k dosažení výhodných podmínek při vlastních investicích do myslivosti. Z několika nadšenců v době vzniku se počet členů mnohonásobně zvýšil, a klub je tak schopen pro své členy zajistit zajímavé podmínky u významných partnerů, kteří jsou ochotni pouze pro členy klubu nabídnout široký sortiment vybavení a služeb za podmínek, které by jinak nemohli získat. Klub mám ale další rozsáhlé plány, proto jsem požádal předsedu Karla Pěnku o rozhovor a představení klubu a jeho aktivit. Více >
club4hunters – klub, který má smysl

MUDRAMAX – NOVÝ MYSLIVECKÝ VIDEOPORTÁL

Myslivost 3/2013, str. 83 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Mezi zasvěcenými myslivci se v poslední době začalo šuškat, že by se měl objevit na Internetu nový portál s tématikou přírody a myslivosti. A že má být spojen s Janem Mudrou, hlavním autorem nejen mezi myslivci oblíbeného televizního dokumentárního cyklu „Tisíc let české myslivosti“. Tak jsme na nic nečekali a šli se zeptat rovnou „za kovářem“. Více >
MUDRAMAX – NOVÝ MYSLIVECKÝ VIDEOPORTÁL

Navštívili jsme…

Myslivost 3/2013, str. 100 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Bruntálsko je specifickým historicky zkoušeným pohraničním krajem, oplývajícím krásnou divokou přírodou pod horami Hrubého Jeseníku. V lesích je hojnost zvěře, se kterou zdejší myslivci zodpovědně hospodaří. O radostech i starostech členů OMS Bruntál jsem si povídala s předsedou Ing. Janem Veiserem a jednatelem Břetislavem Staňkem. Více >
Navštívili jsme…
Zpracování dat...