ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen /2013

Nová kulovnice Rössler TITAN 16

Myslivost 3/2013, str. 24  Jiří Hanák
Rakouský výrobce Rössler sídlící v malebném historickém městečku Kufstein v podhůří tyrolských Alp letos zahájil výrobu zcela nové kulovnice s označením Titan 16. Zopakujme, že firma Rössler je rodinným podnikem založeným panem Rösslerem, který byl zkušeným zbrojařským odborníkem a který pracoval u věhlasných firem Mauser a Voere. Dnes podnik řízený a vlastněný Waltherem Rösslerem mladším si vydobyl respektované místo mezi výrobci loveckých zbraní a z hlediska technické úrovně a kvality se zařadil mezi špičku továrně vyráběných zbraní. Díky své vysoké úrovni a kvalitě se lze setkat s kulovnicemi Titan Rössler nejen ve všech zemích Evropy, ale i v USA a dokonce v Austrálii.

V současné době firma vyrábí asi 3000 kulovnic ročně. Toto vcelku významné množství dociluje s minimálním počtem zaměstnanců díky nasazení nejmodernějšího výrobního zařízení plně automatizovaných CNC systémů a promyšlené kooperaci. Některé díly zbraní nepocházejí z vlastní výroby, ale jsou nakupovány. Firma efektivně vyrábí jen klíčové díly a mechanismy, ale například pažby dováží hotové z Itálie, hlavně vynikající kvality zase od německého výrobce Heym.

Připomeňme, firma Rössler již vyrábí dva typy loveckých kulovnic Titan 3 a Titan 6. Čísla za názvem zbraně znamenají počet uzamykacích ozubů na hlavě závěru klasického systému typu Mauser. U Titanu 3, který je komorován malými rážemi, jsou to tři ozuby a u Titanu 6, pro střední a silné ráže, je to šest ozubů.

Nová kulovnice Titan 16 má, jak analogicky z názvu vyplývá, celkem šestnáct uzamykacích ozubů po osmi ve dvou řadách za sebou, kde relativně velký počet uzamykacích ozubů je dán odlišnou konstrukcí závěru, který je přímotažný.

Přímotažné závěry mají za sebou vcelku dlouhou historii. První typ přímotažného závěru si nechal patentovat F. Mannlicher už v roce 1885, modifikace tohoto závěru byla použita ve vojenské pušce Mannlicher vz.1888, dále následovala celá řada pušek s různou konstrukcí přímotažného závěru, například švýcarská Schmidt – Rubin, kanadská Ross a další.

Přímotažný závěr má výhodu poněkud rychlejšího přebití bez odlícení nebo jen s minimálním odchýlením zbraně od směru střelby, což je výraznou výhodou při střelbě na zvěř v pohybu.

Evropská myslivecká etika brání masovějšímu použití samonabíjecích zbraní, které sice umožňují okamžité opakování několika výstřelů za sebou, ale mají přímou paralelu se zbraněmi vojenskými. V některých honitbách se dokonce vrací k bývalým zvyklostem a tradicím a lovce se samonabíjecími zbraněmi nevítají, ne-li dokonce nepovolí se samonabíjecí zbraní lov.

Tato opatření nemají jen kořeny v odporu použití vojenských zbraní k lovu, ale je faktem, že střelci ze samonabíjecích zbraní často spoléhají na množství možných výstřelů než na přesnost zamíření a na zvěř vypálí spousty ran, zvěř nakonec jen postřelí a výsledkem je buď obtížný dosled a nebo dlouhé trýznivé zhasínání nedosledované poraněné zvěře.

Za velmi přijatelný kompromis, umožňující pohotové opakování rány s přesným zamířením, při respektování evropských tradic v používání nevojenských loveckých zbraní, je spatřován právě v používání zbraní s přímotažným závěrem.

Rostoucí četnost způsobu lovu střelbou na zvěř v pohybu v podobě naháněk a nátlaček, vyvolala také zvýšenou poptávku po zbraních s rychlejším a přesnějším způsobem přebití. Výrobci loveckých zbraní jako například Merkel, Strasser, Heym, Blaser, Krighoff a další reagovali nabídkou loveckých kulovnic s přímotažnými závěry. K těmto značkám se nyní přidal také Rössler se svým typem Titan 16.

Podstatným prvkem a aspektem u kulovnic s přímotažným závěrem je systém a konstrukce samotného závěru z hlediska principu fungování a jeho spolehlivosti a bezpečnosti, protože existuje několik možností konstrukčních řešení. Z mého pohledu je základním prvkem pro hodnocení závěru spolehlivost závěru daná konstrukčním řešením.

 

U kulovnice Titan 16 konstruktéři použili pro přímotažný závěr princip otočné hlavy závěru, která se uzamyká otočením podobně jako u klasického typu Mauser. Na rozdíl od klasického typu Mauser ale otočení hlavy závěru neprobíhá otočením kliky celého závěru, nýbrž uvnitř závěru. Hlava závěru je vedena prostřednictvím čepů v šikmých drážkách kulisy uvnitř závěru. Při jeho pohybu vpřed nebo vzad dojde nejprve působením šikmých drážek na čepy hlavy závěru k jejímu otočení, a tím k odemčení nebo uzamčení závěru. V případě odemčení lze potom odsunout tahem závěr vzad, a tak vytáhnout vystřelenou nábojnici. Přímým tlakem se zase závěr uzavře a uzamkne.

Otočná hlava závěru v „přímotahu“ použitá u kulovnice Titan 16 není ojedinělá. Jedná se o velmi osvědčené a prověřené řešení, které používá například i u své přímotažné kulovnice Krieghoff a další nebo například německá policie a armáda používá jako odstřelovačskou pušku se stejným systémem závěru jako Titan 16, a to v rážích 308 W a 300 W Magnum. Zbraň vyrábí původní zbrojní továrna Mauser v německém Oberndorfu, která se věnuje výrobě pouze vojenských a služebních zbraní. Výše uvedené je pro mne velmi významnou referencí o kvalitě a spolehlivosti závěru.

Prioritním a zásadním požadavkem na přímotažný závěr je jeho bezpečnost. Jedná se o to, aby nedošlo k nežádoucímu výstřelu, pokud není závěr řádně uzamčen. To je velmi důležité a někdy to bývá slabým místem přímotažných závěrů. Systém přímotažného závěru kulovnice Titan 16 s otočnou hlavou závěru je jednak vyzkoušený a obecněji používaný, a jednak má dvojnásobné jištění před předčasným výstřelem.

Prvním prvkem je odstup spoušťové páky od ozubu úderníku, která při nedovření závěru nedosahuje k ozubu, a tak nemůže způsobit předčasné spuštění.

Druhým prvkem je bezpečnostní vůle mezi hlavou závěru a tělem závěru, která, v případě řádného neuzamčení závěru neumožní úderníku dosáhnout až k zápalce náboje. Vůle je eliminována a úderník je přiblížen až po úplném a bezpečném uzamčení závěru, kdy teprve může dojít k výstřelu.

Druhým požadavkem na kvalitní přímotažný závěr je rychlost a spolehlivost i jednoduchost přebití, a to zejména při otevírání závěru. Při výstřelu dochází k roztažení nábojnice a jejímu častému přilnutí k nábojové komoře až na hranici molekulární vazby, což znesnadňuje nebo dokonce zablokuje její extrakci. U klasického závěru Mauser dojde při otočení závěru klikou také k otočení a „odlepení“ nábojnice, kde nám pomáhá páka závěru ke snadnému otočení nábojnice. U systémů přímotažných závěrů, kde se závěr pohybuje jen přímo, někdy nedostačuje síla k odlepení nábojnice, kterou poutá k nábojové komoře molekulární vazba.

U závěru Titan 16 je použita otočná hlava závěru, jejíž rotační pohyb lépe uvolňuje ulpělou nábojnici. Druhým opatřením ke snadnější extrakci nábojnice a zabránění k jejímu ulpění molekulární vazbou s nábojovou komorou, je poněkud drsnější povrch nábojové komory, který neumožňuje vznik molekulární vazby mezi nábojnicí a povrchem nábojové komory.

Závěr se uzamyká přímo do hlavně, stejně jako u všech ostatních zbraní Rössler se všemi výhodami, které má uzamčení závěru přímo do hlavně. Je to především přesnost a stabilita uzavření a uzamčení náboje v nábojové komoře s důsledkem vysoké přesnosti střelby.

Uzamykání závěru do hlavně umožňuje také její snadnou vyměnitelnost případně za hlaveň s jinou ráží.

 

Hlavně pro kulovnici Titan 16 jsou v současnosti nakupovány od německé firmy Heym, která vyrábí hlavně nejvyšší kvality. Jsou na přání dodávány také v nerezovém provedení. Pro uzamčení závěru do hlavně je před nábojovou komorou část s drážkami, do kterých zapadají uzamykací ozuby závěru. Délka hlavně je u ráží Standard 56 cm a u ráží Magnum 61 cm. Délka 56 cm byla zvolena pro snadnou ovladatelnost v menším uzavřeném prostoru, například na kazatelně a samozřejmě také s ohledem na optimalizaci balistických vlastností.

Hlaveň je snadno a rychle vyměnitelná uvolněním dvou imbus šroubů. Hlaveň je dodávána ve variantě s mířidly, ale případně i bez mířidel, kde rozhoduje volba zákazníka. Mechanická mířidla tvoří sestava hledí a výškově stavitelné mušky s novými jasně viditelnými světlovodnými vlákny, která umožňují velmi rychlou a snadnou orientaci a zamíření. Hledí má jak široký výřez podobný tropickému, resp. naháňkovému hledí pro rychlou stranovou orientaci, tak hluboký zářez pro přesné zamíření. Novinkou jsou zmíněná světlovodná vlákna použitá jak na mušce v barvě červené, tak na hledí v barvě zelené. Vlákna osvětlená denní světlem viditelně září proti střelci a velmi snadno a rychle se tak usazuje muška do hledí. Přičteme-li k tomu snadnou přilícitelnost zbraně, je tak umožněno velmi pohotové, rychlé a přesné zamíření zejména při střelbě na zvěř v pohybu.

Nakupované hlavně od renomovaného výrobce Heym zaručují jejich nejvyšší kvalitu. Základní surovinou pro jejich výrobu je špičková elektroocel bez nečistot a příměsí, což je prvotní předpoklad excelentních technických parametrů hlavně a pozdější přesnosti střelby. Hlavňová ocel má speciální složení podle švýcarských receptur k docílení nejen pevnosti a trvanlivosti vývrtu, ale především také tuhosti celé hlavně, která výrazně ovlivňuje přesnost střelby.

Nově, alternativně, jako doplněk hlavně, je nabízena úsťová brzda, která u silných ráží snižuje zpětný ráz až o 50 %. Úsťová brzda je vlastní konstrukce, dvoukomorová, která neotáčí spaliny zpět proti střelci jako jiná provedení. Podle principu účinku rozpoznáváme úsťové brzdy akční nebo reakční. Úsťová brzda Titan je kombinací obou principů, a proto dociluje poměrně vysoké účinnosti.

Vzhledem k tomu, že kulovnice Titan prokázaly vysokou přesnost, je nově nabízena i sportovní hlaveň pro terčovou střelbu.

 

Spoušťový mechanismus je skříňkového typu, který je sestaven jako celek. Skříňkové provedení zabezpečuje přesnost sestavení, trvalou stabilitu a přesnost celého spoušťového ústrojí.

Charakter spouště je krátký suchý a jemný s nastavitelným odporem kolem 1200 g. Délka chodu spouště je pouze v rozsahu 0,3 – 0,4 mm a je navíc seřiditelná. Jinými slovy se jedná o přímou momentovou spoušť bez napínáčku s bleskovou reakcí, se suchým přesným chodem bez jakýchkoliv vůlí. Tento typ spouště umožňuje velmi přesnou a pohotovou střelbu. Toto provedení spouště považuji u kulovnice Rössler konstrukčně a z hlediska ovládání za skvělé.

Pojistka u tohoto typu ústrojí má tři polohy. 1. zajištěno včetně kliky závěru, 2. zajištěno, ale klika závěru je uvolněna a 3. odjištěno.

Zásobovací ústrojí je provedeno vyjímatelným jednořadým zásobníkem s kapacitou na 3 náboje u standardních ráží a na 2 náboje u ráží magnum. Zásobník je kovový s podavačem ze stabilní hmoty ABS. Na přání lze dodat i zásobník o větší kapacitě + 2 náboje.

Upevnění puškohledu je možné nejlépe prostřednictvím weaver lišty. Pro její upevnění nebo jiné montáže jsou na pouzdru závěru otvory se závitem 6 – 48 UNS.

Povrchová úprava kovových částí je provedena černěním na lesk nebo mat s tvrzenou nitrid karboniovou vrstvou, která výrazně zvyšuje odolnost proti korozi a otěru.

Pažby pro kulovnice Titan Roessler nakupuje v Itálii ve třech druzích provedení. Standard, Luxus a Exlusiv. Tvar pažby podle italského dokonalého designu je přímý s vysokou estetickou hodnotou. Typ pažby je německý s lícnicí. U vyšších stupňů kvality pažeb Luxus a Exlusiv je použito výběrové dřevo s výraznou kresbou dřeva a propracovanějšími tvary lícnic.

 

Dodávané ráže

Kulovnice Titan 16 jsou dodávány v následujících rážích: .243 Win., 25 - 06, 6,5 – 284 Norma, 6,5 x 47 Lapua, 6,5 x 55 Se, 6,5 x 57, 6,5 x 65 RWS, 6,5 x 68, .270 Win., 7 mm-08 Rem., 7 x 64, .308 Win., 30-06 Sprg., 8 x 57JS, 8 x 68 S, 9,3 x 62, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,.300 Win. Mag., .338 Win. Mag. a 375 Ruger. K poslední ráži bych uvedl, že se jedná o velmi výkonný náboj silnější než populární 375 Holland a Holland používaný k lovu nejtěžší africké zvěře včetně tlustokožců. Komorování kulovnice Titan 16 i tímto výjimečně výkonným nábojem svědčí o pevnosti a spolehlivosti závěru a mechanismů kulovnice.

Hmotnost zbraně je asi 3,1 kg

 

Test kulovnice

K testu jsme použili kulovnici Titan 16 v ráži 338 Winchester Magnum s úsťovou brzdou. Test proběhl ve dvou disciplínách, a to při střelbě na běžícího kňoura na průseku a při terčové střelbě na vzdálenost 200 m. Použité náboje Norma se střelou Oryx.

Při střelbě na pohyblivý terč byla sledována jak úspěšnost zásahů, tak především pohotovost a možnost rychlého přebití a opakování výstřelu při jednom přeběhu průseku. Při střelbě na pohyblivý cíl byla úspěšnost zásahů velmi vysoká, kde se pozitivně projevila celková konstrukce zbraně a dokonalé ergonomické pažbení s dokonalou přilícitelností. Po kratším cviku se nám podařilo téměř vždy opakovat výstřel při jednom přeběhu průseku. Přebíjení a opakování rány bylo pohotové a snadné.

Pro terčovou střelbu jsme vynechali test na kratší vzdálenosti a vzhledem k ráži jsme zkoušeli střelbu na 200 m. Střelba systémem bench rest v sériích 3 rány. Základní nastřelení zbraně na ONV asi 180 m.

Po 10 x 3 sériích na 200 m byl průměrný rozptyl měřený metodou 2 R 100 pouhých 4,6 cm. Takovou přesnost hodnotím jako vynikající. Je třeba celkem objektivně konstatovat, že střelbu prováděli jen mírně zkušení střelci, nikoliv cvičení odstřelovači.

 

Závěr

Hodnocení přesnosti střelby dopadlo vcelku podle očekávání ze zkušeností s předchozími typy kulovnic Titan. Vysoká přesnost střelby je umožněna také dokonalým a přesným spoušťovým ústrojím.

Podstata a hlavní cíl testu bylo seznámit se, ověřit a vyzkoušet přímotažný závěr. I po vcelku krátkém testu se projevilo ovládání závěru jako velmi snadné, pohotové a jednoduché. Při střelbě na kňoura na průseku se dařila velmi dobře v podstatě pudová střelba a rychlé intuitivní přebíjení při jen nepatrném odchýlení od místa zamíření. Udržení směru zamíření při přebíjení se projevilo jako nejvýraznější výhodou použitého přímotažného závěru. Při přebíjení byla extrakce vystřelené nábojnice lehká bez zadrhávání. Nabití náboje hladké.

Prokázaná přednost pohotovosti ovládání závěru se jeví jako výrazná výhoda při použití kulovnice Titan 16 pro stále více rozšířené naháňky a pro střelbu na zvěř v pohybu.

Další předností je uzamykání závěru do hlavně, které je pevné, přesné a spolehlivé a navíc umožňuje snadnou vyměnitelnost hlavní. Tak je možné například zvolit některou z těžších ráží na naháňky například 8 x 57 JS nebo 9,3 x 62, a protože spoušťové ústrojí je velmi přesné, lze kulovnici použít také jako posedovou zbraň pro střelbu i na větší vzdálenosti s hlavní komorovanou na některou střední ráž. Díky tomu můžeme mít dvě v podstatě specializované zbraně v jedné.

Dílenské zpracování zbraně je na vynikající úrovni, čisté, dokonalé se smyslem pro detail. Celková kvalita zbraní? Za vše hovoří statistika – reklamace v počtu nula.

© Dr. Ing. Jiří HANÁK

 

Zpracování dat...