ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen /2013

Vývoj stavov a produkcie zveri

Myslivost 3/2013, str. 27  Jozef Herz
Nedávno som čítal, filozofickú úvahu o tom, že zmeny, ktoré v súčasnosti vo svete prebiehajú, pretvárajú celú ľudskú civilizáciu, sú prejavom postupného zanikania viac ako 300 rokov trvajúcej industriálnej spoločnosti a vytvárania novej - kvalitatívne vyššej spoločnosti - informačnej spoločnosti. Tento proces sa začal prejavovať v 60. rokoch 20. storočia. Zrýchlil tempom najmä od 90. rokov 20. storočia a tiež začiatkom 21. storočia.

Ak čítate tieto riadky pomyslíte si, čo to má spoločné s poľovníctvom. Zamyslel som sa nad tým, aké zmeny nastali za posledných 50 rokoch v našich revíroch.

Zmeny ktoré prináša civilizácia má ako kladný, tak aj negatívny vplyv na stavy a produkciu jednotlivých druhov poľovnej zveri. V prevažnej väčšine poľovníkov tieto zmeny vyhovujú. Je to tým, že poľovníci získavajú oveľa viac trofejí, ale aj diviny, najmä z raticovej zveri, ako to bolo za našich dedov.

Podľa Hella 1964 priemerná produkcia z 1 ha poľovnej plochy dosahovala na Slovensku v roku 1961 asi 0,31 kg. Cieľ bol dosiahnuť ročnú produkciu 0,5 kg. Konštatoval, že po roku 1945 sa na Slovensku zvýšila produkcia najmä jelenej, diviačej a muflonej zveri a veľmi poklesol odstrel jarabíc, bažantov a zajacov. Tieto zmeny súviseli so zmenami ich biotopu podmienenými rozvojom nášho poľného a lesného hospodárstva, ako i rozdielnou úrovňou starostlivosti o zver.

Od roku 1961 sa zvýšila produkcia raticovej zveri zo 690 ton na 4300 ton. U malej úžitkovej zveri naopak klesla z 522 ton na 171 ton. Súčasná produkcia predstavuje na 1 ha poľovnej plochy 1,00 kg. Z tohto hľadiska by sme mali byť spokojní. Napriek tomu lov ani jedného druhu sa neplní na sto percent.

Koncepcia rozvoja poľovníctva na Slovensku určila NKS pre jednotlivé druhy poľovnej zveri. Podľa údajov z poľovníckej štatistiky z NLC vo Zvolene už v roku 2011 predstavovali u jelenej zveri 149,9 %, danielej 158,2 %, muflonej 154,2 %, srnčej 113,5 % a diviačej 161,9 %. Skutočné stavy malej zveri neustále klesajú. Stavy zajacov predstavujú 77,3 %, bažantov 69,7 % a u jarabíc iba 50,8 %. Skutočné stavy jarabíc boli vykazované iba v počte 9199 jedincov, čo možno pokladať za ohrozený živočíšny druh.

Ak si položíme otázku, čím je to spôsobené, že stavy a odstrel raticovej zveri neustále stúpa a u malej zveri klesá, vychádza mi iba jediná odpoveď. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je predovšetkým zmena, ktorá nastala v oseve poľnohospodárskych kultúr.

Z oficiálnej štatistiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od roku 2000 do roku 2012 index pestovania kukurice vzrástol na 128,2 bodu, slnečnice na 129,7 bodu, repky olejnej na 115,0 bodu. Index pestovania zemiakov poklesol na 33,3 bodu, strukovín na 40,3 bodu, cukrovej repy na 61,7 bodu, jednoročných krmovín na 72,8 bodu. Z našich polí sa takmer úplne vytratilo pestovanie konzumnej zeleniny.

Zvýšenie plôch pestovania technických plodín, ako je kukurica slnečnica a repka olejnatá, poskytujú takmer všetkým druhom raticovej zveri po dobu viac ako pol roka nielen dostatok potravy, ale aj krytu.

Tieto plodiny sú často pestované tak, že jedna parcela je vedľa druhej, prípadne ich oddeľuje iba poľná cesta, či potok, alebo sú pestované na hranici lesa. V takýchto prípadoch zver ani z týchto kultúr nemusí vychádzať na voľné priestranstvo. Kým takéto hospodárenie na poľnohospodárskej pôde raticovej zveri vyhovuje, malej zveri škodí. Nielen, že v týchto plodinách nenachádza dostatok potravy, nemá možnosť po daždi sa usušiť a taktiež nenachádza vhodné podmienky na kladenie mláďat a vyvedenie kurčiat. Okrem toho tu má ďalšieho veľkého predátora - diviaka.

Poľovníci nemajú možnosť súčasný stav zmeniť. Aj keď sú vlastníkmi pôdy a chcú ju využiť na založenie políčok pre zver, poľnohospodári im ju vyčlenia v takých lokalitách, kde často nesplnia svoj plnohodnotný účel.

Vytvorením veľkých súvislých plôch kukurice , slnečnice a repky olejnatej sťažujú lov raticovej zveri, ktorá v týchto plodinách, kde sa neustále zdržuje spôsobuje značné škody. Tie vznikajú nielen skrmovaním, ale predovšetkým zničenie porastov ušliapaním. Z praxe je mi známe, že vo veľkých lánoch kukuríc prebieha aj jelenia ruja.

Zvýšené stavy raticovej zveri, najmä diviačej robia značné problémy nielen poľnohospodárom, ale aj ostatným obyvateľom. Riešenie tohto problému by nemalo zostať iba na členoch poľovníckych organizáciách. Hľadať spôsoby ako znížiť škody spôsobované zverou, ale aj možnosti lovu v týchto plodinách by mali byť riešené aj na vyššej úrovni.

J.H.

 

Zpracování dat...